Anda di halaman 1dari 7

Hari Orientasi Tahun 4

KERTAS CADANGAN HARI ORIENTASI TAHUN 4 1. Nama Program :Hari Orientasi Tahun Emp
at Sekolah Kebangsaan Haji Mahmud
2.
Pengenalan. Program Orientasi atau suai kenal adalah antara program yang amat pe
rlu didedahkan kepada murid-murid. Selain daripada memberikan pendedahan terhada
p kepelbagaian subjek, ia juga memberikan peluang kepada murid-murid tahun 4 unt
uk mengenali para pentadbir serta guruguru yang terlibat atau bertugas di sesi p
agi. Secara keseluruhan bolehlah dikatakan bahawa program ini menjurus kepada pe
mbentukkan konsep pembelajaran yang terancang untuk murid-murid tersebut atau da
lam erti kata lain pembelajaran yang telah didedahkan dengan terpeinci kepada me
reka agar mereka faham serta tahu dengan sukatan yang bakal dipelajari. Pengisia
n program ini keseluruhannya berbentuk orientasi iaitu suai kenal, sama ada info
subjek ataupun info untuk perkara-perkara yang lainnya seperti kegiatan koku, t
enaga pengajar, para pentadbir serta setaf sokongan dan lain-lainnya.
3.
Rasional. Program ini adalah untuk memastikan bahawa semua murid yang menyertain
ya mendapat manfaat dari segi kefahaman yang lebih baik terhadap situasi pembela
jaran, sosial dan persekitaran yang baru. Ia juga turut menyediakan pakej suai k
enal yang komprehansif kerana melibatkan dari setinggi-tinggi jawatan pentadbira
n hinggalah kepada tukang masak di kantin, tukang kebun serta penyelenggara kebe
rsihan di sekolah. Penekanan yang diberikan adalah info berupa pengetahuan disus
uli dengan etika sosial yang patut diamalkan agar murid-murid berakhlak mulia. D
i samping itu, pengisian program daripada unit Bimbingan turut diselitkan dalam
bentuk sahsiah serta disiplin diri.
4.
Matlamat 4.1 Melahirkan murid berakhlak mulia. 4.2 Menyedarkan murid terhadap su
katan yang bakal ditempuhi. 4.3 Mendidik murid agar mengerjakan kebajikan.
5.
Objektif. 5.1 Peserta mengenali serta menghormati semua warga sekolah. 5.2 Peser
ta tahu tentang sukatan matapelajaran yang akan diambilnya sepanjang sesi 2011 5
.3 Peserta tahu tentang aktiviti serta program yang akan dilaluinya sepanjang se
si 2011
6.
Tema Pelajar Cemerlang Sekolah Gemilang
7.
Jangkamasa Orientasi Program ini dijalankan pada sesi pagi selama 3 jam pada 5 J
anuari 2011
Unit Bimbingan & Kaunseling
Page 1

Hari Orientasi Tahun 4


8.
Tempat : Dataran Berbumbung SKHMC
9.
Kumpulan Sasaran. Semua pelajar Tahun Empat Sesi 2011.
10.
Kaedah Perlaksanaan 10.1. 10.2. Taklimat Ceramah
11.
Jawatankuasa Hari Orientasi Pelajar Tahun Empat. Penasihat Pengerusi . Naib Peng
erusi Penyelaras Program Setiausaha AJK : : : : : : Guru Besar Guru Kanan Hal Eh
wal Murid Guru Kanan Pentadbiran. Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras Tahun 4
Guru Kelas /Akademik Tahun 4
Unit Bimbingan & Kaunseling
Page 2

Hari Orientasi Tahun 4


12. BIL 1.
JADUAL PROGRAM ORIENTASI. AKTIVITI Ucapan Guru Besar - Perubahan Sessi - Kenali
Guru Anda Ucapan Guru Kanan Pentadbiran - Kenali Diri WAKTU 8.00 8.30 pg TINDAKAN
Guru Besar
2.
8.30 9.00
PK Pentadbiran
- Persediaan Menghadapi peperiksaan.
2. 3.
Disiplin Diri - Peraturan Sekolah Taklimat Ringkas ( Sahsiah dan Pengenalan ) -s
uasana baru
9.00 9.30 pg
PK HEM
9.30 pg 9.50pg
Guru Penyelaras Tahun 4 Pn Asnida Abdullah
4. 5.
6.
REHAT Apa itu Kokurikulum Unit Beruniform Persatuan & Kelab Permainan Kenali Sub
jek Baru Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Sivik dan Kewarganegaan
9.50 10.20 10.20 10.50 pg
Penolong Kanan Kokurikulum
10.50 - 11.00 pg 11.00 11.10 pg 11.10 11.20 pg
Pn. Mazlina Yahya En. Ahmad Zawahir En. Ismail b. Bujang
12.
Penilaian 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. Berdasarkan penglibatan dan minat peserta dala
m setiap aktiviti. Ulasan, pemerhatian dan pendapat para guru dan penceramah. Bo
rang soal-selidik. Reaksi dan perubahan tingkahlaku peserta khususnya personalit
i dan ketrampilan selepas hari orientasi
13.
Penutup. Adalah diharapkan para pelajar yang telah mengikuti program hari orient
asi ini akan mendapat beberapa celik akal atau wawasan mengenai falsafah dan nil
ai yang sepatutnya ada pada seseorang seorang Sekolah Kebangsaan Haji Mahmud Che
mor.
Unit Bimbingan & Kaunseling

Page 3

Hari Orientasi Tahun 4


Disediakan oleh,
Disemak dan disokong,
Disahkan oleh,
Unit Bimbingan & Kaunseling
Page 4

Hari Orientasi Tahun 4


CARTA ALIRAN PROGRAM MINGGU ORIENTASI TAHUN 4
Bermula
Menyediakan Kertas Cadangan
Mendapat kelulusan Guru Besar gURUPengetgU/PIBG Mengenalpasti Penceramah
Menghantar surat Jemputan Penceramah
Menyediakan bahan/alatan dan Melaksanakan Program
Penilaian
Menyediakan Laporan
Hantar laporan
Unit Bimbingan & Kaunseling
Page 5

Anda mungkin juga menyukai