Anda di halaman 1dari 9

JADUAL KELAS TAMBAHAN (SPM)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GEMAS


TAHUN 2013
Minggu 1
Hari/Masa
Isnin
3.00-5.00
Selasa
3.00-5.00
Khamis
3.00-5.00
Jumaat
3.00-5.00

Sabtu

Minggu 2
Hari/Masa
Isnin
3.00-5.00
Selasa
3.00-5.00
Khamis
3.00-5.00
Jumaat
3.00-5.00
Sabtu

5 Berlian
SJ
Azila
MT TAMB
Asiah J
KIMIA
Hajar

5 Delima
SJ
Kamariah
MT TAMB
Asiah J
SN
Faizah Y

8.00 10.00
8.00 10.00
MORAL
MORAL
Azila
Nuzuriaty
8.00 10.00
PENDIDIKAN ISLAM
Intan Shafinaz

5 Intan
5 Jed
SN
MT
Wan Hashimah
Diana
MT
BI
Diana
Usha
SJ
BM
Kamariah
Nor Hayati
MORAL
TASSAWUR ISLAM
Rosmi
Ustaz Rahim
8.00 10.00
PI
PI
Hashimah
Hashimah
10.00 12.00
TASSAWUR ISLAM
Intan Shafinaz

5 Berlian
FIZIK / BIO
Siva / Faizah Y

5 Delima
PDG
Suhaida

5 Intan
BI
Usha

BI
Wazir

BI
Usha

PDG / ERT
Suhaida / Laili

8.00 10.00
Prinsip Akaun
Zaimah

5 Jed
SJ
Tan
PDG / ERT
Zarini / Laili
SN
Faizah Y

5 Mutiara
MT
Asiah J
BI
Wazir
BM
Saodah

8.00 10.00
MORAL
Azila

5 Zamrud
MT
Faizah W
BI
Zalina
BM
Zailiza
MORAL
Rosmi
8.00 10.00
MORAL
Nuzuriaty

5 Mutiara
SN
Lily Mastura
PI
Hartini
SJ
Tan

5 Zamrud
SJ
Azila
PI
Hartini
SN
Wan Hashimah

AGIHAN MINGGU DAN BULAN KECEMERLANGAN SPM


BULAN
Feb/Mac
Mac
April

MINGGU1
25.02.2013 02.03.2013
11.03.2013 16.03.2013
01.04.2013 06.04.2013
15.04.2013 20.04.2013

MINGGU 2
04.03.2013 08.03.2013
18.03.2013 23.03.2013
08.04.2013 13.04.2013
22.04.2013 26.04.2013

25.03.2013 31.03.2013 : Cuti Penggal Persekolahan


01.05.2013 : Hari Pekerja
13.05.2013 23.05.2013 : Peperiksaan Pertengahan Tahun
24.05.2013 : Hari Wesak
25.05.2013 09.06.2013 : Cuti Penggal Persekolahan

April/ Mei

29.04.2013 04.05.2013

06.05.2013 11.05.2013

Jun
Jun / Julai
Julai

10.06.2013 15.06.2013
24.06.2013 29.06.2013
08.07.2013 13.07.2013

17.06.2013 22.06.2013
01.07.2013 06.07.2013
15.07.2013 20.07.2013

Julai / Ogos

22.07.2013 27.07.2013

29.07.2013 03.08.2013

Ogos

19.08.2013 24.08.2013

26.08.2013 30.08.2013

September

17.09.2013 21.09.2013

23.09.2013 28.09.2013

CATATAN

05.08.2013 10.08.2013 : Hari Raya Aidilfitri


12.08.2013 17.08. 2013 : Cuti Penggal Persekolahan
31.08.2013 : Hari Kebangsaan
02.09.2013 13.09.2013 : Peperiksaan Percubaan SPM
16.09.2013 : Hari Malaysia

P/S : Rakan-rakan yang dihormati, marilah kita bersama-samamelaksanakan amanah yang diberi untuk anak-anak didik kita ini agar kita akan
berjaya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya hanya tuhan yang akan membalas kebaikanmu.
Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

.......................................................
(NOORZAILIZA ZAINAL ABIDIN)

.......................................................
(IBRAHIM MOHAMAD YUSOF)
Guru Penolong Kanan Akademik

ANALISIS KELAS TAMBAHAN SPM


FEBRUARI MEI TAHUN 2013
Bi
l

Subjek

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Nama Guru
Puan Nor Hayati bt. Hashim
Puan Saodah bt. Samad
Puan Norzailiza bt. Zainal Abidin
Encik Wazir b. Idris
Puan Usha Devi A/P Subramaniam
Puan Zalina bt. Jais
Puan Azila bt. Hasan

Sejarah

Cik Siti Nor Kamariah bt. Kamarudin


Puan Tan Cheng Hoi
Puan Nik Nordiana bt. Tuan Yusoff

Matematik

Puan Asiah bt. Jaafar


Puan Faizah bt. Abdul Wahab
Puan Wan Hashimah bt. Mohd Salleh

Sains

Pendidikan Islam

Puan Faizah bt. Yusof


Puan Lily Mastura bt. Kamarudin
Ustazah Intan Shafinaz Abdul Manaf
Ustazah Hashimah Abdul Rahim
Ustazah Hartini Ahmad

Kelas

Kekerapan (5 kali)

Kehadiran

5 Jed
5 Mutiara
5 Zamrud
5 Berlian
5 Mutiara
5 Delima / 5 Intan/ 5 Jed
5 Zamrud
5 Berlian
5 Zamrud
5 Delima
5 Intan
5 Jed
5 Mutiara
5 Intan
5 Jed
5 Mutiara
5 Zamrud
5 Intan
5 Zamrud
5 Delima
5 Jed
5 Mutiara
5 Berlian / 5 Delima
5 Intan / 5 Jed
5 Mutiara / 5 Zamrud

6
1
2
1
2
0
3
3
2
3
3
4
3
5
5
5
2
5
1
4
3
3
3
2
1

10/29
3/17
0-2/19
Baik
2/17
0-10/19
Baik
0-5/19
Baik
Baik
12-18/29
4-7/17
Baik
15-18/29
1-6 /17
3-4 / 19
20-23 /29
6 / 19
Baik
11 / 29
7 / 17
Baik
3 /18
3 / 16

Pendidikan Moral

Tassawur Islam

9
10
11
12
13

Matematik Tambahan
Prinsip Akaun
Fizik
Biologi
Kimia

14

Perdagangan

15

ERT

Puan Azila bt. Hasan


Puan Nuzuriaty Fadhzilla Mohd
Encik Rosmi b. Othman
Ustazah Intan Shafinaz Abdul Manaf
Ustaz Abd Rahim Talib
Puan Asiah Jaafar
Puan Norzaimah Samsuri
Encik Sivakumar A/L Subramaniam
Puan Faizah Yusof
Puan Hajar Norasyikin Abu Bakar
Puan Norsuhaida Borhan
Puan Zarini bt Zumail
Puan Siti Latifah Mohamad

5 Berlian / 5 Jed
5 Delima / 5 Mutiara
5 Intan / 5 Zamrud
5 Intan
5 Jed
5 Berlian / 5 Delima
5 Delima
5 Berlian
5 Berlian
5 Berlian
5 Delima / 5 Intan
5 Jed
5 Jed

0
0
1
2
1
2
0
3 /3
2/2

10/ 18
Baik
6/18
Baik
Baik
Baik

3
4
3

Baik
1-6/15

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

.......................................................
(NOORZAILIZA ZAINAL ABIDIN)

.......................................................
(IBRAHIM MOHAMAD YUSOF)
Guru Penolong Kanan Akademik

JADUAL KELAS TAMBAHAN (SPM)


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GEMAS
TAHUN 2013
Minggu 1
Hari/Masa
Isnin
3.00-5.00
Selasa
3.00-5.00
Khamis
3.00-5.00
Sabtu

5 Berlian
5 Delima
SJ
SJ
Azila
Kamariah
MT TAMB
MT TAMB
Asiah J
Asiah J
KIMIA
SN
Hajar
Faizah Y
8.00 10.00
PENDIDIKAN ISLAM
Intan Shafinaz

5 Intan
SN
Wan Hashimah
MT
Rosli
BI
Usha
10.00 12.00
TASSAWUR ISLAM
Intan Shafinaz

5 Jed

5 Jed

Minggu 2
Hari/Masa
Isnin
3.00-5.00
Selasa
3.00-5.00

5 Berlian
FIZIK / BIO
Siva / Faizah Y
BM
Zailiza

5 Delima
PDG
Suhaida
BM
Rohayu

5 Intan
SJ
Kamariah
PDG / ERT
Suhaida / Latifah

Khamis
3.00-5.00

BI
Wazir

BI
Usha
8.00 10.00
Prinsip Akaun
Zaimah

BM
Hayati

Sabtu

5 Mutiara
5 Zamrud
BENGKEL / TEKNIK MENJAWAB SOALAN
MATEMATIK (Rosli / Asiah J / Faizah W)
BENGKEL / TEKNIK MENJAWAB SOALAN
BAHASA INGGERIS (Usha / Wazir / Zalina)
BENGKEL / TEKNIK MENJAWAB SOALAN
BAHASA MELAYU (Hayati / Saodah / Zailiza)

5 Mutiara
5 Zamrud
BENGKEL / TEKNIK MENJAWAB SOALAN
SEJARAH (Tan / Azila)
BENGKEL / TEKNIK MENJAWAB SOALAN
PENDIDIKAN ISLAM / PENDIDIKAN MORAL
(Hashimah) / (Azila / Rosmi)
BENGKEL / TEKNIK MENJAWAB SOALAN
SAINS ( Faizah Y / Lily Mastura / Wan Hashimah)

AGIHAN MINGGU DAN BULAN KECEMERLANGAN SPM

BULAN
Jun / Julai
Julai

MINGGU1
24.06.2013 29.06.2013
08.07.2013 13.07.2013

MINGGU 2
01.07.2013 06.07.2013
15.07.2013 20.07.2013

Julai / Ogos

22.07.2013 27.07.2013

29.07.2013 03.08.2013

Ogos

19.08.2013 24.08.2013

09.09.2013 13.09.2013

September

17.09.2013 21.09.2013

23.09.2013 28.09.2013

CATATAN
05.08.2013 10.08.2013 : Hari Raya Aidilfitri
12.08.2013 17.08. 2013 : Cuti Penggal Persekolahan
31.08.2013 : Hari Kebangsaan
26.08.2013 : Peperiksaan Percubaan SPM
16.09.2013 : Hari Malaysia

P/S : Rakan-rakan yang dihormati, marilah kita bersama-samamelaksanakan amanah yang diberi untuk anak-anak didik kita ini agar kita akan
berjaya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya hanya tuhan yang akan membalas kebaikanmu.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

.......................................................
(NOORZAILIZA ZAINAL ABIDIN)

.......................................................
(IBRAHIM MOHAMAD YUSOF)
Guru Penolong Kanan Akademik

ANALISIS KELAS TAMBAHAN SPM


JUN SEPTEMBER TAHUN 2013

Bi
l

Subjek

Nama Guru

Kelas

Kekerapan (5 kali)

Kehadiran

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Puan Nor Hayati bt. Hashim


Puan Saodah bt. Samad
Puan Norzailiza bt. Zainal Abidin
Encik Wazir b. Idris
Puan Usha Devi A/P Subramaniam
Puan Zalina bt. Jais
Puan Azila bt. Hasan

Sejarah

Cik Siti Nor Kamariah bt. Kamarudin


Puan Tan Cheng Hoi
Puan Nik Nordiana bt. Tuan Yusoff

Matematik

Puan Asiah bt. Jaafar


Puan Faizah bt. Abdul Wahab
Puan Wan Hashimah bt. Mohd Salleh

Sains

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Tassawur Islam

9
10
11

Matematik Tambahan
Prinsip Akaun
Fizik

Puan Faizah bt. Yusof


Puan Lily Mastura bt. Kamarudin
Ustazah Intan Shafinaz Abdul Manaf
Ustazah Hashimah Abdul Rahim
Ustazah Hartini Ahmad
Puan Azila bt. Hasan
Puan Nuzuriaty Fadhzilla Mohd
Encik Rosmi b. Othman
Ustazah Intan Shafinaz Abdul Manaf
Ustaz Abd Rahim Talib
Puan Asiah Jaafar
Puan Norzaimah Samsuri
Encik Sivakumar A/L Subramaniam

5 Jed
5 Mutiara
5 Zamrud
5 Berlian
5 Mutiara
5 Delima / 5 Intan/ 5 Jed
5 Zamrud
5 Berlian
5 Zamrud
5 Delima
5 Intan
5 Jed
5 Mutiara
5 Intan
5 Jed
5 Mutiara
5 Zamrud
5 Intan
5 Zamrud
5 Delima
5 Jed
5 Mutiara
5 Berlian / 5 Delima
5 Intan / 5 Jed
5 Mutiara / 5 Zamrud
5 Berlian / 5 Jed
5 Delima / 5 Mutiara
5 Intan / 5 Zamrud
5 Intan
5 Jed
5 Berlian / 5 Delima
5 Delima
5 Berlian

12
13

Biologi
Kimia

14

Perdagangan

15

ERT

Puan Faizah Yusof


Puan Hajar Norasyikin Abu Bakar
Puan Norsuhaida Borhan
Puan Zarini bt Zumail
Puan Siti Latifah Mohamad

5 Berlian
5 Berlian
5 Delima / 5 Intan
5 Jed
5 Jed

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

.......................................................
(NOORZAILIZA ZAINAL ABIDIN)

.......................................................
(IBRAHIM MOHAMAD YUSOF)
Guru Penolong Kanan Akademik