Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN DAYA 2

MAJLIS PERMUAFAKATAN
IBU BAPA DAN GURU TAHUN 6
JATI DIRI YANG KUAT MEMBINA INSAN YANG
CEMERLANG
UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING
19 JANUARI 2013
(SABTU)

PROGRAM
UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING
2013
1.

Bidang

: KURIKULUM

2.

Program

: Majlis Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru Tahun 6

3.

Matlamat

: Jati Diri Yang Kuat Membina Insan Yang Cemerlang

4.

Objektif

: Dengan terlaksananya program ini, adalah diharapkan :


4.1 Memberi semangat kepada murid untuk menjadi lebih
cemerlang
4.2 Mengubah sikap murid kea rah lebih positif dalam
pelajaran
4.3 Memberi panduan kepada ibu bapa untuk membimbing
anak-anak mereka menghadapi peperiksaan.

5.

Jangkamasa

: hari (7.30 pagi hingga 12.00 tengahari)

6.

Sasaran

: Semua murid

7.

Kos

: RM 750.00

8.

Sumber Kewangan : 8.1 Sekolah

9.

Sumber Tenaga

:
9.1
9.2
9.3
9.4

10.

Guru Bimbingan & Kaunseling


Guru-guru Kelas Tahun 6
Guru-guru matapelajaran Tahun 6
Guru Disiplin

Strategi Pelaksanaan:
10.1 Merancang Program
10.2 Membuat kertas kerja dan melantik AJK program
10.2 Mesyuarat dan taklimat bersama semua guru yang
terlibat
10.4 Pengagihan tugas
10.5 Melaksanakan program
10.6 Post Mortem Pelaksanaan
10.7 Laporan
BERSAMA MEMIKUL TANGGUNGJAWAB

11.

Cara Pelaksanaan

:
11.1 Ceramah
11.2 Pembentangan Headcount

12.

Kawalan dan Penyeliaan

:
12.1
12.2
12.3
12.4

13.

Penilaian

Guru Besar
GPK Kurikulum
GPK HEM
Penyelaras

:
13.1 Petunjuk Prestasi
13.1.1 Pencapaian prestasi akademik peserta
13.1.2 Peningkatan disiplin dan komitmen peserta
terhadap tugas dan tanggungjawab
13.2 Cara Mengukur Prestasi
13.2.1 Melihat prestasi ujian bulanan
13.2.2 Melihat sikap dan motivasi peserta

ISI KANDUNGAN
PERKARA
1.0

Butiran Program

2.0

Latar belakang

3.0

Objektif

4.0

Rasional

5.0

Kumpulan Sasaran

6.0

Pelaksanaan Program

7.0

Strategi Pelaksanaan

8.0

Tentatif Program

9.0

Jawatankuasa Program

10.0

Penerangan Konsep

11.0

Anggaran Perbelanjaan

12.0

Sumber Kos

13.0

Penutup

Majlis permuafakatan ibu bapa dan guru tahun 6


SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN DAYA 2

1.0.

LATAR BELAKANG
Majlis permuafakatan pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga murid Tahun 6
tahun 2013
merupakan salah satu daripada inisiatif pihak sekolah untuk
meningkatkan prestasi calon UPSR Tahun 2013 khususnya dari segi peningkatan kualiti
dan kuantiti. Program ini diadakan bersama ibu bapa agar wujud semangat kolaborasi
untuk sama-sama bertanggungjawab memastikan kejayaan murid-murid Tahun 6. Hal
ini akan menambahkan keyakinan pelajar untuk terus berjuang demi kejayaan yang
cemerlang.
Pihak sekolah berharap dengan usaha yang murni ini akan melahirkan muridmurid yang sedar potensi diri dan lebih terarah untuk mencapai kecemerlangan dalam
hidup. Hasilnya nanti diharap mampu meningkatkan keputusan PMR dan SPM dari segi
kualiti dan kuantiti.

2.0.

OBJEKTIF
2.1 Peratus pencapaian 5A seramai 30 orang dan peratus kelulusan 85%
2.2 Memberi gambaran yang jelas tentang hala tuju dan matlamat yang
ingin dicapai kepada ibu bapa.
2.3 Merapatkan hubungan silaturahim antara pelajar, ibu bapa dan guru-guru.
2.4 Memberi semangat kepada pelajar agar mencapai keputusan yang cemerlang

3.0 RASIONAL
3.1 Yakin bahawa pelajar-pelajar mempunyai motivasi yang tinggi untuk berjaya jika
diberi dorongan dan bimbingan secara berterusan.
3.2 Percaya bahawa pelajar-pelajar mampu mencapai keputusan yang baik jika
dibimbing dan dipantau khususnya oleh ibu bapa.
4.0 KUMPULAN SASARAN

Semua murid Tahun 6 Sekolah Kebangsaan Taman Daya 2 sesi 2013 (139 orang)

Semua ibu bapa murid Tahun 6

5.0 PERLAKSANAAN PROGRAM

Tarikh

: 19 Januari 2013

Hari

: Sabtu

Tempat

: Dewan Sekolah Kebangsaan Taman Daya 2

6.0

STRATEGI PERLAKSANAAN

Dikendalikan oleh Guru Bimbingan & Kaunseling SK Taman Daya 2 dengan kerjasama
Unit Tahun 6 .

Ia akan dijalankan di Sekolah Kebangsaan Taman Daya 2.

Aktiviti dibahagi kepada ceramah dan pembentangan headcount kepada ibu bapa

7.0 JAWATANKUASA PROGRAM

7.1 JAWATANKUASA INDUK


PENASIHAT

PN. HJH NORAISAH BINTI ANDIN


Guru Besar SK Taman Daya 2.

PENGERUSI

PN ZURAIDA BT AB. WAHAB


GPK 1 SK Taman Daya 2

NAIB PENGERUSI

PN MAHANI BT ZAKARIA
GPK (HEM) SK Taman Daya 2
PN. SH KALSOM BT SYED SALLEH
GPK Kokurikulum SK Taman Daya 2

SETIAUSAHA

PN. SITI MAIMUNAH BT HJ SAMAK


Guru Bimbingan & Kaunseling

BENDAHARI

PN. ENGKU ROHIZAH SIBRAH BT ENGKU


MOHD BASRI

JAWATANKUASA
Pendaftaran

: Semua Guru Kelas

Penyediaan Buku Program

: Puan Norhayati Bt Saemon

P.A. Sistem / Peralatan

: Encik Muhamad Suhairi b Muhamad Room

Pengacara Majlis

: Pn. Kamilah bt Hamidon


Pn. Suhaila bt Abu

Bacaan Doa

:Ustaz Adi Fauzi b. Mohd Alias

Persiapan Tempat dan Perhiasan : En. Muhammad Suhairi bin Muhd Room

Ustaz Adifauzi b. Mohd Alias

8.

Backdrop/ Banner

: Pn. Engku Rohizah Sibrah bt Engku Mohd Basri

Laporan/foto

: Pn. Norhayati Bt Saemon


Ustaz Norazam bin Musban

Pembentangan Headcount

: Pn. Siti Norain Bt Jamali

Kawalan murid

: Pn. Norsila bt. Abdul Rahman


Pn. Noraisah bt Abdul Rani

Jamuan

: Pn. Rohaidah bt Tahir


Pn. Siti Maimunah bt Hj Samak

TENTATIF PROGRAM
Rujuk Buku Program

ANGGARAN PERBELANJAAN
Rujuk Lampiran A

10.

SUMBER KOS

11.

Unit Tahun 6

PENUTUP
Pihak sekolah berharap agar ibu bapa dapat menggunakan peluang yang ada ini
untuk berinteraksi dengan pihak sekolah mengenai program-program yang telah
disusun atur untuk kemajuan anak masing-masing. Hasilnya diharap dapat
membuahkan keputusan UPSR yang lebih cemerlang pada tahun ini

Lampiran A

ANGGARAN PERBELANJAAN
Bil

Peserta

Jumlah

1.

Murid

139 orang

139 x RM 2.50

RM 347.50

2.

Guru

11 orang

11 x RM 2.50

RM 27.50

3.

Ibu bapa

150 orang

150 x RM 2.50

RM 375.00

JUMLAH

Kos

Jumlah Kos

RM 750.00

Disediakan oleh,

..
(PUAN SITI MAIMUNAH BT HJ SAMAK)
Setiausaha ,
Majlis Permuafakatan Ibu bapa dan Guru,
SK Taman Daya 2,
Johor Bahru.

Disemak oleh,

................................................
(PN ZURAIDAH BT AB WAHAB)
Penolong Kanan Kurikulum
SK Taman Daya 2,
Johor Bahru.

Diluluskan oleh,

............................................................
(PUAN HJH. NORAISAH BT ANDIN)
Guru Besar,
SK Taman Daya 2,
Johor Bahru.

lampiran