Anda di halaman 1dari 19

Kemahiran belajar

GKB 1053
(Kemahiran mengambil dan membuat
nota)
Oleh:Norazlina binti Rahman
Siti najwa amirrah binti md nordin

PENGENALAN
Nota adalah merupakan bahan yang dicatat
oleh seseorang pelajar semasa proses
pengajaran dan pembelajaran.
Mencatat nota perlu kerana anda tidak perlu
mengingat semua apa yang telah dipelajari.
Nota menjadi bahan rujukan apabila kita
terlupa sesuatu maklumat atau fakta.

rekod kekal
yang boleh
dirujuk bila-bila
masa @apabila
lupa

Mengapa
mengimbau
kembali apa
yang telah
dipelajari@dib
aca

Perlu
Membuat
Nota??
Tidak perlu
ingat semua
apa yang
dipelajari

Suatu kaedah
berkesan
untuk
pengukuhan

Cara-cara membuat nota


Nota yang
ditulis dalam
bentuk
kerangka isi
penting

Nota dalam
bentuk
rumusan

Nota yang
ditulis dalam
bentuk isi-isi
penting

Annotation

Outline
Notes

Nota
Rumusan

Column
Notes
Nota yang
ditulis dalam
bentuk
kolumn

garisan,
highlighting
,bulatan
tampalan
kertas atau
pelekat

Cara-cara

Catatan
atau
contengan
ringkas di
dalam
buku,artikel
atau modul

Cara-cara

TUJUAN

Mengenal
pasti
kandungan
atau fokus
tajuk yang
dibincangka
n

Cara-cara

Nota Anotasi(Annotation)
Menulis di
bahagian
tepi,mengg
aris
fakta,meng
gunakan isi
penting,me
nggunakan
tanda rait
atau tanda ?

Outline notes(nota rangka)

Column Notes
Kolum sebelah kanan
Dicatat mengikut tajuk

Kolum sebelah kiri terdiri

dan subtopik dalam satu

daripada idea utama

kolum

@tajuk

pula dalah penjelasan


kepada tajuk
*nota ini biasa digunakan
dalam subjek matematik
dan sains

Idea utama/tajuk
Fokus kajian

penerangan
Bahagian ini menerangkan tentang:
Masalah sebenar
Menghuraikan masalah
Rumuskan masalah

Tinjauan masalah

Bahagian ini menerangkan tentang:


Tujuan masalah dikaji
Menyatakan alat kajian digunakan spt:
Temu bual
Pemerhatian
Analisis dokumen
Soal selidik
Ujian
Terangkan sebab dan cara menggunakan
alat tersebut

analisis masalah

Bahagian ini menyatakan:


Terangkan setiap satu sara analisis alat
kajian
Nyatakan dapaan yang diperoleh
Buat kesimpulan setiap satu dapatan
kajian
Buat refleksi terhadap kesimpulan

Summary notes(nota rumusan)

Pilih satu tajuk dan baca nota


Faham kandungan secara umum untuk menentukan fakta atau pokok persoalan
Baca dan garis fakta
Baca dan cuba fahamkan kaitan antara fakta yang digariskan dengan nota asal
Keluarkan fakta dan salin pada kertas lain
.Faham fakta dan kaitannya dengan keseluruhan fakta daripada tajuk itu .Susun
fakta ( jika perlu ).
Cuba tulis semula fakta-fakta tanpa melihat fakta-fakta yang telah ditulis dahulu .
Bandingkan apa yang kamu tulis.
Ulang hingga kamu puas hati.
Ulang membaca fakta , jika ada masa.
Simpan dengan baik untuk tujuan ulang kaji.

Untuk menghasilkan nota yang


baik.
Gunakan perkataan
sendiri,bukannya
salin dari petikan
asal

Isi mesti teratur dan


mengandungi
perkara-perkara yang
penting sahaja

Buat garisan dan


tanda-tanda penting
bagi menarik
tumpuan apabila
membaca

Tinggalkan satu
ruang kosong di
sebelah kiri untuk
dicatat segala
maklumat tambahan
apabila perlu

Gunakan simbolsimbol yang


difahami