Anda di halaman 1dari 13

Yaygn bir ekilde "Aile Dizimi" olarak bilinen yntem aslnda "Sistem Dizimi" olarak ta

nmlanan genel yaklamn aile sistemindeki uygulamalar iin kullanlan alt koludur. Sistem
izimi her trl sistemi oluturan elerin temsil edilerek sistemin zmlenmesinin yaplabil
r yaklamdr. Dier uygulamalarndan ok, her bireyin bir aileye ait olmas ve bireysel olar
k bana gelen pek ok durumda kullanlabilmesi sebebiyle daha ok Aile Dizimi uygulanmakt
a ve bilinmektedir. Aile Dizimi Alman terapist ve eski din adam Bert Hellinger ta
rafndan yaratlm ve gelitirilmi bir yntemdir. nsan psikolojisine fenomenolojik olarak
lalan bu sistemde gemite yaanm olgular nem kazanmaktadr.

Nedir
Kkeni
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Eitim ve Sertifikasyon

Bireysel olarak yaanan pek ok zorlanma ve problemin kkenleri aile sistemindeki dzens
izliklerden kaynaklanmaktadr. Bu nedenle aile sistemi zerinde bir btn olarak almak elz
mdir. inde herhangi trden bir iliki barndran nerdeyse her durumda bu teknikle ilerleme
k ve anlay sahibi olmak mmkndr. Tekniin uygulanmas iin normal koullarda aile yeleri
il eden kiilere gereksinim duyulmaktadr. Bu nedenle ortalama 15-20 kiilik bir grup
insan ile grup almas yapmak gereklidir. Ancak almay insanlar temsilen nesnelerle bir
dzeyde yapmak da mmkn olmaktadr.

Aile Dizimi almas ile her trden sistem ile almak mmkndr. Bir sistem demek ortak bi
alan anlamna gelmektedir. rnein aile bir ortak enerji alandr. Gemi ve imdiki tm ail
lerini kapsar. Bunun gibi ilikiler de birer enerji alandr ve eer ocuklar yoksa iki kii
yi ve kiilerin eski ilikilerini kapsar. Yine, irketler de birer ortak enerji alandr. i
rkette alm ve alan tm insanlar, kurucular, mteriler ve tm ortaklar buna dahildir.
er haricinde daha byk sistemler de ortak enerji alanlar olutururlar (bir lkedeki tm va
tandalar ve alt kimlikler gibi).

Aile Dizimi terapisi, ailenin kuaklar boyu, birbirine grnmez bir bala, ok daha derind
en bal olduu anlayna dayanmaktadr. Aile Dizimi terapisine gre aile sistemini olutura
vicdan vardr ve bu vicdan rahatsz edecek bir dzen bozukluu olumas durumunda tm siste
ahatsz olmaktadr. Sisteme sonradan katlan bireyler kendilerinden nce var olan bu vic
dani dengesizlii gidermek zere ounlukla yaamlarnda mutluluk getirmemesi pahasna belirl
roller stlenmektedir. Bu nedenledir ki psikolojik rahatszlklarn nemli bir ksmna, hatt
belki de ouna iinden klan kk ailede yaanm ve sistemi vicdanen rahatsz eden bu tr
r sebep olmaktadr.

Eer aile iinde iddet, intihar, cinayet, dk, ana baba rollerinde uygunsuzluk gibi bir s
ebeple sistemde bir bozulma veya aile sralamasnda bir kopma olursa, bundan aile fe
rtlerinin hepsi, hatta etkisinin derinlii orannda gelecek kuaklar da etkilenmektedi
r. Oysa klasik psikoloji anlaynda sadece bireyin kendi bana gelen olaylar ve durumlar
gz nnde bulundurulur ve o dzeyde zlmeye allr. Aile Dizimi yntemiyle yaayan, ya
nnmayan; sisteme ait tm bireylerin yaad her ey nem arz etmektedir. Ve hi tank olunm
bilinte belirgin bir yer kaplamayan olaylar ve olaylarn bana gelmi olduu bireyler son
derece nemlidir. Ve zm iin tm bu insanlar ve olaylar ile allmas gerekmektedir.

Aileyi birletiren derin ba, ruhsal dzeyde etki etmekte olduundan hatrlanabilecek, bil
inebilecek bilin seviyesinin derininde i grmektedir. Kolektif bilinaltnda bulunan pek
ok enerji dzeyindeki tecrbeler Aile Dizimi tekniiyle ortaya kartlabilmektedir. Bu say
de baka zamanda, meknda ve insanlarn bana gelmi olan ve etkileri kiilerin zerinde dev
eden olaylar gn yzne kmakta ve ruhsal dzeyde kiileri yneten ve ynlendiren vicdani ta
r ve eilimler zmlenebilmektedir. Kolektif vicdani sebeplerden seeneksizce stlenilen ro
llerden ve ynelimlerden zgrlemek de mmkn olmaktadr.

Aile Dizimi almasndan geen kimselerde eleri, ocuklar, ebeveynleri ve kardeleriyle il


ni batan, yeni doan bir bebein safl ve scaklyla kurgulanmakta, derin bir isel huzu
aktadr. Korkular, zayflklar, zgven sorunlar, fke, kin, soukluk ve katlk gibi duygul
ip bir yl iinde yerini kendine gvene, gl durua ve kararlla; scak, yumuak ve uyuml
terk etmekte, bylece yaam yeni batan daha enerjik ve d dnyayla bark halde yeniden ya
ktadr.

Tm bu isel yenilenmenin sonunda kayglar, duygusal bozukluklar, takntlar ve ok eitli b


nsel ikyetlerden kurtulmak ounlukla mmkn olmaktadr. Bireysel olarak yaanmakta olan pe
zorlanma ve problemin kkenleri aile sistemindeki dzensizliklerden kaynaklanabilme
kte olduu iin bu teknikle kiinin geldii aile ve var olan kendi ailesiyle ilgili her
konuda aile dizimi yaplabilmektedir. Ayrca iinde herhangi trden bir iliki barndran her
durumda bu teknikle anlay sahibi olmak mmkn olabilmektedir. Ruhsal sorunlardan, haya
tn her alanndaki baarszlklara, intihar eiliminden depresyon ve hatta fizyolojik hastal
ara kadar pek ok sorun iin fayda salayabilmektedir.

Ancak bunlar sylerken, dorudan hastalklarn tedavisinde kullanlmaktadr yahut kullanlab


r gibi bir sonu anlalmamas gerekmektedir. Aile Dizimi herhangi bir hastaln tedavisi ye
ine gememekle birlikte hastal yaratan ruhsal ve psikolojik tavrla ilgili i grmektedir.
Ruhsal olarak yneliminin farkna varlmas sonrasnda bu teknikle eilimler ve ynelimler de
ktedir. Kiileri hastalklara ve uyumsuzluklara sevk eden yolun ynn deitirmek suretiyle
aman ierisinde daha salkl ve zgr seeneklere sahip olunabilmektedir.

Tekniin uygulanmas iin aile yahut baklan sistemin elerini temsil eden kiilere gereksin
m olmaktadr. Bu nedenle ortalama 10-15 kiilik bir grup insana ihtiya duyulmaktadr. D
izimdeki roller eittir:
1.Dizimi yaplan kii

2.Dizimdeki temsilciler
3.zleyiciler

Dizimde bulunan her kii bu rollerden bamsz olarak eit dzeyde fayda grr. Bu teknik ins
olmann ad konmam birtakm yasalarna gre ilemektedir ve zaman zaman zihnin ve alnan e
koullanmalarn tesinde bir tecrbe yaatmaktadr. Aile Dizimi grup almas olarak yahut
rine seans halinde yaplabilmektedir.
Aile Dizimini anlamak yahut ondan fayda salamak, bunu samimi bir ekilde hayatna alm
ak isteyen insanlara gnlk hayatta kulland mantksal karmlar, akl yrtmeleri ve anl
rn bir tarafa brakmalarn tavsiye ederim ncelikle. Gndelik olarak kullandmz ve topl
an aile ii yahut formal eitimle ekillendirilmi olan zihinsel yapmzn Aile Dizimi ile ol
n biten eyleri kavramas neredeyse imknszdr. Bu durumda Aile Dizimini anlamak isteyen
bir kimse bir n kabul yahut bir nyarg olmakszn sadece neyin mmkn olduunu kendi gzler
grmesi, almaya katlp dorudan tecrbe etmesi ve sonrasnda yaadklarn anlamak iin e
inan kalplar yahut kafasndaki varsaymlar yeterli kalmyorsa bak asn geniletmesi
olacaktr.
SORU: Gnmzde spiritalizm ile ilgilenen kiileri bekleyen pek ok terapi, meditasyon tek
nii ve baka adlarda uygulamalar var. Aile Dizimi, kendini arayan birey iin belli bi
r alanla kategorize edilebilir mi?

Aile Dizimini spiritalizmle ilgili alanlara sokmak doru deildir. Her eyden evvel bu a
lma bir terapi yntemidir. Somut ve insan hayatn dorudan etkileyen elle tutulur problem
lerin ana kaynan bulup zmlenmesine doru adm atmak zere yaplr. Ancak ilgin bir ek
da ruhsal dzeyde ilev grmektedir. eliki gibi grnmesine ramen elikili bir durum esas
ur. Ruhsal alanda ilev grse bile bu almann prensipleri bellidir ve u ya da bu inanca,
eklentiye yahut koullanmaya gre sonular deimemektedir.
ahsen ben eitimi yurtdnda aldm ve dnyann pek ok blgesinden insan ile ayn ortamda b
Problem ne ekilde tecrbe ediliyor olursa olsun ayn prensipler erevesinde bakldnda be
olumlu etkiler her durumda ve her koulda ortaya kabilmektedir. Bilimsel teorilerle
aklanamasa da aile Dizimi uygulamalarn her durumda test edilebilmesi ve uygulamalarn
sonularnn gzlemlenebilmesi asndan bilimsel bir yntemdir. Bu elektriin henz teorisi
urulmamasna ramen etkilerinin ve varlnn gzlemlendii zamanlardaki duruma benzemektedir
u almann etkileri ortadadr, vardr ve prensipleri erevesinde eitimini alan herkes tar
uygulanabilir. Bunun nasl olduunu aklayacak olan teori iin insanlarn var olan birtakm
varsaymlarnn sorgulanmas ve gereksiz kalyorsa da o varsaymlarndan vazgemesi gerekecek
. Bu srecin ierisindeyiz henz. O kadar.

Spiritalizmde ise sizin bir n kabulnz ve inan dzeyiniz alnacak sonularda etki etmekte
. rnein reenkarnasyona inancnz yoksa ve yaptnz uygulama sizin gemi yaamlarnzla i
sreler ieriyorsa bu alanda yaplacak uygulamalar sizde snrl etki yaratabilir ya da inan
derinliine bal olarak hayatnzdaki pek ok dengelerin bozulmasna sebep olabilir.

Bu almay spiritalizmin bir paras olarak kendi amalar dorultusunda kullanan insanlar
deildir. Bunun sebebi biraz da almann ruhsal dzeyde i grmesidir. Ancak doru uygulam
yaklam Aile Dizimini danann ve bu teknikten faydalanmak isteyen kiilerin problemleri i
le ilikili olarak kullanmak ve o erevede bize verilmi olan izin ile snrlamaktr. Aksi t
kdirde bunu bir tr byclk haline getirmi olursunuz ki bu anlamsz ve balamdan tamamen k
rtlm haliyle uygulandnda Aile Dizimi ktye kullanlm demektir. Bu arada iznimiz olma
ve durumlar iin bu almay uygulamann manevi anlamda byk sorunlar tekil edebileceini
mak gerekir. Bu anlamda Aile Dizimi profesyonel dzeyde uygulanmasnda byk fayda olan
bir almadr. lkemizde henz bu alanlarda tam anlamyla standartlar olumadndan ktye
deildir. Bunu engelleyecek bir mekanizma yakn zamanda oluacak gibi de deildir.

SORU: Tiyatral ya da dramaturjik eler tayor mu? Dizime katlan temsilciler rollerini(?
) nasl belirliyorlar?

Bu almada tiyatral yahut dramaturjik hibir e yoktur. Dolaysyla ortada bir rol den ba
doru deildir. Kalkan kiiler ilerine doan duygular hissetmekte ve yaamaktadrlar. Dola
olan ey udur: yaanm, hakiki tecrbeler baka bir zamanda ve baka bir bedende yeniden h
ta gemektedir. Ve en arpc nokta tam da burasdr. Bu nasl olmaktadr? Tecrbelerimden ed
gzlemler sonucunda bunun pek ok TV nin ayn yayn farkl farkl yerlerden alglayp bize
ine benzediini syleyebilirim. nsanlarn yaadklar tecrbelerin tm hep kalmaktadr ve b
itmemektedir. Enerjinin kendisi bizim makinelerimizin alamayaca frekanslarda ortam
da hep bulunmaktadr.

Bizler de aslnda yaam tm insanlarn btn tecrbelerini her zaman alglamakta ve iimizd
ekteyiz. Ve dizim srasnda ailesini temsilen birisi sizi setiinde bize kendi ailesind
e temsil edeceimiz kiinin bilgilerine erime iznini de vermi olmaktadr. Elbette bu bil
ind bir sre olarak gerekleir. Ne veren ne de izni alan kii bunu sze dkmez yahut bi
e bunun iletiimini kurmazlar. Ancak manevi alanda kendiliinden bu sre hayat bulur. Z
aten kiiler ailesinin temsilcisini seerken bilind dzeyde etkileim oktan balam olm
k dizimde insanlar kendilerinin belirli bir role seileceini nceden bildiklerini rap
or etmektedirler.

Ancak baz temsilciler yanl anlayacak olursa sanki kendilerinden yle bir beklenti var
m zannederek teatral bir ekilde davranabilirler. yi bir terapistin bunu hemen fark e
dip uyarmas ve eer ilerleme salanmyorsa da temsilciyi deitirmesi ve dier kalkacak kii
e bu durumu ok net bir ekilde ifade edebilmesi gerekmektedir.

SORU: Kiinin kendini kkleri iinde yeniden konumlandrabilmesi ile pek ok sorunun zmle
ilecei syleniyor. Birinci derece aile yeleri asndan bakldnda ok anlalr. Peki in
de kimsenin bilmedii gereklere uzanmas nasl gerekleiyor.

Evet, bu bize verilen eitimle kolay kolay anlalabilir bir ey deildir. Bunu fiziksel dn
yadan bir rnekle verirsek tersinden de olsa olaya aklama getirmi olabiliriz. Diyelim
dedemizin babasnn kaltsal bir hastal var. eker hastas olsun Biz belirli bir yaa ge
e DNA mzda kaytl olan birtakm etkiler bizi eker hastas yapyor.

Bu durumda bizim herhangi bir ey bilmemize gerek var mdr? Biz zaten o etkilerin rnyz.
etkiler orada olduu iin biz buradayz. Bizler bizden ncekilerin yapp ettii her eyin bi
sonucuyuz.

Buna ailemizde olup bitmi olaylar ve zellikle de gizli sakl kalm eyler de dhildir. Mes
le Aile Dizimindeki acayiplikler deildir. Mesele bizim rasyonel ve sebep-sonu iliki
lerini alglayan zihnimizin sadece ok kk bir parasyla her eyi yorumlamamzdan kaynakla
O ksm bu olanlar anlayamadndan aa ne acayip, nasl olabilir ki diye tepki gsteriyor.

Sadece hikyenin gzlerimizin nnde gereklemi ksmna bakyoruz ve sadece onlara maruz ka

z. Bakn, insan beyninin ok kk bir ksm sebep-sonu ilikilerinden sorumludur ve bu ks


birka bin ylda gelimitir. Ve insanlk sebep-sonu ilikilerine bu kadar baml hale sade
100-150 ylda gelmitir. nsan ok engin bir varlktr. evresine verdii tepkilerle snrl
an kendisine gelene kadar var olmu her bir insandan eyler tar. zellikle de Aile Dizim
i erevesinden yaklaacak olursak ailesine dhil olan tm yelerle bal durumdadr. Onlarn
tikleri her eyin etkilerini ierisinde tamakta ve hayata geirmektedir.

Aile Dizimi olmayan bir eyleri yaratmamaktadr; sadece iimizde bilinli yahut bilinsizc
e tamakta olduumuz eyleri su yzne kartmaya ve daha yksek bir bilin dzeyinden onlar
hizmet etmektedir.

Bunun bize garip gelmesinin sebebi Aile Diziminin anormal, doast bir ey yapmasndan dei
l, bizlerin kendi doamz ve iimizde tamakta olduumuz eylere yabanc olmamzdan kaynakla
adr.

SORU: Aile Diziminin obeziteden, iflasa, intihar eilimden, ecinsellie kadar pek ok
yaamsal duruma aklk getirmesi bir iddia mdr? Aile Dizimi hangi problemler iin kullanl

Aile Dizimi, sebebi sistemik olan yani aileden yahut ait olunan gruptan kaynakla
nan her durumda ie yaramaktadr. Bahsettiiniz konularn hepsi bu kapsama girebilmekted
ir. Ancak girer demiyorum. Tek tek durumlara bakmakta fayda vardr. imanlk rnein ailede
n gelebilecei gibi baz durumlarda sadece fizyolojik bir sebebe de dayanabilir. Anc
ak intihar, parasal durum gibi eyler byk oranda sistemik yani ailevi hikyelerle ilgi
li olabilmektedir. Ancak tm bu sizin bahsettiiniz konular Aile Dizimi ile baklabile
cek konulardr ve onlarn ok kk bir ksmdr.

Kar cinsle ilikiler, boanmalar, hastalklar, tanan ar kader durumlar, i hayatyla i


lar vs Hatta toplumsal yahut toplumlar aras konular dahi Aile Dizimi tekniiyle bakla
bilecek eylerdir. Bir eyin sebebi bir sistem ile alakal ise o sistemi oluturan elerin
temsilcileri araclyla sistemin zmlenmesi yaplabilmektedir.

Bu balamda bir bireyin yaad bir salk problemi aslnda sistemdeki bir arza olarak d
o ekilde yaklamak gerekir. Sistemde doru gitmeyen yahut eksik kalm bir ey sebebiyle o
kiide o problem ortaya kmaktadr.

Bu ekilde tanmlandnda yaadmz her eyin ait olduumuz u ya da bu sisteme ait bir ba
olduunu varsayabiliriz. Belki ileride Aile Diziminin yan sra farkl sistemlerin dizim
leri de yaplabilir. nk insanlar insan olmann yan sra dnyadaki tm canllarla birlikte
kosistemin de yesidirler. Belki de baka birtakm sorunlarmz dier sistemlerde ortaya ka
orunlarn bizdeki yansmasndan kaynaklanmaktadr.

Bak amz yeterince geniletebilecek olursak belki de hayat oluturan herhangi bir probl
akabiliriz. Sadece o sisteme ait tm eleri doru belirlemek ve alma prensiplerini olutu
k gerekecektir. Tabi bu teorik olarak bu ekildedir. Pratikte henz bu uygulamalar y

oktur. Sadece almann ne kapsamda ele alnabileceine ilikin bir rnekleme olarak sunulmu

Ben ahsen uygulamalarn giderek spesifikleip rnein politika, salk, tarih, i yaam, sp
konularda uzmanlam dizimciler ortaya kacan tahmin ediyorum. Sonuta teknik son 15-20
geliip olgunlamaya balamtr. n ok ak bir yntemdir.

SORU: Bu etki asndan bakldnda nasl bir alma. Dorusu aklmz ok kark. Bir ey
d ediyor yoksa tek amac kiide farkndalk yaratmak m?

Bunu aklamaya alaym. Bu almada ama ruhun hareketleriyle uyumlu hale gelmektir. Bizi
de bulunduumuz, ait olduumuz bir ruhsal enerji vardr. sterseniz hatta hi ruh szn ka
a biliriz. Hayat diyelim isterseniz. Bizler bizlerden evvel yaam atalarmzn bize u ya d
bu ekilde miras brakt bir kaderin tayclaryz. Hayat bizlerin de iinde olduu daha
k olarak dnlecek olursa o akn gitmek istedii yn ile uyumlu olduumuz oranda bizle
tlu, gl hale gelecektir. Olmas gereken ile uyumlu hale geldike ektiimiz aclara byk
gerek kalmayacaktr.

Aile Diziminin yapt ve hizmet ettii ey bizim kendi hayatmzdaki tecrbelerle snrlanm
ha geni bir perspektiften bakarak geniletmek ve o bahsettiimiz byk ruh ile yahut haya
tn doal ak ynnn bizi nereye doru ynelttiini fark edip onunla ayn dorultuda akabil
imize izin vermektir.

Bu, bizim dar bir bak as ve snrl koullarda olumu kiiliimizin bizi iine sktr
ektedir. Bu, kendi zihin haritalarmz ve duygu dnyamzn bizi savurduu merkezimizden uzak
yerlerden tekrar merkezimize ve zmzn bizim olmamz talep ettii yne doru ynelmemiz d
.

Ne kadar ok hayatn, daha dorusu ruhun bizi kaderimiz araclyla ynelttii eye teslim o
kendimizi o kadar gl ve kendimizden byk birtakm glerle uyumlu hissederiz.

Bu da kimi durumlarda salk problemlerinin, kimi durumlarda parasal durumumuzun, ki


mi durumlarda ise psikolojik salmzn iyilemesi ve esenliimizin hayatmzda olumasna
ilmektedir.

Dorudan u sorunu zer yahut bu konularda insanlar iyiletirir vs. demek doru deildir. A
k ou durumda buna ve ok daha byk sonularn ortaya kmasna byk katkda bulunan bir

Ayrca insann kendinin, ailesinin, i hayatnn, yaamla, lmle ve varolula ilikisinin an


izmet eden byk bir farkndalk da salar. Zaten bu da pek ok durumda iyileme salanmas i
emdir.

SORU: Bir Aile Dizimi almas iin, hangi unsurlarn bir arada bulunmas gerekiyor? (terap
st, dizim
temsilcileri vs..)

Bir Aile Dizimi almas iin ncelikle bir danan olmas ve danann problemini makul bir
f edebilmesi gerekmektedir. Problemin nemi olduka fazladr. nk sadece meraktan dizim am
k olduka salksz ve beyhude bir aba olacaktr.

Aile Dizimi daha nce de bahsettiimiz gibi bir (ruhsal) terapi almasdr. Ancak bu demek
eildir ki sorun ruhsal dzeyde bir ey olmak zorunda. Hayr, problem ne kadar somut ve
hayatn iinden olursa ve gnlk hayatn insann etkiliyorsa o kadar byk bir faydas olaca

Eer tanmlanabilecek bir problem ve bir terapist var ise temsilcilerin insan yahut
bir nesne olmasnn byk bir fark olmamaktadr. nk bu almay insanlarla yapmann yan
er (minderler, ayakkablar, ta yahut herhangi makul byklkte bir nesne) kullanarak alma
plabilir.

Eer alma insanlarla yaplacaksa temsilcilerin rahatlkla yryerek salonun ierisinde har
edebilecei bir bolua gereksinim olmaktadr. nk temsilcilerin hareketlerinin Aile Dizimi
deki nem byktr.

Ayrca danmann, temsilcilerin, izleyicilerin ve terapistin ak bir yrekle ve biraz da ce


aretle o an orada mevcut olabilmesi gerekli olmaktadr. Samimi olarak olan her eyi
olduu ekliyle grmek zere bir irade de dier bir gereksinimdir.

SORU: Aile Dizimi uygulamasna nderlik edecek kiinin bu iteki yetkinliini ne ile sorg
ulayabiliriz?

Bunu en bata kalbinize sormanz gerekmektedir. Bu alma bir bilimden ok sanat gibi dn
. Bir sanatyla dierini ayracak ey kimin daha uzun sre eitim ald deil yapt iin
dier insanlarda) yaratt etkidir.

Bu balamda gerekten fikrine sayg duyduunuz bir arkadanzn o terapist iin syledikleri
pistin nerede hangi eitimi alm olduundan daha anlaml olabilir. Ayrca sezgisel olarak o
kii iin iinizde hissettiiniz etkiler ok nem tar.

Eer mmknse terapistin yapt almalara ncelikle izleyici yahut temsilci olarak katlab
eler yaadna ve o yaadklarna ilikin hislerine bakarak kii kararn verebilir.

Ancak bunlar elbette subjektif yollardr. Dsal birtakm kriterler hem ounlukla anlaml ol

mamakta hem de iin iyi yahut kt yaplmasnda balca etken olmamaktadr. Zaten Aile Dizimi
ersitelerde akademisyenler tarafndan retilmemektedir. Hellinger in bizzat kendisinin
verdii eitimler ve onun yetitirmi olduu baka terapistlerin verdii eitimlerle profesyo
ler yani terapistler yetimektedir.

Trkiye de de bu almann eitimleri verilmektedir. Esas dikkat edilmesi gereken ey Aile D


mini yapan kiinin terapist kimliinin olup olmamasdr. Benim tavsiyem eer dsal bir krite
olarak neye baklmas gerekir diye sorulursa, yapan kiinin terapist olup olmad yani psi
koloji, psikiyatri yahut danmanlk gibi bir eitimden geip gemediine baklmas olurdu.

Maalesef ne lkemizde ne de baka bir lkede Aile Dizimini niversite yahut yksek lisans
dzeyinde veren bir okul yoktur. Ancak yakn zamanda baz gelimelerin olabileceini sanyor
um.

lkemizde terapi verilmesi konusunda tam bir babozukluk hkm srmektedir. En bata bu konu
un profesyonellerinin bir araya gelip mesleki birtakm standartlar yaratmas gereklid
ir. Sanrm AB erevesinde birtakm standartlar oluturulmas yaknda sz konusu olabilir O
dek byk oranda sezgilerle ve deneme-yanlmalarla ilerlemek gerekecek.

SORU: Genetik miras gerekliini hepimiz biliyoruz. Peki yzlerce yllk bir yaam silsiles
inin ruhsal miras bildik hayat tanmlarmzla hi uyumuyor. Biz herkesin kendi biricik hay
atn, kendi tercihleriyle yaadna inanr ve pek sevinirdik ipler elimizde diye. Ama im
dmz insanlarn bile yaamlarnn glgesinin, bizim hayatlarmza dm olabilecei gere
erkesin ii gc brakp, nce ecdadn, kklerini mi sorgulamas gerekiyor?

Bir eyin hakikati yoksa ondan en ksa srede kurtulmakta fayda vardr. nk o ey bize zara
ermektedir. Bahsettiiniz inanlar ve bak as bilim ve teknolojinin daha da ncesindeki m
rnlik fikrinin bir rndr.

Olduka eksiktir ve yanl bilgiler ve varsaymlara dayanmaktadr. Bu inanlarn baat olduu


ve 21. Yzyl insanln hi olmad kadar ok psikolojik ve ruhsal problemer yaad al
.

Oysa insanlarn mutlu olmas iin evresel koullar ok daha elverilidir. Neden o halde insa
lk pskiyatrik ilalarla ayakta kalabilmekte ve hayatn normal snrlar ierisinde srdre
ir?

Genetik yahut deil; gemiimiz u anmz belirliyor. imdiki anmz da geleceimizi olutur
r yandan bizi sanki kaderin elindeki bir esir gibi hissettirmekteyse de dier yand
an ise bu konudaki bilinliliimiz bizi gelecein efendisi konumuna yerletiriyor.

zgrlk kavramn yanl yorumlamann bedeli esarettir. rnein bir insan bedenine sahip old

mek ve bu geree uygun davranmak bir uurumdan aaya kendimizi ku zannederek brakmamza
olacaktr. Bu sayede belki de baka aralarla o uurumdan kendimizi hem de kulardan daha
hzl ve verimli bir ekilde aaya brakabileceizdir.

Burada zgrlk snrlarnn bilincinde olmak ve hakikatle uyumlu olmakla edeerdir. zgr
u ve neler tadmz bilmek ve deitirme gcmz olmayan eyleri kabul etmektir. O zaman
eler yapacamz bizim zgrlmz haline gelecektir.

Bunun iin yapmamz gereken yegne ey anlamsz ve mesnetsiz inanlarmzdan olabilecek en k


de vazgemektir.
Modern insan kendisine dardan verilen teknolojik veya bilimsel birtakm verileri kend
i otantik gereinden deerli sanma gafletine dmektedir. Bilimsel yahut teorik bilgiler
yaanan tecrbelerle test edilmedii srece anlamsz ve kupkuru birer veridir.

Hakikat ise bizim nabzmzda atmaktadr. Zaten onu solumakta ve onun sayesinde bedenle
rimiz canl kalabilmektedir. Onu anlamak ve alglamak iin teorilere deil kendi iimize d
oru bakmz yneltmeliyiz.

SORU: Son olarak, olduum kii olmadm rendiimde; bama gelenlerin sadece benim yaam
madn rendiimde; tm bunlarla nasl baa kacam?

Olduum kii olmadm ifadesi aslnda olduumu sandm kii olarak deitirilmelidir.
n kendimizle ilgili imajmz ve kendimize ilikin inanlarmz eksiktir, yanltr. Bu nedenl
en Aile Dizimi bir anlam ifade edebilmektedir.

Bizler kendimizle ilgili hikyeler, masallar uydurma eilimindeyizdir. Bunun sebebi


de gr alanmzn ok kstl olmasdr. rnein anne babamzn arasnda bir eyler ters gi
t annemizin hakszlna balarz. Dier tarafa eziyet ettiini zannederiz. Bir pozisyon alp
rli bir tarafn yannda saf tutarz.

Bu durumda aldmz pozisyonu merulatracak bir hikyeye ihtiya duyarz. Gerekliin sade
len paralarn toplar ve onlardan bir hilkat garibesi kartrz. Oysa gerek belki de tam t
idir.

rnein ok ok keskin bir rnek olmasna ramen deinmem gerekiyor: Aile ii cinsel istismar
larnda gerek iyileme sadece babann deil, yan sra annenin de eit dzeyde sorumlu oldu
gereklemektedir.

Oysa buna maruz kalm bir kadnn babasnn dnda annesinin de sorumlu olduunu hikyesine
k mmkn olmamaktadr.

Hayaller ve kurgulanm hikyelerden oluma bir kimlikle hayat srdrmek ok zordur ve bir y
varamaz. Sadece ve sadece hakikattir insan iyiletirecek olan. VE sahte, yapma ola
n kurgulanm olan yok olduunda kii sadece ve sadece daha gerek olacaktr ki byk ruh ile
umlu olan ey de o gerein ta kendisidir.

Tm iyileme zaten gerein olduu haliyle ortaya kmas ile mmkn olacaktr.
Bu yaklama gre yaammzda tekrarlanan sorunlarmzn kayna aile dinamiklerinde sakldr
erinden birinin ac ekmesi, nceki aile bireylerinin kadim kurallar bozmasyla olur. Bu
nedenle dizimlerde, bireye ayr bir varlk olarak deil, kendi ailesinin ve ait olduu d
ier sistemlerin paras olarak baklr. Bireyin problemleri, ait olduu grup balamnda ara
Grup almalarnda, aile bireylerini temsilen seilen kiilerin dizilmesiyle ailenin dinam
ikleri ortaya kar. Bu dinamiklerde tkanmalar ya da blokajlar grlebilir. Bunlarn sadece
fark edilmesiyle bile rahatlama hissedilir ve sevgi dzenlerinde hizalanma balar.
Bu enerjetik deiimler, bireylerin gnlk hayatnda hafifleme ve ilikilerinde rahatlama ol
arak yansr. almalara katlanlar, genellikle ailenin iindeki blokajlar ortaya ktnda
altnda yatan sevgi potansiyeli hissedildiinde derinden etkilenir.
Aile Dizimi

Bir ka senedir, kzmla eitli problemler yayoruz. kendisi 14 yanda ve olduka zor bir
k geiriyor, daha dorusu geiriyoruz demeliyim. Bununla ilgili olarak bir ok terapist,
psikiyatrist vb. her yerden destek aldm, halen de alyorum. Fakat hi bir gelime kayd
etmiyoruz gibi grnyor... geri artk bilemiyorum belki de bu yaadklarmz sorun deild
s byle oldu sanki, bodosloma arkadamn yazd Bir ergenle ayn evde yaamak yazsn a
kudum ?

Benim kzm stelik bir de sigara imeye balad ve hayata o kadar kzgn ki, normal bir gn
iyorum desem yeridir. Ben de zm arama srecinde arkadamla dertleirken bana bir yntem
. Aile dizimi denilen bir terapi varm, bir incelesene dedi... ilk nce tabii ki inte
rnetten inceledim konuyu, neymi bir reneyim dedim... Konu ok ilgin,

Aile Dizimi almas; bir grup almasdr. leri aamalarda, ya da bireysel alma talep
le almak mmkndr. lk kez aile dizimi yaptrmak isteyen bir kiiye geldii kk ailesinin
yaptrmas tavsiye edilir. Annesi, babas, kardeleri ve kendisi iin grup iinden temsilci
ler seip, onlar alan iinde dizer (aile dizimi ismi buradan gelmektedir) ve aile diz
imi terapistinin ynetimiyle alma balar. Oluan enerji alannda, spiritel bir alma ba
rlerini ilk kez o almada gren insanlar, birbirlerinin aile bireyleri gibi hissetmeye
, konumaya ve davranmaya balarlar.

Yukardaki rneklere devam edecek olursak, einden dayak yedii iin aile dizimi yaptran bi
r kiinin, temsilcilerin hisleri, alma boyunca kan iaretler ve onlarn fark edilip izle
si, rehberlerin yardmlar ve gelen enerjinin kullanm ile alma ilerledike konuyla/konul
a ilgisi olan, gerekli aile bireyleri iin de seilen temsilcilerin de alanda dizimi
yle, kiinin bu olay anneannesinden stlendii ortaya ktnda, artk almann sonuna ya
me ortalama 30 dk. srer. 10 dakika ya da 1 saat sren dizimler de olabilir.

En nemli aama, kiinin bile farknda olmad, hatta bilmedii bu gerein, enerji alannda
sdr. almann finali; dizim yaptran kiinin anneannesini temsil eden kiinin nne gider
ayatna ve seimlerine sayg duyduunu dile getirerek, ald yk saygyla iade etmesidir. A
dier rnekte de, atalarnn seimlerine sayg gsteren bireyin, o yaam tarznn onlarn ha
kaderlerinin bir paras olduunu kavramas ve kabul etmesidir. Bykler de, sevgiyle ya da
bakaldryla stlenileni sayg gsterilerek geri alrken, sen bizim yaptklarmz tekrar
da deilsin derler. Bu anlatmlar okunurken sizlere piyes gibi gelebilir, nk olayn prati
boyutunda yaanan enerjiyi, hissedilen sinerjiyi canl tecrbe ederek anlayabilirsini
z.

Yaadmz sorunlarn temelleri; aile byklerimizden stlendiklerimiz olabildii gibi, kard


den geliyor olabilir. Yaama sevinci olmayan, srekli sululuk duygusuyla yaayan bir kii
, bunlarn nedeninin, krtajla alnm ya da doumundan ksa sre sonra ya da bebekken len k
yznden olabileceini ALE DZM almasyla anlayp, ifa bulabilir. Kardeim yaayamam
rak O na hakszlk yapyorum, benim de yaamam lazm tarzndaki hisler, kiinin hayat boyun
naltnda bastrlmtr. almann gcyle gerek hisler ortaya ktnda, intihara meyili
ni anlam olur. Aslnda bunun altnda yatan sebep; sevgiyle yaplmasna karn, kardeinin k
ne saygszlktr. O nun kaderini kabullenmeyerek evrene saygszlktr. Kardeinin temsilcis
i o kii o anda gerekten kardeinin enerjisi ile doluyor) yapt konuma, gzgze bak, ku
e zlmeler yaanmaya balanr. lm kardeine ya da yukardaki dier rneklerde, anneannes
rna kalbinde sevgiyle yer verdiinde ve onlarn yaamlarna, seimlerine, kaderlerine sayg
terdiinde her iki taraf da zgrletiklerini hissederler.
Kii anneannesine balln einden dayak yiyerek, atalarna balln maddi sknt ek
eine balln intihar teebbs ya da yaama sevinci eksikliiyle kantlamak zorunda dei
e, onlar ve olanlar olduu gibi kabul edip sayg gstererek zaten onlara bal olduunu gs
ve sorumluluk ve yklerden arnmaya, zgrlemeye balar.

Aye Arman n bu konuda megul olan Mehmet Zararszolu ile yapt rportaj da okumanz ta
Ayrca internette bir sr danan kendi deneyimlerini paylam, hepsi inanlmaz bir durum
u sylyor. Hayatnda deiimler yaanm bunca insan ne diyor bir bakmak lazm.Yani anlayaca
ile dizimi konusunu cidden dnyorum. Kzmla olan problemlerin nedenine bakmak iin belki
aka bir a verebilir. Kendimle ilgili bir ok dm zdm ama kzma yardmc olmuyor bun
bir danmanla randevum var, bakalm bana ne zaman aile dizimi yaplacak?

Bireysel Konstelasyon (Aile Dizimi) almas


'Dzeni anlamak bilgelik, ona sevgiyle teslim olmak tevazudur.' Bert Hellinger
Bir ocuk olarak dnyaya geliyoruz ve ana rahmine dtmz andan itibaren hayat denen oyun
iinde kendi yerimizi alyoruz. Bu oyunda kimi zaman zorlandmz oluyor. Bu zorlanmalara b
ir trl anlam veremediimiz gibi yaadmz durumun iinden kmaktada zorlanabiliyoruz. Eb
mize gvenle balanamamak, gemite bizim ya da atalarmzn yaad travmalar ve bizim bu d
bilind dzeyde dolak hale gelmemiz, yaadmz zorlanmalarn altnda yatan sebepler a
. Tm bunlarn sonucunda hayatta ocuk-yetikinler olarak kalyoruz. Kendi yaammzn soruml
alarak hayatta bymek iin, yaadmz durum her ne ise bu duruma ynelik farkndalk kaza
rluu amamzda ilk adm oluturuyor. Bu adan konstelasyon almalar bize ok deerli bi
Bylece Bert Hellinger in belirttii Kr Sevgi leri Vivian Broughton vurgulad Aydnlanm
ek ve yaamdan keyif alarak ilerlemek mmkn hale geliyor.
Peki, kimler konstelasyon (aile dizimi) almasndan yararlanabilir? Bu sorunun cevab ksa
ve net: Yaamda herhangi bir konuda zorluk yaayan ve bu durumun yaam kalitesini etk
ilediini dnen ve hisseden herkes.
Srekli aba gsterip gsterdii abann karln alamayan bireyler
zel ilikilerinde zorlanan kiiler
Yaanan ailevi problemler konusunda destek almak isteyenler
Para konusunda zorluklar yaayanlar
Hayatnda yeni kararlar almak isteyenler
ocuu ile ilgili herhangi bir konuda zorluk yaayan anne-babalar
Depresif duygu durumu iinde olanlar
Panik atak yaayanlar
i ile ilgili problemler yaayanlar ve sevdii ii yapmak isteyenler
Salk problemi yaayanlar
nsan ilikilerinde zorlananlar
Korkularn amaya alanlar
Yaammda hep ayn olaylar tekrar ediyor. diyenler
Snav kaygs yaayan renciler
fkesini kontrol etmekte zorlananlar
Ksacas kendi yaamnn daha iyi olmas iin aba gstermek isteyenler.
Bireysel konstelasyon seans iin telefon ya da e-mail ile bize ulaarak randevu alab

ilirsiniz.

Maya Astrolojisi ve Say Bilimi (Numeroloji) Danmanl


Say bilimi, temeli M..5000 ylna dayanan ve maya uygarlna dek uzanan kadim bilgeliklerd
n bir tanesidir. Say bilimi bize kiiliimiz, yaam dngmz, olumlu ve olumsuz zelliklerim
ilikilerimiz, geleceimiz ve bu dnyada var olma amacmz hakknda bize bilgi verir. smimi
de ve doum tarihimizde sakl olan bu saylar bizi bize anlatarak kendimizi tanmamza ola
nak salar, atacamz admlara k tutar ve bize yol gsterir.
Maya astrolojisi ise ruhsal evrimimize odaklanmamz ve hayat amacmz dorultusunda iler
lememizi salayan Maya uygarlnn kehanet sistemidir. Mayalara gre her bireyin byk tablo
emli bir yeri ve grevi vardr. Bizler birey olarak byk tablodaki yerimize yani yaam am
acmza uygun olarak, evrenle uyumlu yaadmzda hayatmzda salk, mutluluk, huzur ve bol
et iinde ilerleyebiliriz. Bu bakmdan maya astrolojisi, bize zg olan bir yol haritas s
unar.
Maya astrolojisi ve numeroloji seansnzda isminiz ve doum tarihinizden elde edilen
saylarnz, yaam dngnzdeki saylarnz, maya burlarnz ve bur gnleriniz hakknda dan
ve size zel bir rapor hazrlanr.

Maya Astrolojisi ve Say Bilimi danmanl seans iin telefon ya da e-mail ile bize ulaa
andevu alabilirsiniz.

Usui Reiki Uyumlama almalar


Usui Reiki, Dr. Usui araclyla insanla hediye edilen ve evrensel yaam enerjisi olarak
nan bir enerjidir. Ellerimiz araclyla kendimize, bir bakasna, hayvanlara hatta nesnele
re, olaylara ve durumlara kolayca uygulayabileceimiz reiki enerjisi doal bir ifa ynt
emidir. Reiki enerjisine uyumlanan kii bu ifa enerjisine araclk eder. Asl ifa ise Alla
h, evren, doa, kozmos gibi glerden; siz, yani kalbiniz neye inanyorsa oradan gelir.
Reiki enerjisi beden, ruh, zihin, duygu ve dnceler zerinde olumlu etkiler oluturarak
hastalklarn tedavisine destek sunar. Ayrca isel blokajlarn zlmesini, akralarn temi
k dengede olmasn ve kiinin dnmnde almlar yaamasn salar.

Reiki enerjisinin birinci, ikinci ve statlk olmak zere aamas vardr. Birinci derece
ki, arlkl olarak fiziksel bedene ynelik uygulanrken ikinci derece Reiki uzaktan ifa te
avisi, zihinsel ifa ve ruhsal geliim zerine younlar. Reiki statl ise birinci ve iki
eceyi aldktan sonra kii tarafndan isel olarak alglanr ve zaman geldiinde reiki statl
laarak statla uyumlanr.
Reiki enerjisine uyumlanma Reiki Master (Reiki stad) tarafndan srasyla gerekletirilir
e isteyen herkes Reiki enerjisine uyumlanabilir.

Usui Reiki enerjisi tek bana tehis ya da tedavi amal kullanlan bir yntem deildir. Te
iye yardmc doal bir ifa yntemidir ve bireyin ncelikle tbb tedavi desteini almas esa
UsuiReiki uyumlama almas iin telefon ya da e-mail ile bize ulaarak randevu alabilirsi
niz.

Bioenerji ifa Seans


Yaam enerjisi vcudumuzda ak halindedir ve insan vcudu hi hastalanmamaya programl olara
alr. Ancak modern hayatn getirdii stres, beslenme eklimiz, alkanlklarmz, yaad
uygu dnyamz ile olan ilikimiz, zihinsel kalplarmz, yaama ve olaylara bakmz, bastr
pek ok durum vcudumuzdaki enerji akn engelleyen blokajlara sebep olur. Yaam enerjimizi
vcudumuzda rahata akmasna engel olan bu blokajlar hem fiziksel hem ruhsal hem de z
ihinsel salmz nemli lde etkiler.

Hastalklarn ana nedeni ise vcudumuzdaki bioenerji dengesinin bozulmasdr. Dolaysyla bi


enerji in tbbnda i , yani yaam enerjisi, Tibet ve Hindistan da Prana olarak adlandr
nl trlerinde ak halinde olan doal bir ifa enerjisidir. Bu bakmdan bioenerji vcudu bir
olarak ele alr ve yaam enerjisinin dengede ve akta olmasn salar. Bylece birey fizikse
ruhsal ve zihinsel olarak dengede kalabilir. Bu da bireyin salkl kalarak yaam kalite
sinin ykselmesine olanak salar.

Bioenerji ifa seanslar ile;


Hastalklarnzn seyrinde olumlu deiimler meydana gelir.
akralarnz temizlenir, blokajlar ortadan kalkar ve enerjinin vcudunuzdaki ak dengeleni
.
Hayata ve insanlara bak anz olumlu ynde deiir.
Yaamdan ve insanlarla olan ilikilerinizden keyif almaya balarsnz.
Bamllklarnz (sigara, alkol vb.) brakabilmek iin adm atabildiinizi grrsnz.
fkenizi, kayg ve korkularnz dntrebildiinizin farkna varrsnz.
Motivasyonunuz ykselir ve baladnz ileri tamamlayabildiinizi grrsnz.
Birey olarak kendinizle olan ilikinizde iyilemeler grlr.
Kendi hayatnzn ve seimlerinizin sorumluluunu alabilmeniz kolaylar.
Hastalklarnzn size anlatmaya altklarn fark edip rahatszlklarnzn nedeni konusu
bilirsiniz.
Bioenerji tek bana tehis ya da tedavi amal kullanlan bir yntem deildir. Tedaviye yar
oal bir ifa yntemidir ve bireyin ncelikle tbb tedavi desteini almas esastr.
Bioenerji ifa seans iin telefon ya da e-mail ile bize ulaarak randevu alabilirsiniz
.

,,