Anda di halaman 1dari 10

SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH.

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3 TAHUN 2009


MING

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

1-3

1. PENGENALAN
2. ASAS SENI REKA
3. PRINSIP REKAAN

1. Memahami sukatan dan


Rancangan serta tajuk-tajuk
Pelajaran tahunan untuk tujuan
persediaan awal.
2. Memahami dan menghasilkan
pelbagai jenis unsur seni dan prinsip
rekaan melalui pelbagai media dan
teknik.
3. Mengaplikasikan dan memahami
fungsi unsur seni dan prinsip rekaan
dalam aktiviti penghasilam seni
visual
Aras1
1.Berkomunikasi melalui
penghasilan karya.
2.Menjalankan aktiviti secara
spontan & terancang.
Aras 2
1.Memilih maklumat berkaitan
bidang seni halus.
2.Membanding beza jenis
komunikasi visual.

4-6

SENI HALUS
Lukisan
- Pengenalan
- Jenis
- Teknik
- Proses

1. Mengetahui dan memahami jenis


dan asas lukisan .
2. Menghasilkan dan mengenalpasti
unsur seni dan prinsip rekaan dalam
menggambar secara lukisan
3. Memahami peranan lukisan
dalam seni visual.

STRATEGI/ KEMAHIRAN
BELAJAR
KBKK:
Klasifikasi
Banding beza
Menjana idea
TKP;
Kinestatik
Interpersonal
Naturalis
MASTERI:
Pengayaan
Pemulihan.

KBKK:
Klasifikasi
Banding beza
Menjana idea
TKP;
Naturalis

AKTIVITI
PEMBELAJARAN
Memastikan semua
pelajar membuat
persediaan yang
baik sebelum
memulakan
pembelajaran.
Pelajar
menghasilkan
pelbagai jenis
eksperimen asas
seni reka dan prinsip
rekaan dengan
menggunakan
pelbagai media dan
teknik.yang berbeza.

Membuat kajian
garisan, jalinan
yang terdapat di
tumbuhtumbuhan.dan alam
semulajadi. Dan
buatan manusia
dengan

NILAI
ABM
Pensil, pensil
warna, krayon,
pen,berus, warna
poster
Contoh gambar
eksperimen
garisan pelbagi
media dan teknik
NILAI
Kerjasama,
Keyakinan diri,
Berani

ABM
Contoh lukisan
menekankan
jalinan dan
garisan dengan
pelbagai media.
Pensil/pen/arang/
dakwat

Verbal linguistik
Aras 1
Mengaplikasi Asas Seni Reka
dalam aktiviti Seni Halus
Membuat karya seni secara
kritis dan kreatif
Mengintepretasi maklumat yang
akan digunakan dalam
penghasilan kerja
Berkomunikasi melalui
penghasilan karya
Menjalankan aktiviti secara
spontan & terancang.
Aras 2
Berkomunikasi melalui aktiviti
yang dihasilkan
Memilih maklumat berkaitan
bidang seni halus.
Membanding beza jenis
komunikasi visual.
Aras 3
Mengaplikasikan asas seni reka
Memilih dan menggunakan
maklumat dalam pembelajaran.
Mendokumentasikan proses
pembelajaran
7-9

SENI HALUS
Catan
- Pengenalan
- Jenis
- Teknik
- Proses
( Flora )
Cat Poster

1. Mengetahui dan memahami jenis


dan teknik catan.
2. Menghasilkan catan-catan
mengikut teknik yang tertentu.
3. Mengaplikasikan dan memahami
unsur seni dan prinsip rekaan
dalam catan

Interpersonal
Logik matematik
KBKK
Membanding Membeza
MASTERI:
Pemulihan
Pengayaan.

KBKK
Pemikiran kreatif
TKP;
kinestetik
Visual ruang
Interpersonal

dakwat/arang
Pelajar
menghasilkan
lukisan persepktif
tiga titik lenyap
dengan
menggunakan ruang
dalam kelas sebagai
rujukan.
Pelajar membuat
lukisan secara
pointistik
bertemakan suatu
bahan semulajadi
bagi menghasilkan
sebuah karya seni.
Menajamkan daya
persepsi dan
imaginasi pelajar
Melukis dan
mewarna dengan
baik.

Pelajar didedahkan
jenis dan teknik
serta alat/bahan
dalam menghasilkan
catan.
Pelajar
menghasilkan poster
mudah dengan

Lukisan Perspektif
1, 2 dan 3 titik
lenyap.
NILAI
Ketekunan /
kesungguhan /
kasih sayang

ABM
Contoh catan
tempatan pelbagi
teknik dan aliran.
Catan pelbagai
media sebagai
perbandingan.

Catan cat air

Aras 1
Mengaplikasi Asas Seni Reka
dalam aktiviti Seni Halus
Membuat karya seni secara
kritis dan kreatif
Mengintepretasi maklumat yang
akan digunakan dalam
penghasilan kerja
Aras 2
Berkomunikasi melalui aktiviti
yang dihasilkan
Menjalankan aktiviti secara
terancang

KONSTRUKTIVISME
Pengetahuan sedia ada

menggunakan cat
poster/warna
buncho.
Pelajar
menghasilkan ujikaji
teknik dan jenis
catan cat air seperti
basah atas basah,
basah atas kering
dan kering atas
basah.
Pelajar
menghasilkan catan
yang tertentu
dengan penekanan
unsur tona, cahaya
dan teknik.

UJIAN SELARAS BERFOKUS 1

10

PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN

NILAI
Ketekunan.
Ketelitian.
Kebersihan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


11- 17

KOMUNIKASI
VISUAL
REKA BENTUK
GRAFIK.
Pengenalan
Jenis
Teknik
Proses
1. Tipografi

1. Mengetahui dan memahami reka KBKK


bentuk grafik spt. Tipografi, logo,
Pemikiran kreatif
poster, papan tanda dan sebagainya. TKP;
2. Menghasilkan logo, tipografi, logo,
kinestetik
poster, papan tanda dan
logik matematik
sebagainya.
Interpersonal
3.Memahami pelbagai kompenan
rekabentuk grafik dan ciri-cirinya
KMD:
yang baik

Pelajar
menghasilkan
pelbagai
reka
bentuk
tipografi
sistem 3 x 5 dengan
pelbagai nisbah.
Pelajar
diminta
menghasilkan satu
reka bentuk logo

ABM
Contoh huruf blok
pelbagai nisbah.
Logo-logo huruf
spt TV3, RTM,
PEPSI, F1 dsb.
Contoh poster

2. Logo
3. Pembungkusan
4. Simbol

Aras 1
Mengaplikasi Asas Seni Reka
secara kritis dan kreatif dalam
pencarian idea serta
penghasilan kerja Seni Visual.
Aras 2
Menginterpretasi maklumat dan
memperkembangakan
daya imaginasi
melalui eksperimentasi
gayaan.
Menghasilkan karya dengan
menggunakan alat, bahan dan
teknik yang sesuai.
Menggunakan pelbagai jenis
muka taip yang sesuai.
Mengolah hasil karya dengan
memberi perhatian kepada :
- kadar banding
- rekaletak
- muka taip
- imbangan.
Aras 3
Berkomunikasi melalui aktiviti
dan hasil karya.
Menggunakan kemahiran
komputer untuk
meningkatkatkan daya kreativiti
dan proses rekabentuk.
Menyediakan portfolio
persembahan serta
mendokumentasikan
pengetahuan secara jujur dan
teratur.

Membuat ramalan
Proses inovasi
KONSTRUKTIVISME
Pengetahuan sedia ada

huruf
yang
bertemakan nama/
nama singkatan.
Pelajar
menghasilkan
sebuah poster
mudah bertemakan
Masa Depan
dengan
menitikberatkan
tipografi dan imej.

yang berkaitan.
NILAI
Ketepatan/
kebersihan
Kreatif

18-19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


20-22

SENI HALUS
Lukisan

1. Mengetahui dan memahami jenis


dan asas lukisan .
2. Menghasilkan dan mengenalpasti
unsur seni dan prinsip rekaan dalam
menggambar secara lukisan
3. Memahami peranan lukisan
dalam seni visual.
Aras 1
Mengaplikasi Asas Seni Reka
dalam aktiviti Seni Halus
Membuat karya seni secara
kritis dan kreatif
Mengintepretasi maklumat yang
akan digunakan dalam
penghasilan kerja
Berkomunikasi melalui
penghasilan karya
Menjalankan aktiviti secara
spontan & terancang.
Aras 2
Berkomunikasi melalui aktiviti
yang dihasilkan
Memilih maklumat berkaitan
bidang seni halus.
Membanding beza jenis
komunikasi visual.
Aras 3

KBKK:
Klasifikasi
Banding beza
Menjana idea
TKP;
Naturalis
Verbal linguistik
Interpersonal
Logik matematik
KBKK
Membanding Membeza
MASTERI:
Pemulihan
Pengayaan.

Membuat kajian
garisan, jalinan
yang terdapat di
tumbuhtumbuhan.dan alam
semulajadi. Dan
buatan manusia
dengan
dakwat/arang
Pelajar
menghasilkan
lukisan persepktif
tiga titik lenyap
dengan
menggunakan ruang
dalam kelas sebagai
rujukan.
Pelajar membuat
lukisan secara
pointistik
bertemakan suatu
bahan semulajadi
bagi menghasilkan
sebuah karya seni.
Menajamkan daya
persepsi dan
imaginasi pelajar

ABM
Contoh lukisan
menekankan
jalinan dan
garisan dengan
pelbagai media.
Pensil/pen/arang/
dakwat
Lukisan Perspektif
1, 2 dan 3 titik
lenyap.
NILAI
Ketekunan /
kesungguhan /
kasih sayang

Mengaplikasikan asas seni reka


Memilih dan menggunakan
maklumat dalam pembelajaran.
Mendokumentasikan proses
pembelajaran
23 - 25

26 -27

ARCA
Pengenalan
- Jenis
- Teknik
- Proses
Arca Mobil
Arca Stabail
Arca Berfungsi
Arca Estatika

1. Memahami konsep, jenis dan


teknik penghasilan arca
2. Memahami dan menghasilkan arca
berfungsi dan estatika.
3. Mengetahui teknik dan proses
untuk menghasil-kan arca stabail
atau mobail
Aras 1
1.Berkomunikasi melalui
penghasilan karya.
2.Menjalankan aktiviti secara
spontan &
terancang.
Aras 2
1.Memilih maklumat berkaitan
bidang seni halus.
2.Membanding beza jenis
komunikasi visual.
Aras 3
1.Mengaplikasikan asas seni reka
2.Memilih dan menggunakan
maklumat dalam pembelajaran.
3.Mendokumentasikan proses
pembelajaran

SENI HALUS
1.
1. Mengetahui
Catan
dan memahami jenis dan teknik
Landskap
catan.
2. Menghasilkan catanMedia: Cat minyak.
catan mengikut teknik
(Teori & Amali)

Melukis dan
mewarna dengan
baik.

KBKK
Pemikiran kreatif
Banding beza
TKP
kinestetik
logik matematik
Interpersonal
KONSTRUKTIVISME
Pengetahuan sedia ada

KBKK
Pemikiran kreatif
TKP;

Pelajar mengkaji
dan menilai contoh
arca berfungsi dan
estetika di sekeliling
sekolah dan
sekitarnya.
Pelajar
menghasilkan arca
luakan dengan
menggunakan
bahan Plaster of
Paris.

ABM
Contoh arca
luakan

Pelajar
menghasilkan catan
yang tertentu
dengan penekanan
unsur tona, cahaya

ABM
Contoh catan
tempatan pelbagi
teknik dan aliran.

NILAI
Ketelitian
Keselamatan
Kreatif

yang tertentu.
3. Mengaplikasikan dan memahami
unsur seni dan prinsip rekaan dalam
catan
Aras 1
Mengaplikasi Asas Seni Reka
dalam aktiviti Seni Halus
Membuat karya seni secara
kritis dan kreatif
Mengintepretasi maklumat yang
akan digunakan dalam
penghasilan kerja
Aras 2
Berkomunikasi melalui aktiviti
yang dihasilkan

kinestetik
Visual ruang
Interpersonal
KONSTRUKTIVISME
Pengetahuan sedia ada

Menjalankan aktiviti secara


terancang
Aras 3
Menyatakan keindahan,
keharmonian alam dan
masyarakat serta berusaha
memeliharanya melalui
pernyataan karya yang
dihasilkan.
Menyedari kegiatan seni visual
yang mencerminkan nilai
masyarakat.
Memahami cara membuat
kemasan untuk sesuatu
persembahan atau pameran.
28

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

dan teknik.

Catan pelbagai
media sebagai
perbandingan.
NILAI
Ketekunan.
Ketelitian.
Kebersihan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


29 - 33

KRAF
TRADISIONAL
Batik (Ikat celup)
Batik lukis

1. Mengetahui dan memahami Kraf


Tradisional tempatan.
2. Mengetahui dan menghargai
tokoh dan pandai tukang tempatan.
Aras 1
1.Mengumpul maklumat berkaitan
perkembangan Seni Visual dalam
kehidupan, budaya tempatan dan
budaya lain.
Aras 2
1.Menyenarai perkara berkaitan
perkembangan kraf tenunan
tradisional dari aspek:
a. pengenalan
b. tokoh
c. sumbangan
2.Menginteprestasi dan
mengaplikasi maklumat secara jelas
dan tepat.
Aras 3
1.Membuat pernyataan tentang seni
dalam kehidupan dan budaya.
2.Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni
Visual sebagai warisan budaya.
3.Membincang cara memelihara,
mengekal dan memajukan hasil
Seni Visual.
4.Menyatakan penghargaan serta
peranan Seni Visual dalam
kehidupan seharian

KBKK
pemikiran kritis
BCB:
Mencatat
Membaca
Menulis laporan
KONSTRUKTIVISME
pengalaman sedia ada

Pelajar
menghasilkan buku
skrap dengan
mengumpul gambar
dan motif kraf
tradisional spt. motif
yang terdapat pada
tenunan

ABM
Contoh Buku
skrap tentang
motif flora dan
fauna serta
koleksi gambar
mengenai kraf
tenunan
Contah kraf
tenunan
NILAI
Penghargaan
Kreatif
Kesungguhan

34 - 36

ULANG KAJI STRATEGIK PMR

37

PEPERIKSAAN PMR

38 - 42

PROGRAM PASCA PMR

DISEDIAKAN OLEH :

DISAHKAN OLEH :

DISAHKAN OLEH:

DISAHKAN OLEH:

PN.RUZANAH ABD RAHMAN


(GURU M/P & KETUA PANITIA)

.
(GURU KANAN KEMANUSIAAN)

.
(PENOLONG KANAN)

(PENGETUA)