Anda di halaman 1dari 13

MENGENALPASTI

FOKUS KAJIAN

Soalan-soalan yang perlu difikirkan sebelum menjalankan


sesuatu penyelidikan

Apakah
hipotesisnya/
teorinya
Bagaimana
hendak
jalankan
kajian?
Bagaimana
hendak
analisiskan
data?

Apakah isu
yang hendak
dikaji?

Apakah
yang ingin
kita tahu?

Apakah
fokus
kajian?

Apakah
persoalannya?
Kenapa ia
penting
untuk anda?

Contoh soalan untuk refleksi bersama


Apakah masalah dalam kelas/saya? mengapa?
Bagaimana masalah itu boleh ditangani dan
diselesaikan
Apakah strategi yang perlu digunakan dan
bagaimana?
Bagaimana saya menilai keberkesanan strategi
saya?

MENGENALPASTI FOKUS KAJIAN


Melaksanakan kajian tindakan MESTILAH
berdasarkan;
Fokus yang jelas
Tujuan dan sasaran yang benar-benar

difahami.
Melaksanakan kajian tindakan semata-mata
dengan tujuan ingin melihat apa yang akan
terjadi boleh membosankan dan kurang
bermanfaat.

FOKUS KAJIAN TINDAKAN


Fokus kepada aspek yang mempunyai kaitan
langsung dengan refelaksi daripada buku
rekod, dan keperluan anda dalam bilik
darjah.

Data yang diperlukan bagi memperjelaskan


persoalan tersebut boleh dikumpul, bukan
sesuatu di luar kemampuan.
Fokus kepada aspek/bidang yang anda
mempunyai kuasa/keupayaan untuk mengubah
atau melakukan sesuatu.

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian

a. Skop Kajian

Adakah situasi/masalah itu wujud dalam kelas


anda?
Bolehkah anda melakukan sesuatu terhadap
situasi/masalah tersebut bagi membaikinya?
Adakah anda terlalu bergantung kepada
orang lain bila hendak melakukan sesuatu
perubahan terhadap masalah/situasi
tersebut?

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian


b. Releven
Sejauhmanakah pentingnya persoalan/
masalah ini untuk diperbaiki?
Jangka masa pendek?
Jangka masa panjang?
Adakah anda berminat untuk membaiki
permasalahan/situasi itu?

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian


c. Boleh diurus
Adakah anda mempunyai masa untuk
menangani persoalan/ masalah tersebut?
Apakah persiapan yang perlu anda
lakukan?

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian


d. Keserasian
Adakah melibatkan kerja-kerja yang
sememangnya selalu anda lakukan?
Adakah mungkin aktiviti-aktiviti kajian ini
boleh digabungkan dengan kerja-kerja
mengurus/menyelia/memantau/mengajar?
Berdasarkan penilaian yang anda telah lakukan, pilih
persoalan atau fokus yang paling penting dengan kriteria
di atas.

Cara Menulis Fokus Kajian


Mengandungi DUA unsur
a. Deskripsi Ringkas Situasi

Apakah yang berlaku dalam situasi tersebut?

Apakah yang guru lakukan?

Bagaimana guru lakukan?

Apakah kesannya kepada pelajar?

Apakah faktor-faktor konteks yang penting bagi


menangani situasi tersebut?

b. Aspek Pengembangan

Apakah yang anda ingin lakukan? Cuba?

Apakah yang anda ingin ubah/perbaiki?

Contoh peta minda sumbangsaran kumpulan


tidak memahami
konsep asas

tidak bimbing

tidak kuasai sifir

pelajar

malas

ibubapa

miskin

ponteng

tidak minat

tidak buat kerja


rumah/latihan

Pelajar
Lemah
Math

Tidak ambil berat


pelajaran anak

persekitaran
Penerangan tidak jelas

guru

gejala negatif

Pengajaran tidak menarik


cepat untuk habiskan sukatan

Tidak kondusif
garang

tidak dapat
kawal kelas

ANALISIS TULANG IKAN


GURU

PELAJAR

LEMAH

CEMERLANG

MATH

MATH

PERSEKITARAN

IBUBAPA

ANALISIS TULANG IKAN


GURU

tiada duit belanja

Tidak beri
perhatian

Tidak
mesra

Ponteng
Sekolah

PELAJAR

tiada pakaian
seragam lengkap
Mata tak
dapat lihat
papan hitam

Tidak
kisah

% Ponteng
Berkurangan

Berkawan dengan
mereka yang
sudah bekerja

Tidak peduli
persekolahan
anak
Berkerja

PERSEKITARAN

IBUBAPA

Selalu tiada
di rumah

Anda mungkin juga menyukai