Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5

TARIKH:
MINGGU: 1
KELAS/MASA/
SUBJEK

ISI PELAJARAN
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
1.0 Mengenal Rangkaian Komputer

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

SP : 1.1, 1.2
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menerangkan konsep rangkaian

Menerangkan medium rangkaian: wayar dan tanpa wayar


Aktiviti/Strategi:
1. Guru dan murid berbincang untuk menerangkan konsep rangkaian.
2. Murid membuat penerokaan minda untuk menyatakan kegunaan
rangkaian.
3. Menggunakan maklumat sedia ada murid secara berkumpulan
menerangkan medium rangkaian: wayar dan tanpa wayar.

CATATAN
BBM:
Komputer, Buku Teks, Slaid
EMK:

NILAI:
Yakin Diri
DIDIK HIBUR :
Permainan
I-THINK:
Peta Pokok
REFLEKSI:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 2
KELAS/MASA/
SUBJEK

ISI PELAJARAN
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
1.0 Mengenal Rangkaian Komputer

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

SP : 1.3, 1.4
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menyatakan kegunaan rangkaian

Membuat ilustrasi model rangkaian


Aktiviti/Strategi:
1. Dengan bantuan guru, murid membuat carian di internet untuk
menyatakan kegunaan rangkaian.
2. Murid menyenaraikan kelebihan rangkaian wayar atau tanpa wayar.
3. Murid membuat lakaran model rangkaian.

CATATAN
BBM:
Komputer, Buku Teks, Slaid
EMK:

NILAI:
Bertanggungjawab, Rajin
DIDIK HIBUR :
-Melakar model
I-THINK:

REFLEKSI:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 3
KELAS/MASA/
SUBJEK

ISI PELAJARAN
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
2.0 Memahami Fungsi Peranti Rangkaian Komputer

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

SP : 2.1
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menamakan peranti rangkaian (kabel rangkaian, kad antaramuka


rangkaian, wireless card/adapter, hab, suis, modem, penghala, Titik
Capaian Tanpa Wayar)
Aktiviti/Strategi:
1. Dengan menggunakan slaid power point, guru menamakan dan
menyenaraikan peranti rangkaian.
2. Murid dikehendaki menyenaraikan peranti rangkaian dengan
menggunakan peta buih.
3. Murid melengkapkan lembaran kerja yang diberikan guru.

CATATAN
BBM:
Komputer, Buku Teks, Slaid
EMK:
Kajian masa depan
NILAI:
Bekerjasama
DIDIK HIBUR :
Permainan Teka Nama
I-THINK:
Peta Bulatan
REFLEKSI:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 4
KELAS/MASA/
SUBJEK

ISI PELAJARAN
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
2.0 Memahami Fungsi Peranti Rangkaian Komputer

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

SP : 2.2
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menerangkan fungsi peranti rangkaian


Aktiviti/Strategi:
1. Dengan menggunakan bantuan slaid power point, guru menamakan
dan menyatakan fungsi peranti rangkaian wayar atau tanpa wayar.
2. Murid dikehendaki membuat carian di internet mengenai fungsi
peranti rangkaian wayar dan tanpa wajar bagi menambahkan
pengetahuan.
3. Murid dikehendaki membentuk 2 kumpulan (kumpulan lelaki dan
kumpulan perempuan) di mana satu kumpulan dikehendaki
melengkapkan peta buih peranti rangkaian wayar dan satu lagi
kumpulan melengkapkan peta buih peranti rangkaian tanpa wayar.

CATATAN
BBM:
Komputer, Buku Teks, Slaid
EMK:
Kajian masa depan
NILAI:
Bertanggungjawab
DIDIK HIBUR :

I-THINK:
Peta Buih
REFLEKSI:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 5
KELAS/MASA/
SUBJEK

ISI PELAJARAN
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
2.0 Memahami Fungsi Peranti Rangkaian Komputer

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

SP : 2.3
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menilai dan membanding keupayaan peranti rangkaian


Aktiviti/Strategi:
1. Dengan berpandukan buku teks murid dikehendaki membanding
beza keupayaan sesuatu peranti rangkaian dengan melengkapkan
peta buih berganda.
2. Murid dikehendaki melakar peranti rangkaian masa depan di dalam
buku latihan.

CATATAN
BBM:
Komputer, Buku Teks, Slaid
EMK:
Kajian masa depan
NILAI:
Berkerjasama
DIDIK HIBUR :
Melakar peranti rangkaian masa
depan
I-THINK:
Peta Buih Berganda
REFLEKSI:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 6
KELAS/MASA/
SUBJEK

ISI PELAJARAN
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
3.0 Mengenal Internet

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

SP: 3.1, 3.2


Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menyatakan maksud Internet

Menyenaraikan perkhidmatan Internet


Aktiviti/Strategi:
1. Dengan menggunakan maklumat yang terdapat dalam buku teks,
murid dikehendaki menyatakan maksud internet.
2. Murid dikehendaki menyenaraikan perkhidmatan internet dengan
menggunakan peta pokok.

CATATAN
BBM:
Komputer, Buku Teks, Slaid
EMK:
Kreativiti dan Inovasi
NILAI:
Bertanggungjawab
DIDIK HIBUR :

I-THINK:
Peta Pokok
REFLEKSI:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 7
KELAS/MASA/
SUBJEK

ISI PELAJARAN
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
3.0 Mengenal Internet

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

SP : 3.3
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Mencari maklumat menggunakan pencarian Boolean (AND,OR),


berfrasa( ) atau simbol (*)
Aktiviti/Strategi:
1. Murid membuat carian di internet untuk mencari maklumat dan
menyenarai laman web mengikut kategori.
2. Murid dikehendaki menyenaraikan dapatan ke dalam peta bulatan.

CATATAN
BBM:
Komputer, Buku Teks, Slaid
EMK:
Teknologi Maklumat & Komunikasi
NILAI:
-Bertanggungjawab
DIDIK HIBUR :

I-THINK:
Peta Bulatan
REFLEKSI:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 8
KELAS/MASA/
SUBJEK

ISI PELAJARAN
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
3.0 Mengenal Internet

CATATAN
BBM:
Komputer, Buku Teks, Slaid
EMK:

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

SP : 3.4
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menyebarkan maklumat menggunakan mailing list dalam buku


alamat e-mel
Aktiviti/Strategi:
1. Dengan tunjuk ajar dan bantuan guru murid menggunakan mailing
list dalam buku alamat e-mel.
2. Untuk meningkatkan kefahaman murid, murid dikehendaki terlibat
dalam permainan siapa cepat dengan mencuba menyebarkan
maklumat menggunakan mailing list dalam buku alamat e-mail.

NILAI:
Bertanggungjawab, Jujur
DIDIK HIBUR :
Permainan (Siapa Cepat)
I-THINK:
Peta Buih
REFLEKSI:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 9
KELAS/MASA/
SUBJEK

ISI PELAJARAN
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
3.0 Mengenal Internet

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

SP : 3.5, 3.6
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Mengelas jenis laman web: komersial, peribadi, organisasi, hiburan,


berita dan sosial

Menyenaraikan kebaikan dan keburukan Internet

CATATAN
BBM:
Komputer, Buku Teks, Slaid
EMK:
Teknologi Maklumat & Komunikasi
NILAI:
Bekerjasama, Jujur
DIDIK HIBUR :

Aktiviti/Strategi:
1. Dengan bantuan guru, murid dikehendaki mengelas jenis-jenis laman
web.
2. Murid dikehendaki menyenaraikan kebaikan dan keburukan internet
di dalam buku latihan.
3. Murid digalakkan membuat carian di internet dalam menyenaraikan
kebaikan dan keburukan internet. Sasaran minimun 5 kebaikan dan 5
keburukan perlu diperolehi.

I-THINK:
Peta Buih Berganda
REFLEKSI:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 10
KELAS/MASA/
SUBJEK

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

ISI PELAJARAN
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
3.0 Mengenal Internet
SP: 3.7
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menghasilkan laman blog persatuan atau kelab secara berkumpulan


Aktiviti/Strategi:
1. Menghasikan laman blog

CATATAN
BBM:
Komputer, Buku Teks, Slaid
EMK:
Kajian masa depan
NILAI:
Jujur, Bertanggungjawab
DIDIK HIBUR :
Membuat Blog
I-THINK:

REFLEKSI:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 11
KELAS/MASA/
SUBJEK

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

ISI PELAJARAN
DUNIA PENGKALAN DATA
1.0 Memahami Data Dan Maklumat
SP: 1.1
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Mengenal pasti jenis data


Aktiviti/Strategi:
1. Murid membaca dan berbincang dengan ahli kumpulan tentang itemitem yang diberikan oleh guru.
2. Murid dikehendaki melabelkan kesemua item-item mengikut
kategorinya samada data ataupun maklumat mengikut format yang
diberikan.

CATATAN
BBM :
Komputer, Perisian MS Word
EMK :
Teknologi Maklumat & Komunikasi,
EK 2.1
NILAI :
Kerjasama, Prihatin
ITHINK :
Peta Buih
REFLEKSI :

BIL. MURID:
___ / ___

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 12
KELAS/MASA/
SUBJEK

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

ISI PELAJARAN
DUNIA PENGKALAN DATA
1.0 Memahami Data Dan Maklumat
SP: 1.2
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menghasilkan maklumat dari data yang dikumpul


Aktiviti/Strategi:
1. Gunakan perisian aplikasi MS Word untuk membina jadual dan
mengkelaskan data berdasarkan kepada tajuk.
2. Murid menggunakan data dari jadual di atas untuk menghasilkan kad
maklumat peribadi pelajar.

CATATAN
BBM :
Komputer, Perisian MS Word
EMK :
Teknologi Maklumat & Komunikasi,
EK 1.4, Kreatif dan Inovatif
NILAI :
Peka, Bertanggungjawab
ITHINK :

REFLEKSI :
BIL. MURID:
___ / ___

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 13
KELAS/MASA/
SUBJEK

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

ISI PELAJARAN
DUNIA PENGKALAN DATA
2.0 Mengkaji Sistem Pengkalan Data
SP: 2.1, 2.2
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menerangkan maksud Dan Ciri-ciri Pengkalan Data

Menyatakan Contoh Pengkalan Data Yang Mudah


Aktiviti/Strategi:
1. Murid dikehendaki berbincang dan menyenaraikan kelebihan
menggunakan pangkalan data sebagai tempat untuk menyimpan
maklumat.
2. Murid dikehendaki menghasilkan peta minda dengan menggunakan
program MS Power Point 207.
3. Wakil kumpulan dikehendaki membentangkan hasil kerja mereka.

CATATAN
EMK :
Kemahiran berfikir dan TMK
NILAI :
Bertanggungjawab, Kerjasama
BBM :
Komputer, MS Power Point, MS
Word
i-THINK :
Peta Buih
REFLEKSI :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 14
KELAS/MASA/
SUBJEK

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

ISI PELAJARAN
DUNIA PENGKALAN DATA
2.0 Mengkaji Sistem Pengkalan Data
SP: 2.3, 2.4
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menentukan jadual, rekod dan medan.

Menentukan jenis medan dalam pengkalan data (Teks, Tarikh dan


Nombor
Aktiviti/Strategi:
1. Guru menerangkan jenis serta maksud data beserta contoh,
menggunakan slaid persembahan.
2. Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan dan mengarahkan
setiap kumpulan mengenalpasti dan menyenaraikan 5 contoh bagi data
text, date dan nombor yang terdapat di dalam makmal.
3. Murid membentangkan hasil kerja dan dibincangkan bersama.

CATATAN
EMK :
Kreatif dan Inovatif, Teknologi
Maklumat & Komunikasi
NILAI :
Peka, Kerjasama
BBM :
Komputer,
LCD
Projektor,
Lembaran Kerja, MS Power Point,
MS Word
i-THINK :

REFLEKSI :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 15
KELAS/MASA/
SUBJEK

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

ISI PELAJARAN
DUNIA PENGKALAN DATA
2.0 Mengkaji Sistem Pengkalan Data
SP: 2.5
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Menghasilkan pengkalan data secara lakaran di atas kertas


Aktiviti/Strategi:
1. Dengan berpandukan contoh pengkalan data sedia ada, guru
mengarahkan murid menghasilkan pengkalan data secara lakaran di atas
kertas.
2. Murid membentangkan hasil kerja dan dibincangkan bersama

CATATAN
EMK :
Kreatif dan
berfikir

NILAI :
Rajin, Bertanggungjawab
BBM :
Lembaran Kerja, Kertas Sebak
i-THINK :

REFLEKSI :
BIL. MURID:
___ / ___

Inovatif, Kemahiran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 16
KELAS/MASA/
SUBJEK

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

ISI PELAJARAN
DUNIA PENGKALAN DATA
3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data
SP: 3.1, 3.2
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Membina jadual menggunakan jenis data teks, tarikh dan nombor

Memasukkan data menggunakan jadual


Aktiviti/Strategi:
1. Pangkalan data dibina dengan menggunakan MS Access.
2. Bina pangkalan data ahli Kelab ICT menggunakan MS Access.
3. Murid melengkapkan jadual yang dibina dengan beberapa maklumat.

CATATAN
BBM :
Komputer, Perisian MS Access
EMK :
Teknologi Maklumat & Komunikasi,
EK 1.4, Kreatif dan Inovatif
NILAI :
Rajin, Kreatif
ITHINK :

REFLEKSI :
BIL. MURID:
___ / ___

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 17
KELAS/MASA/
SUBJEK

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

BIL. MURID:
___ / ___

ISI PELAJARAN
DUNIA PENGKALAN DATA
3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data
SP: 3.3, 3.4, 3.5
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Membina boring

Menambah rekod menggunakan boring

Menyunting rekod menggunakan borang


Aktiviti/Strategi:
1. Dengan menggunakan perisian Microsoft access, guru membantu murid
membina form
2. Menukar rekabentuk form Microsoft Access
3. Menambah data menggunakan borang

CATATAN
EMK :
Kreatif dan Inovatif, Kemahiran
berfikir, Teknologi Maklumat &
Kominikasi
NILAI :
Rajin, Bertanggungjawab
BBM :
Komputer, MS Office Access, Fail
Data Nilam, Fail Kelab ICT
i-THINK :

REFLEKSI :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5


TARIKH:
MINGGU: 18
KELAS/MASA/
SUBJEK

KELAS: __________
MASA: __________

TEKNOLOGI
MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

ISI PELAJARAN
DUNIA PENGKALAN DATA
3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data
SP: 3.6, 3.7
Di akhir pengajaran, murid dapat:

Membuat carian

Menjana Laporan
Aktiviti/Strategi:
1. Membuat Query
2. Menyisih data menggunakan Query
3. Menjana laporan

CATATAN
BBM :
Komputer, Perisian MS Access
EMK :
Teknologi Maklumat & Komunikasi,
EK 1.5, Kreatif dan inovatif
NILAI :
Prihatin, Kreatif
ITHINK :

REFLEKSI :
BIL. MURID:
___ / ___

ciliboh@work

Anda mungkin juga menyukai