Anda di halaman 1dari 4

Jenis

Jenama dan Model


No. Siri Pembuat
No. Siri Pendaftaran

Bil

Nama
Peminjam

1. MARYAM
MUNIRAH
2. RUHAIZAT
RAZAK

:
:
:
:

LCD Projektor
Panasonic
KPM/ JPNSEL/ H/ 11/ 8

Tarikh
Jangka
Dikeluarkan
5/8/2014
5/8/2014
22/8/2014

Pegawai Pengeluar

Tandatangan
Peminjam

Ketika Dikeluarkan
Tandatangan Tarikh

Ketika Dipulangkan

Tandatangan

24/8/.2014

Tarikh

Untuk tujuan
PdP
Untuk tujuan
perkhemahan
UPSR

KEW PA-6
DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI

KEW.PA-10
LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
(diisi oleh Pegawai Pemeriksa)
Kementerian Pelajaran Malaysia

Kementerian/Jabatan:

Bil

No. Siri
Pendaftaran

Bahagian: Bengkel Kemahiran Hidup


Daftar (KEW.PA-2)

Lokasi

Jenis Harta
Modal

Mengikut Rekod

Lengkap
Sebenar

Ya

Tidak

Kemaskini

Keadaan Harta
Modal

Catatan

Ya
Tidak

1.

KPM/ JPNSEL/ H/ 11/ 8

LCD projektor

Sedang digunakan

2.

KPM/ JPNNS/ H/ 11/ 3

Komputer riba acer

Sedang digunakan

3.

KPM/ JPNNS/ H/ 12/ 2

Printer IP2770

Sedang digunakan

(Tandatangan)

(Tandatangan)

(Nama Pegawai Pemeriksa 1)

(Nama Pegawai Pemeriksa 2)

.
(Jawatan)

.
(Jawatan)

..
(Tarikh Pemeriksaan)

..
(Tarikh Pemeriksaan)

Nota:
Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi
harta modal semasa pemeriksaan.
Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan.
Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang
digunakan atau tidak digunakan.
Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan

KEW.PA-11

LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI


(diisi oleh Pegawai Pemeriksa)
Daftar
Bil

Lengkap

Jenis Inventori

Ya

Tidak

Lokasi

Kemaskini
Ya

Tidak

Mengikut
Rekod

Kuantiti
Sebenar

Keadaan
Inventori

Mengikut
Rekod

Sebenar

Catatan

1. Meja Guru

Bengkel KH,
Bengkel KH,
Makmal Sains, Makmal
Bilik Guru
Sains,
Bilik Guru

20

20

Digunakan

1 di bengkel KH
Lain-lain di makmal dan
bilik guru

2. Kerusi Bengkel

Bengkel KH

Bengkel KH

44

40

Digunakan

Dalam bengkel KH

Bengkel KH
Bengkel KH
Bengkel Sains Bengkel
Sains

Digunakan

2 dalam bengkel KH
1 dalam makmal Sains

3.

Meja Serbaguna

(Tandatangan)

(Tandatangan)

(Nama Pegawai Pemeriksa 1)

(Nama Pegawai Pemeriksa 2)

.
(Jawatan)

.
(Jawatan)

..
(Tarikh Pemeriksaan)

..
(Tarikh Pemeriksaan)

Nota:
Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan.
Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi
inventori semasa pemeriksaan.
Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan
atau tidak digunakan.
Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan.