Anda di halaman 1dari 3
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING PENDAFTAR Bilangan 10/2010 ‘Semua Ketua BahagianiPusauunit Dekan Fakult Pergaran Kampus Actlasikon Ware Wabrshates YY. Bha, Dato/Datu/Datin Prof Tuan Puan PENYERAGAMAN FORMAT MENULIS SURAT RASMI UTM. Dengan hormatrya pak kami ingin menark pethatian Y.Bhg. Deto/Detu/Detin’Proftuen/ouen ranges porkora di tas 2. Sukacia cimekiumkan Sshaglan Arkib dan Muzium, Pejabat Pendattar yang tertanagungiawat alam pengurusenrekod dan fal UTM sadang dalam geoses menyocagomkan formet menvlseuat asm dl soluruh UTM dongan mongguna pakai Poking Perkhidmetan Blangan 5 Tah 2001 Panduan Pengurusan Pojabat (Bahagian VI — URUSAN SURAT KERAJAAN). Wolou ‘bagaimanapur, sedi pengubah sain lsh buat mengikt Kesesustan penggunaennya di UTM, termasuk lkampus cawangan, 3. Sehubungan tu, pinak kami memoren agar semua pusattanggunglawae (PTS) menggunakan format tersebut apabla manuls surat asm UITM dengan menggunacan forts 11 atau 12 can font Aral. Penggunaan format seragam in berkuat kuasa 1 April 2010. (Contoh dlampitcan) 44. Kerjasama decpada_pihak Y. Qhg. Dato/DatukDatih/Prot wuanfpuan untuk memanjangkan perkare in| kepada stat Derkeraan a PTJ masng.nasing amatian dinergat bagi memastkan Keserageman format menuls surat ras UTM dapat dlaxsanaksn dengan berkesan. Sekian, trim kash Wats Yang penar JAH ZAHRAH MO} Pend Ru. Kami 100-BPO(PTA. 67) Tarith 18 Neo 2010 Bahaglan Pentadbiran Universit Teknologi MARA Pahang SEER Tel: 09-4612000 *Fals: 094602488 LinasanSemarak, 26400 Bandar Tenge, UNIVERSITI Pahang Malaya ‘Tet 08-4602000 Fake as03t88 Inpihorn pahare meds GB? MARA Ruj. Kami : 100-CPH (PT 26/1 ) Jild 3 Tarikh = 15 Januari 2010 Puan Fauzieah Hanim Al Johari Ketua Bahagian Arkib dan Muzium Universit Teknologi MARA 40450 SHAH ALAM, ‘Assalamu'alakum wrt wot % Puan LAWATAN PENANDAARASAN KE BAH, ‘SHAH ALAM UM UITM. Perbualan telefon dengan Encik Rt Januari 2010 berkaitan perkara di didanului dengan ucap. Sekian.Wassalam ‘Yang benar ‘SHAMSUL KAHAR BIN MOHAMAD Pegawai Eksekutif bp Timbalan Pendaftar Perhatian: Contoh format menuls surat rasmi untuk UiTM Kampus Cawangan yang tidak menggunakan logo pemenang AKPM. aman we: tdnedafarin atu LuI