Anda di halaman 1dari 41

RASIONAL

Program Peningkatan Akademik ini dirancang dengan harapan agar ia


dapat membantu mempertingkatkan pengetahuan dan penguasaan murid-murid
dalam semua mata pelajaran tidak kira mata pelajaran teras mahu pun elektif.
Program peningkatan Akademik ini merangkumi murid dari tahun satu hingga
tahun 6.
MATLAMAT
Memupuk budaya membaca dan meningkatkan minat belajar di kalangan
murid-murid
Memupuk semangat berdaya saing dan berlumba-lumba untuk mendapat
kecemerlangan dalam pelajaran
Membantu dan membimbing murid-murid menguasai kemahirankemahiran mengira, membaca dan menulis ke arah 100% celik 3M
Melatih murid-murid agar peka dan prihatin terhadap pengurusan masa
dan taat kepada perintah Allah swt
Menolong murid-murid berusaha mencari ilmu di samping menjadikan
ilmu itu sebagai panduan hidup
Membantu murid mencapai kecemerlangan dalam semua ujian dan
peperiksaan yang dirancang oleh pihak sekolah
OBJEKTIF

Berusaha mencapai tahap kelulusan yang tinggi dan cemerlang dalam


semua mata pelajaran semasa ujian-ujian dan peperiksaan penggal yang
dijalankan oleh pihak sekolah.

Berusaha supaya tiada murid yang mencapai Gred E dalam mata


pelajaran teras dan elektif.

Meningkatkan bilangan murid yang berjaya mengatasi TOV bagi setiap


mata pelajaran dalam setiap ujian dan peperiksaan yang diduduki di
peringkat sekolah, daerah dan jabatan.

Berusaha meningkatkan peratus keseluruhan sekolah dari 79.6 %(2011)


kepada 84.6%(2012) dalam UPSR InsyaAllah

Berusaha melahirkan murid-murid yang memperolehi 5A dalam UPSR


tidak kurang daripada 28(18.4%) orang.

Berusaha mengecilkan GPS Sekolah daripada 1.97(2011) kepada 1.82


pada tahun 2012.
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41