Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH KEBANGSAAN TATAU ( YBE 9207 )

KM60, JALAN BINTULU-SIBU


97200 TATAU, SARAWAK
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 (KSSR)
Minggu
1

Tarikh
12/1 16/1

Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan

Program Transisi
2

19/1 23/1

1. Kesihatan Fizikal

1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan


perempuan.

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

26/1 30/1

2/2 6/2

9/1 -13/2

1.1.2
Contoh Aktiviti:
Nyanyian lagu Tubuh Saya.
Menamakan bahagian tubuh.
Perbincangan tentang fungsi
tubuh.
Permainan mengenal jantina.
Kenal pasti situasi sentuhan
selamat dan tidak selamat.

1. Kesihatan Fizikal

1.2 Mengetahui penjagaan


kebersihan diri.

Kesihatan Diri Dan Reproduktif


6

16/2 20/2

1.1.1

Modul : m/s 1
~ 12

1.2.1

1.2.3
1.2.4

23/2 27/2
1.2.5

2/3 6/3

Lembaran
Kerja /
Pemerhatian
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi

1.2.2
Contoh Aktiviti:
Penerangan tentang kepentingan
menjaga kebersihan diri.
Soal jawab tentang cara
bersihkan tubuh.

Mengenali bahagian tubuh kepala,


badan, tangan, kaki dan genital.
Berkata TIDAK / JANGAN kepada
sentuhan tidak selamat.

1.2.6

Memahami kepentingan menjaga


kebersihan diri.
Menjaga kebersihan diri kepala, badan,
tangan, kaki dan genital dengan cara
mandi yang betul.
Menjaga kebersihan tangan dan kaki
cara dan masa mencuci dengan betul.
Menjaga kebersihan kuku tangan dan
kaki cara membersih dan memotong
kuku dengan betul.
Menjaga kesihatan gigi menggosok gigi
dengan cara yang betul dan
mengurangkan makanan yang boleh
merosakkan gigi.
Menjaga kebersihan organ genital cara

Soal Jawab /
Lembaran
Kerja /
Pemerhatian
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul :
m/s13
Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

dan masa mencuci organ genital dengan


betul.

kerja.
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul : m/s
20
Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul : m/s
27

9/3 13/3

1. Kesihatan Fizikal

1.3 Mengetahui penjagaan pakaian


dan alatan keperluan diri.

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

10

16/3 20/3

1.3.1
1.3.2

Contoh Aktiviti:
Membandingkan pakaian bersih
dan kotor.
Kenal pasti alatan untuk
membersihkan pakaian dan
alatan keperluan diri.
Contoh Aktiviti:
Permainan Kotak Beracun.
Bercerita.

Menjaga kebersihan pakaian dan alatan


keperluan diri.
Mengelakkan daripada berkongsi alatan
keperluan diri sikat, berus gigi, tuala,
pakaian dalam, peralatan makan dan
minum.

Pemerhatian /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul : m/s
30
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

11

23/3 27/3

1. Kesihatan Fizikal

1.4 Mengetahui jenis makanan


harian.

Pemakanan

1.4.1
1.4.2

Contoh Aktiviti:
Mengenal pasti makanan
berkhasiat.
Menyenaraikan jenis makanan
berkhasiat.

Memilih jenis makanan harian


yang berkhasiat
Mengamalkan pengambilan
makanan yang sesuai mengikut waktu
makan (sarapan, makan tengahari dan
makan malam).

Pemerhatian /
Lembaran
Kerja.
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul : m/s
37
Soal jawab /
Lembaran
Kerja

Contoh Aktiviti:
Soal jawab tentang waktu makan.
Menyenaraikan makanan
mengikut waktu.

Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul : m/s
39
12

30/3 3/4

1. Kesihatan Fizikal

1.4 Mengetahui jenis makanan harian.

Pemakanan

Contoh Aktiviti:
Mengenal pasti makanan
berkhasiat.
Menyenaraikan jenis makanan
berkhasiat.
Contoh Aktiviti:
Soal jawab tentang waktu makan.
Menyenaraikan makanan
mengikut waktu.

1.4.1 Memilih jenis makanan harian yang


berkhasiat
1.4.2Mengamalkan pengambilan makanan yang
sesuai mengikut waktu makan (sarapan,
makan tengahari dan makan malam).

Pemerhatian /
Lembaran
Kerja.
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul : m/s
37
Soal jawab /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

Modul : m/s
39
13

6/4 10/4

1. Kesihatan Fizikal

1.5 Mengetahui makanan serta


minuman yang bersih dan selamat.

Pemakanan

14

Contoh Aktiviti:
Membandingkan makanan bersih
dan kotor.
Murid menjelaskan kepentingan
makanan dan minuman bersih
dan selamat.

13/4 17/4

1.5.1Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman


yang bersih dan selamat.
1.5.3 Menjelaskan kepentingan makanan dan
minuman yang bersih dan selamat.
1.5.2Mengamalkan cara menyimpan makanan
dan minuman yang betul.
1.5.4Menyedari kepentingan pengambilan air
yang cukup.
1.5.5Mengamalkan pengambilan makanan dan
minuman yang cukup, bersih dan selamat.

Pemerhatian /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul : m/s
45
Pemerhatian /
Lembaran
Kerja

Contoh Aktiviti:
Bercerita.
1.2 Mengetahui makanan serta
minuman
yang bersih dan selamat.

Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Contoh Aktiviti:
Bercerita tentang pengambilan
makanan.
Soal jawab tentang kesan
kekurangan air dalam badan.

Modul : m/s
50
Soal jawab /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat.


15

20/4 24/4

1. Kesihatan Fizikal
Penyalahgunaan Bahan

16

27/4 30/4

Contoh Aktiviti:
Bercerita tentang peti pertolongan
cemas.
Perbincangan tentang tujuan
ubat.

1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.4

Mengenali pelbagai jenis ubat.


Mengenalpasti tujuan ubat digunakan.
Menyedari bahawa ubat boleh
membahayakan kesihatan salah guna
pengambilan ubat, ubat yang berubah,
warna, rasa, bau, rupa dan tamat
tempoh.
Mematuhi preskripsi doktor apabila

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

Perbincangan tentang tempat


menyimpan ubat.
Contoh Aktiviti:
Murid meneliti dan
membandingkan ubat.
Penerangan tentang bahaya
penyalahgunaan ubat.
Contoh Aktiviti:
Murid bercerita pengalaman.
Murid meneliti preskripsi doktor.
17

4/5 8/5

2. Kesihatan Mental, Emosi dan


Sosial.
Pengurusan Mental dan Emosi.

18

11/5 15/5

2.1 Memahami perasaan.


Contoh Aktiviti:
Murid bermain kotak beracun
dengan iringan murid.
Murid melakonkan memek muka.
Contoh Aktiviti:
Murid mengambil gambar
daripada kotak misteri.
Murid melekatkan gambar
mengikut kehendak dan
keperluan.

1.6.5
1.6.6

2.1.1
2.1.2

mengambil ubat.
Menyedari kepentingan ubat disimpan di
tempat yang selamat.
Memberi sebab ubat seseorang tidak
selamat untuk orang lain.

Mempamerkan perasaan yang dialami


seperti gembira, sedih, takut, marah dan
malu.
Membezakan antara kehendak dan
keperluan.

Pemerhatian /
Lakonan /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
65.
Bersoal
Jawab /
Perbincangan
/ Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
68.

19

18/5 22/5

2. Kesihatan Mental, Emosi dan


Sosial.

2.2 Mengetahui cara mengurus


perasaan mengikut situasi.

2.2.1

Menunjukkan cara meluahkanperasaan


yang sesuai mengikut situasi.2.2.2
Menyuarakan keperluan dan kehendak

Bercerita /
Lakonan /
Lembaran

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

Pengurusan Mental dan


Emosi.

20
25/5 29/5

Contoh Aktiviti:
Murid bercerita pengalaman.
Murid melakonkan reaksi
perasaan.
Contoh Aktiviti:
Bercerita kisah Rosli.
Contoh Aktiviti:
Murid melekatkan kad imbasan.

2.2.3

2.2.4

diri dengan cara yang betul.


Menyedari bahawa kasih sayang,
penerimaan, rasa kepunyaan dan
keselamatan adalah asas keperluan
emosi.
Mengenalpasti orang dewasa yang boleh
dipercayai di rumah dan di sekolah.

Kerja
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
73.
Lakonan /
Bersoal
jawab /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
76.
Bercerita /
Bersoal
Jawab /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
78.
Bersoal
Jawab /
Perbincangan
/ Lembaran
Kerja

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
81.
21

1/6 5/6

22

8/6 12/6

23

15/6 19/6

24

22/6 26/6

25

29/6 3/7

26

6/7 10/7

2. Kesihatan Mental, Emosi dan


Sosial.

2.3 Memahami diri sendiri dan ahli


dalam keluarga / penjaga.

Kekeluargaan

Contoh Aktiviti:
Paparkan gambar / poster
keluarga.
Murid memperkenalkan ahli
keluarga mereka.
Bercerita peranan setiap ahli
keluarga.
Contoh Aktiviti:
Murid bercerita keistimewaan diri
dan setiap ahli keluarga.

2. Kesihatan Mental, Emosi dan


Sosial.

2.3 Memahami diri sendiri dan ahli


dalam keluarga / penjaga.

Kekeluargaan

Contoh Aktiviti:
Murid membuat simulasi.
Penerangan kepentingan
menghormati diri, ibu bapa dan
ahli keluarga.

2.3.1 Mengenalpasti ahli dalam


keluarga / penjaga.
2.3.2 Menyedari peranan ahli dalam
keluarga / penjaga.
2.3.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahli
dalam keluarga / penjaga.

Bersoal jawab
/ Bercerita /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
87.
Bercerita /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
92.

2.3.4

Menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalam


keluarga / penjaga.
2.3.5 Mangambil maklum ibu bapa, penjaga
dan orang dewasa yang boleh dipercayai
sebagai sumber rujukan unuk mendapat
maklumat.
2.3.6 Mengenal pasti ahli dalam
rumah.

Lakonan /
Perbincangan
/ Bersoal
Jawab /
Lembaran
Kerja
Cadangan

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
95.
27

13/7 16/7

2. Kesihatan Mental, Emosi dan


Sosial.

2.4 Mengetahui perhubungan dengan


ibu bapa / penjaga, ahli keluarga,
rakan sebaya dan individu lain.

Perhubungan

2.4.1
2.4.2

Contoh Aktiviti:
Murid menyanyikan lagu Keluarga
Bahagia.
Murid bercerita tentang
kepentingan hubungan di antara
ahli keluarga.
Contoh Aktiviti:
Murid melakonkan beberapa
perlakuan melibatkan sentuhan.

2.4.3

Menjalin hubungan berkekalan dengan


ibu bapa / penjaga, ahli keluarga, rakan
sebaya dan orang lain.
Menetapkan batas hubungan antara diri
dengan ibu bapa, ahli keluarga, rakan
sebaya dan orang lain.
Mengenal pasti sentuhan yang selamat
dan tidak s e l a m a t .

Bernyanyi /
Bercerita /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
99.
Lakonan /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

28

20/7 24/7

2. Kesihatan Mental, Emosi dan


Sosial.
Perhubungan

2.4 Mengetahui perhubungan dengan


ibu bapa / penjaga, ahli keluarga,
rakan sebaya dan individu lain.
Contoh Aktiviti:
Tunjukkan gambar sentuhan
selamat & tidak selamat.

2.4.4Berkata TIDAK / JANGAN kepada sentuhan


tidak selamat.
2.4.5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai
apabila berlaku sentuhan tidak selamat.
2.4.6 Mengamalkan sikap bekerjasama dan
berkongsi dengan orang lain.

Modul: m/s
104.
Lakonan /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

Kreativiti dan
Inovasi

Banding beza gambar.


Terangkan tindakan yang perlu
diambil bila berlaku sentuhan tidak
selamat.
Contoh Aktiviti:
Memberitahu perkataan TIDAK /
JANGAN kepada sentuhan tidak
selamat.
Edarkan lampiran kerja.
Nyanyi lagu Rasa Sayang.
Murid menyebut JANGAN,
TIDAK dan TOLONG.
Contoh Aktiviti:
Murid kemas kelas.
Bersoal jawab kaitan jadual
bertugas dan sikap kerjasama.
Murid bekerjasama membuat
jigsaw.

29

27/7 31/7

2. Kesihatan Mental, Emosi dan


Sosial.

2.5 Mengetahui buli.

Modul: m/s
106.
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
109.
Bersoal
Jawab

2.5.1
2.5.2

Perhubungan

30

3/8 7/8

Contoh Aktiviti:
Murid melakonkan situasi -peras
ugut ,mengejek.
Terangkan maksud buli.
Murid ceritakan cara atasi buli.
Guru terangkan cara mengatasi
buli.

2.5.3

Mengenal pasti perbuatan


buli.
Mengenal pasti pembuli dan
mangsa.
Bertindak dengan cara yang
betul untuk menghadapi dan menangani
buli.

Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
112.
Lakonan /
Bercerita /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

115
31

10/8 14/8

32

17/8 21/8

33

24/8 28/8

34

1/9 4/9

35

7/9 11/9

36

14/9 18/9

3. Kesihatan Persekitaran

3.1 Mengetahui kuman.

Penyakit

Contoh Aktiviti:
3.1.2
Bersoal jawab tentang jenis
3.1.3
penyakit.
Terangkan tentang kuman yang
3.1.4
menyebabkan penyakit.
Terangkan cara kuman merebak.
Contoh Aktiviti:
Bersoal jawab tentang cara kuman
merebak.
Edarkan jigsaw puzzle.
Murid menceritakan tentang cara
mengelak kuman merebak.pada
kad imbasan.

3. Kesihatan Persekitaran
Penyakit

3.2 Mengetahui penyakit berjangkit


Penyakit kulit.
Penyakit tangan, kaki dan
mulut.
Demam selesema.
Jangkitan cacing.
Nyanyi lagu ikut melodi
Lenggang Kangkung.
Contoh Aktiviti:
Bersoal jawab tentang keadaan
kesihatan murid.
Kumpulkan maklumat daripada
murid.
Tunjukkan gambar dan terangkan
jenis penyakit berjangkit.

3.1.1

Menyedari kuman organisma


yang berbahaya.
Menceritakan cara kuman
merebak.
Menceritakan cara mengelak
kuman merebak.
Menyedari kepentingan
mencegah kuman.

3.2.1 Mengenali penyakit berjangkit.


3.2.2 Menceritakan cara penyakit berjangkit
merebak.
3.2.3 Mengelakkan jangkitan penyakit
berjangkit pada diri kepada orang lain dan
sebaliknya.
3.2.4 Menunjuk cara meminta bantuan jika
terdapat masalah kesihatan daripada
orang yang boleh dipercayai.
3.2.5 Mengamalkan kebersihan diri.

Bersoal
Jawab /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
121

Bersoal
Jawab /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
131
Perbincangan
/ Lembaran
Kerja
Cadangan

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi

Contoh Aktiviti:
Pamerkan gambar tentang situasi
kecemasan.
Bersoal jawab.
Pamerkan carta aliran tentang
langkah-langkah minta bantuan.
Murid melakonkan situasi.

Modul: m/s
134.
Lakonan /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
137
Bersoal
Jawab /
Bernyanyi /
Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
125

37

21/9 25/9

3. Kesihatan Persekitaran
Keselamatan

3.3 Mengetahui keselamatan diri di


rumah, sekolah, taman permainan
dan tempat awam.

3.3.1

Menyimpan sendiri nama,


nombor telefon, alamat sendiri serta nama,
nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa

Perbincangan
/ Lembaran
Kerja

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

38

28/9 2/10

Contoh Aktiviti:
3.3.2
Ceritakan situasi:
3.3.3
- Murid yang tertinggal bas.
- Ibu bapa lewat mnejemput .
Pamerkan contoh kad butiran diri.
Kaitkan situasi dengan kepentingan 3.3.4
kad butiran diri.
Murid berpasangan tanyakan
butiran diri rakan.
Contoh Aktiviti:
Tunjukkan gambar budak yang
diajak oleh seorang yang tidak
dikenalinya.
Bincang tindakan budak itu.
Bincang cara mengelak diri
daripada orang tidak kenali.
Tunjuk klip video Culik Versi 1,
http://ingat.com.my/

atau penjaga.
Mengelak diri daripada orang
yang tidak dikenali.
Mengenal pasti beberapa
situasi tidak selamat di rumah,sekolah,
taman permainan dan tempat awam.
Menyenaraikan barangan keperluan rumah
yang berbahaya jika disentuh, ditelan, atau
dihidu.

Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
144
Perbincangan
/ Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
TMK /
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
148
Bersoal
Jawab /
Perbincangan
/ Lembaran
Kerja
Cadangan
EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Modul: m/s
151
Bersoal
Jawab /
Lembaran

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015

Kerja

40

5/10 9/10

3. Kesihatan Persekitaran

3.4 Mengetahui keselamatan diri di


rumah, sekolah, taman permainan
dan tempat awam.

Keselamatan
41

3.3.5
3.3.6

12/10 16/10

3.3.7
42

19/10 23/10

43

26/10 30/10

Ulangkaji

Memberitahu orang dewasa yang


dipercayai jika terjumpa alat-alat
berbahaya.
Memohon bantuan daripada orang yang
boleh membantu ketika mengalami
kecederaan(termasuk penderaan) dan
kecemasan.
Menunjukkan cara meminta bantuan
semasa berlaku kecederaan (termasuk
penderaan)dan kecemasan.

Peperiksaan Akhir Tahun 2015

ILYA IZZATY BINTI MOHD FAWZI ( SAINS / PJ / B.INGGERIS) SK.TATAU 2015