Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

TAHUN 2009

BULAN Minggu BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEGI


PENGHASILAN & AKTIVITI PENGAJARAN
SENI VISUAL DAN
UNIT PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

JANUARI 1 Orientasi
(TKP-Interpersonal
2 Asas Senireka Garisan ARAS 1: AKTIVITI 1 KONTEKSTUAL)
. pada objek i.Menyatakan wujudnya Membuat penerangan mengenai
semulajadi. unsur-unsur seni dalam alam garisan (nota) dan membuat /
. pada objek semulajadi dan benda melukis
buatan buatan manusia. Contoh-contoh garisan di dalam
manusia. buku nota.
i. Guru menunjukkan contoh
garisan yang terdapat pada objek
buatan
manusia dan alam semulajadi.
ii. Menggunakan media yang
berbeza untuk menghasilkan
garisan.
(KONSTRUKTIVISME)
3&4 Garisan ARAS 2: AKTIVITI 2
. jenis garisan i.Mengenali jenis-jenis i.Murid menghasilkan contoh-
. media garisan. contoh garisan di dalam buku nota.
menghasikan Menghasilkan lukisan (objek)
garisan. dengan menggunakan garisan bagi
menimbulkan bentuk objek
ii. Menggunakan garisan tersebut.
. garisan dalam menghasilkan kerja Menunjukkan contoh lukisan objek
menghasilkan seni Visual melalui aktiviti dengan mengunakan garisan.
bentuk. mudah. Guru membimbing murid di dalam
penghasilan lukisan.

1
FEBRUARI 5 Cuti Per½ an Penggal

Asas Senireka (TKP-Interpersonal,


6 Jalinan ARAS 1: AKTIVITI 1 MASTERI)
. jenis jalinan i. Menyatakan wujudnya Membuat penerangan
jalinan di sekeling kita. ringkas
tentang jalinan, contoh jalinan
serta nota
(jalinan tampak dan jalinan
sentuh).

7 Jalinan ARAS 2: AKTIVITI 2 (TKP-Visual Ruang)


sentuh./tampak i. i.Membuat penerokaan di dalam
. teknik i. Menggambarka kawasan sekolah/rumah bagi
menghasilkan n jenis dan fungsi jalinan mengumpulkan bahan seperti
jalinan dalam aktiviti Seni Visual. berbagai jenis tali, kulit kacang,
. contoh jalinan kekacang dan bahan-bahan yang
alam s/jadidan mempunyai permukaan yang kasar.
objek buatan
manusia.
. fungsi jalinan. (KONTEKSTUAL-‘Tr
8 ARAS 3 AKTIVITI 3 ansfering’)
Murid membuat kolaj. Murid membuat KOLAJ, tampal
semua bahan yang telah dikumpul
Supaya mendapat hasil kerja visual
yang 1menarik.
(TKP-Interpersonal,

MAC 9 Asas Senireka Warna ARAS 1: AKTIVITI 1


KONSTRUKTIVISME-
. roda warna Menyatakan wujudnya i. Memberi nota mengenai warna.
menerangkan)
. nilai warna warna dan fungsinya di alam
semulajadi dan objek buatan
manusia.
10 Ujian

2
11 Warna ARAS 2: AKTIVITI 2 Pembelajaran
. gubahan warna Penghasilan karya i. membuat roda warna di kertas MASTERI
. suhu warna lukisan dengan menggunakan
. warna bertindak warna poster.

12
ARAS 2: AKTIVITI 3 (PAK)
Menyediakan portfolio di Membuat portfolio ( warna asaas,
dalam buku nota/latihan. warna sekunder,warna tertier, suhu
warna dan warna bertindak)
tampalkan di dalam buku
nota/latihan.

Asas Senireka (TKP-Interpersonal)


APRIL 13 Rupa ARAS 1: AKTIVITI 1 (KBKK-banding
. rupa organik dan i. Menyatakan wujudnya Memberi penerangan ringkas dan beza)
geometik rupa di alam sekeliling. nota , mengumpul lima contoh rupa
. rupa positif dan ii. Mengenali banding beza organik dan rupa geometrik.
negatif. jenis-jenis rupa dan kaitan Tampal dalam buku nota.
rupa dengan corak, lambang
dan mukataip. Guru menunjukan
contoh rupa
organik dan rupa geometri (carta)
(TKP-Visual Ruang,
14 Rupa ARAS 2: AKTIVITI 2 KBKK)
. rupa dan corak. i. Menggunakan rupa i. Murid meniru/melukis semula
. rupa dan geometri dan rupa organik contoh rupa dan mukataip yang
lambang. dalam menghasilkan corak. ditunjukkan oleh guru di dalam
. rupa dan buku nota.
mukataip. Menghasilkan cetakan dari
kentang/span yang dipotong
menggunakan pisau.
ii.Guru membimbing murid
menghasikan cetakan 5 jenis rupa
geometri dan 5 rupa organik, di
atas kertas lukisan dengan susunan

3
yang menarik.
Gunakan warna air/warna poster.
Asas Senireka (TKP-Interpersonal,
15 Bentuk ARAS 1: AKTIVITI 1 KONTEKSTUAL)
. bentuk ilusi dan i. Menyatakan wujudnya i Membuat penerangan ringkas
konkrit bentuk dalam alam dan mengenai bentuk dan pemberian
. bentuk dan objek buatan manusia nota yang bersesuaian.
garisan
. bentuk dan rupa
. bentuk manusia
(TKP-visual ruang)
16 Bentuk ARAS 2: AKTIVITI 2
i. Menggunakan bentuk i. Menghasilkan origami (lipatan
untuk menghasilkan kerja kertas menjadi sesuatu) seperti
seni visual melalui aktiviti ikan,
mudah (origami) burung, bunga dll. Tampalkan di
dalam buku nota.
Asas Senireka (TKP-Interpersonal)
Ruang ARAS 1: AKTIVITI 1
. ruang dan i. Menyatakan adanya Membuat kajian ruang di
17 garisan ruang di alam sekeling dan sekeliling. Pilih satu kawasan,
. ruang dan warna disekeling kita. selepas penerangan tajuk / nota.
. ruang dan bentuk i. Guru menunjukkan contoh ruang
. ruang dan di dalam sesuatu kawasan,
perspektif
(TKP-Visual ruang)
MEI 18 Ruang ARAS 2: AKTIVITI 2
i. Murid melukis ruang i. Guru menunjukkan contoh ruang
yang terdapat di kawasan di dalam sesuatu kawasan,
tasik/ sungai. ii. Murid membuat catan
(pemandangan di sebuah
tasik/sungai).
19 & Pep. ½ Tahun
20
21& 22 Cuti ½ Tahun

4
JUN Asas Senireka (TKP-interpersonal,
23 Harmoni ARAS 1: AKTIVITI 1 KONTEKSTUAL).
. Harmoni di alam Menyatakan wujudnya Teori dan nota peta minda
sekitar. harmoni dalam aktiviti seni kajian tentang harmoni.
. harmoni pada visual.
karya seni
(warna dan rupa)

ARAS 2: AKTIVITI 2 (TKP-Visual ruang)


24 Menggambarkan fungsi Menghasilkan kertas pembalut
warna harmoni dalam objek hadiah menggunakan rupa
buatan manusia. geometri /rupa organik, olahkan
agar corak kelihatan harmoni
(warna dan rupa)

AKTIVITI 2 TKP –VERBAL


ARAS 3
Latihan struktur / sessi apresiassi LINGUISTIK
Sessi apresiasi dan refleksi
dan refleksi

25 kontra Aras 1 AKTIVITI 1 KONTEKSTUAL


Menyatakan wujudnya Teori dan nota peta minda..
kontra dan kepentingan
kontra pada hasil karya AKTIVITI 2
Melukis 4 jenis kontra (ch.kontra
Aras 2 warna,rupa.bentuk dan saiz) dalam
Memberi berbagai contoh kertas lukisan.
kontra pada hasil seni visual
Asas Senireka .
JULAI 26 Penegasan ARAS 1: AKTIVITI 1 (PEMBELAJARAN
- tumpuan kepada i. Menyatakan penegasan i. Membuat latihan di MASTERI-
sesuatu wujud di alam sekeliling dan dalam buku nota/latihan mengenai mengetahui)
buatan manusia. penegasan.

ARAS 2:
27 ii. Menyediakan portfolio AKTIVITI 2 (PAK).
dan poster papan tanda i. Aplikasi penegasan pada poster
tunjuk arah papan tanda tunjuk arah.

5
28 Ujian

Asas Senireka (KONTEKSTUAL)


29 Imbangan ARAS 1: AKTIVITI 1
. Imbangan simetri Menyatakan wujudnya Perbincangan guru dan murid.
dan tidak simetri harmoni dalam aktiviti seni Teori dan nota.
visual.

30 ARAS 2: AKTIVITI 2 (TKP-Visual


Menggambarkan fungsi Membuat perbandingan diantara ruang)
warna harmoni dalam objek imbangan simetri dan tidak simetri. (TKP-verbal
buatan manusia. i. Guru menerangkan kepada linguistik &
murid mengenai imbangan dan intrapersonal)
contoh-
contoh imbangan serta nota
ringkas.
ii. Murid melekatkan seberapa
banyak gambar yang dikumpul dari
majalah (objek) yang mempunyai
imbangan simetri dan tidak simetri
Bahagikan mukasurat dalam buku
nota kepada 2 bahagian.

ARAS 3 AKTIVITI 3
Murid diperjelaskan Murid membuat lakaran ide arca (TKP-visual ruang
mengenai ciri-ciri arca berdiri bebas dengan panduan & intrapersonal)
estetik berdiri bebas(free guru.
standing) menggunakan
kotak dan lakaran idea.

ARAS 3 AKTIVITI 4 Pembelajaran


penghasilan karya Murid menghasilkan arca MASTERI
berdasarkan lakaran akhir

6
31 Asas Senireka Kepelbagaian dan Aras 1 AKTIVITI 1 BCB
& kesatuan Menjelaskan ciri-ciri Perbincangan guru dan murid. (VAK & DUNN &
32 kepelbagaian dan kesatuan DUNN)
dalam hasil karya dan
perbezaannya.

Aras 2 AKTIVITI 2
Mengaplikasikan Mengaplikasikan kepelbagaian dan Pembelajaran
kepelbagaian dalam kesatuan dalam penghasilan karya Masteri
penghasilan karya. abstrak 2 dimensi iaitu
mengaplikasikan berbagai unsur
rekaan dan prinsip rekaan pada
karya yang dihasilkan.
OGOS 33 Asas Senireka Irama dan ARAS 1: AKTIVITI 1 (TKP-interpersonal)
Pergerakan i. Menyatakan wujudnya Teori, nota dan latihan struktur
irama dan pergerakan dan
fungsinya dalam alam dan
objek buatan manusia.

ARAS 2:
i. Berkomunikasi melalui AKTIVITI 2 (TKP-Visual ruang)
34 aktiviti seni visual Menghasilkan catan pemandangan
(menghasilkan catan) yang mempunyai nilai pergerakan
air/angin; seperti air terjun, air
pancut, pokok-pokok ditiup angin
di tepi pantai,baju di ampaian
ketika ditiup angin dll.
SEPT 35 UNIT Kraf (TEMBIKAR) ARAS 1: AKTIVITI: (KONTEKSTUAL) .
PEMBELAJARAN
SEJARAH DAN . Motif TEMBIKAR Memberi penerangan Membuat kajian maklumat dan (TKP-Interpersonal)
APRESIASI SENI . Pengenalan mengenal TEMBIKAR mendokumentasi maklumat (PAK)
VISUAL media dalam secara ringkas dari aspek tersebut
TEMBIKAR. sejarah dan negeri yang Di dalam buku nota/latihan.
terkenal yang menghasilkan Mengadakan sesi perbincangan.
Kraf tradisional TEMBIKAR di Malaysia.
Dan dimensi ARAS 2:
baru

7
i. Mendokumentasi motif-
motif TEMBIKAR.
ii. Membincangkan
kepentingan TEMBIKAR
dalam kehidupan dan
budaya serta media yang
digunakan dalam
penghasilan TEMBIKAR

ARAS 1 ARAS 1
38 Melengkapkan Melengkapkan nota/teori
nota/teori TEMBIKAR TEMBIKAR dalam buku
dalam buku nota. nota.

OKT 39 Ulangkaji ULANGKAJI TAJUK-


TAJUK YANG TELAH
DIPELAJARI

8
UNIT (KBKK-mencirikan)
PEMBELAJARAN
40 SEJARAH Kraf (Anyaman) ARAS 1: AKTIVITI 1
DAN APRESIASI . motif anyaman Mengetahui dengan Membuat kajian teori dan nota
SENI VISUAL . tokoh anyaman menyenarai motif yang
digunakan dalam anyaman.
Kraf tradisional
Dan dimensi
baru ARAS 2: AKTIVITI 2
Membincangkan tentang mendokumentasi serta mengadakan .
kepentingan kraf anyaman perbincangan (KONSTRUKTIVISME-‘e

dalam kehidupan seharian Mengenai anyaman. ngage’)


dan kegunaanya

ARAS 3:
Menjelaskan (KBKK-
perkembangan kraf mencirikan)
anyaman dari aspek
pengenalan, tokoh dan
sumbangan serta
kepentingan Seni Visual
dalam kehidupan, budaya
sendiri dan budaya lain.

NOV 41 Peperiksaan akhir tahun