Anda di halaman 1dari 6

Jawab soalan yang berikut

1. siapakah yang berkuasa melantik fomen di bengkel?


A.
B.
C.
D.

Guru besar
Guru
Murid
Ibu bapa

2. dimanakah bahan-bahan berikut perlu disimpan

A.
B.
C.
D.

Rak terbuka
Bilik khas
Kotak alatan
Bawah meja kerja

3. kenapakah pintu dan tingkap perlu dibuka semasa berada didalam


bengkel?
A.
B.
C.
D.

Supaya
Supaya
Supaya
Supaya

murid selesa
tidak dimarahi fomen
murid mudah bernafas
udara dan cahaya mencukupi

4. apakah nama komponen kit model diatas?


1

A.
B.
C.
D.

Motor
Gear
Kerangka
Roda

5. berikut adalah kaedah untuk mendapatkan maklumat mereka bentuk


kecuali
A.
B.
C.
D.

Melayari internet
Bertanya kepada guru
Membuat pemerhatian
Bertanya khabar kepada guru

6. apakah komponen yang


peranan penting menguji
sambungan litar elektrik
tidak?
A.
B.
C.
D.

memainkan
samaada
berfungsi atau

Suis
Mentol
Bateri
Pemegang mentol

7. manakah antara komponen berikut mewakili simbol diatas?


A.
B.
C.
D.

Bateri
Mentol
Suis
Bongkah penyambung

8. Terdapat dua jenis lukisan litar elektrik iaitu ______ dan _________
A.
B.
C.
D.

litar bergambar dan litar skematik


Litar positif dan litar negatif
Litar bergambar dan litar positif
Litar skematik dan negatif

9. manakah antara berikut bukan tujuan penyenggaraan alatan tangan

A.
B.
C.
D.

Supaya
Supaya
Supaya
Supaya

alatan
alatan
alatan
alatan

tangan
tangan
tangan
tangan

tahan lama
tidak rosak
selamat digunakan
sentiasa kelihatan menarik

10. manakah bahan yang digunakan untuk penyenggaraan


A.
B.
C.
D.

Penyapu
Minyak pelincir
Surat khabar
Sabun

Jawab semua soalan berikut


Lengkapkan carta organisasi bengkel dibawah

( 10 markah )

Namakan dan nyatakan fungsi bahan dan alatan dibawah

( 14 markah )

Nyatakan bahan yang terkandung dalam peti kecemasan

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

( 6 markah )

Disediakan oleh

Disahkan oleh

_____________

____________

Akmal Bin Sungkanah

Hajah Joriah Binti Shalihin