Anda di halaman 1dari 2

BORANG PP2

PINDAAN PERLEMBAGAAN
PERSATUAN / KELAB : KELAB PERMOTORAN EMPAT KALI EMPAT KIULU
NO. PENDAFTARAN 5357/2012
Pindaan

Bil M.S./Fasal

Asal

17.1 Jawatankuasa Induk Kelab hendaklah terdiri


daripada :
(a) seorang Presiden
(b)seorang Timbalan Presiden
(c) seorang Setiausaha
(d)seorang Timbalan Setiausaha
(e) seorang Bendahari
(f) Enam (6) orang Ahli Jawatankuasa

17.1 Jawatankuasa Induk Kelab hendaklah terdiri


daripada :
(a) seorang Presiden
(b)seorang Timbalan Presiden
(c) seorang Setiausaha
(d)seorang Timbalan Setiausaha
(e) seorang Bendahari
(f) Lapan (8) orang Ahli Jawatankuasa

7.1 Setiap ahli hendaklah membayar yuran pendaftaran


dan tahunan kepada Kelab seperti berikut :

7.1 Setiap ahli hendaklah membayar yuran


pendaftaran dan yuran dwi-tahunan kepada Kelab
seperti berikut :

FASAL 17

FASAL 7

BIL
1
2
3

JENIS
KEAHLIAN
Ahli Individu
Ahli Remaja
Ahli Kehormat

YURAN
PENDAF
TARAN

YURAN
TAHUNAN
RM40
RM40
RM40

7.2 Yuran tahunan hendaklah dibayar tidak lewat dari 1


Februari tiap-tiap tahun kepada Bendahari. Sekiranya
yuran itu tidak dibayar, ahli yang berkenaan tidak boleh
menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan

BIL

JENIS
KEAHLIAN

1
2
3

Ahli Individu
Ahli Remaja
Ahli Kehormat

YURAN
PENDAFT
ARAN

YURAN
DWITAHUNAN
RM60
RM60
RM60

7.2 Yuran dwi-tahunan hendaklah dibayar tidak


lewat dari 1 Februari tiap-tiap berakhir tempoh
keahlian iaitu dua tahun kepada Bendahari.
Sekiranya yuran itu tidak dibayar, ahli yang

Asas-Asas Pindaan
(Justifikasi)
(a) Meringankan
bebanan tugas
dalam AJK
Induk.
(b) Membolehkan
lebih banyak
ahli terlibat
dalam
pengurusan
tertinggi Kelab.
(a) Meringankan
beban ahli.
(b) Memudahkan
kemaskini
keahlian

7.3 Kegagalan untuk menjelaskan yuran tahunan dalam


tempoh 1 tahun menyebabkan keahliannya terbatal.

berkenaan tidak boleh menghadiri Mesyuarat


Agung Tahunan pada tahun di mana
keahliannya tamat.
7.3 Kegagalan untuk menjelaskan yuran dwitahunan dalam tempoh 1 tahun dari tarikh
tamat tempoh keahlian menyebabkan
keahliannya terbatal.

Tandatangan

....

Tandatangan

...

Nama

Nama

...

Jawatan
:
.
(pemegang jawatan utama badan sukan)

Jawatan
:

(pemegang jawatan utama badan sukan)