Anda di halaman 1dari 2

Langkah pengajaran pemahaman:

a)
b)
c)
d)
e)

Baca petikan karangan mudah


Susun ayat berdasarkan urutan bersiri
Lengkapkan perenggan karangan
Susun perenggan karangan
Lengkapkan karangan mudah
(isi tempat kosong)

Langkah pengajaran membina ayat mudah:


a)
b)
c)
d)
e)
f)

Baca ayat berdasarkan gambar


Pilih ayat mudah yang betul
Gabungkan ayat menjadi ayat yang betul
Pilih ayat yang sesuai berdasarkan gambar
Susun perkataan menjadi ayat yang betul
Bina ayat berdasarkan gambar