Anda di halaman 1dari 10

Soalan 1

Tahun

2001

2002

2003

Bilangan spesies haiwan

400

250

140

a. Tuliskan pemerhatian kamu tentang bilangan spesies haiwan itu.

b. Berikan dua inferens berdasarkan pemerhatian kamu.


i

ii

..

..

c. Tuliskan hubungan antara tahun dan bilangan spesies haiwan.

..
d. Tuliskan pembolehubah
i.
ii.
iii.

Dimanipulasi: .
Bergerakbalas: ..
Dimalarkan: ..

e. Apakah tujuan penyiasatan ini?

..

Soalan 2

Tumbuhan P

Tumbuhan Q

a. Tuliskan satu pemerhatian kamu.

b. Berikan satu sebab berdasarkan pemerhatian yang kamu tulis.


i.

..

c. Apakah hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian pokok.

d. Dalam penyiasatan ini, apakah pembolehubah


i.
ii.
iii.

Dimanipulasikan:
Bergerakbalas: ..
Dimalarkan:

e. Apakah tujuan penyiasatan ini?

..
Soalan 3

Tomato A

Tomato B

a. Tuliskan pemerhatian kamu.


..
b. Berikan satu inferens dari pemerhatian kamu.

c. Apakah tujuan penyiasatan ini?

d. Apakah hubungan antara kuantiti baja dan saiz buah tomato?

..
e. Apakah pembolehubah yang bergerakbalas dalam penyiasatan ini?
..
f. Apakah pembolehubah yang dimalarkan?

Soalan 4

Arnab A

Arnab B

a. Tuliskan pemerhatian kamu.


..
b. Berikan satu inferens berdasarkan pemerhatian kamu.
i.

..
c. Apakah hubungan di antara kuantiti makanan setiap hari dengan saiz arnab?

d. Berdasarkan kajian ini, apakah pembolehubah


i.
ii.
iii.

Dimanipulasi: ..
Bergerakbalas:
Dimalarkan: ..

e. Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan?

Soalan 5

Ayam P

Ayam Q

a. Tuliskan pemerhatian kamu.


..
b. Berikan satu inferens berdasarkan pemerhatian kamu.

c. Apakah hubungan di antara kualiti makanan dengan berat ayam?

d. Apakah pembolehubah
i.
ii.
iii.

Dimanipulasi:
Bergerakbalas: .
Dimalarkan: ..

e. Apakah tujuan penyiosatan ini dijalankan?

Soalan 6

Lembu A

Lembu B

a. Tuliskan pemerhatian kamu.


..
b. Berikan dua inferens berdasarkan pemerhatian kamu.
i.

ii.

..

c. Apakah hubungan antara kuantiti makanan dengan berat lembu?

..
d. Berdasarkan jawapan di 2 (i), apakah pembolehubah
i.
ii.
iii.

Dimanipulasi: .
Bergerakbalas:
Dimalarkan:

e. Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan?

Soalan 7

Pemerhatian: Rumput itu menjadi kuning.


a. Tuliskan inferens berdasarkan pemerhatian di atas.

b. Tuliskan satu pemerhatian lain.


.
c. Apakah hubungan antara cahaya matahari dengan keadaan rumput?

d. Apakah pembolehubah yang


i.
ii.
iii.

Dimanipulasi: .
Bergerakbalas: ..
Dimalarkan:

e. Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan?

..

Soalan 8

Tumbuhan P

Tumbuhan Q

a. Berikan pemerhatian kamu tentang tumbuhan P dan Q.

b. Berikan dua inferens tentang perbezaan tumbuhan itu?


i.

ii.

..........

c. Apakah hubungan antara cahaya matahari dengan keadaan tumbuhan?

..
d. Dalam penyiasatan ini, apakah pembolehubah yang
i.
ii.
iii.

Dimanipulasi: .
Bergerakbalas: .
Dimalarkan: .

e. Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan?

Soalan 9

Hari

Ketinggian pokok P / cm

10

12

14

a. Tuliskan pemerhatian kamu tentang pokok P.

b. Berikan dua inferens berdasarkan pemerhatian kamu.


i.

ii.

c. Tuliskan hubungan antara hari dan ketinggian pokok.

..
d. Apakah pembolehubah
i.
Dimanipulasi: .
ii.
Bergerakbalas: ..
iii.
Dimalarkan:
e. Apakah tujuan eksperimen ini?

Soalan 10

Minggu

Bilangan daun

15

a. Tuliskan dua maklumat.


i.

ii.

b. Berikan dua inferens berdasarkan pemerhatian kamu.


i.

ii.

..

c. Tuliskan hubungan antara minggu dan bilangan daun.

d. Apakah pembolehubah yang dimalarkan?


.
e. Apakah tujuan penyiasatan ini?