Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI

BIDANG OBJEKTIF
Membolehkan murid:
URUS DIRI 1.1 mengamalkan makan dan minum yang betul

1.2 mengamalkan cara makan yang betul

1.3 membuka dan memakai pakaian tanpa bantuan

1.4 mengenalpasti jenis pakaian mengikut situasi

1.5 berdadan

1.6 menguruskan diri semasa mencapai akil baligh

KEBERSIHAN DAN 2.1 Menyebut,menama dan melabel anggota badan


KESIHATAN
2.2 menyatakan fungsi anggota badan

2.3 menama dan melabel alat penjagaan diri


dan fungsi

2.4 membersihkan bahagian anggota badan

PENGGUNAAN TANDAS 3.1 memaklumkan apabila perlu ke tandas


DAN BILIK AIR
3.2 mengenalkan simbol dan perkataan tandas
3.3 menama dan memperkenalkan jenis tandas

3.4 menggunakan tandas dengan cara yang betul

3.5 menjaga kebersihan tandas dan bilik air


selepas menggunakannya

PENGURUSAN DALAM 4.1 menyebut dan menyenarai alatan dalam bilik


DAN LUAR BILIK DARJAH darjah
4.2 mengenal kebersihan bilik darjah

4.3 menyusun benda-benda dalam bilik darjah/ruang


pada tempat yang sesuai

4.4 menjalankan tugas harian dalam bilik darjah

4.5 menceriakan kelas

4.6 menamakan perkakas dan kegunaannya untuk


membersihkan kawasan luar bilik darjah

4.7 Membersihkan dan mengemaskan persekitaran


luar bilik darjah

PENGURUSAN TEMPAT 5.1 Mengenalpasti dan membezakan jenis ruang bilik


TINGGAL di rumah dan fungsinya

5.2 mengemas dan menyusun peralatan


peralatan di setiap ruang bilik

5.3 menjaga kebersihan ruang bilik

5.4 mematuhi peraturan penggunaan ruang/bilik


ENGURUSAN DIRI

KANDUNGAN

1.1.1 Peralatan yang digunakan untuk minum


1.1.2 Pelbagai cara minum
1.1.3 Adab sebelum dan selepas minum

1.2.1 Peralatan yang digunakan untuk makan


1.2.2 Cara makan
1.2.3 Adab sebelum dan selepas makan

1.3.1 Jenis-jenis pakaian


1.3.2 Prosedur membuka pakaian
1.3.4 Prosedur memakai pakaian

1.4.1 Uniform sekolah


1.4.2 Pakaian sukan
1.4.3 Pakaian Unit beruniform
1.4.4 Pakaian menghadiri majlis tertentu

1.5.1 Kepala
1.5.2 Badan
1.5.3 Tangan
1.5.4 Kaki

1.6.1 Penjagaan sebelum ,semasa dan selepas haid

2.1.1 Fungsi anggota badan

2.2.2 Deria

2.3.1 Alat penjagaan diri


2.3.2 Fungsi alat penjagaan diri

2.4.1 Kepala
2.4.2 Badan
2.4.3 Tangan
2..4.4 kaki

3.1.1 Latihan memberitahu ke tandas

3.2.1 Simbol dan papan tanda


3.3.1 Jneis-jenis tandas

3.4.1 Cara menggunakan tandas

3.5.1 Penjagaan tandas dan bilik air di sekolah,


rumah dan tempat ibadat

4.1.1 Aalatan membersihkan bilik darjah

4.2.1 Peraturan menjaga kebersihan bilik darjah

4.3.1 Barang-barang sendiri di tempat khas


4.3.2 Kedudukan barang di tempat tertentu
4.3.3 Susunan peralatan yang telah digunakan

4.4.1 Pintu dan tingkap


4.4.2 Suis elektrik
4.4.3 Susunan perabot

4.5.1 Hiasan kelas

4.6.1 Alatan untuk membersihkan luar bilik darjah


dan fungsinya

4.7.1 kawasan kaki lima dan longkang


4.7.2 Kawasan sekitar bilik darjah
4.7.3 tempat makan

5.1.1 Jenis-jenis ruang bilik

5.2.1 Alatan setiap ruang/bilik

5.3.1 Cara-cara menjaga kebersihan ruang/bilik

5.4.1 Peraturan penggunaan ruang/bilik