Anda di halaman 1dari 1

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )

PENILAIAN / UJIAN

: UJIAN BULANAN ( JANUARI )

MATA PELAJARAN

: KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

TAHUN

:4

NAMA PENYEDIA JSI

: SAZALI SAMPAM
BILANANGAN ITEM

BIL

ARAS
KESUKARAN /
KEMAHIRAN
TAJUK / FORMAT /
TAKSONOMI

JUMLAH
ITEM
PENGETAHUAN
M

KEFAHAMAN
M

APLIKASI
M

PERATURAN
KESELAMATAN AM

PERATURAN
KESLAMATAN DIRI

PERATURAN
KESELAMATAN ALATAN
DAN BAHAN

ALAT BANTU KECEMASAN

ORGANISASI BENGKEL

JUMLAH BESAR

PERATUS ARAS
KEMAHIRAN

35 %

35 %

30 %

100 %

PERATUS ARAS
KESUKARAN

M : 30 %

S : 55 %

T : 15 %

100 %

1
3

DISEMAK OLEH : __________________

6
2

DISAHKAN OLEH : ______________________

20