Anda di halaman 1dari 29

CONTOH RPH BAHASA MELAYU

TAHUN 2
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA
Tarikh

13 April 2012

Tahun

2 Bestari

Mata pelajaran

Bahasa Malaysia

Bilangan Murid 30 orang murid


Masa

8.15 9.15 am ( 1 jam )

Tema

Petani Moden

Tajuk

Kebun Sekolahku

Standard

2.3.1:

Kandungan

Membaca kuat ayat penyata dengan


lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.

Standard

5.3.1:

Pembelajaran

Memahami dan membina ayat dengan


menggunakan pola FN+FN, FN+FK,
FN+FA, FN+FSN dengan betul dalam
pelbagai konteks

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :


Membaca teks .
Membaca dan melengkapkan teks.

Pengisian

Ilmu :

Kurikulum

Pendidikan Seni dan Kajia Tempatan.

Nilai Murni :
Menghargai alam sekitar.

Elemen Nilai Tambah :

Belajar Cara Belajar ( BCB )

Kemahiran berfikir :
Rumusan, penyelesaian masalah.

Kecerdasan Pelbagai ;
verbal-linguistik dan kinestatik.

KonstruktivismePemahaman dan pengetahuan baru.

Kontekstual:
Kaitan dengan pengalaman murid

Kreativiti dan Inovatif:


Menghargai Alam

Elemen

Keusahawanan: Jual Beli

Merentas
Kurikulum
(EMK)
Pengetahuan

Murid pernah berhadapan dengan pencemaran alam.

Sedia Ada

Murid mempunyai pengetahuan asas berkaitan cara menghadapi

pencemaran.
Sistem

Tatabahasa: Sintaksis : Ayat Penyata

Bahasa

Sebutan dan Intonasi

Bahan Sumber Gambar sayur-sayuran dan buah-buahan


Pengajaran
dan
Pembelajaran
( BSPP )
Penilaian

: Murid-murid dapat melengkapkan


ayat

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti

/
Masa
Set Induksi

Soalan:
- Gambar apakah

(5)

ini?
-Sayur-sayuran

1. Murid diminta menjawab


berkaitan gambar.
2. Murid menyanyikan lagu
berpandukan lirik guru

- Buah-buahan
-Tanah terbiar
-Lirik lagu
(Lihat lampiran 1)

Langkah 1

Petikan cerita

1. Murid membaca kuat


petikan guru.

( 15 m )

Kebun Keledek

2. Beberapa orang murid


dipilih secara rawak
membaca petikan guru.

(Lihat lampiran 2)

3. Guru membimbing
bacaan murid dari sudut
kelancaran, sebutan,
intonasi dan jeda.

Langkah
2

1. Guru membentuk
Kad Frasa Nama

beberapa kumplan
murid.

( 10 m )

(Lihat lampiran 3)

2. Setiap wakil kumpulan


akan berdiri lalu
membaca kad frasa
nama dengan sebutan
yang jelas, intonasi yang
betul dan berjeda.

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti

/
Masa
3. Murid-murid memilih
wakil kumpulan yang

Teknik:
Soal jawab

terbaik dalam bacaan.


4. Murid menyatakan
kawasan yang boleh

BBB:
Kad ayat

digunakan untuk
bercucuk tanam.

KB:

Penyelesaian masalah

EMK:

Perniagaan

Langkah
3

1. Guru melekatkan kad


Kad
Frasa Nama

( 15 m )

KBT:

frasa nama pada


papan tulis secara
2. Wakil kumpulan akan

KB:
Menghubungkaitkan.

menyambungkan ayat

(Lihat lampiran 4)

dalam frasa nama bagi

Konstruktivisme:

membentuk ayat

Menghubungkaitkan.

lengkap.
3. Guru menyemak
jawapan murid.
4. Murid melengkapkan
jawapan dalam
lampiran yang
diberikan
Pentaksiran

Penilaian guru terhadap


memadan dan membina ayat
menggunakan orang yang sesuai
sesuai.

Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti

/
Masa

Langkah 4

Pengayaan

Murid arus perdana mencatat

nama-nama buah buahan dan


( 10 m )

Pemulihan

sayur- sayur mengikut urutan


abjad.

Murid arus mengeja dan


membaca perkataan
berdasarkan gambar buah-buah
dan sayur-sayuran.

1. Guru melakukan
Penutup

Kognitif: Kebaikan
berkebun.

rumusan tentang
kebaikan berkebun.

(5m)
Sosial : Lagu
Anak Ikan

2. Murid menyanyikan
lagu Buah-buahan
Tempatan dengan

(Lihat lampiran 5)

iringan muzik.

RPH Bahasa Melayu Tahun 2 KSSR


TEMA

KEBUDAYAAN

TAJUK

Kuih Oh Kuih!

Nilai Murni:

Menjaga kebersihan al

Standard
Kandungan

FOKUS UTAMA

2.6

Standard
Pembelajaran
2.6.1

Standard
Kandungan

1.4

FOKUS
SAMPINGAN
Standard
Pembelajaran
1.4.4

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk minat
membaca.
Membaca pelbagai bahan kreatif
yang sesuai untuk menambah
kosa kata dan meningkatkan
kelancaran bacaan.

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
Bertutur dan menyatakan
permintaan dengan intonasi
yang betul tentang sesuatu
perkara dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Membaca bahan bahan untuk menambah kosa
kata dan meningkatkan kelancaran bahasa.
OBJEKTIF
ii. Menyatakan permintaan dengan intonasi
yang betul dan secara bertatasusila tentang
sesuatu perkara dalam situasi tidak formal.

PENGISIAN
KURIKULUM

SISTEM
BAHASA

MEDIA

KBT: Kecerdasan Pelbagai, Kontekstual,


EMK: Kreativiti dan Inovasi
i. Ilmu: Kajian Tempatan, Sains
ii. Nilai : Rajin,keyakinan diri, kerjasama, bersyukur

kad perkataan, kad gambar

PENGETAHUAN
SEDIA ADA

Langkah
SET
INDUKSI
(5 MINIT)

Murid pernah melihat dan makan pelbagai jenis kuih


tradisional
Isi Pelajaran

MediaBahan
maujud

Aktiviti

Catatan

1. Murid diperlihatkan
sejenis daun yang
biasa dilihat .

Ilmu:Sains

2. Murid diberi peluang


untuk memerhati,
memegang dan
menghidu bau daun
tersebut.

EMK: Kreativiti dan


inovasi (Fasa
Persediaan)

Nilai: menghargai,
bersyukur

Daun pandan
Soalan Guru:
1) Siapa yang boleh
beritahu , apakah
nama daun yang
telah kamu
pegang tadi?
Jangkaan jawapan
(daun pandan)
2)Apakah kegunaan
daun ini?
Jangkaan jawapan
(Membalut kuih )
3) Bagaimana cara
menggunakan
daun ini?
Jangkaan jawapan:
Rebus / tumbuk

3. Murid bersoal jawab


tentang daun
tersebut dan
kaitannya dengan
kuih tradisional.

LANGKAH
1
(10 MINIT)

Lampiran 1
Lagu Kuih Tradisional

Kad perkataan

Kuih bahulu
Kuih karipap
Kuih buah melaka
Kuih keria
Kuih lempeng
Kuih koci
Kuih lepat

Lampiran 2
Gambar Kuih

1. Murid diminta
mendengar lagu
Kuih Tradisional
untuk kali pertama
dengan penuh
perhatian.
2. Murid
diperdengarkan
lagu Kuih Tradisional
untuk kali kedua dan
diminta mencatatkan
nama-nama kuih
pada kertas yang
diedarkan
3. 8 orang murid
diminta
menyebutkan
nama- nama kuih
yang telah
dicatatkan dan
memilih nama kuih
yang disebut dari
atas meja guru
dan menampalnya
pada papan tulis.
4. Murid diminta
menyebut nama kuih
yang ditampalkan
sambil diperlihatkan
dengan gambar kuih
yang sebenar.
5. Murid mendengar
dan mengikut
guru menyebut
cara bagaimana
kuih yang disebutkan
itu
dimasak sama
ada goreng, rebus,
bakar atau kukus .

Nilai- berhati-hati
Ilmu Dunia Muzik
EMK: Kreativiti dan
inovasi
(Fasa Imaginasi)
KBT:
Kemahiran Berfikir
Kemahiran
mendengar
BBM:
Kad perkataan
Komputer Riba
CD Lagu

LANGKAH
2
(15 MINIT)

Lampiran 3
Seni kata lagu

Nama-nama kuih

Lampiran 4
Latihan nama kuih.

1. Murid dibimbing
membaca seni kata
lagu yang
dipaparkan.

Ilmu: Pend.Muzik
Nilai: kerjasama
EMK: Kreativiti dan

2. Murid membaca
senikata lagu secara
individu dan
kumpulan dengan
sebutan yang betul.

Inovasi (Fasa

3. Murid dibimbing
menyanyikan lagu
Kuih Tradisional
berpandukan seni
kata lagu yang
dipaparkan.

BBM:
Komputer Riba
LCD

Perkembangan)

4. Murid diminta
membaca secara
bergilir-gilir namanama kuih yang telah
dicatat dengan
sebutan yang betul
dan
mengkategorikannya
dalam kumpulan kuih
manis atau pedas.

LANGKAH
3
(15 MINIT)

Aktiviti perbincangan
kumpulan
Jangkaan jawapan
Kuih dalam bentuk lain:
Kuih lempeng, kuih
keria - Empat segi
Keria
Buah Melaka bentuk
panjang
Kuih rasa lain:
Jangkaan jawapan
Keria pedas
Lempeng pedas
Karipap manis

1.Murid membaca
semula nama-nama
kuih dalam seni kata
lagu yang dipaparkan
oleh guru.

Kaedah kumpulan

2. Murid dalam
kumpulan kecil
berbincang nama
kuih lain selain
daripada kuih yang
terdapat dalam
petikan lagu dan
memikirkan cara
mengubah suai rasa
atau bentuk kuih
mengikut kreativiti
mereka.

Nilai:Keyakinan diri,
kerjasama

3. Wakil kumpulan murid


membentangkan
hasil kerja kumpulan
mereka.

Ilmu: Kajian
Tempatan,
Matematik

EMK: Kreativiti dan


inovasi (Fasa
Tindakan)
KBT: Kemahiran
berfikir, menjana
idea

4. Murid mendengar
guru merumuskan
bahawa setiap kuih
tradisional boleh
diubah suai mengikut
cita rasa.
Namun mungkin
orang tidak biasa
akan rasanya

LANGKAH
4
(20 MINIT)

Lampiran 4
Lembaran kerja

Power point kad suku


kata

Le + pat
ko + ci
ka + ri + pap
ke + ri + a

1. Murid dibahagikan
kepada kumpulan
mengikut kebolehan
iaitu murid cerdas
dan murid
pemulihan untuk
tujuan pengayaan
dan pemulihan.
2. Murid diberikan
soalan Latihan
.
30 orang
1. Murid membaca
frasa- frasa yang
terdapat dalam
lembaran kerja
yang diberi.
2. Murid
mengkategorikan
cara- cara jenis kuih
dimasak.

Pemulihan = 5 orang
1. murid dibimbing
membaca dan
mengeja namanama kuih mengikut
suku kata.
2. Murid dibimbing
untuk menulis
perkataan pada
lembaran kerja
Pengayaan =
Murid yang telah siap
akan diberi soalan
pengayaan iaitu
permainan mencari

Ilmu: Kajian
Tempatan
Nilai:Keyakinan diri
KBT: BCB
KB-menjana idea

Lampiran 5
Pemulihan
Power point,
kad sukukata
lembaran kerja

Ilmu: Kajian
Tempatan
Nilai: Rajin
KBT: BCB
Lampiran 6
Latihan pemulihan
Lampiran 7
Pengayaan
Lembaran kerja

Ilmu: Kajian
Tempatan
Nilai: berdikari
KBT: BCB
KB-Menjana

PENUTUP
(5 MINIT)

Power point
Lirik lagu Kuih
tradisional

perkataan nama kuih

idea

Murid menyanyikan lagu


Kuih Tradisional dengan
mengikut lirik lagu dan
iringan muzik.

BBM: senikata lagu


Nilai- kerjasama
KBT: Kecerdasan
peibagai-Muzik,
Visual ruang.
BBM
Komputer Riba
LCD

Lampiran 1
Kuih Oh Kuih
Ibuku rajin buat kuih
Bermacam-macam jenis kuih
Bahulu, karipap, buah melaka
Bolehku makan sekeluarga.

Kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih 2X


Keria, lempeng, koci, lepat
Marilah kawan, mari dekat
Rasalah kuih yang beraneka
Pasti kawan semua akan suka
Melodi : Papaku Pulang Dari Kota.
Posted by kamazatulshima kamis at 1:57 PTG
http://shimaskj2012.blogspot.com/2012/09/rph-tahun-2-kssr.html

RPH BAHASA MELAYU KSSR TAHUN 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU
TAHUN
: 1 AZAM
BIL.MURID
: 30 ORANG
TARIKH
: 14 APRIL 2011
MASA
: 9.00 - 9.30 PAGI
TEMA
: HIDUP SELAMAT
TAJUK
: BERHATI-HATI DI JALAN RAYA

1.2

STANDARD KANDUNGAN :
Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.
STANDARD PEMBELAJARAN :
1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.
OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
a) menyebut dengan jelas nama kenderaan darat yang terdapat dalam video Berhati-hati di
jalan raya.
b) mengeja nama-nama kenderaan dengan betul dan tepat.
SISTEM BAHASA
Kosa kata : jejantas, laluan zebra
Tatabahasa : kata nama
Kemahiran bahasa : kemahiran lisan dan kemahiran menulis
PENGISIAN KURIKULUM
Ilmu : Keselamatan jalan raya
Nilai : Menjaga keselamatan.

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (KBT)


i) kecerdasan pelbagai
a) interpersonal
b) muzik
c) kemahiran berfikir

ii) Pembelajaran konstruktivisme


- Murid dapat membina pengetahuan baharu iaitu prosedur melintas jalan raya dengan selamat
dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada mereka mengenai cara melintas jalan raya.

BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Komputer
LCD
Video pembelajaran
PENGETAHUAN SEDIA ADA
Murid sudah mempelajari suku kata terbuka dan tertutup.
Murid pernah melintas jalan raya.

LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi pelajaran

- Nyanyian lagu
Sayang Semua
(Lampiran 1)

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Set induksi (5minit) :


BBM : video lagu,
Murid menyanyikan lagu Saya Sayang
LCD,komputer
Semua dengan kuat dan bersemangat.
Murid diterangkan oleh guru tentang isi KBT : kecerdasan
pelajaran pada hari ini.
pelbagai (muzik)

- Tayangan
video Langkah 1 (10 minit) :
Berhati-hati di
jalan raya
Murid menonton tayangan Berhati-hati di
jalan raya.
Murid berbincang dengan guru akan
- Tayangan
video perkara penting yang terdapat dalam
Prosedur
video tersebut.
melintas jalan
Murid juga dikehendaki menyatakan dan
raya dengan
menyebut nama kenderaan darat yang
selamat.
terdapat di dalam video tersebut.
Murid menonton video Prosedur melintas
Kata kunci
jalan raya dengan selamat.
melintas jalan raya : Murid menyatakan kata kunci melintas
jalan raya dengan betul secara nyanyian.
1. Berhenti
2. Lihat
3. Dengar
4. Fikir
5. Berhati-hati

Mendengar,
menyebut dan
mengeja perkataan
suku kata terbuka
dan tertutup :
-

basikal
kereta
motosikal
bas
jejantas
lori

Langkah 2 (10 minit) :


Murid diperkenalkan dengan suku kata
terbuka dan suku tertutup.
Murid mengeja perkataan
mengikut suku kata yang betul.
Murid menulis perkataan tersebut di dalam
buku latihan.

BBM : video, LCD,


komputer.
KBT : kecerdasan
pelbagai (muzik)
KBT : interpersonal
Nilai : keselamatan

BBM - slaid gambar

- jentolak

- Nyanyian lagu
Sayang Semua
(Lampiran 1)

Penutup ( 5 minit ) :

BBM : video lagu,


LCD,komputer

Murid merumus isi pelajaran pada hari ini.


Murid menyanyikan lagu Saya Sayang KBT : kecerdasan
Membuat rumusan Semua bersama-sama dengan penuh
pelbagai (muzik)
isi pelajaran
semangat.
- Memberi pujian
KBT : Kemahiran
dan motivasi
berfikir

LAMPIRAN 1
LIRIK LAGU SAYA SAYANG SEMUA
Saya sayang ibu,
Saya sayang ayah,
Saya sayang guru,
Saya sayang semua.
Marilah ibu pimpin tangan saya,
Marilah ayah pimpin tangan saya,
Ingin melintas (3x), jalanlah raya,
Selamat tiba (3x), lepaslah bahaya.
Ibu bapa merasa bangga,
Menimba ilmu untuk berjaya,
Pimpinlah tangan jangan dilupa,
Agar selamat kita semua.

Lampiran 1
Kuih Oh Kuih
Ibuku rajin buat kuih

Bermacam-macam jenis kuih


Bahulu, karipap, buah melaka
Bolehku makan sekeluarga.
Kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih 2X

Keria, lempeng, koci, lepat


Marilah kawan, mari dekat
Rasalah kuih yang beraneka
Pasti kawan semua akan suka
Melodi : Papaku Pulang Dari Kota.

Lembaran kerja

Baca perkataan atau frasa. Kelaskan mengikut cara kuih ini dimasak.

Kuih koci

Kuih
karipap

Kuih lepat

Kuih keria

Kuih
lempeng

rebus

Kuih bahulu

bakar

goreng

Lembaran kerja pengayaan

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kuih buah melaka

kukus

1. Adik saya suka makan kuih


______________________.

2. Kuih _________________ ini sangat sedap


rasanya.

3. Ibu sedang membuat kuih


_________________ untuk
hari raya.

4. Ayah membeli kuih


___________________________
untuk juadah minum petang.
Lampiran 4
Lembaran kerja pemulihan

Lengkapkan suku kata dengan berpandukan gambar.

ci

ka

le

peng

ke

pap

1.

2.

ri

ko

lem

3.

ri

4.

5.

pat