Anda di halaman 1dari 39

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


BUKIT TUNGGAL
21200 KUALA TERENGGANU

PERANCANGAN
TAHUNAN
PANITIA EKONOMI
TINGKATAN ENAM
2012
SMKBT/2012

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

ISI KANDUNGAN
BIL

MUKA
SURAT
3
4
5
6
7-8
9
10
11
12

PERKARA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pendahuluan dan Objektif


Visi, Misi dan Piagam Pelanggan Sekolah
Visi, Misi dan Piagam Pelanggan Panitia
Carta Organisasi Panitia
Biodata Guru
Rumusan Guru Mata Pelajaran
Takwim Panitia Ekonomi Tingkatan Enam
Takwim Persatuan Akademik
Carta Gantt - Program Persatuan Akedemik
Carta Gantt Program Peningkatan Mata Pelajaran

11.

Ekonomi Tingkatan Enam Bawah


Carta Gantt Program Peningkatan Mata Pelajaran

12.
13.

Ekonomi Tingkatan Enam Atas


Carta Gantt Program Perkembangan Staff
Analisis Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Enam Bawah

14.

2011
Auditan Persekitaran Perancangan Strategik Panitia

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ekonomi (Analisis SWOT)


Perancangan Strategik 2012
Perancangan Taktikal 2012
Perancangan Operasi 2012
Senarai Buku Teks/Buku Rujukan/Alat Bantu Mengajar
Anggaran Pendapatan dan Belanjawan Tahun 2012
Jadual Pencerapan Guru
Penutup

13
14
15
16
17
18 - 19
20 - 22
23 - 34
35
36
37
38

LAMPIRAN
1. SENARAI NAMA PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS ARIF 2012
2. PAMPLET PANITIA

Pendahuluan
Panitia Ekonomi Tingkatan Enam merupakan salah satu panitia yang terdapat di SMK Bukit
Tunggal yang berperanan untuk melaksanakan program-program akedemik. Panitia ini
bertanggungjawab

dalam

memperkasakan

iklim

sekolah

untuk

melahirkan

guru

yang

berketerampilan di samping pelajar yang cemerlang.


SMKBT/2012

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Panitia Ekonomi Tingkatan Enam SMK Bukit Tunggal dianggotai oleh dua orang guru. Ia
diketuai oleh seorang Ketua Panitia yang bertanggungjawab menjadi penghubung antara ahli
Panitia Ekonomi dengan pihak pentadbir melalui Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mata
pelajaran Ekonomi adalah penting untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran sekolah, masyarakat dan
negara.

Objektif
i)

Menyediakan pelajar untuk menguasai mata pelajaran Ekonomi STPM.

ii)

Memperbaiki prestasi pelajar melalui projek STPM ke arah kejayaan dalam peperiksaan.

iii)

Mempraktikkan strategi pengajaran yang inovatif dan boleh mendorong pelajar terhadap
pembelajaran.

iv)

Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

VISI SMK BUKIT TUNGGAL


Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Tunggal Cemerlang Menjelang 2014

MISI SMK BUKIT TUNGGAL


MEREALISASIKAN VISI SEKOLAH MELALUI:

Pencapaian akademik cemerlang dalam peperiksaan STPM

SMKBT/2012

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

Melahirkan pelajar yang aktif dalam bidang sukan dan kokurikulum, lasak dan berdaya
tahan
Melahirkan pelajar yang berhemah tinggi serta luhur budi pekerti
Melahirkan staf yang berkomitmen tinggi serta berpandangan jauh

PIAGAM PELANGGAN SMK BUKIT TUNGGAL


Kami bersedia memberikan perkhidmatan yang baik mengikut peraturan yang termaktub dalam
perundangan SMK Bukit Tunggal, mesra dan menyayangi semua pelanggan kami sebagaimana
berikut:
1. Bertugas sebagai pendidik dan pembimbing kepada
bertanggung jawab.

anak didik dengan penuh mesra dan

2. Sedia memberi maklumat yang diperlukan dengan lengkap dan segera dalam tempoh masa 30
minit.
3. Memastikan semua pelajar tingkatan enam bawah diberi pendedahan secukupnya untuk
memulakan pembelajaran pra-universiti dalam masa tiga hari (orentasi).
4. Memberi sambutan dan tunjuk ajar yang akan memupuk rasa cinta pelajar-pelajar tingkatan
enam bawah yang akan berterusan hingga tamat persekolahan.
5. Menyediakan tenaga pengajar/pendidik yang dedikasi, perihatin, sedia membantu dan
bekerjasama dengan pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat.
6. Menyediakan kemudahan fizikal, bahan-bahan bantu mengajar yang mencukupi untuk proses
pengajaran dan pembelajaran sebelum sesi persekolahan bermula dan berterusan.
7. Meningkatkan tahap disiplin, kebersihan, kesihatan dan keselamatan di sekolah sepanjang
masa.
8. Memperbaiki keadaan guru/pelajar menjadi rakan supaya dapat menimbulkan hubungan rapat
dan mesra.
9. Memberikan khidmat kaunseling kepada pelajar-pelajar yang bermasalah dan mencari jalan
penyelesaian yang dapat membantu mengurangkan masalah yang dihadapi oleh para pelajar
10.

Memberikan khidmat dalam kurikulum dan kokurikulum yang terbaik sebagai persediaan
untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

11. Melahirkan lepasan sekolah yang beriman, berilmu dan beramal soleh serta bertanggungjawab
kepada diri, masyarakat dan negara.

PANITIA EKONOMI TINGKATAN ENAM


2012

VISI
SMKBT/2012

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

Melahirkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang dari segi sahsiah diri, akademik dan
kokurikulum menjelang tahun 2014.

MISI
Merealisasikan visi melalui:
1. Menyediakan pelajar yang berkemahiran sasa dalam mentakrif data ekonomi
2. Melahirkan pelajar yang dapat berhujah secara lisan dan tulisan dengan menggunakan statistik
dan gambarajah
3. Pencapaian akedemik yang cemerlang dalam peperiksaan STPM
4. Membentuk staf yang berkomitmen dan berpandangan jauh

PIAGAM PELANGGAN
Kami bersedia memberi perkhidmatan yang mesra, adil dan saksama kepada semua pelanggan
kami sebagaimana berikut:1.
2.
3.
4.

Menyediakan tenaga guru dan tenaga sokongan yang mencukupi dan berkualiti.
Meningkatkan keyakinan diri pelajar terhadap potensi diri.
Meningkatkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.
Melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ekonomi
dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL


21200 KUALA TERENGGANU
NO. TEL : 09-6624406
NO. FAX : 09-6622711

Penasihat

CARTA ORGANISASIPengetua
PANITIA EKONOMI TINGKATAN ENAM
Pn. Hjh. Zakiah binti Salleh
Penolong Kanan Pentadbiran
En. Mohd Aslan bin Mohd Yusoff
SMKBT/2012

Penolong Kanan Tingkatan Enam


Tn. Hj. Mohd Shukri bin Yusof

Penolong Kanan HEM


En. Narozi bin Nawawi
Penyelia Petang
En. Mat Rani bin Awang

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

Penyelaras
Penolong Kanan Tingkatan Enam
Tn. Hj. Mohd Shukri bin Yusof

Pengerusi/ Setiausaha
Pn. Che Rohasniyah binti Ali

Guru Mata Pelajaran


Pn. Che Rohasniyah Ali

Guru Matapelajaran
En. Zakaria Sulong

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL


21200 KUALA TERENGGANU
NO. TEL : 09-6624406
NO. FAX : 09-6622711
MAKLUMAT GURU KETUA PANITIA EKONOMI TINGKATAN ENAM

NAMA GURU

: CHE ROHASNIYAH BINTI ALI

JAWATAN

: PPPS (GURU AKADEMIK TINGKATAN ENAM)

SMKBT/2012

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


GRED

: DG 44 (HAKIKI)

NO. KAD PENGENALAN :


OPSYEN

701125-11-5058
: 1) EKONOMI

2) MATEMATIK

MATA PELAJARAN YANG DIAJARKAN DI SEKOLAH SEKARANG


i.
ii.

EKONOMI KERTAS 1 TINGKATAN ENAM


PENGAJIAN AM KERTAS DUA

JUMLAH WAKTU MENGAJAR SEMINGGU

: 20

TARIKH MULA BERTUGAS DI SEKOLAH INI : 09.06.1997


TUGAS-TUGAS LAIN DI SEKOLAH INI

: 1. SETIAUSAHA PEPERIKSAAN TINGKATAN ENAM


2. GURU PENASIHAT RANJER PUTERI
3. GURU PENASIHAT RUMAH KENTAL
4. PENGURUS PASUKAN BOLA TAMPAR
SEKOLAH (P)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL


21200 KUALA TERENGGANU
NO. TEL : 09-6624406
NO. FAX : 09-6622711
BIODATA GURU PANITIA EKONOMI TINGKATAN ENAM

NAMA GURU

: ZAKARIA BIN SULONG

JAWATAN

: GURU KANAN MATA PELAJARAN TEKNIK &


VOKASIONAL

GRED

: DG 44

NO. KAD PENGENALAN :

69022-11-5163

SMKBT/2012

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

OPSYEN

: 1) EKONOMI

2) EKONOMI ASAS

MATA PELAJARAN YANG DIAJARKAN DI SEKOLAH SEKARANG


i.
ii.
iii.

EKONOMI KERTAS 2 TINGKATAN ENAM


EKONOMI ASAS
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Jumlah waktu mengajar seminggu

: 15

Tarikh mula bertugas di sekolah ini : 06.01.1997


Tugas-tugas lain di sekolah ini

: 1. KETUA BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL


2. KETUA UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH
3. BENDAHARI PIBG
4. PEGAWAI ASET SEKOLAH

SMKBT/2012

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL


21200 KUALA TERENGGANU
NO. TEL : 09-6624406
NO. FAX : 09-6622711

RUMUSAN GURU MATA PELAJARAN EKONOMI TINGKATAN ENAM

Bil

Nama

Jantina

Kelulusan
B.Ec(hons)
UM

1.

Che Rohasniyah Ali

2.

Zakaria Sulong

SMKBT/2012

Opsyen
Ekonomi/
Matematik

Ekonomi/
Ekonomi Asas

Tingkatan Mengajar
6 Atas Arif, 6 Atas
Bestari, 6 Atas
Cendekiawan, 6 Bawah
Arif dan 6 Bawah
Cendekiawan
6 Atas Arif, 6 Bawah
Arif, 5 Firdaus

Lama
Mengajar
15 tahun

15 tahun

Gred

CATATAN

DG44
(hakiki)

DG44

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL


21200 KUALA TERENGGANU
NO. TEL : 09-6624406
NO. FAX : 09-6622711

TAKWIM PANITIA TAHUN 2012


Mata Pelajaran
BIL

: EKONOMI TINGKATAN ENAM


AKTIVITI

1.

Mesyuarat Panitia

2.

Ujian TOV

3.
4.

Pengajaran dan
Pembelajaran
Semakan Nota Dan
Latihan

5.

Program Pengayaan dan


pemulihan

6.

Kem Motivasi

7.

Kelas Tambahan Petang

8.

Kelas Hari Sabtu

9.

Program Cuti Terancang

13.

Kem Kecemerlangan : 3
Fasa
Peperiksaan Percubaan
STPM
Gerak Gempur Mata
Pelajaran
Pencerapan

14.

Klinik Mata Pelajaran

15.

Latih Tubi / Ulangkaji

16.

Program Guru Muda

10.
11.
12.

SASARAN

Guru mata
Pelajaran

TINDAKAN

Ketua Panitia/
Setiausaha
Guru Mata
Semua Pelajar
Pelajaran
Guru Mata
Semua Pelajar
Pelajaran
Guru Mata
Semua Pelajar
Pelajaran
Pelajar
Guru Mata
cemerlang
Pelajaran
Pelajar lemah
Semua Pelajar Kaunselor
Guru Mata
Semua Pelajar
Pelajaran
Guru Mata
Semua Pelajar
Pelajaran
Guru Mata
Semua Pelajar
Pelajaran
Penyelaras,
Semua Pelajar
Ketua Panitia
Setiausaha
Semua Pelajar
Peperiksaan
Guru Mata
Semua Pelajar
Pelajaran
Guru Ekonomi Ketua Bidang
Guru Mata
Pelajar Galus
Pelajaran
Guru Mata
Semua Pelajar
Pelajaran
Pelajar
Ketua Panitia
Cemerlang

TARIKH

Dec 2011, April,


Jun dan Oktober
Februari
Sepanjang
Tahun
Januari hingga
Ogos
Februari hingga
Oktober
Mei dan Julai
Januari hingga
September
Januari September
Mac, Mei dan
Ogos
Mei dan Ogos
dan Oktober
Ogos/September
Mei dan Ogos
Mac dan Julai
Sepanjang
Tahun
Julai hingga
Oktober
Febuari, Mac
dan Julai

SMKBT/2012

10

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL


21200 KUALA TERENGGANU
NO. TEL : 09-6624406
NO. FAX : 09-6622711

TAKWIN PERSATUAN AKADEMIK TAHUN 2012


PERSATUAN : EKONOMI TINGKATAN ENAM

BIL

PROGRAM

1.

Mesyuarat Agung

2.

Jualan Ria

3.

4.

Kursus Kepimpinan

Hari Anugerah Kepimpinan

5.

Pertandingan Cogankata hari Guru

6.

Aktiviti Membuat Mural

7.

Lawatan Ke Dewan Undangan Negeri

8.

Aktiviti Membersih Surau dan Sembahyang Hajat

TARIKH/TEMPAT/
TEMPOH
PERLAKSANAAN
1. Januari
2. Bilik Seminar
3. 1 Kali
1. Feb dan Jun
2. Tapak Letak Basikal
3. 1 kali
1. April
2. Agro Resort, Setiu
3. 1 KALI
1. Oktober
2. Bilik Seminar
3. 1 Kali
1. Mei
2. KELAS
3. 1 kali
1. Februari - September
2. Blok Ting 6
3. 7 bulan
1. Mac
2. Wisma Darul Iman
3. 1 hari
1. Januari - Oktober
2. Surau Sekolah
3. Sekali sebulan

SMKBT/2012

11

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

PROGRAM PERSATUAN AKEDEMIK TAHUN 2012


Persatuan

: Persatuan Ekonomi Tingkatan Enam

Guru Persatuan

: Pn. Che Rohasniyah binti Ali

Bil

Objektif

1.

Mesyuarat Agung

Membentuk
organisasi dan
merancang aktiviti
persatuan

Ahli persatuan

Guru Penasihat
dan semua AJK

2.

Jualan Ria

Mengumpul dana
persatuan

Semua pelajar
SMKBT

AJK

3.

Kursus
Kepimpinan

Meningkatkan
kemahiran
memimpin

Semua pemimpin
persatuan

Guru Penasihat

Hari Anugerah
Kepimpinan

Menghargai
semua pemimpin
persatuan yang
berdedikasi

Semua pemimpin
persatuan

AJK

5.

Pertandingan
Cogankata hari
Guru

Mencungkil bakat
pelajar

Semua pelajar

Guru Penasihat
dan semua AJK

6.

Aktiviti Membuat
Mural

Mengenengahkan
Kreativiti Pelajar

Semua pelajar

AJK

Pembelajaran
secara langsung

Semua pelajar
dan Guru
Penasihat

Guru Penasihat
dan semua ahli

Melahirkan Pelajar
Yang Bermoral

Semua pelajar

Guru Penasihat
dan semua AJK

4.

7.

8.

Lawatan Ke
Dewan Undangan
Negeri
Aktiviti
Membersih Surau
dan Sembahyang
Hajat

SMKBT/2012

Sasaran

Perlaksanaan

Aktiviti

Tindakan

Catatan

12

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL
21200 KUALA TERENGGANU
NO. TEL : 09-6624406
NO. FAX : 09-6622711

CARTA GANTT : PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2012


Panitia
Tingkatan
Objektif

: Ekonomi
: 6 Bawah Arif
: Meningkatkan peratus lulus peperiksaan akhir tahun 2012 bagi mata pelajaran Ekonomi daripada 61.11%
kepada 67.71% bagi pelajar tingkatan 6 Bawah dan prestasi skor A 2 orang pelajar.
Perlaksanaan

Bil

Aktiviti

Mei
1

2.

Program Pembimbing
Rakan sebaya

3.

Kem Mata Pelajaran

4.

Modul P&P dan


Latihan

5.

Kelas Tambahan
Dalam Cuti

6.

Klinik Mata Pelajaran

7.

Program Cuti
Terancang

SMKBT/2012

Jun
4

Julai
4

Ogos
4

September
4

Oktober
4

November
4

Disember
4

13

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL
21200 KUALA TERENGGANU
NO. TEL : 09-6624406
NO. FAX : 09-6622711

CARTA GANTT : PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN TAHUN 2012


Panitia
Tingkatan
Objektif

: Ekonomi
: 6 Atas Arif
: Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran Ekonomi daripada 86.67% kepada 90% bagi pelajar tingkatan 6 Atas
dan prestasi skor A 5 orang pelajar dalam peperiksaan STPM 2012.
Perlaksanaan

Bil

Januari

Aktiviti
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Febuari
4

Mac
4

April
4

Mei
4

Jun
4

Julai
4

Ogos
4

Sept.
4

Oktober
4

Kem
Kecemerlangan
Program
Pembimbing
Rakan sebaya
Kem Mata
Pelajaran
Modul P&P dan
Latihan
Kelas Tambahan
Dalam Cuti
Klinik Mata
Pelajaran
Program Cuti
Terancang

SMKBT/2012

14

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

ARTA GANTT PROGRAM PERKEMBANGAN STAF


PANITIA EKONOMI TINGKATAN ENAM
Perlaksanaan

Bil

Januari

Aktiviti
1

1.
2.
3.
4.

Febuari
4

Mac
4

April
4

Mei
4

Jun
4

Julai
4

Ogos
4

Sept.
4

Oktober
4

Latihan Dalam
Perkhidmatan
Bengkel
Pemantapan
Pedagogi
Bengkel
penandaan Kertas
Peperiksaan
Pemurnian Modul
P&P dan Latihan

SMKBT/2012

15

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

A
Mata Pelajaran
Tingkatan

NALISIS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 TINGKATAN ENAM BAWAH

: Ekonomi
: 6 Bawah Arif

KERTAS

BIL
CALON

A-

B+

B-

C+

LULUS
PENUH

%
LULUS
PENUH

C-

D+

LULUS
SBHGN

%
LULUS
SBHGN

%
GAGAL

TH

GRED
MP

KERTAS
944/1

20

12

66.67

33.33

0.00

2.48

KERTAS
944/2

20

33.33

10

55.56

11.11

1.52

EKONOMI
944

20

11

61.11

38.89

0.00

2.06

ANALISIS SWOT PANITIA EKONOMI TINGKATAN ENAM


SMKBT/2012

16

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

KEKUATAN (S)
S1 Guru opsyen yang berpengalaman
S2 Guru-guru pemeriksa kertas STPM
S3 Mudah mengakses maklumat daripada
internet
S4 Komitmen guru yang tinggi terhadap P&P
S5 Pelajar yang berdikari, aktif , inovatif dan bermotivasi
S6 Gred purata sekolah semakin meningkat
setiap tahun
S7 Kemudahan prasarana yang lengkap dan
baik serta dilengkapi dengan bilik seminar
S8 Mempunyai PSS yang lengkap
S9 Sukatan pelajaran tamat pada 31 Julai bagi
kelas peperiksaan

PELUANG (O)
O1 PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi
menjayakan program sekolah
O2 JKK turut membantu melaksanakan aktiviti
O3 Masyarakat dan pemimpinnya yang perihatin
O4 Penglibatan banyak NGO dalam aktiviti
sekolah
O5 Peluang yang lebih luas untuk menyertai
pelbagai pertandingan
O6 Kerjasama yang baik dengan
Jabatan/Agensi Kerajaan yang lain
O7 Kerjasama dan kesedaran ibu bapa tinggi terhadap prestasi
O8 Pelajar dari kawasan bandar
O9 Persekitaran sekolah yang kondusif

KELEMAHAN (W)
W1 8% pelajar tidak berminat belajar
W2 10% pelajar terlibat dengan masalah ketidakhadiran ke sekolah
dalam sehari
W3 Terdapat sebahagian guru yang tidak dapat menghabiskan
sukatan pada tarikh yang ditetapkan
W4 Semangat kesejawatan dalam kalangan guru masih belum mantap.
W5 Guru yang terpaksa melaksanakan tugas
rasmi di luar sekolah daerah, negeri dan kebangsaan.
W6 Menerima guru pelatih
W7 Guru bukan opsyen mengajar mata pelajaran tertantu
W8 Pengurusan beberapa panitia masih tidak sampai ke tahap
cemerlang
W9 Kehadiran ibu bapa pada mesyuarat PIBG kurang memuaskan
W10 Guru dibebani dengan kerja pengkeranian
W11 Kehadiran pelajar ke sekolah yang kurang memuaskan
ANCAMAN / CABARAN (T/C)
T1 Lokasi sekolah berhampiran dengan pusat
membeli belah
T2 Majoriti pelajar menghadiri tuisyen di luar
menyebabkan pelajar bersikap tidak serius
belajar
T3 Pengharapan ibu bapa/masyarakat terlalu
tinggi terhadap sekolah
T4 Pengaruh budaya negatif dari kawasan
persekitaran .
T5 Tarikan cybercafe, panggung wayang dan
pusat permainan video

PELAN STRATEGIK PANITIA EKONOMI TINGKATAN ENAM


SMKBT/2012

17

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

Bidang
Kurikulum

Isu Strategi
Tahap pencapaian
kecemerlangan akademik
Tingkatan Enam dalam mata
pelajaran Ekonomi masih
boleh dipertingkatkan

Matlamat Strategik
Meningkatkan tahap
pencapaian
kecemerlangan akademik
bagi mata pelajaran
Ekonomi

Objektif
1. Meningkatkan
pencapaian tingkatan
enam bawah dari segi
kualiti dan kuantiti

2. Meningkatkan
pencapaian STPM dari
segi kualiti dan kuantiti
3.Meningkatkan
kecekapan pengurusan
kurikulum

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

TOV

2012

2013

2014

% pelajar lulus
% pelajar mendapat A

61.11
5.55

67.71
11.10

74.82
16.65

80.00
22.22

Gred Purata Mata


Pelajaran (NGMP)

2.06

2.21

2.35

2.50

% pelajar yang lulus


% pelajar mendapat A

86.67
20.00

90.00
25.00

95.00
30.00

100.00
35.00

Gred Purata Mata


Pelajaran (NGMP)

2.64

2.76

2.88

3.00

% Program Panitia
yang di laksanakan
dengan berkesan
dalam setahun

85.00

90.00

95.00

100.00

Bilangan pencerapan
seorang guru setahun

% guru yang
mendapat skor tahap
cemerlang dalam
pencerapan P&P

90.00

92.00

94.00

96.00

% program yang
mematuhi jadual yang
dirancang

100.00

100.00

100.00

100.00

12

12

12

12

88.00

88.70

89.40

90.00

Bilangan aktiviti
Ko-akademik
% pencapaian SKPM

SMKBT/2012

Sasaran

18

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

Bilangan Latihan
Dalam Perkhidmatan
(LDP) setahun
Bilangan Mesyuarat
JK Kurikulum setahun

Bilangan Mesyuarat
Panitiia

PELAN TAKTIKAL PANITIA EKONOMI TINGKATAN ENAM


SMKBT/2012

19

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

Strategi 1

MENGADAKAN PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN BANTUAN DAN KEPAKARAN DALAM ATAU LUAR UNTUK
MENINGKATKAN PENCAPAIAN DAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR

Bil

Program/
Projek

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari

Kos/
Sumber

1.

Kelas
tambahan
Tingkatan
Enam Atas
(Kelas Petang
& Hari Sabtu)

Pengetua
GPK T6

Jan-Okt

sumbangan
wang dana

Kem
kecemerlangan
Tingkatan
Enam Bawah

GPK T6

Kem
kecemerlangan
STPM

GPK T6

Program Latih
tubi dalam
kelas
Tingkatan
Enam Bawah

GPK T6

Program Latih
tubi dalam
kelas
Tingkatan
Enam Atas

GPK T6

Strategi 2

SMKBT/2012

Jul - Sept

Apr- Sept

Jul-Okt

Feb-Okt

Output
Pencapaian pelajar
Ekonomi dalam
STPM meningkat

RM600.00
Sumbangan
PIBG dan
yuran pelajar

Motivasi pelajar dan


teknik pembelajaran
berkesan meningkat

RM500.00
Sumbangan
PIBG dan
yuran pelajar

Motivasi pelajar dan


teknik pembelajaran
berkesan meningkat

RM10 yuran
setiap pelajar

RM10 yuran
setiap pelajar

Kemahiran
menjawab soalan
dan pencapaian
peperiksaan akhir
tahun tingkatan 6
bawah meningkat
Kemahiran
menjawab soalan
dan pencapaian
pelajar
EkonomiSTPM
meningkat

KPI

Sasaran

-% pelajar lulus

90.00%

-% pelajar mendapat A

25.00%

-GPMP meningkat

2.76

-% pelajar lulus

67.71%

-% pelajar mendapat A

11.10%

-GPMP meningkat
-% pelajar lulus

2.21
90.00%

-% pelajar mendapat A

25.00%

-GPMP meningkat

2.76

-% pelajar lulus

67.71%

-% pelajar mendapat A

11.10%

-GPMP meningkat

2.21

-% pelajar lulus

90.00%

-% pelajar mendapat A

25.00%

-GPMP meningkat

2.76

Pelan Kontingensi
Bengkel Latih tubi

Bengkel teknik menjawab

Bengkel teknik menjawab

Latih tubi menjawab


soalan yang dijalankan
oleh guru mata pelajaran

Latih tubi menjawab


soalan yang dijalankan
oleh guru mata pelajaran

MENDAPATKAN KERJASAMA DARI PIHAK IBU BAPA / PENJAGA UNTUK MEMBANTU MENGAWAL DAN MEMANTAU PEMBELAJARAN
PELAJAR

20

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Bil
1

Program/
Projek
Perjumpaan
Profesional
Ibu bapa
Guru / Majlis
Temu Murni
Majlis
Konsultasi Ibu
bapa & Guru

Tanggung
jawab
GPK T6
Kaunselor

Pengetua
GPK T6
Kaunselor

Strategi 3
Bil
1

Program/
Projek
Latihan
Dalam
Perkhidmatan
(LDP)

SMKBT/2012

Tempoh/
Hari
Julai &
September

Januari-Okt

Kos/
Sumber
RM 400

Output
Prestasi akademik
pelajar meningkat

Prestasi keputusan
peperiksaan
dalaman & awam
meningkat

KPI

Sasaran

Keputusan akademik
pelajar meningkat

Rujuk Pelan
Strategik

% kehadiran ibu bapa

100%

% ibu bapa puas hati

85%

Keputusan akademik
pelajar meningkat

Rujuk Pelan
Strategik

% kehadiran ibu bapa

100%

Pelan Kontingensi

Majlis Konsultasi
Pengetua / Ahli badan
pengurusan dengan
pelajar

MENINGKATKAN KECEKAPAN PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASUKAN KERJA YANG MANTAP


Tanggung
jawab
Pengetua
GPK T6

Tempoh/
Hari
Feb-Okt

Kos/
Sumber
Peruntukan
LDP

Output
Komitmen,
kemahiran dan
pengetahuan guru
meningkat untuk
menjalankan tugas

KPI

Sasaran

Bilangan latihan

4 kali / setahun

Bilangan pencerapan
P&P setiap guru
setahun

2 kali / guru

% guru skor tahap


cemerlang dalam
pencerapan P&P

92.00%

Bilangan program
panitia yang berkesan
sepanjang tahun

3 kali / setahun

Bilangan bahan
pembacaan guru

7 buah bahan
bacaan

Pelan Kontingensi
Program Nilam Guru

21

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Strategi 4
Program/
Bil
Projek
1
Pertandingan
Kuiz Ekonomi

Research And
Consultation
(R&C)

Tanggung
jawab
Pengetua
GPK T6
Ketua
Panitia
Ekonomi
GPK T6

MEMUPUK BUDAYA MEMBACA DAN BUDAYA MENGAKSES MAKLUMAT MELALUI MEDIA MASSA
Tempoh/
Kos/
Output
KPI
Sasaran
Pelan Kontingensi
Hari
Sumber
Jun
RM50.00
Kemahiran
Prestasi akademik
Rujuk Pelan
Bulan bahasa peringkat
Kewangan
mengakses data dan pelajar meningkat
Strategik
sekolah
Panitia
mengintepretasi
maklumat
% pelajar yang terlibat
100%

Jun - Sept

yuran pelajar

1. Kemahiran
mengumpul dan
menganalisis data
dan maklumat
2. kemahiran
mengakses
maklumat melalui
internet

Bilangan tempoh masa

1 kali setahun

Prestasi akademik
pelajar meningkat

Rujuk Pelan
Strategik

Bilangan pelajar yang


terlibat

Semua pelajar
Tingkatan 6 Bawah

Bilangan bahan
penyelidikan

17 naskah
penyelidikan

PELAN OPERASI PANITIA EKONOMI TINGKATAN 6


SMKBT/2012

22

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

Nama Program
Matlamat
Objektif

:
:
:

Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:

Kelas Tambahan Tingkatan Enam Atas (kelas Petang dan Sabtu)


Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik
Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran Ekonomi dari 96.70% kepada 90.00% dan pencapaian A dari 20.00% kepada 25.00% dalam
peperiksaan STPM 2012.
Bulan Januari hingga Oktober
Pelajar Tingkatan Enam Atas Arif
RM 200.00 (sumbangan wang dana dan Dana PPTNAI )

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan GPK T6 dan


Penyelaras Projek tentang kertas kerja
yang
akan
dilaksanakan
serta
menetapkan tarikh mesyuarat yang
sesuai
Menyediakan kertas kerja
Menyedia dan mengedarkan surat
panggilan mesyuarat
Pembentangan kertas kerja yang
dipengerusikan oleh GPK1
Memberi taklimat kepada pelajar
tingkatan Enam Atas Arif
Menyedia dan mengedarkan surat
makluman kepada ibu bapa
Menjemput penceramah (motivasi dan
akademik)

2
3
4
5
6
7

Tanggungjawab
Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM

Bilangan pelajar yang


terlibat

Semua pelajar
Tingkatan Enam
Atas Arif

Penyelaras Projek
Pertemuan P/GPK
T6 dengan pelajar

Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Penyelaras Projek STPM

% Kehadiran pelajar ke
program

100.00%

Bengkel Latih tubi

% Kehadiran pelajar ke
sekolah

100.00%

Bengkel
menjawab

Penyelaras Projek STPM

% pelajar lulus mata


pelajaran

90.00%

Kem Motivasi mata


pelajaran dalam/luar
sekolah

% pelajar mendapat A

25.00%

Ceramah motivasi
oleh Unit Bimbingan
dan Kaunseling

GPMP meningkat

2.76

Penyelaras Projek STPM


Penyelaras Projek STPM

AJK Dokumentasi

Melakukan penilaian dan analisis

AJK Penilaian

10

Menjalankan Post Mortem

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek
AJK-AJK program

SMKBT/2012

:
:
:

Status/Pelan
Kontigensi

Guru mata
pelajaran

Mendokumentasikan

Sasaran

Bilangan guru yang


Terlibat

Nama Program
Matlamat
Objektif

KPI

teknik

STPM

Kem Kecemerlangan Tingkatan Enam Bawah


Meningkatkan motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan
Meningkatkan pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun mata pelajaran Ekonomi 61.11 kepada 67.71 dan skor A daripada 5.55% kepada 11.10%

23

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:

Bulan Julai hingga September


Pelajar Tingkatan Enam Bawah Arif
RM 600 serta sumbangan PIBG dan yuran pelajar

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan P / PK T6/


Penyelaras Projek tentang kertas kerja
yang
akan
dilaksanakan
serta
menetapkan tarikh mesyuarat yang
sesuai

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM

Penyelaras Projek STPM


Penyelaras Projek STPM

8
9

Menyediakan kertas kerja


Menyedia dan mengedarkan surat
panggilan mesyuarat
Pembentangan kertas kerja yang
dipengerusikan oleh P/ PK 1
Memberi taklimat kepada pelajar
tingkatan Enam Bawah Arif
Menyedia dan mengedarkan surat
kebenaran ibu bapa
Menjemput penceramah (motivasi dan
akademik)
Mendokumentasikan
Melakukan penilaian dan analisis

10

Menjalankan Post Mortem

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Ketua Panitia Ekonomi

2
3
4
5
6
7

Nama Program
Matlamat
SMKBT/2012

:
:

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Bilangan guru yang


terlibat

Guru mata
pelajaran

Bilangan pelajar yang


terlibat

Semua pelajar
Tingkatan Enam
Bawah Arif

% Kehadiran pelajar

100.00%

Status/Pelan
Kontigensi
Penyelaras Projek
Program Latih Tubi

Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Penyelaras Projek STPM
Penyelaras Projek STPM

% pelajar lulus mata


pelajaran

67.71%

% pelajar mendapat A

11.10%

GPMP meningkat

2.21

Bengkel Latih tubi


Bengkel
menjawab

teknik

Kem Motivasi mata


pelajaran dalam/luar
sekolah

AJK Dokumentasi
AJK Penilaian

Kem Kecemerlangan STPM


Meningkatkan motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan

24

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Objektif

Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:

Meningkatkan prestasi lulus Mata Pelajaran Ekonomi daripada 86.67% kepada 90.00% dan skor A dari 20.00% kepada 25.00% dalam
peperiksaan STPM 2012.
Bulan April hingga September
Pelajar Tingkatan Enam Atas Arif
RM 150 (Dana Kecemerlangan PIBG dan wang Panitia)

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan P / PK T6/


Penyelaras Projek tentang kertas kerja
yang
akan
dilaksanakan
serta
menetapkan tarikh mesyuarat yang
sesuai

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM

Penyelaras Projek STPM


Penyelaras Projek STPM

8
9

Menyediakan kertas kerja


Menyedia dan mengedarkan surat
panggilan mesyuarat
Pembentangan kertas kerja yang
dipengerusikan oleh P/ PK 1
Memberi taklimat kepada pelajar
tingkatan Enam Bawah Arif
Menyedia dan mengedarkan surat
kebenaran ibu bapa
Menjemput penceramah (motivasi dan
akademik)
Mendokumentasikan
Melakukan penilaian dan analisis

10

Menjalankan Post Mortem

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Ketua Panitia Ekonomi

2
3
4
5
6
7

Nama Program
Matlamat
SMKBT/2012

:
:

Tanggungjawab

Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Penyelaras Projek STPM
Penyelaras Projek STPM

KPI

Sasaran

Bilangan guru yang


terlibat

Guru mata
pelajaran

Bilangan pelajar yang


terlibat

Semua pelajar
Tingkatan Enam
Atas Arif

% Kehadiran pelajar
% pelajar lulus mata
pelajaran

100.00%

Status/Pelan
Kontigensi
Bengkel Latih tubi
Bengkel
menjawab

teknik

Kem Motivasi mata


pelajaran dalam/luar
sekolah

90.00%

% pelajar mendapat A

25.00%

NGMP meningkat

2.76

AJK Dokumentasi
AJK Penilaian

Program Latih Tubi dalam kelas Tingkatan 6 Bawah


Meningkatkan kemahiran menjawab soalan dan pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun

25

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:
:

Meningkatkan pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun mata pelajaran Ekonomi 61.11% kepada 67.71%
Bulan Julai hingga Oktober
Pelajar Tingkatan Enam Bawah Arif
RM 200.00 (RM10 yuran setiap pelajar)

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan P / PK T6/


Penyelaras Projek tentang kertas kerja
yang
akan
dilaksanakan
serta
menetapkan tarikh mesyuarat yang
sesuai
Menyediakan kertas kerja

Pengetua
Pengerusi PIBG
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM

Menyedia dan mengedarkan surat


panggilan mesyuarat
Pembentangan kertas kerja yang
dipengerusikan oleh P/ PK T6

Penyelaras Projek STPM

Memberi taklimat kepada


tingkatan Enam Bawah

pelajar

Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM

surat

Penyelaras Projek STPM

Menyedia dan mengedarkan


kebenaran ibu bapa
Menjemput penceramah (teknik
menjawab)
Mendokumentasikan

Melakukan penilaian dan analisis

AJK Penilaian

10

Menjalankan Post Mortem

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Ketua Panitia Ekonomi

2
3
4

Nama Program
Matlamat
SMKBT/2012

:
:

Tanggungjawab

Penyelaras Projek STPM

Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM

KPI

Sasaran

Status/Pelan
Kontigensi

Bilangan guru yang


terlibat

Semua mata
pelajaran

Penyelaras Projek

Bilangan pelajar yang


terlibat

Semua pelajar
Tingkatan Enam
Bawah Arif

Selepas mesyuarat
guru

% Kehadiran pelajar

100%

% pelajar lulus mata


pelajaran

67.71%

% pelajar mendapat A

11.10

NGMP meningkat

2.21

Keputusan
peperiksaan Akhir
Tahun

Penyelaras Projek STPM


AJK Dokumentasi

Program Latih Tubi dalam kelas Tingkatan 6 Atas


Meningkatkan kemahiran menjawab soalan dan pencapaian mata pelajaran Ekonomi STPM

26

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Objektif

Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:

Meningkatkan prestasi lulus Mata Pelajaran Ekonomi daripada 86.67% kepada 90.00% dan skor A dari 20.00% kepada 25.00% dalam
peperiksaan STPM 2012.
Bulan Febuari hingga Oktober
Pelajar Tingkatan Enam Atas Arif
RM 150.00 (RM10 yuran setiap pelajar )

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan P / PK T6/


Penyelaras Projek tentang kertas kerja
yang
akan
dilaksanakan
serta
menetapkan tarikh mesyuarat yang
sesuai
Menyediakan kertas kerja

Pengetua
Pengerusi PIBG
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM

Menyedia dan mengedarkan surat


panggilan mesyuarat
Pembentangan kertas kerja yang
dipengerusikan oleh P/ PK T6

Penyelaras Projek STPM

Memberi taklimat kepada


tingkatan Enam Atas

pelajar

Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM

surat

Penyelaras Projek STPM

Menyedia dan mengedarkan


kebenaran ibu bapa
Menjemput penceramah (teknik
menjawab)
Mendokumentasikan

Melakukan penilaian dan analisis

AJK Penilaian

10

Menjalankan Post Mortem

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Ketua Panitia Ekonomi

2
3
4

Nama Program
Matlamat
SMKBT/2012

:
:

Tanggungjawab

Penyelaras Projek STPM

Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM

KPI

Sasaran

Status/Pelan
Kontigensi

Bilangan guru yang


terlibat

Guru mata
pelajaran

Penyelaras Projek

Bilangan pelajar yang


terlibat

Semua pelajar
Tingkatan Enam
Atas Arif

Selepas mesyuarat
guru

% Kehadiran pelajar

100%

% pelajar lulus mata


pelajaran

90.00%

% pelajar mendapat A

25.00%

NGMP meningkat

2.76

Keputusan
peperiksaan
percubaan STPM

Penyelaras Projek STPM


AJK Dokumentasi

Program Majlis Temu Murni


Meningkatkan prestasi akademik pelajar Tingkatan Enam Atas Arif dalam peperiksaan STPM

27

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Objektif:
Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:

Meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar dalam mata pelajaran Ekonomi STPM dari 86.67% kepada 90.00% serta mendapatkan
kerjasama dari pihak ibu bapa /penjaga untuk membantu mengawal dan memantau pembelajaran pelajar
Bulan Julai & September
Semua pelajar ( Rujuk Pelan Strategik )
RM 150

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan P / PK T6/


Penyelaras Projek tentang kertas kerja
yang
akan
dilaksanakan
serta
menetapkan tarikh mesyuarat yang
sesuai

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Kaunselor

Menyediakan kertas kerja

Penyelaras Projek STPM

Menyedia dan mengedarkan surat


panggilan mesyuarat
Pembentangan kertas kerja yang
dipengerusikan oleh P/ PK T6
Memberi taklimat kepada semua
pelajar ( Rujuk Pelan Strategik )

Penyelaras Projek STPM

Penyelaras Projek STPM

Menyedia dan mengedarkan


makluman ibu bapa
Mendokumentasikan

Melakukan penilaian dan analisis

AJK Penilaian

Menjalankan Post Mortem

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Ketua Panitia Ekonomi

4
5
6

Nama Program
Matlamat
SMKBT/2012

:
:

Tanggungjawab

surat

Penyelaras Projek STPM


Penyelaras Projek STPM

AJK Dokumentasi

KPI

Sasaran

Status/Pelan
Kontigensi

Bilangan guru yang


terlibat

Semua guru mata


pelajaran

Penyelaras Projek
STPM

Bilangan pelajar yang


Terlibat

Semua pelajar
tingkatan 6 Atas
Arif

Pertemuan P / PK
T6 dengan pelajar

Keputusan akademik
pelajar meningkat

( Rujuk Pelan
Strategik )

% kehadiran ibu bapa

100%

% ibu bapa puas hati

85%

% Kehadiran pelajar ke
sekolah

100%

% pelajar lulus mata


pelajaran

90.00%

% pelajar mendapat A

25.00%

NGMP meningkat

2.67

Program Konsultasi Ibu bapa & Guru


Meningkatkan pencapaian kecemerlangan akademik (keputusan peperiksaan dalaman & awam)

28

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Objektif

Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:

Meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar dalam mata pelajaran Ekonomi STPM dari 86.67% kepada 90.00% serta mendapatkan
kerjasama dari pihak ibu bapa /penjaga untuk membantu mengawal dan memantau pembelajaran pelajar
Bulan Januari hingga Oktober
Pelajar Tingkatan Tingkatan Enam Bawah Arif dan Enam Atas Arif
-

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan P / PK T6/


Penyelaras Projek tentang kertas kerja
yang
akan
dilaksanakan
serta
menetapkan tarikh mesyuarat yang
sesuai

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Kaunselor

Menyediakan kertas kerja

Penyelaras Projek STPM

Menyedia dan mengedarkan surat


panggilan mesyuarat
Pembentangan kertas kerja yang
dipengerusikan oleh P/ PK 1

Penyelaras Projek STPM

Keputusan akademik
pelajar meningkat

Rujuk Pelan
Strategik

Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM

% kehadiran ibu bapa

100%

Memberi taklimat kepada pelajar


tingkatan Enam Bawah dan Enam Atas

Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM

% ibu bapa puas hati

85 %
100%

Penyelaras Projek STPM

Menyedia dan mengedarkan


makluman ibu bapa
Mendokumentasikan

% Kehadiran pelajar ke
program
% Kehadiran pelajar ke
sekolah

100%

Melakukan penilaian dan analisis

AJK Penilaian

90.00%

10

Menjalankan Post Mortem

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Ketua Panitia Ekonomi

% pelajar lulus mata


pelajaran
% pelajar mendapat A

25.00%

NGMP meningkat

2.67

4
5
6

Nama Program
Matlamat
SMKBT/2012

:
:

Tanggungjawab

surat

AJK Dokumentasi

KPI

Sasaran

Bilangan guru yang


Terlibat

Semua Guru mata


pelajaran

Bilangan pelajar yang


Terlibat

Semua Pelajar
Tingkatan Enam
Atas Arif

Status/Pelan
Kontigensi
Majlis Konsultasi
Pengetua / Ahli
badan pengurusan
dengan pelajar
Penyelaras Projek
Program Mentor
Mentee (UBK)

Solat Hajat Perdana


Meningkatkan prestasi akademik pelajar Tingkatan 6 Arif dalam peperiksaan STPM

29

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:
:

Meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar Ekonomi dari 86.67% kepada 90.00% serta kehadiran ibu bapa sebanyak 100%.
Bulan Julai & September
Semua pelajar Tingkatan Enam Atas Arif( Rujuk Pelan Strategik )
RM 150 (Dana Kecemerlangan PIBG dan sumbangan ibubapa)

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan P / PK T6/


Penyelaras Projek tentang kertas kerja
yang
akan
dilaksanakan
serta
menetapkan tarikh mesyuarat yang
sesuai

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Kaunselor

Menyediakan kertas kerja

Penyelaras Projek STPM

Menyedia dan mengedarkan surat


panggilan mesyuarat
Pembentangan kertas kerja yang
dipengerusikan oleh P/ PK T6
Memberi taklimat kepada semua
pelajar tingkatan enam atas

Menyedia dan mengedarkan


makluman ibu bapa
Mendokumentasikan

Melakukan penilaian dan analisis

AJK Penilaian

Menjalankan Post Mortem

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Ketua Panitia Ekonomi

4
5
6

Nama Program
Matlamat
SMKBT/2012

:
:

Tanggungjawab

surat

KPI

Sasaran

Bilangan guru yang


terlibat

Semua guru mata


pelajaran

Bilangan pelajar yang


Terlibat

Semua pelajar
Enam Atas Arif

Penyelaras Projek STPM

Keputusan akademik
pelajar meningkat

( Rujuk Pelan
Strategik )

Penyelaras Projek STPM

% kehadiran ibu bapa

100%

Penyelaras Projek STPM

% ibu bapa puas hati

85%

% Kehadiran pelajar ke
sekolah

100%

Penyelaras Projek STPM

% pelajar lulus mata


pelajaran

90.00%

% pelajar mendapat A

25.00%

NGMP meningkat

2.67

AJK Dokumentasi

Status/Pelan
Kontigensi

Mesyuarat Agong PIBG dan Hari Anugerah Kecemerlangan


Meningkatkan prestasi akademik pelajar Tingkatan 6 dalam peperiksaan dalaman dan STPM

30

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Objektif

Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:

Meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar dari 61.11% kepada 67.71% dalam peperiksaan Akhir tahun dan dari 86.67% kepada
90.00% dalam peperiksaan STPM 2012.
Bulan April
Semua pelajar tingkatan enam( Rujuk Pelan Strategik )
RM 500 (Dana Kecemerlangan PIBG dan sumbangan ibubapa)

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan P / PK T6/


Penyelaras Projek tentang kertas kerja
yang
akan
dilaksanakan
serta
menetapkan tarikh mesyuarat yang
sesuai

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
Kaunselor

Menyediakan kertas kerja

Penyelaras Projek STPM

Menyedia dan mengedarkan surat


panggilan mesyuarat
Pembentangan kertas kerja yang
dipengerusikan oleh P/ PK T6
Memberi taklimat kepada semua
pelajar yang menerima anugerah

Menyedia dan mengedarkan


makluman ibu bapa
Mendokumentasikan

Melakukan penilaian dan analisis

AJK Penilaian

Menjalankan Post Mortem

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras Projek STPM
AJK-AJK program

4
5
6

Nama Program
SMKBT/2012

Tanggungjawab

surat

KPI

Sasaran

Bilangan guru yang


terlibat

Semua guru mata


pelajaran

Bilangan pelajar yang


Terlibat

Pelajar penerima
anugerah

Penyelaras Projek STPM

Keputusan akademik
pelajar meningkat

( Rujuk Pelan
Strategik )

Penyelaras Projek STPM

% kehadiran ibu bapa

100%

Penyelaras Projek STPM

% ibu bapa puas hati

85%

% Kehadiran pelajar ke
sekolah

100%

Penyelaras Projek STPM

% pelajar lulus mata


pelajaran

90.00%

% pelajar mendapat A

25.00%

NGMP meningkat

2.67

AJK Dokumentasi

Status/Pelan
Kontigensi
Penyelaras Program

Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)

31

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Matlamat
Objektif:
Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:
:

Meningkatkan komitmen, kemahiran dan pengetahuan guru untuk menjalankan tugas


Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pembinaan pasukan kerja yang mantap serta meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar
Bulan Februari hingga Oktober
Semua guru ( Rujuk Pelan Strategik )
Peruntukan LDP

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan P / PK T6/


Penyelaras LDP tentang kertas kerja
yang
akan
dilaksanakan
serta
menetapkan tarikh mesyuarat yang
sesuai

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras LDP

Menyediakan kertas kerja

Penyelaras LDP

Menyedia dan mengedarkan surat


panggilan mesyuarat

Penyelaras LDP

Pembentangan kertas kerja


dipengerusikan oleh P/ PK T6

Memberi taklimat kepada semua guru


( Rujuk Pelan Strategik )

Penolong Kanan T6
Penyelaras LDP

Menyediakan surat dan memaklumkan


kepada JPNT, PPD dan guru-guru

Penyelaras LDP

Bilangan bahan
pembacaan guru

Mendokumentasikan

AJK Dokumentasi

Keputusan akademik
pelajar meningkat

Melakukan penilaian dan analisis

AJK Penilaian

% Kehadiran guru

Menjalankan Post Mortem

Pengetua
Penolong Kanan T6
Penyelaras LDP
AJK-AJK LDP

Nama Program
SMKBT/2012

Tanggungjawab

yang

Penolong Kanan T6
Penyelaras LDP

KPI

Sasaran

Bilangan latihan

Empat kali
setahun

Bilangan pencerapan
P&P setiap guru
setahun

Dua kali / guru

% guru skor tahap


cemerlang dalam
pencerapan P&P

96%

Bilangan program
panitia yang berkesan
sepanjang tahun

Empat kali /
setahun

Status/Pelan
Kontigensi
Program Nilam Guru
Pertemuan P / PK
T6 dengan guru
penyelaras LDP
Kad LDP

Tujuh buah
bahan bacaan
Rujuk Pelan
Strategik
100 %

Pertandingan Kuiz Ekonomi

32

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Matlamat
Objektif

:
:

Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:

Meningkatkan kemahiran mengekses dan menganalisa maklumat serta kerja berpasukan pelajar Ekonomi.
Meningkatkan prestasi lulus Mata Pelajaran Ekonomi daripada 86.67% kepada 90.00% dan skor A dari 20.00% kepada 25.00% dalam
peperiksaan STPM 2012.
Sekali setahun
Semua Pelajar Tingkatan Enam Atas Arif
RM 50.00 (Kewangan Panitia)

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan PK T6/ Penyelaras


Projek tentang kertas kerja yang akan
dilaksanakan serta menetapkan tarikh
mesyuarat yang sesuai

Penolong Kanan T6
Ketua Panitia

Menyediakan kertas kerja

Ketua Panitia

Menyedia dan mengedarkan surat


panggilan mesyuarat

Ketua Panitia

Pembentangan kertas kerja


dipengerusikan oleh P/ PK T6

Memberi
pelajar

Mendokumentasikan

Ketua Panitia

Melakukan penilaian dan analisis

Ketua Panitia

Menjalankan Post Mortem

Ketua Panitia

Nama Program
SMKBT/2012

taklimat

kepada

Tanggungjawab

yang

Ketua Panitia

semua

Ketua Panitia

KPI

Sasaran

Prestasi akademik
pelajar meningkat

Rujuk Pelan
Strategik

% pelajar yang terlibat

100%

Bilangan

Sekali kali
setahun

Bilangan guru yang


terlibat

Semua guru
matapelajaran

Status/Pelan
Kontigensi

Research And Consultation (R&C)

33

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


Matlamat

Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:
:

Meningkatkan kemahiran berbahasa Kemahiran mengumpul dan menganalisis data dan maklumat
Serta kemahiran mengakses maklumat melalui internet
Memupuk budaya membaca dan budayamengakses maklumat melalui media massa
Mac
semua pelajar 6 Bawah Arif
RM 100.00

Langkah

Proses Kerja

Berbincang dengan P / PK T6/


Penyelaras Projek tentang kertas kerja
yang akan dilaksanakan serta
menetapkan tarikh mesyuarat yang
sesuai

Pengetua
Penolong Kanan T6
Guru Pusat Sumber

Menyediakan kertas kerja

Guru Penyelidikan

Menyedia dan mengedarkan surat


panggilan mesyuarat

Pembentangan kertas kerja


dipengerusikan oleh P/ PK T6

Memberi taklimat kepada


pelajar Ting. 6 Bawah

Menyedia dan mengedarkan


makluman kepada ibu bapa

Mendokumentasikan

AJK Dokumentasi

Melakukan penilaian dan analisis

AJK Penilaian

Menjalankan Post Mortem

Pengetua
Penolong Kanan T6
Guru Penyelidikan
Ketua Panitia Ekonomi

SMKBT/2012

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Status/Pelan
Kontigensi

Prestasi akademik
pelajar meningkat

Rujuk Pelan
Strategik

Guru Pusat Sumber


Tingkata Enam

Bilangan pelajar yang


terlibat

Semua Pelajar
Tingkatan Enam
Bawah Arif

Bilik Akses

Guru Penyelidikan

Bilangan bahan
penyelidikan

17 naskah

yang

Penolong Kanan T6
Guru Penyelidikan

% pelajar yang terlibat

100 %

semua

Penolong Kanan T6
Guru Penyelidikan

Bilangan guru yang


terlibat

Semua guru mata


pelajaran

surat

Pertemuan P / PK
Tingkatan Enam
dengan pelajar

Guru Penyelidikan

34

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL


21200 KUALA TERENGGANU

NO. TEL : 09-6624406


NO. FAX : 09-6622711

ENARAI BUKU TEKS / BUKU RUJUKAN / ALAT BANTU MENGAJAR

Mata Pelajaran : EKONOMI


BIL

ITEM/ NAMA ALAT

1.

LATIHAN BESTARI PELANGI EKONOMI ASAS TINGKATAN


4 & 5 - PELANGI

2.

FOKUS U SPM EKONOMI ASAS - PELANGI

3.

LESTARI E-MENTOR EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 & 5


INFO DIDIK

4.

KOLEKSI KERTAS PEPERIKSAAN SEBENAR EKONOMI


ASAS SPM DIDIK

LOKASI

CATATAN
35 BUAH
1 BUAH
3 BUAH
30 BUAH

5.

PRAKTIS TOPIKAL MAKSIMUM EKONOMI ASAS TING 4 &


5 CERDIK

6.

SKOR A DALAM SPM EKONOMI ASAS PELANGI

7.

FOKUS INDIGO EKONOMI ASAS SPM PELANGI

8.

TEKS PRA-U STPM, MIKROEKONOMI LONGMAN

9.

PRAKTIS EFEKTIF STPM, MIKROEKONOMI FAJAR


BAKTI

10.

MIKROEKONOMI (SADONO SUKIRNO) ANEKA

11.

STRATEGI MENJAWAB SOALAN STPM, MIKROEKONOMI


FAJAR BAKTI

12.

KOLEKSI KERTAS MODEL STPM, EKONOMI 1 & 2


FEDERAL

30 BUAH
2 BUAH
BILIK
PENGURUSAN
TINGKATAN 6

2 BUAH
10 BUAH
2 BUAH
1 BUAH
1 BUAH
30 BUAH
30 BUAH
1 SET

13.

LEMBARAN PRAKTIS STPM, EKONOMI 1 & 2 PUSTAKA


SARJANA

1 SET

14.

MODUL P & P KERTAS 1 & 2

2 SET

15.

MODUL SOALAN OBJEKTIF EKONOMI KERTAS 1 & 2


STPM

2 SET

16.

MODUL SOALAN ESEI KERTAS 1 & 2

1 SET

17.

KOLEKSI SOALAN SPM DAN STPM TAHUN-TAHUN LEPAS

2 SET

18.

BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM BENTUK POWER


POINT

KOMPUTER
PERIBADI
GURU

1 SET

SMKBT/2012

35

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL
21200 KUALA TERENGGANU

NO. TEL : 09-6624406


NO. FAX : 09-6622711

NGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN PANITIA TAHUN 2011

MATA PELAJARAN
ANGGARAN PERUNTUKAN
BIL
1.
2.
3.

4.

: EKONOMI TINGKATAN ENAM


: RM225

PERKARA
Baki awal
penerimaan
perbelanjaan

PENERIMAAN
(RM)

PERBELANJAAN
(RM)

BAKI
(RM)
-

255
Bahan
bantu
mengajar
Buku
panitia
Kertas
kajang
Marker Pen

Baki akhir

140.00
RM30.00
RM40.00
RM15.00
-

Jumlah Anggaran Perbelanjaan ialah


Ringgit Malaysia : Dua ratus dua puluh lima sahaja

SMKBT/2012

36

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT TUNGGAL


21200 KUALA TERENGGANU
NO. TEL : 09-6624406
NO. FAX : 09-6622711

JADUAL PENCERAPAN GURU

BIL
1.
2.
3.

TARIKH
MINGGU 1
BULAN MAC
MINGGU 4
BULAN APRIL
MINGGU 1

NAMA GURU

MASA
DICERAP

CATATAN

ZAKARIA SULONG
ZAKARIA SULONG
CHE ROHASNIYAH ALI

SMKBT/2012

37

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

4.

BULAN MAC
MINGGU 4
BULAN APRIL

CHE ROHASNIYAH ALI

PENUTUP
Adalah menjadi tanggungjawab Panitia Ekonomi di samping kerjasama daripada
pihak pengurusan pelajar untuk mempastikan kejayaan pelajar

khasnya dan kejayaan

sekolah amnya. Saya dan semua guru di bawah Panitia Ekonomi Tingkatan Enam SMKBT
sangat-sangat berharap keputusan Ekonomi STPM

2012 dan tahun-tahun seterusnya

memperlihatkan kecemerlangan selaras dengan slogan Jabatan Pendidikan Negeri


Terengganu iaitu MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG ADALAH AMANAH KITA.
Wassalam.

Disediakan oleh :

.
(CHE ROHASNIYAH ALI)
Ketua Panitia Ekonomi Tingkatan Enam,
SMK Bukit Tunggal,
21200 Kuala Terengganu.

SMKBT/2012

38

Panitia Ekonomi Tingkatan Enam

SMKBT/2012

39