Anda di halaman 1dari 31

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

1. Kepimpinan sekolah diminta mengenalpasti isu strategik dalam merealisasikan visi, misi sekolah dan PPPM 2013-2025.
Contohnya:Isu Murid
Pencapaian prestasi akademik yang rendah.
Matlamat strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
Pencapaian prestasi kokurikulum yang rendah.
Matlamat Strategik :Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Sahsiah pelajar yang kurang mantap.
Matlamat strategik : Sahsiah pelajar yang terbilang.
Kemahiran insaniah pelajar yang rendah.
Matlamat strategik : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.
Bilangan pelajar yang mampu menggunakan aplikasi miscrosoft office adalah rendah.
Matlamat strategic : Bilangan pelajar yang mampu menggunakan applikasi miscrosoft office adalah tinggi.
Isu Guru
Bilangan guru yang mengajar menggunakan pendekatan berpusatkan murid yang menyeronokkan adalah
rendah.
Matlamat strategik: Bilangan guru yang mengajar menggunakan pendekatan berpusatkan murid yang
menyeronokkan adalah tinggi.
Bilangan guru yang menyediakan soalan KBAT dalam PdP adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menyediakan soalan KBAT dalam PdP adalah tinggi.
Bilangan guru yang menyediakan ruang untuk murid mencipta adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menyediakan ruang untuk murid mencipta meningkat setiap tahun.

Bilangan guru yang menggunakan peta minda IThink dalam pengajaran dan pembelajaran adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menggunakan peta minda IThink dalam pengajaran dan pembelajaran
adalah tinggi.
Isu Persekitaran Fizikal Abad 21
Persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif.
Matlamat strategik: Ruang persekitaran pembelajaran abad 21 yang kondusif meningkat setiap tahun.
Isu Kepimpinan Sekolah
Pengetahuan pemimpin pelapis berkenaan pengurusan, pentadbiran dan kepimpinan belum mantap.
Matlamat strategik : Pemimpin pelapis mempunyai pengetahuan berkenaan pengurusan, pentadbiran dan
kepimpinan yang mantap.
Isu Pengurusan Sekolah
Pengurusan kewangan sekolah lemah.
Matlamat strategik : Sekolah mencapai tahap pengurusan kewangan cemerlang pada tahun 2017.
Budaya senggara yang tidak mantap.
Matlamat strategik: Pengamatan terhadap budaya senggara melalui pendekatan 5S yang mantap.
Isu Kemajuan Sekolah
Sekolah berada di band yang rendah/sederhana/belum dapat anugerah sekolah kluster kecemerlangan.
Matlamat strategik : Pencapaian band sekolah meningkat pada band yang lebih tinggi tahun 2017.
Sekolah menerima anugerah sekolah kluster kecemerlangan pada tahun 2017.
2. Selepas mengenalpasti isu strategik, buat analisis SWOT bagi membuat pelan taktikal dan pelan tindakan yang sesuai.

BERIKUT ADALAH CONTOH FORMAT PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH.


PERANCANGAN STRATEGIK 2015 2017
SMK HARAPAN BANGSA, JOHOR
Matlamat
Strategik

1. Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
murid.

Sasaran
Objektif

1A.
Meningkatkan
Pencapaian
Murid
berdasarkan
Panduan
Pembangunan
Pembelajaran
Murid (PBS)

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

% Murid Memperoleh Band 3


Dalam Semua Mata Pelajaran

Strategi
TOV

2015

2016

2017

N/A

100.00

% Murid Memperoleh Band 6


Semua Mata Pelajaran

N/A

% Murid Lulus

95.00

5.00

PENGURUSAN KURIKULUM
1.

Meningkatkan Prestasi Akademik


Program Peningkatan Akademik

98.00

100.00

1.1 Kelas Tambahan Lanjutan Petang


1.2 Kelas Tambahan Hujung Minggu
1.3 Modul Latihan Kerja Rumah
1.4 e-Latihan
1.5 PdP yang berpusatkan murid
1.6 Program Guru Muda
1.7 Pair Teaching
1.8 Perkhemahan Subjek Kritikal
1.9 Program Sandaran Pelajar Di SBP
1.10 Audit Total
1.11 Amalan Learning Walk oleh Kepimpinan
Sekolah
1.12 Pencerapan Berfokus
1.13 Video E-Guru

Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab

2.

Mengaplikasi Headcount Akademik

3.

Meningkatkan penguasaan LINUS 2.0 (BM dan


BI)

4.

Meningkatkan kualiti penyemakan hasil kerja


murid

5.

Meningkatkan penglibatan pelajar dalam


ujian antarabangsa cthnya B.Inggeris
Matematik dan Sains anjuran University New
South Wales dll.

PK Pentadbiran
GKMP
Ketua Panitia

1B
Meningkatkan
Pencapaian
Murid dalam
Ujian Penilaian
Sekolah Rendah
(UPSR)

% Murid Memperoleh 5A

6.00

10.00

15.00

Gred Purata Sekolah (GPS)

3.00

2.75

2.50

% Murid Menguasai Semua


Mata Pelajaran

96.00

100.00

% Murid Memperolehi A
Semua Mata Pelajaran

9.00

10.00

6.

Melibatkan ibubapa/komuniti/IPTA/IPTS yang


berkobelahan mengajar dalam
perkhemahan matapelajaran.

7.

Memberi pendedahan awal kepada pelajarpelajar Ting. 2 dalam mock test TIMSS dan
PISA.

100.00

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


8.

Meningkatkan motivasi , keyakinan dan


memberikan pengiktirafan kepada murid
8.1 Kem motivasi
8.2 Hari Anugerah Pembelajaran Cemerlang
8.3 Potret Gemilang
8.4 Hadiah dan Sijil Pencapaian

Guru Bimbingan dan


Kaunseling

9.

Meningkatkan Budaya Membaca dalam


kalangan murid-murid
9.1 Meningkatkan keceriaan bilik sumber/
perpustakaan
9.2 Mewujudkan mini perpustakaan di setiap
kelas
9.3 Meningkatkan pelaksanaan program
sekolah.
1.1 Mengadakan kerjasama dengan
Perpustakaan Daerah
1.2 Program Nilam
1.3 Sesi Kritikan Buku

Guru Perpustakaan
dan Media

Matlamat
Strategik

Sasaran
Objektif

1C.
Pencapaian
Murid Dalam
Pentaksiran
Tingkatan 3 (PT3)

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

Strategi
TOV

2013

2014

2015

Gred Purata Sekolah (GPS)

3.00

2.90

2.80

2.70

% Murid Murid Yang melepasi


Tahap Penguasaan Minimum

60.00

70.00

80.00

90.00

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN


FIZIKAL

Pengetua

8.

PK Pentabiran
GKMP
Ketua Panitia

% Murid Memperolehi A
Semua Mata Pelajaran
Gred Purata Sekolah (GPS)
1.00
1D
Meningkatkan
Pencapaian
Murid Dalam
Peperiksaan Sijil
Pelajaran
Malaysia (SPM)

1.50

2.00

2.50

% Murid Layak Mendapat Sijil


% Murid Memperolehi A
Semua Mata Pelajaran

5.40

5.30

5.20

5.10

83.00

86.00

89.00

92.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2.50

2.65

2.85

3.00

98.00

100

100

100

Menyediakan persekitaran pembelajaran


yang kondusif
8.1 Membina Pondok Bacaan
8.2 Mewujudkan Ruang Informasi
8.3 Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan
Kelas
8.4 Mewujudkan Kelas Kondusif Abad 21

PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER


MANUSIA
9.

Purata Nilai Gred Kamulatif


(PNGK)

Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab

Meningkatkan kemahiran guru membimbing


murid dalam TIMSS dan PISA
9.1 Latihan Guru Matematik, Sains dan
Bahasa (Bahasa Melayu/Inggeris)

PK Pentabiran
GKMP
Ketua Panitia

10. Meningkatkan pembudayaan inovasi dalam


P&P
10.1 Frog VLE
10.2 Kajian Tindakan
10.3 Membina ABM

PK Pentabiran
GKMP
Ketua Panitia

11. Meningkatkan pembudayaan KBAT


11.1 Melaksanakan Komuniti Pembelajaran
Profesionalisme
11.2 Lawatan Penanda Arasan
11.3 Ithink

PK Pentabiran
GKMP
Ketua Panitia

12. Memantapkan kefahaman guru terhadap


Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS)

Pengetua
PK Pentadbiran
GKMP

% Murid Lulus
1E
Meningkatkan
Pencapaian
Murid Dalam
peperiksaan Sijil
Tinggi
Peperiksaan
Malaysia (STPM)

13. Meningkatkan kualiti P&P guru.


13.1 Pencerapan P&P
13.2 Latihan Guru

1F
Meningkatkan
keupayaan
setiap murid
dalam
penggunaan ICT
(cthnya aplikasi
microsoft office)

13.3 Kajian Tindakan


13.4 Lesson Study
13.5 Profesional Learning Community

Matlamat
Strategik

Objektif

Sasaran

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)


TOV

1F
Meningkatkan
Pencapaian
Murid Dalam
peperiksaan
STAM
1G
Penilaian dan
Pentaksiran Lain

2013

2014

Strategi
2015

% Murid Lulus (Makbul)

Peratus Murid Mumtaz

Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab

14. Meningkatkan Profisiensi Guru BM dan Guru BI


14.1 Buddy Support System
14.2 Learning English Together
14.3 Mentor Mentee

PK Pentadbiran

15. Meningkatkan penggunaan Portal dan


Perpustakaan Video e-Guru
15.1 Bengkel /Latihan

Guru Penyelaras ICT

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR


16. Membangunkan program jaringan dan
jalinan dengan komuniti.
PENGURUSAN KEWANGAN

PK Pentadbiran

Pengetua

17. Mengoptimumkan penggunaan PCG Mata


Pelajaran mengikut prosedur kewangan.
PENGURUSAN KOKURIKULUM
18. Memaksimumkan keberkesanan pelaksanaan
aktiviti ko akademik.
19. Melaksanakan aktiviti tema abad 21 cthnya
kesedaran alam sekitar, isu setempat, isu
sejagat, literasi kewangan, kesedaran sivik,
khidmat masyarakat.

2. Pencapaian
prestasi
kokurikulum
yang tinggi oleh
semua murid.

2A
Pencapaian
Markah
Keseluruhan
Kokurikulum
Murid

% Murid Mencapai Purata


Nilai Gred Kumulatif Sekurangkurang 7.0
Bil. Penyertaan Yang
Mencapai Sekurangkurangnya

96.00

96.50

97.00

97.50

PK Kokurikulum

PENGURUSAN KOKURIKULUM;
1.

Memantapkan pelaksanaan kegiatan


kokurikulum
1.1 KEJOHANAN Tahunan
1.2 Merentas Desa
1.3 Karnival Sukan dan Permainan
1.4 KOT MSSM Daerah

2.

Meningkatkan peratus kehadiran dalam


pelaksanaan 1Murid, 1Sukan

10

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

2.1 Pengiktirafan kepada murid


2B
Pencapaian
Sukan dan
Permainan
Matlamat
Strategik

Objektif

3.

2C
Pencapaian
KoAkademik

Sasaran

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

Tempat Ketiga di Peringkat


Daerah
Bilangan Penyertaan Yang
Mencapai Tempat Pertama di
Peringkat Daerah

Memantapkan pelaksanaan PAJSK


3.1 Taklimat/Bengkel pemantapan kepada
guru yang terlibat
Strategi

TOV

2013

2014

2015

10

Bilangan Penyertaan Yang


Mencapai Sekurangkurangnya Tempat Ketiga di
Peringkat Daerah

4.

Memantapkan pelaksanaan kegiatan


Kokurikulum
4.1 Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah
4.2 Kejohanan Merentas Desa
4.3 Pertandingan Sukan dan Permainan
4.4 Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


5. Meningkatkan motivasi kepada murid
4.1 Kem Motivasi Murid
1

Bilangan Penyertaan Yang


Mencapai Tempat Pertama di
Peringkat Daerah

PK HEM

Meningkatkan kehadiran dan penyertaan


murid secara aktif
6.1 Program Cinta Akan Sekolah

PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI


7.

Melaksanakan pemantauan dan penilaian


berterusan pengurusan sekolah

8.

Melaksanakan Headcount Kokurikulum

2D
Pencapaian Unit
Pakaian
Seragam

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum
6.

Bilangan Penyertaan Yang


Mencapai Sekurangkurangnya Tempat Ketiga di
Peringkat Daerah

Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab

Pengetua
PK Kokurikulum
PK Kokurikulum

PENGURUSAN KEWANGAN
9.
1

Mengoptimumkan penggunaan peruntukan


kewangan mengikut prosedur kewangan.
9.1 Audit Dalaman

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN


FIZIKAL
10. Menyediakan kelengkapan sukan dan
alatan kokurikulum yang mencukupi.

Pengetua

Pengetua

9.1 Membuat Analisis Keperluan peralatan


sukan dan kokurikulum

Matlamat
Strategik

3. Pencapaian
kemahiran
insaniah yang
tinggi oleh
semua murid.

Objektif

Sasaran

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)


TOV

2013

2014

Strategi
2015

2E
Pencapaian
Skor PAJSK
meningkat

PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2F
Pencapaian
dalam
Kokurikulum oleh
Agensi Luar

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

3.1 Sikap dan


Tingkah Laku
Positif Murid

11. Memberikan latihan kepada guru berkaitan


pengurusan kokurikulum.
10.1 LDP

11. Membangunkan program jaringan dan


jalinan dengan komuniti.
11.1 Briged Komuniti
11.2 Lawatan Penanda Aras
11.3 Mengambil bahagian dalam
pertandingan anjuran syarikat/ agensi
luar.
% Murid Memperlihat-kan
Sikap dan Perlakuan Positif
(Instrumen Mengukur
Berdasarkan SKPM S5)

3.1 Meningkatkan sikap dan tingkahlaku positif


murid
3.1.1Pengurusan Hal Ehwal Murid

Program sekolah penyayang

Program SMART solat


3.1.2 Pengurusan Organisasi

Program sekolah unggul

Program Peningkatan Inter Personal

Program Peningkatan Intra Personal


3.1.3 Pengurusan HEM & Kokurikulum

Program membangunkan bakat


kepimpinan pelajar

Memperbanyakkan program/projek dan


pertandingan menyelesaikan masalah

Program Peningkatan Keterampilan diri

Program RIMUP

Program jalinan dan jaringan pelajar


dalam dan luar negara.

Projek Mengumpulkan Maklumat Kerjaya

Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

3.2 Salah Laku


Disiplin

% Murid Melakukan Kes


Ringan

% Murid Melakukan Kes


Sederhana

Yang DiMinati
Pembentangan Power point kerjaya
abad 21.
Pembentangan power point kerjaya di
kawasan ISKANDAR Malaysia.
Lawatan Kerjaya.

3.2 Meminimakan salahlaku disiplin


3.2.1 Pengurusan HEM

Program salah laku disiplin (Merit


demerit)

Program pembugaran Program RIMUP

Program Bridget Komuniti

Matlamat
Strategik

Objektif

Sasaran

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)


TOV

2013

2014

Strategi
2015

3.3 Kehadiran
Ke Sekolah

% Murid Melakukan Kes


Berat

3.3 Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah


3.3.1 Pengurusan HEM

Program ponteng sifar

Program Headcount Kehadiran

3.4 Kemahiran
Insaniah

% murid hadir sekolah


melebihi 98.00 peratus
kehadiran setahun setiap
murid

3.4 Meningkatkan kemahiran insaniah


3.4.1 Pengurusan kurikulum

Program Usrah

Program Mengimarahkan surau


3.4.2 Pengurusan Kurikulum/HEM

Program Mentor Mentee

Habits of Mind (Pembentukan sikap


amalan baik)

Kelas Bertema

% murid memperoleh Skor >


4.0 Kemahiran Insaniah
(Instrumen Mengukur
Kemahiran Insaniah)

3.4.3 Pengurusan Organisasi/Kurikulum/HEM/Koko

Membugarkan majlis perwakilan pelajar

Program Jalinan

Program Jaringan

Program Pengantarabangsaan

Program Lawatan dan Penandaras.


Pengurusan Kurikulum/HEM/Koko

Program Kerohanian

Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab

Matlamat
Strategik

4. Pencapaian
prestasi
pengurusan
yang
cemerlang

Objektif

Sasaran

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)


TOV

4.1
Meningkatkan
Prestasi
Kewangan

Sekolah Mencapai Laporan Audit:

Program Khidmat Masyarakat


Program tokoh Maal Hijrah
Program Imam Muda
Pengurusan HEM
Anugerah Kesantunan
Pengurusan Kurikulum
Program Kerja berkumpulan (kajian Kes)cth (Pencemaran sungai)
Lakonan /Sketsa/ Bercerita / Berkarya
Pengurusan Kokurikulum
Program Keusahawanan
Pemantapan budaya pengucapan
awam (BM & BI)
Pembentangan dapatan kajian
kes/survey

Memuaskan

2013

Baik

Strategi
2014

Baik

2015

Baik

PENGURUSAN KEWANGAN
1. Meningkatkan peranan audit
dalaman sekolah
2. Meningkatkan kemahiran
pengurusan kewangan:
i.
Kursus kewangan
ii.
Lawatan Benchmarking sekolah
pengurusan kewangan
cemerlang.
PENGURUSAN KURIKULUM
1.

Mengoptimumkan Penggunaan
PCG matapelajaran.

PENGURUSAN KO- KURIKULUM


1.

Mengoptimumkan Penggunaan
BKK(bantuan kokurikulum sekolah)
dan BBTP( bayaran tambahan

Bidang / Pegawai
Bertanggung
jawab

Pengetua/ GB/
Pentadbir/Pt
Kewangan.

sekolah Menengah/Rendah). Untuk


aktiviti ko akademik bagi
meningkatkan prestasi
matapelajaran

4.2 .
Meningkatkan
kompetensi
pemimpin
pelapis.

Kekerapan menerima latihan:


i.
Instruksional.
ii.
Transformasional.
iii.
Teragih

1
1

2
2

2
2

2
2

PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI


1. Meningkatkan kompentesi penolong
kanan
i.
Kursus Instruktional,
Trasformasional
ii.
Kepimpinan Teragih
PENGURUSAN KURIKULUM
2.

Mengingkatkan kompentensi guru kanan


matapelajaran/ketua panitia
i.
Kursus Instruktional.

PENGURUSAN KO-KURIKULUM
3.

4.3 Meningkatkan
profesionalisme
guru.

1.Kekerapan menerima latihan


profesionalisme
Guru (LDP )
i.
Pedagogi
ii.
ICT/ frog vle
iii.
KBAT
iv.
PBS
v.
Inovasi
vi.
Kajian Tindakan
vii.
PdP Abad 21
2. kekerapan melaksanakan kajian
tindakan dan inovasi

4.4.Mengoptimum
kan penggunaan
kemudahan
fizikal dan

1.Kadar kerosakan kemudahan


(Tandas, Perabot,pintu , cermin dll)

Mengingkatkan kompentensi guru


pemimpin kokurikulum
ii.
Kursus kejurulatihan
iii.
Kursus pengurusan kokurikulum

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


2
2
2
2
0
0

3
3
3
3
1
1

3
3
3
3
1
1

3
3
3
3
1
1

Meningkatkan Profesionalisme guru melalui


kursus/ LDP
i.
Pedagogi
ii.
ICT/ frog vle
iii.
KBAT
iv.
PBS
v.
Inovasi
vi.
Kajian Tindakan
PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

20%

15%

10%

5%

Meningkatkan penglibatan guru dalam


menghasilkan kajian tindakan dan inovasi.

persekitaran
sekolah.
PENGURUSAN HALEHWAL MURID (HEM)
1.Mengurangkan kadar vandalisme ;
i.
Program sekolahku sayang.
PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN
KEMUDAHAN FIZIKAL
2.Mengamalkan budaya penyelenggaraan
i. Bengkel Kesedaran 3K dan 5S
PENGURUSAN KURIKULUM

4.5.
Meningkatkan
tahap
pengurusan
sekolah
berasaskan kualiti.

1.

Penarafan kendiri
sekolah-SKPM

85%

90%

93%

95%

3. Menyediakan persekitaran pembelajaran


kondusif.
i. Keceriaan Kelas
ii. Sudut informasi.
iii. Pondok Bacaan.

2.

Band sekolah

PENGURSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

3.

Markah penarafan kendiri


-SPSK

1.

Peratus kes diuruskan


mengikut SOP

1.Melaksanakan pengurusan kualiti SKPM dan


SPSK secara menyeluruh.
85%

90%

92%

93%

95%

96%

97%

98%

Skor min Tahap Kepuasan


Pelanggan

2.6

>3.0

>3.50

>4.0

1.Peratus penglibatan ibu-bapa

20%

40%

50%

60%

i.

Perlantikan jawatan kuasa kerja.


ii.
Melaksanakan audit dalaman
iii.
Membuat penambahbaikan
selepas audit dijalankan.

2.Melaksanakan pengurusan aduan mengikut


SOP:
i.

2.

Bilangan NGO yang


terlibat .

3. Bilangan program
pengantarabangsaan

ii.
iii.

Melayan semua aduan


pelanggan mengikut SOP.
Hari bertemu pelanggan.
Piagam Pelanggan

3.Mentadbir soalselidik tahap kepuasan


pelanggan.

PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR DAN


KOMUNITI
1.Meningkatkan Kebertanggungjawaban
ibubapa kepada prestasi sekolah
2.Program perkongsian pintar ibubapa dan
NGO.
3.Memberi pendedahan kepada pelajar agar
lebih glokal
i.
lawatan,
ii.
benchmarking,
iii.
Pertandingan-permainan, kuiz
dll

Pelan Taktikal
2014

PELAN TAKTIKAL 1-2014


Matlamat 1:

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI
Program/
Projek

Bil

S1 Program Peningkatan Akademik


Tanggungjawab

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

Kelas Tambahan Lanjutan


Petang

Guru B & K

Sepanjang
tahun
(mulai
6 Feb 14)

RM10,000.00 /
SUWA / PIBG

Pencapaian ujian
bulanan

Gred Purata
Sekolah

Semua murid
tingkatan 3 dan 5
dalam kelompok
pencapaian
sederhana dan
rendah

Modul Mengikut
Aras

Kelas Tambahan Hujung


Minggu

PK Pentadbiran

Sepanjang
tahun / Sabtu
Minggu 1 & 3
(Mulai
10 Feb 14)

RM 5,000.00 /
PIBG

Pencapaian ujian
bulanan

Gred Purata
Sekolah

Semua murid
tingkatan 3 dan 5
dalam kelompok
pencapaian tinggi

Set Soalan Sebenar


Tahun Lepas/
Negeri Lain

PK Pentadbiran
3

Modul Latihan Kerja Rumah

Sepanjang
tahun

RM 10,000.00

Murid
menyempurnakan
modul

% pelajar
menyempurnakan modul

Semua murid

Sepanjang
tahun

Tiada

Pelajar
menggunakan
e-Latihan

% murid
menggunakan
e-Latihan

Murid yang
mempunyai
kemudahan
komputer dan akses
internet di rumah

PK Pentadbiran
4

e-Latihan

PELAN TAKTIKAL 2-2014


Matlamat 1:

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI
Program/
Projek

Bil
1

Kem Motivasi
a.
b.
c.
d.
e.

S5 Meningkatkan motivasi , keyakinan dan memberikan pengiktirafan kepada murid


Tanggungjawab
Guru B & K

Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5

Hari Anugerah Pembelajaran


Cemerlang

Potret Gemilang

Tempoh/
Hari / Kekerapan
3 hari;

Kos/
Sumber

KPI

Sasaran

RM 25,000.00 /
PIBG

Peningkatan
keyakinan murid
dalam
pembelajaran

Skor Tahap
Keyakinan Murid

Semua murid

13 Apr 14

RM 3,000.00 /
PIBG

Pertambahan
bilangan murid
menerima
anugerah

Bilangan Murid
Menerima
Hadiah

Semua murid

Sepanjang
tahun

Tiada

Pertambahan
bilangan pelajar
kelompok
gemilang

Setiap kali
selepas ujian /
peperiksaan

RM 2,000.00

3 5 Feb 14
2 4 Mac 14
6 8 Apr 14
4 6 May 14
1 3 Jun 14
PK Pentadbiran

Output / Outcome

Guru B & K

Guru B & K
4

Hadiah dan Sijil Pencapaian

Semua murid
Bilangan Murid
Kelompok
Gemilang
Semua murid

Pertambahan
bilangan murid
menerima hadiah
dan sijil

Bilangan murid
menerima
hadiah dan sijil

Pelan Kontingensi

PELAN TAKTIKAL 3-2014


Matlamat 1:

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI

S6 Mewujudkan budaya membaca di kalangan warga sekolah

Program/
Projek

Tanggung
jawab

Meningkatkan keceriaan bilik


sumber / perpustakaan

Guru Pusat Sumber

Februari

RM 5,000.00 /
PIBG

Kehadiran murid
dan guru
menggunakan
pusat sumber /
perpustakaan
meningkat

% Kehadiran

Mewujudkan mini
perpustakaan di setiap kelas

Guru Kelas

Januari April

Semua murid

Menggiatkan pelaksanaan
program Nilam

GKMP Bahasa

Januari
November

Tahap kepuasan
murid terhadap
bahan bacaan
meningkat

Skor Tahap
Kepuasan

Mohon
sumbangan
daripada ibu
bapa
Tiada

Bilangan murid
yang mencapai
anugerah Nilam
meningkat

% Murid
Mencapai
Anugerah Nilam

Semua murid

RM 1,000.00

Bilangan murid
yang meminjam
buku meningkat

% Murid
Meminjam Buku

Semua murid

Bil

Guru Pusat Sumber


4

Mengadakan kerjasama
dengan Perpustakaan
Daerah

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Januari Disember

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Pelan Kontingensi

PELAN TAKTIKAL 4-2014


Matlamat 1:

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program/
Projek

Membina Pondok Bacaan

Kebersihan dan Keceriaan


Tandas
- Memantapkan Operasi
Pengurusan Tandas

S7 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif


Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

5 pondok bacaan
dIbina

Bilangan
bacaam dibina

Semua warga
sekolah

Penyelaras
Kebersihan dan
Keceriaan Sekolah

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Sepanjang
Tahun

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid
terhadap
pentingnya
menjaga
kebersihan
meningkat

Skor Tahap
Kepuasan Murid
Terhadap
Kebersihan dan
Keceriaan

Semua warga
sekolah

April

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

10 tempat yang
dikenal pasti
disediakan ruang
untuk dilekatkan
informasi

Skor Tahap
Kepuasan Murid
Terhadap Ruang
Informasi

Semua warga
sekolah

Sepanjang
Tahun

RM 1,200.00 /
PIBG

Kelas Bersih dan


Ceria

Kelas
Memperolehi
Markah Melebihi
90.00 %

Semua murid dan


guru

Mewujudkan Ruang Informasi

Pertandingan Kebersihan
dan Keceriaan Kelas

Sasaran

Jun

PK HEM

KPI

PK Pentadbiran

PK Pentadbiran
3

Output / Outcome

Pelan Kontingensi

PELAN TAKTIKAL 5-2014


Matlamat 1:

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program/
Projek

Melaksanakan Komuniti
Pembelajaran
Profesionalisme

Menggunakan Pendekatan
Coaching dan Mentoring
Dalam Membangunkan
Profesionalisme Guru

Lawatan Penanda Arasan

S10 Meningkatkan kompetensi guru dalam KBAT dan PdP


Tanggung
jawab
PK Pentadbiran

Pengetua

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

1 Bulan Sekali
(Januari
Oktober)

Tiada

Peningkatan
pengetahuan dan
kemahiran guru
dalam
penyelesaian
masalah

Skor Tahap
Keupayaan Guru

Semua guru

Sepanjang
Tahun

Tiada

Guru berupaya
menyelesaikan
masalah sendiri

Skor Tahap
Keupayaan Guru

Semua guru

Mac dan April

RM 5,000.00 /
Sumbangan
Guru

Peningkatan
keupayaan guru
dalam PdP

Skor Tahap
Pencerapan

Semua guru

PK Pentadbiran

Pelan Kontingensi

PELAN TAKTIKAL 6-2014


Matlamat 2:

Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program/
Projek

S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum


Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Kejohanan Olahraga
Tahunan Sekolah (KEJOLA)

SU Sukan

Februari

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Penglibatan murid
dalam kejohanan

% Penglibatan

Semua murid

Kejohanan Merentas Desa

SU Sukan

Mac

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Penglibatan murid
dalam kejohanan

% Penglibatan

Semua murid

3.

Karnival Sukan dan


Permainan

SU Sukan

April - Mei

RM 10,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Penglibatan murid
dalam kejohanan

% Penglibatan

Semua murid

4.

Kejohanan Olahraga
Tahunan MSSD

SU Sukan

Mac

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Penglibatan murid
dalam kejohanan

% Penglibatan

Semua murid

Pencapaian
Emas; Perak; dan
Gangsa

Pelan Kontingensi

PELAN TAKTIKAL 7-2014


MATLAMAT STRATEGIK 3 : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program/
Projek

Program Sekolah Penyayang

Program Ketrampilan
Peningkatan Diri

3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


Tanggung
jawab
Penolong Kanan
Hal Ehwal Murid

Penolong Kanan
Hal Ehwal Murid
dan Kokurikulum

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

Program membangunkan
bakat kepimpinan pelajar

Mentor-Mentee

SIPartner+

KPI

Sasaran

Sepanjang
tahun
(Sepanjang
Tahun)

PCG/ PIBG

Menambahbaik
sikap dan tingkah
laku postif murid
melalui
peningkatan
kemenjadian
murid dalam SKPM

Peratus
peningkatan
dalam elemen 5
SKPM

Semua Murid

Mulai Januari
2014

PCG / PIBG

Meningkatkan
amalan
berketrampilan
melalui aktivitiaktiviiti sekolah
sehingga menjadi
budaya

Sifar dalam
pelanggaran
peraturan
sekolah

Semua Murid

2 kali setahun

Peruntukan
Kokurikulum

Meningkatkan
amalan
kepimpinan yang
mantap dalam
persatuan dan
kelab

Semua pihak
dalam lapisan
kepimpinan
dapat
menjalankan
tugas dan
tanggungjawab
dengan
cemerlang

Semua Pemimpin
dan ahli dalam
persatuan dan
kelab

Penolong Kanan
Kokurikulum
3

Output / Outcome

Mulai
Mei 14

Meningkat tahap
kemahiran
pengurusan
personel

Pengetua Prestasi
Tinggi dan Pengetua
Prestasi Rendah

Pelan Kontingensi

PELAN TAKTIKAL 8-2014


Matlamat 3:

Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI

Bil

Program/
Projek

S11Membolehkan murid untuk mengambil berat tanggungjawab sosial.


S16 Meningkat tahap kesihatan murid.
Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari / Kekerapan

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI

Sasaran

Bebas Denggi

PK HEM

Februari

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid
terhadap Bahaya
Denggi

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Semua murid

Anti Dadah

Guru B & K

Mac

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid
terhadap Bahaya
Dadah

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Semua murid

Anti Rokok

Guru B & K

April Mei

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid
terhadap Bahaya
Rokok

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Semua murid

Penyakit Berjangkit

PK HEM

Ogos

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid
terhadap Penyakit
Berjangkit

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Semua murid

Pemeriksaan Kesihatan

PK HEM

Okt

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Kesedaran murid,
guru dan
kakitangan
terhadap
pentingnya
penjagaan
kesihatan

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Semua murid, guru


dan kakitangan

Pelan Kontingensi

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek

Kem Motivasi

Objektif Program / Projek

Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi


peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90%
selepas program

Tanggungjawab

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari

3 hari / 1 3 Jun 14

Tempat

Dewan Sekolah

Sasaran

Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan:

RM 5,000.00

Sumber

Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Pengetua, Penasihat
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Pengerusi
Penyelaras/SU

Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan hala


tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu
diambil menjelang peperiksaan SPM.

Mesyuarat Jawatankuasa:

PK PTD

Tarikh
Jangkaan
7 Mei 14

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras Program

Mempromosikan program

Penyelaras Program

Langkah

Proses Kerja

Tanggung-jawab

KPI

Sasaran

Kertas cadangan
diluluskan

PK PTD
PK KOKU
Guru B & K
GKMP
Penyelaras Program

11 Mei 14

Penerangan
program
disampaikan

Semua guru dan murid

08 Mei 14

Surat makluman
diedarkan

Pengerusi dan JK PIBG


Semua ibu bapa

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

Penceramah / fasilitator
luar
Tiada

Penyediaan bahan

AJK

28 Mei 14 hingga
1 Jun 14

Siap untuk
digunakan

Penyediaan tempat dan peralatan

AJK

30 21 Mei 14

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras Program

1 3 Jun 14

Keakuran jadual

Jawatankuasa dan
murid

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Penyelaras Program

1 dan 3 Jun 14

Kajian Keyakinan
Murid - Pra dan Post

Murid

Status / Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Oleh Semua


Murid.

Strategi

Sikap Dan Tingkah Laku Positif Murid

Nama Program / Projek

Program Membangunkan Bakat Kepimpinan Pelajar

Objektif Program / Projek

Meningkatkan Amalan Kepimpinan Yang Mantap Dalam


Persatuan Dan Kelab

Tanggungjawab

Penolong Kanan Kokurikulum

Tempoh / Hari

Januari Disember 2014

Tempat

Sekolah

Sasaran

Semua Pemimpin Persatuan Dan Kelab Dan Ahli-Ahli

Kos /Anggaran Perbelanjaan :

Rm 5,00.00

Sumber

Peruntukan Kokurikulu

Jawatankuasa

Pengetua, Pengerusi
Penolong Kanan Kokurikulum, Timbalan Pengerusi
Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa

Langkah

Proses Kerja

Mesyuarat Jawatankuasa:

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang terlibat

Mempromosikan program

Tanggung-jawab
Setiausaha
Kokurikulum

Penolong
Kokurikulu

Kanan

Tarikh
Jangkaan
Januari Jun 2014

April 2014

KPI

Sasaran

Kertas cadangan
diluluskan

Pengetua,
Penolong Kanan
Kokurikulum,
Setiausaha Kurikulum

Penerangan
program
disampaikan

Semua guru Kelab dan


Persatuan

Surat makluman
diedarkan

Semua Guru, dan


Pemimpin Pelajar

- surat pemberitahuan

Setiausaha
Kokurikulum

April 14

Penyediaan bahan

AJK

April 14

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan tempat dan peralatan

AJK

April 14

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Setiausaha dan AJK


Kelab dan Persatuan

April Oktober 2014

Keakuran jadual

Semua guru dan


pemimpin pelajar

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Setiausaha
Kokurikulum

Oktober 2014

Tahap Kepuasan

Semua ketua-ketua
dan pemimpin pelajar

Status / Pelan
Kontigensi

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek

Kem Motivasi

Objektif Program / Projek

Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi


peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90%
selepas program

Tanggungjawab

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari

3 hari / 1 3 Jun 14

Tempat

Dewan Sekolah

Sasaran

Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan:

RM 5,000.00

Sumber

Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Pengetua
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan

Ringkasan Program

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

hala
tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu
diambil
menjelang peperiksaan SPM.

Mesyuarat Jawatankuasa:

PK PTD

Tarikh
Jangkaan
7 Mei 14

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang terlibat

Penyelaras Program

Mempromosikan program

Penyelaras Program

Langkah

Proses Kerja

Tanggung-jawab

KPI

Sasaran

Kertas cadangan
diluluskan

PK PTD
PK KOKU
Guru B & K
GKMP
Penyelaras Program

11 Mei 14

Penerangan
program
disampaikan

Semua guru dan murid

08 Mei 14

Surat makluman
diedarkan

Pengerusi dan JK PIBG


Semua ibu bapa

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

Penceramah / fasilitator
luar
Tiada

Penyediaan bahan

AJK

28 Mei 14 hingga
1 Jun 14

Siap untuk
digunakan

Penyediaan tempat dan peralatan

AJK

30 21 Mei 14

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras Program

1 3 Jun 14

Keakuran jadual

Jawatankuasa dan
murid

Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem

Penyelaras Program

1 dan 3 Jun 14

Kajian Keyakinan
Murid - Pra dan Post

Murid

Status / Pelan
Kontigensi