Anda di halaman 1dari 1

PELAN LALUAN KECEMASAN SJK TAMIL ALOR GAJAH

BLOK A
TAHUN 5K

B.KOMPUTE
R

PERPUSTAKA
AN

TAHUN 4K

TAHUN 4T

TAHUN 5T

TAHUN 2K

TAHUN 2T

TAHUN 3K

TAHUN 3T

B.SAINS

TAHUN 1T

BILIK KH

TAHUN 1K

B. MUZIK

TP
TL

BLO
K
A
BILIK GURU

TAHUN 6T

PEJABAT B. GURU.

TP
TL

BESAR

TAHUN 6K

PENTAS

TP
TL

DATARAN
PERHIMPUN
AN
POND
OK
JAGA

BILIK
KAUNSELIN
G

PEMULIHAB
N

LINUS

BILIK
GERAKAN

TN
B

TL

TP

KANTIN

PUSAT
SUMBER

BOSS

STOR

BLOK
B
SUKAN

PRASEKOLAH

BLOK C

TEMPAT LETAK KERETA GURU DAN KAKITANGAN SEKOLAH