Anda di halaman 1dari 6

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

RANCANGAN SEMESTER
Minggu

Tajuk
Kesedaran

Standard Pembelajaran
1.1.1 Melakukan pergerakan yang

Tubuh

melibatkan
kesedaran tubuh dari segi bentuk

Badan

dan imbangan.
Minggu 1
(6/1/2014)

2.1.1

Mengenal pasti kesedaran tubuh

dari
segi bentuk, imbangan,permindahan
berat badan dan layangan.
5.1.1

Membuat persediaan diri


sebelum,semasa dan selepas
melakukan aktiviti Pendidikan
Jasmani.

Aktiviti
1. Membentuk Badan
2. Aktiviti Imbangan
3. Bentuk Perkataan

Alatan
1. Kad huruf
2. Kain penutup
mata
3. Kad
perkataan

Kesedaran

1.1.2 Melakukan pergerakan yang

Ruang

melibatkan
kesedaran ruang diri, ruang am dan

Ruang Besar
2. Bergerak Dalam

batasan ruang dalam pelbagai arah

Ruang Kecil
3. Burung Dalam

dan aras yang berbeza.


2.1.2

1. Bergerak Dalam

Mengenal pasti ruang diri.

1. Skital
2. Gelung
3. Lagu

Sangkar

2.1.3 Mengenal pasti ruang am.


5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani.
Berlari

1.2.1 Melakukan pergerakan berlari.


2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan kiri,

Minggu 2

kanan, hadapan, belakang, atas dan

(16/1/2014

bawah.

5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok


melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan
kekalahan dalam permainan.

1. Berlari Bebas
2. Berlari dengan

1. Skital
2. Bangku

pelbagai cara
3. Berlari melepasi

panjang
3. Gelung

pelbagai halangan

Melompat

1.2.1 Melakukan pergerakan melompat

Sebelah Kaki

sebelah kaki.
2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor.

1. Laga Ayam
2. Melompat Melepasi

1. Tali
2. Kad nombor

Tali
3. Ketingting Bergantiganti

5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok


melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani.
Balingan

5.4.1 Melakukan aktiviti berpasangan.


1.4.1 Melakukan balingan bawah tangan.

Minggu 3

Bawah

1.4.3 Menangkap atau menerima alatan

(23/1/2014

Tangan

yang dilontar secara perlahan dengan

lakuan yang betul.


2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan
yang
melibatkan kemahiran balingan bawah
tangan.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa
melakukan aktiviti dalam kumpulan.

1. Lambung dan
Tangkap
2. Baling dan Tangkap
Melepasi Tali
3. Baling dan Tangkap
Pundi Kacang

1. Pundi Kacang
2. Tali
3. Gelung

Menangkap

1.4.3 Menangkap atau menerima alatan

Bola

yang dilontar secara perlahan dengan


lakuan yang betul.
2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan

1. Menangkap bola

1. Bola Getah

yang bergolek
2. Menangkap Bola
Yang Dilambung
3. Anak Monyet

tangan yang betul semasa menangkap


atau menerima bola.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara
berpasangan.

Minggu 4
(30/1/2014
)

Balingan

1.4.2 Melakukan balingan atas kepala.

Atas Kepala

2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan


yang

1. Mengena sasaran
2. Baling ke Sasaran
3. Siapa Jauh Pundi
Kacang

melibatkan kemahiran balingan atas


kepala.
5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa
melakukan aktiviti Pendidikan
Jasmani.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan
kekalahan dalam permainan.

1. Pundi
Kacang
2. Gelung
3. Bola tenis

Pukul berapa

1.10.1 Mengguakan kemahiran berlari dan

Datuk

engelak semasa melakukan

Harimau

permainan tradisional Datuk

1. Lari dan mengelak


2. Lari dan masuk

1. Gelung
2.Skital

gelung rotan

Harimau.
2.9.1 Mengenal pasti cara bermain
permainan tradisional
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa
Minggu 5

Memukul

(6/2/2014)

belon

melakukan aktiviti dalam kumpulan


1.4.8 Memukul belon ke atas menggunakan
alatan.

dengan

2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau

alatan

sentuh
pada objek yang dipukul.
5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam
Pendidikan Jasmani.
5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

1. Menimang belon
dengan tangan
2. Memukul belon
dengan alatan
3. Menghantar kepada
rakan
4. Dengar dan pukul

1. Pemukul
2. Pemukul
berlengan
pendek

Jantungku
cergas

1.2.4 Melakukan lompat tali yang diayun


berulang-ulang oleh dua orang rakan.
3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan dalam
jangka masa yang ditetapkan.
4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh
menguatkan jantung.
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti dalam kumpulan.

1. Berlari dan lompat


bintang
2. Cuit sakit
3. Lompat putaran tali
4. Jantungku cergas

1. Gelung
2. Skital kotak
3. Bangku
panjang
4. Batang kayu
5. Tali gimrama
6. Alat perkusi