Anda di halaman 1dari 3

Pujian Pujian Setelah Adzan

Allahuma shalli shalatan kamilatan wa salim salaman


tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi
tanhallu bihil-uqadu wa tanfariju bihil-kurabu
wa tuqdha bihil-hawaiju wa tunalu bihir-raghaibu
wa husnul-khawatimi wa yustasqal-ghamamu
biwajhil-karimi, wa ala alihi
wa shahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin
wa nafasin biadadi kulli malumin lak

Allahumma sholli wa sallim ala, Sayyidina wa Maulana Muhammadin


Adada ma fiilmillahi sholatan, Daimatan bidawami mulkillahi
Tamba ati iku lima sak wernane, kaping pisan maca alquran lan maknane
Kaping pindo shalat wengi lakonana, kaping telu wong kang sholeh kumpulana
Kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe
Salah sawijine, sapa bisa ngelakoni, mugi mugi gusti allah ngijabahi

astaghfirullah robbal baroya, astaghfirullah minal khotoya

robbizidni ilman nafiah, wawafikli amalan maqbula


ya allah huya Muhammad huya abu bakar huya shiddiq huya umar usman wa ali
siti Fatimah binti rosullih siti Fatimah binti rosullih
Allahumma solli alla muhammad, yaa robbi solli alaihi wassalim
Allahumma solli alla muhammad, yaa robbi solli alaihi wassalim
muslimin muslimat, monggo jamaah sholat, ganjaranipun pitu likur derajat
kangge sangu mbenjeng dinten kiamat, supados kito slamet dunyo akirat.

Ilahi lastu lil, firdausi ahla


Wala aqwa 'Alan, naril jahiimi
Fa habli taubataw, Waghfir dzunubbi
Fainnaka ghafirudz, Dzambil 'adhiimi

Subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaha ilallah wallahuakbar


La khaula wala quwata illa billahil a'liyil aziim

Mawlaya salli wa sallim daiman abada


'Ala habibika khayril khalqi kulliimi
Huwal habibul ladhi turja shafa'atuhu
Likulli hawlin minal ahwali muqtahimi
Yaa robbi bil-Mustofa balligh maqooshidanaa
Waghfirlanaa maamadho yaa waasi'al karomi

Allah wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawaditsi

Qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat


Sama bashor kalam, qodiron murida
aliman hayyan samian, bashiron mutakallima

Rabbana ya rabbana, rabbana Dzallamna Anfusana


Fainlam Taghfirlana Watarhamna Lanakunanna Minal Khasirina

Allahumma firli dzunubi waliwalidayya


warhamhuma warhamhuma kama rabbayani soghiro

Sholatullah salamullah ala toha rosullillah


sholatullah salamullah ala yasin habibillah
Tawasalna bibismillah wa bilhadi Rasulillah
Wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah

Robbana atina fiddun-ya hasanah,. Wafil akhiroti hasanahta waqina 'adzabannaar


Hasbunalloh Wa Ni'mal Wakil, Ni'mal Maula Wa Ni'man Nasir
Laa Ilaaha Illallooh Al Malikul Haqqul Mubin, Muhammadurrosullallooh Shodiqul Wa'dil Amin