Anda di halaman 1dari 1

KEPALA SURAT SEKOLAH

_____________________________________________________________________________________
Ruj. Kami :
Ruj. Tuan :
Tarikh

PENGARAH
JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
JALAN TUN ABDUL RAZAK
80604 JOHOR BAHARU
JOHOR.
Tuan,
BEKALAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS TAHUN 2012
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Dimaklumkan terdapat kesilapan semasa proses pengisian data Pesanan
BTBTR190 2012 judul buku DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 (BA).
3.
Sehubungan itu, pihak sekolah memohon maaf atas kesilapan tersebut dan
berjanji tidak akan mengulanginya untuk masa hadapan. Mohon untuk
mendapatkan bekalan yang sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan di bawah:
KOD
BUKU
B1010
88

JUDUL BUKU

JUMLAH
MURID THN
1

DUNIA SAINS
& TEKNOLOGI
TAHUN 1 (BA)

BUKU
ELUK
2012

BUKU
LEBIH
2012

Semoga mendapat pertimbangan dan perhatian pihak tuan.


Sekian , terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

..

BEKALAN 2012