Anda di halaman 1dari 18

BAB 1: MIKROORGANISMA DAN

KESANNYA TERHADAP BENDA HIDUP

1.1 PENGELASAN MIKROORGANISMA

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma

Memahami Pengelasan Mikroorganisma


Mikroorganisma ialah organisma seni
yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar
kecuali menggunakan
mikroskop cahaya atau mikroskop elektron

Mikroorganisma dikelaskan kepada 5 kumpulan iaitu:


1: Virus
2: Bakteria

3: Kulat (fungi)
4: Protozoa
5: Alga

Kaedah Pengkelasan Mikroorganisma


Saiz
Rupa bentuk
Nutrisi (cara pemakanan)
Autotrofit

: Membuat makanan sendiri


( Mempunyai klorofil yang
membina makanan melalui proses fotosintesis)

Parasit

: Menyerap makanan dari benda hidup

Saprofit

: Menyerap makanan dari benda yang mati/ reput


(organisma yang telah mati) melalui proses pereputan.

Habitat
Cara pembiakan: Seksual dan aseksual

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma


Pengelasan Mikroorganisma

Fungi

Pengelasan
Mikroorganisma

Alga
Virus

Protozoa

Bakteria

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma

Bakteria

Granul glikogen

Nukleus

Flagelum

Kapsul berlendir

Dinding sel
Sitoplasma

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Hidupan

Memahami Pengelasan Bakteria

Rupa Bentuk Bakteria

Berbentuk: pilin

Berbentuk: Koma

Berbentuk: Sfera

Berbentuk: Rod

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma

Ciri-Ciri Bakteria
Organisma unisel

(satu sel)

Saiz : 0.5 mm 10 mm
Cara pembiakan : Seks:konjugasi Aseksual: belahan

dedua

& pembentukan spora


Rupa

bentuk : Sfera, rod, berpilin, koma

Habitat : Tempat lembap, udara, air, tanah, tumbuhan dan haiwan

Struktur :Kapsul, sitoplasma, flagelum, dinding sel, bahan nukleus


Cara pemakanan : Parasit, saprofit, autotrofit

Dalam keadaan tidak sesuai, bakteria membentuk spora

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke Atas Hidupan

Memahami Pengelasan Bakteria

Pembiakan Bakteria Melalui Belahan Dedua

Sel bakteria membesar

Bahan genetik
dalam
Nukleus disalin

Dua anak sel terbentuk

Bahan genetik
mengganda

Sel membahagi ditengah

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke Atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma

Kulat/ Fungi
Dinding sel (Kitin)
Nukleus
Tunas

Membran sel

Sporangium

Spora

Vakuol
Miselium

Sitoplasma
Granul glikogen
Yis

Hifa
Mukor

Roti

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke Atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma

Ciri-Ciri Kulat
Organisma

unisel yis

Organisma

multisel mukor

Saiz : 10 mm 100 mm

Cara pembiakan : Aseksual:Pembentukan spora(mukor)

dan pertunasan (yis)


Habitat : Tempat

gelap dan lembap

Cara pemakanan: Saprofit, parasit

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke Atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma

Protozoa

Pseudopodium
Nukleus

Vakuol
makanan
Oral
groove

Endoplasma

Mikronukleus

Vakuol makanan

Makronukleus
Silia

Membran sel
Vakuol mengecut
Ektoplasma
Ameba

Vakuol mengecut
Paramesium

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke Atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma

Ciri-Ciri Protozoa
Organisma unisel
Saiz

: 5 mm 250 mm

Cara pembiakan
Rupa bentuk

: Belahan dedua (ameba) dan


pengkonjugatan (paramesium)

: sfera, bujur, bulat, bentuk berbeza-beza

Habitat : air dan

tanah

Cara pemakanan : Parasit, saprofit,

autotrofit

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke Atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma

Virus

Bentuk berudu

Bentuk heliks

Bakteriofaj

Virus mozek tembakau

Bentuk sfera

Bentuk sfera

Poliomielitis

AIDS

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke Atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma

Ciri-Ciri Virus
Mikroorganisma yang paling kecil
Saiz : 0.02 mm 0.4 mm
Cara pembiakan

: Replikasi (membiak dalam sel hidup sebagai

perumah)
Bentuk : Rod, berudu

dan sfera

Habitat : Sel hidup


Cara pemakanan : Parasit

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke Atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma


Bagaimana virus membiak dalam sel hidup?
Peringkat 1
Virus melekat di atas perumah
seperti sel bakteria dan memasukkan
bahan genetik (DNA) ke dalam sel
perumah

Peringkat 3
Virus baru terbentuk.

Peringkat 2
Bahan genetik virus menggunakan bahan
di dalam sel perumah untuk membiak

Peringkat 4
Virus baru memecahkan sel perumah dan
keluar dari sel perumah. Sel perumah
yang telah pecah mati.

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke Atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma

Alga

Bentuk bulat

Bentuk berfilamen

Klamidomonas

Spirogira

Bentuk bujur

Bentuk bulat

Pitoplankton

Pleurokokus

Topik 1 Mikroorganisma dan Kesannya ke Atas Hidupan

Memahami Pengelasan Mikroorganisma

Ciri-Ciri Alga
Tumbuhan akuatik yang mempunyai klorofil untuk membuat makanan

melalui proses fotosintesis


Saiz : 1 mm

10 000 mm

Cara pembiakan : Belahan dedua, pembentukan spora, dan

pengkonjugatan
Bentuk : Bulat, berfilamen, bujur

Habitat : Kawasan lembap, berair dan bercahaya


Cara pemakanan : Autotrofit

Ringkasan Ciri-ciri Mikroorganisma

Alga
1mm
10000mm
Air
Pokok
Tanah

Saiz
Habitat

Pembiakan

Belahan dedua
Pengkonjugatan
Spora
Fragmentasi

Pertunasan
Sel hidup
Pemakanan

Autotrofit
Parasit

Saprofit

Protozoa Kulat
5mm250mm
Air
Tanah

10mm100mm
Tempat
lembap/
gelap

Bakteria

Virus

0.5mm
10mm
tanah
tumbuhan
haiwan

0.02mm0.4mm
Sel hidup

Anda mungkin juga menyukai