Anda di halaman 1dari 29

Ringkasan Materi UN Fisika SMA

Per Indikator Kisi- Kisi UN 2015

By Pak Jujun juhana

SKL 1. Memahami prinsip- prinsip pengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak
langsung dengan cermat, teliti dan objektif.
1.1. Membaca hasil pengukuran suatu alat ukur dan menentukan hasil pengukuran dengan
memperhatikan aturan angka penting.
Alat Ukur Panjang
Nama Alat
Jangka sorong
Mikrometer sekrup

Skala terkecil
0,1 mm
0,01 mm

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Cara pembacaan
Skala tetap + Skala nonius
Skala tetap + Skala nonius

Halaman 1

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 2

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 3

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 4

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 5

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 6

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 7

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 8

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 9

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 10

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 11

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 12

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 13

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 14

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 15

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 16

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 17

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 18

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 19

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 20

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 21

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 22

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 23

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 24

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 25

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 26

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 27

Bimbel UN FISIKA SMA by Jujun Juhana

Halaman 28

Bimbel UN FISIKA SMA by Pak Anang (http://pak-anang.blogspot.com)

Halaman 29