Anda di halaman 1dari 13

Buku Pengurusan HEM 2014

PERANCANGAN DISIPLIN & PENGAWAS 2014


PENGENALAN :
Perancangan ini bertujuan sebagai garis panduan kepada unit disiplin dan pengawas sekolah bagi memastikan
segala perancangan yang diatur dapat dilaksanakan seperti yang dirancang pada tahun ini.
VISI :
Sekolah Rendah Arab JAIM Jelatang Cemerlang 2014
MISI :
Melaksanakan agenda Kementerian Pelajaran Malaysia bersesuaian dengan peringkat sekolah kepada semua
murid bagi menghasilkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum untuk membentuk insan yang
berkampuan dalam menghadapi segala cabaran.
OBJEKTIF :
1. Memastikan setiap murid dapat melaksanakan tanggungjawab dan mematuhi setiap arahan peraturan yang
telah ditetapkan.
2. Kecemerlangan disiplin menjurus kearah kecemerlangan akademik.
3. Pengurusan unit didiplin akan lebih teratur dan efektif.
4. Segala urusan disiplin dan badan pengawas tercatat dan direkodkan.
5. Melahirkan murid yang mempunyai sifat kepimpinan yang terlatih.
SASARAN :
1.
2.
3.
4.

Semua warga akademik dan bukan akademik sekolah.


Semua pengawas sekolah
Semua murid sekolah.
Semua ibubapa dan penjaga murid Sekolah Rendah Arab JAIM Jelatang.

STRATEGI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mengenal pasti , menemuduga dan memilih murid sebagai pengawas.


Orientasi dan pelantikan pengawas.
Ceramah disiplin dan kempen bagi mematuhi disiplin dan peraturan sekolah.
Operasi pemeriksaan disiplin murid.
Penerangan dan peringatan mengenai peraturan sekolah.
Mengadakan mesyuarat bagi mestikan tugasan dibuat dengan terancang.
Mengadakan mesyuarat bulanan diantara pengawas dan guru pengawas untuk membincangkan masalah
disiplin.

JANGKA MASA :
1. Sepanjang tahun berdasarkan program yang dilaksanakan dalam takwim.

23

Buku Pengurusan HEM 2014

JAWATANKUASA DISIPLIN & PENGAWAS 2014 :


1.

Jawatankuasa Lembaga Disiplin :


Pengerusi

: Pn. Khadijah Binti Md Nor (Guru Besar)

Naib Pengerusi (1)

: En. Azahri Bin Ahmad (PK HEM)

Naib Pengerusi (2)

: En. Amir bin Daud (PK 1)

Naib Pengerusi (3)

: En. Mohd. Sharif Bin Mohd. Ali (PK Koku)

Setiausaha

: Pn. Hazwah Binti Yusup

Pen. Setiausaha

: Pn. Malinah Binti Selamat

AJK

: Pn. Noor Afni Binti Roslan


: Pn. Mas Zulaina Binti Mehat
: En. Azahar Bin Othman
: En. Shahril Bin Omar
: En. Mahthir Bin Ab. Halim

1.1

Jawatankuasa Pengawas Sekolah


Pengerusi

: Pn. Hadijah Binti Md Nor (Guru Besar)

Naib Pengerusi (1)

: En. Azahri Bin Ahmad (PK HEM)

Naib Pengerusi (2)

: En. Amir bin Daud (PK 1)

Setiausaha

: Pn. Malinah Binti Selamat

Pen. Setiausaha

: Pn. Noralizah Binti Alias

AJK

: Pn. Fuziah binti Md Shah


: Pn. Dayang Nurulhuda binti Harun
: En. Shahril Bin Omar

SENARAI TUGAS :
1.

Menyelaras rekod-rekod disiplin murid dan menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh Jabatan
Pelajaran, ibu bapa dan pihak-pihak yang berkenaan.

2.

Membimbing dan menjadi penasihat kepada pengawas dan tugasan mereka.

3.

Mengatur program yang berkaitan dengan disiplin diperingkat sekolah.

4.

Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan.

5.

Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturan tatatertib dan
salahlaku.

6.

Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam boring disiplin atau buku laporan
disiplin.

7.

Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan HEM seminggu
sekali.
23

Buku Pengurusan HEM 2014

8.

Mengadakan mesyuarat AJK 3 kali setahun.

9.

Mengemaskini data SSDM dan menghantar laporan mengikut tarikh yang telah di tetapkan.

10. Menyemak kedatangan murid dalam Jadual Kedatangan Murid dan mengenal pasti murid yang ponteng
berturut-turut atau berkala dan terus kemukakan kepada GPK HEM untuk tindakan selanjutnya.
11. Mengadakan mesyuarat Sidang Kes jika perlu (atas nasihat Guru Besar).

23

Buku Pengurusan HEM 2014

CARTA ORGANISASI DISIPLIN 2014

PENGERUSI
PN. KHADIJAH BINTI MD NOR

NAIB PENGERUSI 1
EN. AZAHRI BIN AHMAD

NAIB PENGERUSI 2
EN. AMIR BIN DAUD

NAIB PENGERUSI 3
EN. MOHD. SHARIF BIN MOHD. ALI

SETIAUSAHA
PN. MAS ZULAINA BINTI MEHAT

PEN. SETIAUSAHA
PN. HAZWAH BINTI YUSUP

AJK

PN. NOOR AFNI BINTI ROSLAN

EN. AZAHAR BIN OTHMAN

PN. MALINAH BINTI SELAMAT

EN. SHARIL BIN OMAR

EN. MAHTHIR BIN AB. HALIM

23

Buku Pengurusan HEM 2014

PENGAWAS 2013 :

SENARAI NAMA PENGAWAS


SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM JELATANG
ALOR GAJAH 2014

23

Buku Pengurusan HEM 2014


1.

KUMPULAN BERTUGAS MINGGUAN MENYEDIAKAN:


a.
PERALATAN PERHIMPUNAN RASMI ( SEBELUM DAN SELEPAS ).
b.
PENGERUSI MAJLIS.
c.
MENGAWAL PERHIMPUNAN SELEPAS WAKTU REHAT.

KUMPULAN 1

2.

KUMPULAN 2

KUMPULAN 3

KUMPULAN 5

PENGAWAS BERTUGAS KELAS :


a.
MEMASTIKAN MURID-MURID BERATUR DENGAN TERTIB SEMASA DAN
SELEPAS PERHIMPUNAN DIJALANKAN.
b.
PENGAWAS HENDAKLAH MENGIRINGI BARISAN KELAS SEMASA DAN
SELEPAS PERHIMPUNAN.
c.
PENGAWAS JUGA HENDAKLAH MENJAGA KELAS MASING-MASING
SEKIRANYA TERDAPAT SESUATU AKTIVITI SEKOLAH DIJALANKAN.
KELAS
1K
1S
2K
2S
3K
3S
4K
4S
5K
5S
6K
6S

3.

KUMPULAN 4

PENGAWAS BERTUGAS

PENGAWAS PINTU HADAPAN :


a.
PENGAWAS HENDAKLAH MEMASTIKAN KEDATANGAN MURID KE
SEKOLAH SEBELUM JAM 7.30 PAGI BAGI SESI PAGI MANAKALA SESI
PETANG SEBELUM 12.45 TENGAH HARI.
b.
CATATKAN NAMA MURID YANG DATANG LEWAT SELEPAS 7.30 PAGI DAN
12. 45 TENGAH HARI.
c.
LAPORKAN KEPADA GURU BERTUGAS UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA.
d.
PENGAWAS JUGA HENDAKLAH MELAPORKAN KEDATANGAN MURID YANG
LEWAT LEBIH DARI 3 KALI KEPADA GURU DISIPLIN.
TAHAP 1

PINTU HADAPAN

23

TAHAP 2

Buku Pengurusan HEM 2014


4.

PENGAWAS BERTUGAS TANDAS:


a.
PENGAWAS HENDAKLAH MEMASTIKAN TANDAS DALAM KEADAAN
BERSIH.
b.
PASTIKAN KEBERSIHAN TANDAS DIAWASI SEWAKTU PAGI, REHAT
DAN PULANG DARI SEKOLAH.
c.
LAPORKAN KEBERSIHAN TANDAS KEPADA GURU BERTUGAS SETIAP
HARI.
TAHAP 1

5.

TANDAS

TAHAP 2

PENGAWAS BERTUGAS KANTIN:


a.
PENGAWAS HENDAKLAH KELUAR AWAL 10 MINIT SEBELUM REHAT
UNTUK BERTUGAS DAN 5 MINIT SELEPAS LOCENG TAMAT REHAT
BERBUNYI.
b.
PENGAWAS HENDAKLAH MENGAWAL MURID KETIKA DALAM BARISAN
UNTUK MEMBELI MAKANAN.
c.
MEMASTIKAN KANTIN DALAM KEADAAN BERSIH SEMASA WAKTU REHAT
DAN SELEPAS LOCENG BERBUNYI.
TAHAP 1

TAHAP 2

CARTA ORGANISASI PENGAWAS 2014


PENGERUSI
PN. KHADIJAH BINTI MD NOR

23

Buku Pengurusan HEM 2014

NAIB PENGERUSI 1
EN. AZAHRI BIN AHMAD

NAIB PENGERUSI 2
EN. AMIR BIN DAUD

SETIAUSAHA
PN. HAZWAH BINTI YUSOP

PEN. SETIAUSAHA
PN. NORALIZAH BINTI ALIAS

AJK

PN. DAYANG NURUL HUDA BINTI


HARUN

PN NOR AMIRAH BINTI ABDUL


RAHMAN

KETUA PENGAWAS ( TAHAP 1 )


MUHD AZZUBAIR BIN MOHD ZAINI

PEN. KETUA PENGAWAS ( TAHAP 1 )


SITI AFIFAH BINTI SABRI

KETUA PENGAWAS ( TAHAP 2 )


NURHAMIZAH BINTI RAUZAN

KETUA PENGAWAS ( TAHAP 2 )


MUHD ASHRAF BIN AZLAN

23

Buku Pengurusan HEM 2014

PELAN TINDAKAN / AKTIVITI :


BIL

AKTIVITI

DIS

Taklimat dan penyusunan tugas pengawas

Mesyuarat AJK Disiplin dan Pengawas

Majlis pelantikan pengawas dan pustakawan sekolah tahun


2013

Menyediakan dan merekodkan laporan salah laku murid


( jika ada )

Mengemaskini buku catatan pengawas

Kursus kepimpinan pengawas

Pemeriksaan disiplin murid

Pemilihan pengawas bagi tahun 2014

Minggu percubaan pengawas tahun 2014

23

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGS

SEP

OKT

NOV

Buku Pengurusan HEM 2014

CARTA GANT :
BIL
1

2
3

AKTIVITI

DIS 13

JAN

FEB

Taklimat dan
penyusunan tugas
pengawas
Mesyuarat AJK Disiplin
& Pengawas
Majlis pelantikan
pengawas dan
pustakawan sekolah
Menyediakan dan
merekodkan laporan
salah laku murid(jikaada)

Mengemaskini buku
catatan pengawas

Kursus Kepimpinan
Pengawas

Pemeriksaan disiplin
murid

Pemilihan pengawas
bagi tahun 2014

Minggu percubaan
pengawas tahun 2014

Nota

( ) Aktiviti selesai dijalankan

23

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGS

SEP

OKT

NOV

Buku Pengurusan HEM 2014

MATLAMAT STRATEGIK

UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM JELATANG

OBJEKTIF

MENINGKATKAN TAHAP DISIPLIN DIRI MURID

BIL

AKTIVITI

Taklimat dan penyusunan


tugas pengawas

Mesyuarat AJK Disiplin dan


Pengawas bil. 1

Majlis pelantikan pengawas


dan pustakawan sekolah
tahun 2013

Menyediakan dan
merekodkan laporan salah
laku murid
( jika ada )

Mengemaskini buku catatan


pengawas

Kursus kepimpinan
pengawas

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

SUMBER

TEMPOH MULA

TARIKH TAMAT

INDIKATOR KEJAYAAN

Guru Pengawas/
Guru Disiplin/
semua Pengawas

2 Januari 2013

Semua pengawas dapat


menjalankan tugas
dengan dedikasi

12 Januari 2013

12 Januari 2013

Perbincangan dapat
mencapai matlamat yang
dirancang

Unit Bimbingan &


Kaunseling

26 Januari 2013

26 Januari 2013

Januari

November

Peratus pengurangan
masalah disiplin dapat
dikurangkan

Februari

Oktober

Meningkatkan tahap
kecekapan pengawas

Unit Bimbingan &


Kaunseling

26 Mac 2013

Guru HEM/ Guru Disiplin/


AJK Pengawas

Guru HEM/ Guru Disiplin/


semua guru-guru

Jawatankuasa Bertindak
Disiplin/ Pengawas

AJK Guru Disiplin/


pengawas
Guru Pengawas/ AJK Guru
Disiplin/ semua guru

23

Pelantikan dapat
dijalankan dengan jaya

Meningkatkan tahap
kecekapan pengawas
dalam menjalankan tugas

CATATAN

Perlu dibincangkan

Perlu dibincangkan

Buku Pengurusan HEM 2014

Pemeriksaan disiplin murid

Mesyuarat AJK Disiplin dan


Pengawas bil. 2

Pemilihan pengawas bagi


tahun 2014

10

Mesyuarat AJK Disiplin dan


Pengawas bil. 3

11

Minggu percubaan
pengawas tahun 2014

Nota

AJK Guru Disiplin/ semua


Pengawas

April

Oktober

Peratus pengurangan
masalah disiplin dapat
dikurangkan

Guru HEM/ Guru Disiplin/


AJK Pengawas

11 Mei 2013

11 Mei 2013

Perbincangan dapat
mencapai matlamat yang
dirancang

1 Oktober 2013

1 Oktober 2013

Pemilihan bagi
meningkatkan kualiti
kepimpinan pengawas

12 Oktober 2013

12 Oktober 2013

Perbincangan dapat
mencapai matlamat yang
dirancang

7 November 2013

Meningkatkan tahap
disiplin dan hubungan erat
antara guru dan murid
dapat ditingkatkan

Guru Besar/ GPK HEM/


Guru Disiplin/ Guru
Pengawas/ semua guru
Guru HEM/ Guru Disiplin/
AJK Pengawas

GPK HEM/ Guru Disiplin/


Jawatankuasa Disiplin/ Guru
Pengawas/ Pengawas

( ) Aktiviti selesai dijalankan

23

7 Oktober 2013

Buku Pengurusan HEM 2014

PENILAIAN :
1. Guru Besar
2. Guru Penolong Kanan HEM
3. Guru Disiplin dan Pengawas.
SUMBER KOS :
1. Yuran bulanan pengawas.
RM 10.00 x 32 orang
2. Unit Bimbingan dan Kaunseling RM 15.00 x 32 orang

= RM
= RM

ANGGARAN PERBELANJAAN :
BIL
1.
2.
3.
4.

AKTIVITI
Majlis Pelantikan Pengawas
Kursus Kepimpinan

KOS (RM)

JUMLAH PERBELANJAAN

23

Anda mungkin juga menyukai