Anda di halaman 1dari 32

BORANG PEMANTAUAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


TARIKH

NAMA SEKOLAH

MASA

NAMA GURU

TAHUN/TING.

M/PELAJARAN

SK SIMPANG EMPAT

Bagi setiap item, pilihan skor 0,1,2,3,4 disediakan. Sekiranya sesuatu item itu langsung tidak be
dilaksanakan, markah skor "0" diberikan. Jika item berkenaan dilaksanakan, pemantau perlu me
tahap pelaksanaan, dari skor "1" (minimum) sehingga skor "4" (maksimum).
Bil

ITEM

BUKU REKOD MENGAJAR

DAPATAN
SKOR

1.1 Butiran diri


1.2 Takwim persekolahan
1.3 Jadual waktu kelas / persendirian
1.4 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (dapat dibuktikan)

1.5 Rancangan Tahunan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
1.6 Rancangan Tahunan merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa (setiap mata
pelajaran)
1.7 Rancangan Harian mengandungi topik, subtopik, kemahiran dan impak
1.8 Rancangan Harian mengandungi objektif yang jelas dan boleh diukur
1.9 Rancangan Harian mengandungi aktiviti yang sesuai dengan tahap pencapaian murid

1
4
4
4
2

1.10 Markah ujian / peperiksaan / QNet


JUMLAH

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SKOR

2.1 Set induksi

2.2 Perkembangan pengajaran

2.3 Pemeringkatan pengajaran

2.4 Penggunaan laras bahasa

2.5 Kaedah/Teknik pengajaran

2.6 Pengajaran berpusatkan murid

2.7 Penglibatan murid

2.8 Perancangan masa

2.9 Kawalan murid

2.10 Penyerapan nilai murni

JUMLAH

40

PENEGUHAN

SKOR
4

3.1 Berbentuk pujian

3.2 Berbentuk teguran/nasihat

JUMLAH

PENILAIAN

SKOR
4

4.1 Rumusan dan Penilaian

4.2 Latihan / tugasan

JUMLAH

BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)

SKOR

5.1 Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM)

BUKU NOTA/LATIHAN MURID

SKOR
4

6.1 Latihan (mengikut standard piawai)

6.2 Semakan buku nota/ latihan murid

6.3 Rekod penghantaran buku nota/latihan murid

6.4 Pembetulan oleh murid

JUMLAH

16

ASPEK-ASPEK LAIN

SKOR

7.1 Sudut mata pelajaran dalam bilik darjah

4
4

7.2 Kebersihan kelas

JUMLAH

RUMUSAN PEMANTAUAN
BIL

ITEM

% PENCAPAIAN

20

BUKU REKOD MENGAJAR

19.0

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

36.8

PENEGUHAN

PENILAIAN

BAHAN BANTU MENGAJAR

BUKU NOTA/LATIHAN MURID

7.4
7.4
3.7
14.7

70

ASPEK-ASPEK LAIN
JUMLAH

PRESTASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU

10.0
99.00
CEMERLANG

NAMA PEGAWAI :
UNIT :
TARIKH:

10
%

AN
LAJARAN
SK SIMPANG EMPAT

esuatu item itu langsung tidak berlaku / tidak


dilaksanakan, pemantau perlu menentukan
(maksimum).
DAPATAN
STATUS

Ada dan mengandungi topik, subtopik,


kemahiran dan impak, kemas dan terkini
Ada dan objektif jelas dan boleh diukur

Lengkap tetapi tidak kemas

STATUS
Ada, menarik dan sangat berkesan
Ada perkembangan menarik yang mengaitkan
kemahiran dan pengalaman murid
Ada pemeringkatan yang tersusun dengan pelbagai
aktiviti
Penggunaan laras bahasa yang tepat, jelas dan
berkesan
Penggunaan pelbagai kaedah yang sangat relevan

Pengajaran berpusatkan murid sepenuhnya


Penglibatan murid yang sangat aktif
Perancangan masa tepat dan sistematik
Kawalan murid menyeluruh dan berkesan
Penyerapan sangat jelas

STATUS
Pujian sangat jelas dan berkesan
Teguran sangat jelas

STATUS
Rumusan sangat jelas dan berkesan
Latihan sangat mencukupi berdasarkan
keupayaan murid

STATUS
BBM amat sesuai dan berkesan

STATUS
Latihan sangat mencukupi
Semakan dibuat dengan teliti dan kemas kini
Ada rekod, kemas kini dan kemas
Ada pembetulan, disemak dengan teliti dan
kemas kini

STATUS
Ada sudut mata pelajaran, pelbagai bahan dan
kemas
Kelas amat bersih

SKOR

19.0

70.0

10.0

TANDA TANGAN PEGAWAI :

..

BORANG PEMANTAUAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
TARIKH

1/28/2009

NAMA SEKOLAH

SMK DATUK DOL SAID

MASA

9.00 - 10.20

NAMA GURU

MOHD GHAZALI

TAHUN/TING.

2 BEST

M/PELAJARAN

SAINS

Bagi setiap item, pilihan skor 0,1,2,3,4 disediakan. Sekiranya sesuatu item itu langsung tidak be
dilaksanakan, markah skor "0" diberikan. Jika item berkenaan dilaksanakan, pemantau perlu me
tahap pelaksanaan, dari skor "1" (minimum) sehingga skor "4" (maksimum).
Bil

ITEM

BUKU REKOD MENGAJAR

DAPATAN
SKOR

1.1 Butiran diri

1.2 Takwim persekolahan

1.3 Jadual waktu kelas / persendirian

1.4 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (dapat dibuktikan)

4
4

1.5 Rancangan Tahunan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
1.6 Rancangan Tahunan merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa (setiap mata
pelajaran)
1.7 Rancangan Harian mengandungi topik, subtopik, kemahiran dan impak
1.8 Rancangan Harian mengandungi objektif yang jelas dan boleh diukur
1.9 Rancangan Harian mengandungi aktiviti yang sesuai dengan tahap pencapaian murid

4
4
4
2

1.10 Markah ujian / peperiksaan / QNet

JUMLAH

38

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SKOR

2.1 Set induksi

2.2 Perkembangan pengajaran

2.3 Pemeringkatan pengajaran

2.4 Penggunaan laras bahasa

2.5 Kaedah/Teknik pengajaran

2.6 Pengajaran berpusatkan murid

2.7 Penglibatan murid

2.8 Perancangan masa

2.9 Kawalan murid

2.10 Penyerapan nilai murni

JUMLAH

40

PENEGUHAN

SKOR
4

3.1 Berbentuk pujian

3.2 Berbentuk teguran/nasihat

JUMLAH

PENILAIAN

SKOR
4

4.1 Rumusan dan Penilaian

4.2 Latihan / tugasan

JUMLAH

BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)

SKOR

5.1 Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM)

BUKU NOTA/LATIHAN MURID

SKOR
4

6.1 Latihan (mengikut standard piawai)

6.2 Semakan buku nota/ latihan murid

6.3 Rekod penghantaran buku nota/latihan murid

6.4 Pembetulan oleh murid

JUMLAH

16

ASPEK-ASPEK LAIN

SKOR

7.1 Sudut mata pelajaran dalam bilik darjah

4
4

7.2 Kebersihan kelas

JUMLAH

RUMUSAN PEMANTAUAN
BIL

ITEM

% PENCAPAIAN

20

BUKU REKOD MENGAJAR

19.0

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

36.8

PENEGUHAN

PENILAIAN

BAHAN BANTU MENGAJAR

BUKU NOTA/LATIHAN MURID

7.4
7.4
3.7
14.7

70

ASPEK-ASPEK LAIN
JUMLAH

PRESTASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU

10.0
99.00
CEMERLANG

NAMA PEGAWAI :
UNIT :
TARIKH:

10
%

AN
LAJARAN
SMK DATUK DOL SAID
MOHD GHAZALI
SAINS

esuatu item itu langsung tidak berlaku / tidak


dilaksanakan, pemantau perlu menentukan
(maksimum).
DAPATAN
STATUS
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap, kemas dan terkini
Ada dan berdasarkan SP dan HSP kemas serta
terkini
Ada dan merangkumi sepanjang tahun kemas
serta terkini
Ada dan mengandungi topik, subtopik,
kemahiran dan impak, kemas dan terkini
Ada dan objektif jelas dan boleh diukur
Ada rancangan, ada aktiviti yang berkesan dan
sesuai dengan tahap pencapaian murid
Lengkap tetapi tidak kemas

STATUS
Ada, menarik dan sangat berkesan
Ada perkembangan menarik yang mengaitkan
kemahiran dan pengalaman murid
Ada pemeringkatan yang tersusun dengan pelbagai
aktiviti
Penggunaan laras bahasa yang tepat, jelas dan
berkesan
Penggunaan pelbagai kaedah yang sangat relevan

Pengajaran berpusatkan murid sepenuhnya


Penglibatan murid yang sangat aktif
Perancangan masa tepat dan sistematik
Kawalan murid menyeluruh dan berkesan
Penyerapan sangat jelas

STATUS
Pujian sangat jelas dan berkesan
Teguran sangat jelas

STATUS
Rumusan sangat jelas dan berkesan
Latihan sangat mencukupi berdasarkan
keupayaan murid

STATUS
BBM amat sesuai dan berkesan

STATUS
Latihan sangat mencukupi
Semakan dibuat dengan teliti dan kemas kini
Ada rekod, kemas kini dan kemas
Ada pembetulan, disemak dengan teliti dan
kemas kini

STATUS
Ada sudut mata pelajaran, pelbagai bahan dan
kemas
Kelas amat bersih

SKOR

19.0

70.0

10.0

TANDA TANGAN PEGAWAI :

..

BORANG PEMANTAUAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
TARIKH

NAMA SEKOLAH

MASA

NAMA GURU

TAHUN/TING.

M/PELAJARAN

Bagi setiap item, pilihan skor 0,1,2,3,4 disediakan. Sekiranya sesuatu item itu langsung tidak be
dilaksanakan, markah skor "0" diberikan. Jika item berkenaan dilaksanakan, pemantau perlu me
tahap pelaksanaan, dari skor "1" (minimum) sehingga skor "4" (maksimum).
Bil

ITEM

BUKU REKOD MENGAJAR

DAPATAN
SKOR

1.1 Butiran diri

1.2 Takwim persekolahan

1.3 Jadual waktu kelas / persendirian

1.4 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (dapat dibuktikan)

4
4

1.5 Rancangan Tahunan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
1.6 Rancangan Tahunan merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa (setiap mata
pelajaran)
1.7 Rancangan Harian mengandungi topik, subtopik, kemahiran dan impak
1.8 Rancangan Harian mengandungi objektif yang jelas dan boleh diukur
1.9 Rancangan Harian mengandungi aktiviti yang sesuai dengan tahap pencapaian murid

4
4
4
2

1.10 Markah ujian / peperiksaan / QNet

JUMLAH

38

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SKOR

2.1 Set induksi

2.2 Perkembangan pengajaran

2.3 Pemeringkatan pengajaran

2.4 Penggunaan laras bahasa

2.5 Kaedah/Teknik pengajaran

2.6 Pengajaran berpusatkan murid

2.7 Penglibatan murid

2.8 Perancangan masa

2.9 Kawalan murid

2.10 Penyerapan nilai murni

JUMLAH

40

PENEGUHAN

SKOR
4

3.1 Berbentuk pujian

3.2 Berbentuk teguran/nasihat

JUMLAH

PENILAIAN

SKOR
4

4.1 Rumusan dan Penilaian

4.2 Latihan / tugasan

JUMLAH

BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)

SKOR

5.1 Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM)

BUKU NOTA/LATIHAN MURID

SKOR
4

6.1 Latihan (mengikut standard piawai)

6.2 Semakan buku nota/ latihan murid

6.3 Rekod penghantaran buku nota/latihan murid

6.4 Pembetulan oleh murid

JUMLAH

16

ASPEK-ASPEK LAIN

SKOR

7.1 Sudut mata pelajaran dalam bilik darjah

4
4

7.2 Kebersihan kelas

JUMLAH

RUMUSAN PEMANTAUAN
BIL

ITEM

% PENCAPAIAN

20

BUKU REKOD MENGAJAR

19.0

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

36.8

PENEGUHAN

PENILAIAN

BAHAN BANTU MENGAJAR

BUKU NOTA/LATIHAN MURID

7.4
7.4
3.7
14.7

70

ASPEK-ASPEK LAIN
JUMLAH

PRESTASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU

10.0
99.00
CEMERLANG

NAMA PEGAWAI :
UNIT :
TARIKH:

10
%

AN
LAJARAN

esuatu item itu langsung tidak berlaku / tidak


dilaksanakan, pemantau perlu menentukan
(maksimum).
DAPATAN
STATUS
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap, kemas dan terkini
Ada dan berdasarkan SP dan HSP kemas serta
terkini
Ada dan merangkumi sepanjang tahun kemas
serta terkini
Ada dan mengandungi topik, subtopik,
kemahiran dan impak, kemas dan terkini
Ada dan objektif jelas dan boleh diukur
Ada rancangan, ada aktiviti yang berkesan dan
sesuai dengan tahap pencapaian murid
Lengkap tetapi tidak kemas

STATUS
Ada, menarik dan sangat berkesan
Ada perkembangan menarik yang mengaitkan
kemahiran dan pengalaman murid
Ada pemeringkatan yang tersusun dengan pelbagai
aktiviti
Penggunaan laras bahasa yang tepat, jelas dan
berkesan
Penggunaan pelbagai kaedah yang sangat relevan

Pengajaran berpusatkan murid sepenuhnya


Penglibatan murid yang sangat aktif
Perancangan masa tepat dan sistematik
Kawalan murid menyeluruh dan berkesan
Penyerapan sangat jelas

STATUS
Pujian sangat jelas dan berkesan
Teguran sangat jelas

STATUS
Rumusan sangat jelas dan berkesan
Latihan sangat mencukupi berdasarkan
keupayaan murid

STATUS
BBM amat sesuai dan berkesan

STATUS
Latihan sangat mencukupi
Semakan dibuat dengan teliti dan kemas kini
Ada rekod, kemas kini dan kemas
Ada pembetulan, disemak dengan teliti dan
kemas kini

STATUS
Ada sudut mata pelajaran, pelbagai bahan dan
kemas
Kelas amat bersih

SKOR

19.0

70.0

10.0

TANDA TANGAN PEGAWAI :

..

BORANG PEMANTAUAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
TARIKH

NAMA SEKOLAH

MASA

NAMA GURU

TAHUN/TING.

M/PELAJARAN

Bagi setiap item, pilihan skor 0,1,2,3,4 disediakan. Sekiranya sesuatu item itu langsung tidak be
dilaksanakan, markah skor "0" diberikan. Jika item berkenaan dilaksanakan, pemantau perlu me
tahap pelaksanaan, dari skor "1" (minimum) sehingga skor "4" (maksimum).
Bil

ITEM

BUKU REKOD MENGAJAR

DAPATAN
SKOR

1.1 Butiran diri

1.2 Takwim persekolahan

1.3 Jadual waktu kelas / persendirian

1.4 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (dapat dibuktikan)

4
4

1.5 Rancangan Tahunan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
1.6 Rancangan Tahunan merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa (setiap mata
pelajaran)
1.7 Rancangan Harian mengandungi topik, subtopik, kemahiran dan impak
1.8 Rancangan Harian mengandungi objektif yang jelas dan boleh diukur
1.9 Rancangan Harian mengandungi aktiviti yang sesuai dengan tahap pencapaian murid

4
4
4
2

1.10 Markah ujian / peperiksaan / QNet

JUMLAH

38

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SKOR

2.1 Set induksi

2.2 Perkembangan pengajaran

2.3 Pemeringkatan pengajaran

2.4 Penggunaan laras bahasa

2.5 Kaedah/Teknik pengajaran

2.6 Pengajaran berpusatkan murid

2.7 Penglibatan murid

2.8 Perancangan masa

2.9 Kawalan murid

2.10 Penyerapan nilai murni

JUMLAH

40

PENEGUHAN

SKOR
4

3.1 Berbentuk pujian

3.2 Berbentuk teguran/nasihat

JUMLAH

PENILAIAN

SKOR
4

4.1 Rumusan dan Penilaian

4.2 Latihan / tugasan

JUMLAH

BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)

SKOR

5.1 Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM)

BUKU NOTA/LATIHAN MURID

SKOR
4

6.1 Latihan (mengikut standard piawai)

6.2 Semakan buku nota/ latihan murid

6.3 Rekod penghantaran buku nota/latihan murid

6.4 Pembetulan oleh murid

JUMLAH

16

ASPEK-ASPEK LAIN

SKOR

7.1 Sudut mata pelajaran dalam bilik darjah

4
4

7.2 Kebersihan kelas

JUMLAH

RUMUSAN PEMANTAUAN
BIL

ITEM

% PENCAPAIAN

20

BUKU REKOD MENGAJAR

19.0

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

36.8

PENEGUHAN

PENILAIAN

BAHAN BANTU MENGAJAR

BUKU NOTA/LATIHAN MURID

7.4
7.4
3.7
14.7

70

ASPEK-ASPEK LAIN
JUMLAH

PRESTASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU

10.0
99.00
CEMERLANG

NAMA PEGAWAI :
UNIT :
TARIKH:

10
%

AN
LAJARAN

esuatu item itu langsung tidak berlaku / tidak


dilaksanakan, pemantau perlu menentukan
(maksimum).
DAPATAN
STATUS
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap, kemas dan terkini
Ada dan berdasarkan SP dan HSP kemas serta
terkini
Ada dan merangkumi sepanjang tahun kemas
serta terkini
Ada dan mengandungi topik, subtopik,
kemahiran dan impak, kemas dan terkini
Ada dan objektif jelas dan boleh diukur
Ada rancangan, ada aktiviti yang berkesan dan
sesuai dengan tahap pencapaian murid
Lengkap tetapi tidak kemas

STATUS
Ada, menarik dan sangat berkesan
Ada perkembangan menarik yang mengaitkan
kemahiran dan pengalaman murid
Ada pemeringkatan yang tersusun dengan pelbagai
aktiviti
Penggunaan laras bahasa yang tepat, jelas dan
berkesan
Penggunaan pelbagai kaedah yang sangat relevan

Pengajaran berpusatkan murid sepenuhnya


Penglibatan murid yang sangat aktif
Perancangan masa tepat dan sistematik
Kawalan murid menyeluruh dan berkesan
Penyerapan sangat jelas

STATUS
Pujian sangat jelas dan berkesan
Teguran sangat jelas

STATUS
Rumusan sangat jelas dan berkesan
Latihan sangat mencukupi berdasarkan
keupayaan murid

STATUS
BBM amat sesuai dan berkesan

STATUS
Latihan sangat mencukupi
Semakan dibuat dengan teliti dan kemas kini
Ada rekod, kemas kini dan kemas
Ada pembetulan, disemak dengan teliti dan
kemas kini

STATUS
Ada sudut mata pelajaran, pelbagai bahan dan
kemas
Kelas amat bersih

SKOR

19.0

70.0

10.0

TANDA TANGAN PEGAWAI :

..

Jabatan Pelajaran Melaka

BORANG PEMANTAUAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
TARIKH

07.04.2011 (Khamis)

NAMA SEKOLAH

SK JERAM

MASA

0845 - 0915

NAMA GURU

CIKGU HJ. GHAPAL BIN SALIM

TAHUN/TING.

TAHUN 1 BS

M/PELAJARAN

PJ - PERGERAKAN ASAS - LOKOMOTOR

Bagi setiap item, pilihan skor 0,1,2,3,4 disediakan. Sekiranya sesuatu item itu langsung tidak berlak
dilaksanakan, markah skor "0" diberikan. Jika item berkenaan dilaksanakan, pemantau perlu menen
tahap pelaksanaan, dari skor "1" (minimum) sehingga skor "4" (maksimum).
Bil

ITEM

BUKU REKOD MENGAJAR

DAPATAN
SKOR

1.1 Butiran diri

1.2 Takwim persekolahan

1.3 Jadual waktu kelas / persendirian

1.4 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (dapat dibuktikan)

3
4

1.5 Rancangan Tahunan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
1.6 Rancangan Tahunan merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa (setiap mata
pelajaran)
1.7 Rancangan Harian mengandungi topik, subtopik, kemahiran dan impak
1.8 Rancangan Harian mengandungi objektif yang jelas dan boleh diukur
1.9 Rancangan Harian mengandungi aktiviti yang sesuai dengan tahap pencapaian murid

3
3
3
3

1.10 Markah ujian / peperiksaan / QNet

JUMLAH

34

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SKOR

2.1 Set induksi


2.2 Perkembangan pengajaran
2.3 Pemeringkatan pengajaran
2.4 Penggunaan laras bahasa
2.5 Kaedah/Teknik pengajaran
2.6 Pengajaran berpusatkan murid
2.7 Penglibatan murid
2.8 Perancangan masa
2.9 Kawalan murid
2.10 Penyerapan nilai murni

3
3
3
3
3
3
3
3
4
3

Bil

ITEM
JUMLAH

DAPATAN
31

Bil

ITEM

PENEGUHAN

DAPATAN
SKOR
4

3.1 Berbentuk pujian

3.2 Berbentuk teguran/nasihat

JUMLAH

PENILAIAN

SKOR
2

4.1 Rumusan dan Penilaian

4.2 Latihan / tugasan

JUMLAH

BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)

SKOR

5.1 Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM)

BUKU NOTA/LATIHAN MURID

SKOR
2

6.1 Latihan (mengikut standard piawai)

6.2 Semakan buku nota/ latihan murid

6.3 Rekod penghantaran buku nota/latihan murid

6.4 Pembetulan oleh murid

JUMLAH
ASPEK-ASPEK LAIN

SKOR

7.1 Sudut mata pelajaran dalam bilik darjah

3
3

7.2 Kebersihan kelas

JUMLAH

RUMUSAN PEMANTAUAN
BIL

ITEM

% PENCAPAIAN

20

BUKU REKOD MENGAJAR

17.0

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

28.6

PENEGUHAN

PENILAIAN

BAHAN BANTU MENGAJAR

6.4
3.7
2.8

BUKU NOTA/LATIHAN MURID

4.6

ASPEK-ASPEK LAIN

7.5

JUMLAH
PRESTASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU

70.55
BAIK

70

10
%

Bil

ITEM

DAPATAN
NAMA PEGAWAI :
UNIT :

AN
JERAM

KGU HJ. GHAPAL BIN SALIM

- PERGERAKAN ASAS - LOKOMOTOR

item itu langsung tidak berlaku / tidak


nakan, pemantau perlu menentukan
mum).
DAPATAN
STATUS
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap, kemas dan terkini
Lengkap dan kemas
Ada dan berdasarkan SP dan HSP kemas serta
terkini
Ada dan merangkumi sepanjang tahun dan
kemas
Ada dan mengandungi topik, subtopik,
kemahiran, impak dan kemas
Ada dan objektif jelas tetapi tidak boleh diukur
Ada rancangan, ada aktiviti dan sesuai dengan
tahap pencapaian murid
Lengkap dan kemas

STATUS
Ada, menarik dan berkesan
Ada perkembangan mengaitkan topik/subtopik dan
pengalaman murid
Ada pemeringkatan yang tersusun dengan satu aktiviti
Penggunaan laras bahasa yang tepat dan jelas
Penggunaan kaedah/teknik yang relevan
Pengajaran berpusatkan murid
Penglibatan murid yang aktif
Perancangan masa tepat
Kawalan murid menyeluruh dan berkesan
Penyerapan jelas

DAPATAN

DAPATAN
STATUS
Pujian sangat jelas dan berkesan
Teguran jelas

STATUS
Rumusan masih jelas
Latihan masih mencukupi

STATUS
BBM sesuai

STATUS
Latihan masih mencukupi
Kurang semakan
Ada rekod tetapi tidak dicatat
Ada pembetulan tetapi tidak sempurna

STATUS
Ada sudut mata pelajaran, pelbagai bahan tetapi
kurang kemas
Kelas bersih

SKOR

17.0

46.1

7.5

TANDA TANGAN PEGAWAI :

DAPATAN

..
ABD LATIF HJ ABD KARIM
SAINS SOSIAL