Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian [RPH]

Mata Pelajaran
Tarikh /Hari
Tahun
Bil Murid
Masa
Tema
Tajuk

: Bahasa Malaysia
: 02 Oktober 2013 (Rabu)
: 1 Kreatif
: 20 orang
: 8.10 9.10 pagi
: Ekonomi
: Intan Ingin Menjadi Seorang Peniaga

STANDARD KANDUNGAN
2.2 Membaca dan memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada pelbagai
sumber dengan sebutan yang betul

STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal
daripada pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang betul

Objektif: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i.

Membaca ayat tunggal daripada petikan Intan Ingin Menjadi Seorang Peniaga dengan
sebutan baku.

ii.

Membaca frasa dengan sebutan baku dan memadankannya menjadi ayat tunggal yang betul.

Sistem Bahasa
Tatabahasa : Ayat Tunggal
Kosa kata : peniaga, intai
Pengisian Kurikulum

Ilmu
: Kajian Tempatan
Nilai Murni
: Kasih sayang, tolong-menolong, bertanggungjawab
Pendidikan Alam Sekitar : bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran
Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK
Kreativtii : Imaginasi tentang masa depan
Elemen Keusahawanan
EK 1: 2 Sangat peka kepada peluang
EK 3: 1 Merancang

Kepelbagaian Kaedah dan teknik

KB : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, merancang masa depan


KP : Verbal linguistik, Intrapersonal dan kinestatik
BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang petikan yang dibaca.
Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan amalan keusahawanan dalam
kehidupan seharian.
Pembelajaran konstruktivisme : Mengumpul idea untuk membentuk idea baharu.

Bahan Bantu Belajar


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8

Jenis
Komputer riba
LCD
Petikan bahan bacaan
Gambar tunggal
Bahan permainan bahasa
Kad arahan
Lembaran kerja pemulihan
Borang rekod penilaian
i.
Membaca ayat tunggal
ii.
Permainan bahasa

Jumlah
1
1
20
1
4
6
5
4

Pengetahuan Sedia Ada : Murid sering mengunjungi pasar malam dan membeli kuih-muih yang
terjual di sana

Langkah
dan Masa

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan


pembelajaran

Catatan

Tayangan Video Pasar Ramadan


Set Induksi
5 minit

Soalan:

Siapa pernah pergi ke


pasar Ramadan?
Apa barang yang boleh
dibeli di pasar Ramadan?

1. Guru menayangkan tayangan


video pasar Ramadan.
2. Guru bersoal jawab dengan
murid
3. Guru menghubungkaitkan
jawapan murid dengan isi
pelajaran pada hari ini.

Jawapan:

Ya atau tidak

Orang yang menjual dan


orang yang membeli

Langkah 1
20 minit

KB

Menghubung kait

BCB
Memproses maklumat
Pembelajaran Kontekstual
Menghubungkait kan
dengan pengalaman dalam
kehidupan
Ilmu: Moral

Air tebu, kuih, ayam


goreng

Petikan Intan Ingin Menjadi


Seorang Peniaga.

BBB
Bahan maujud
Komputer riba, LCD

Nilai: Hormat menghormati

1. Guru mengedarkan petikan


bertajuk Intan Ingin Jadi
Seorang Peniaga
2. Guru memperdengarkan
rakaman yang mengandungi isi
petikan kepada murid dan
menyuruh murid mengikut
bacaan secara senyap.
3. Guru membimbing murid-murid
membaca petikan yang
mengandungi ayat tunggal
dengan sebutan baku.
4. Murid-murid membaca petikan

BBB
Teks Intan Ingin Jadi
Seorang Peniaga

Rakaman
mengandungi
petikan

LCD
KB
sebab akibat
Teknik
Pemerhatian

dengan sebutan baku secara


individu dan secara
berpasangan.
5. Guru menilai bacaan murid.

Tunjuk cara
KP

Intrapersonal

Verbal linguistik
Nilai Murni

Kerjasama
Pembelajaran kontekstual
Menghubungkaitkan petikan
dengan nilai
keusahawanan

Langkah 2
Aktiviti kumpulan
15 minit
Memadankan frasa menjadi
ayat tunggal dan membaca
dengan sebutan baku.
Petikan A

Langkah 3
( 15 minit)

Petikan B

Emak Intan

berehat di
rumah

Kuih koci

jual kuih koci

Intan intai
emaknya

suka beli kuih


koci emak
Intan

Orang ramai

ada inti

Intan ingin
emaknya

buat kuih
koci.

Permainan Bahasa
Mengisi tempat kosong dalam
ayat tunggal dan membaca
dengan sebutan baku

1. Guru membahagikan murid


kepada 4 kumpulan dan
mengedarkan lembaran kerja
2. Murid-murid berbincang dalam
kumpulan dan memadankan
pernyatan menjadi ayat tunggal
3. Guru bersoal jawab dan
menentukan jawapan
4. Murid membaca ayat tunggal
5. yang telah dibina dengan
sebutan baku.

BBB

Petikan

Lembaran kerja
Pendekatan
Berpusatkan pelajar
Teknik
Perbincangan
Penyoalan
KP

Intrapersonal

Verbal linguistik
Nilai Murni

Kerjasama

1. Guru membahagikan murid


kepada 4 kumpulan
2. Guru akan mengedarkan kad
arahan kepada setiap
kumpulan.
3. Murid dikehendaki membaca
dan memahami kad arahan
tersebut sebelum memulakan
permainan.
4. Setelah masa tamat
permainan, setiap wakil
kumpulan perlu membentang
dan membaca hasil kerja
permainan bahasa.
Pengayaan
1. Membina ayat tunggal yang
lain dan membacanya dengan
sebutan baku secara
berpasangan/kumpulan.

PAS
Bertanggungjawab
BBB
Kad perkataan/ayat
Kertas sebak.
Jam
Wisel
Lembaran kerja (pengayaan
dan pemulihan

KP
Verbal Linguistik
Intrapersonal
Penilaian objektif
Pemerhatian : Borang penilaian

Aktiviti kumpulan
Pemulihan
1. Mengisi tempat kosong
dan membaca ayat tunggal
yang lain dengan sebutan
baku secara berpasangan
(bimbingan rakan sebaya)
Contoh:

Perbincangan kumpulan
Membaca semula ayat tunggal
dengan sebutan yang betul

2. Di pasar malam ada ____


ikan.
3. Air tebu rasa _______.
Penutupan
5 minit

Kognitif:
Rumusan isi pelajaran
Sosial:

1. Dengan bimbingan guru, murid


membuat rumusan tentang
keseluruhan pelajaran pada
hari ini.

BBB
LCD
Petikan

2. Murid menonton klip video.

KB
Merumus

Tayangan Klip Video

KP:
Verbal linguistik
Intrapersonal

Refleksi:
1. Kekuatan
2. Kelemahan (Apa dan Mengapa)
3. Cara atasi kelemahan (Bagaimana)

Intan Ingin Jadi Peniaga

Emak Intan jual kuih koci. Kuih koci ada inti. Inti itu
inti kelapa. Intan suka makan kuih koci. Intan intai emaknya
buat kuih koci.
Kuih koci Intan sedap. Emak Intan pandai buat kuih
koci. Kuih koci Intan berkhasiat. Orang ramai suka beli kuih koci
emak Intan. Emak Intan sangat gembira.
Intan ingin jadi seorang peniaga. Intan mahu bantu
emaknya jual kuih koci. Intan ingin emaknya berehat di rumah.
Emak Intan sayang Intan. Intan anak yang baik hati.

A. Jawab soalan kefahaman di bawah.


1. Emak Intan jual apa?
2. Apakah inti kuih koci ?
3. Apakah yang dilakukan oleh Intan semasa emak mebuat
kuih koci?
4. Bagaimanakah rasa kuih koci emak Intan?
5. Mengapa Intan mahu menjadi seorang peniaga?

Petikan A

Petikan B

Emak Intan

berehat di rumah

Kuih koci

jual kuih koci

Intan intai emaknya

suka beli kuih koci emak Intan

Orang ramai

ada inti

Intan ingin emaknya

buat kuih koci.