Anda di halaman 1dari 27

KURSUS KEPEMIMPINAN MANIKAYU

(PENGAKAP KANAK-KANAK)

Disediakan oleh
Salihin Bte Narawi
(810123-61-5078)
DPLI-PSV

Definisi Komunikasi.

Ringkasnya, komunikasi adalah penghantaran,


penerimaan atau pertukaran maklumat,
pendapat atau idea dengan tulisan, percakapan
atau imej visual atau mana-mana kombinasi
ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang
dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh
sesiapa yang terlibat.

ISYARAT-ISYARAT SULIT PENGAKAP.


Setiap anggota pengakap perlu mendalami dan
mempraktikkan isyarat-isyarat sulit dalam
berkomunikasi dalam kepengakapan.
Antaranya seperti mengenal tanda, isyarat, simbol,
lukisan, asap, bendera, wisel, gendang dan sebagainya.
Kesemuanya mengandungi kod rahsia yang amat
penting dan amat berguna dalam pergerakan
pengakap.

Perhubungan dan Komunikasi Dalam Pengakap

Dengan menguasai dan memahami isyarat sulit


membolehkan anggota pengakap memperoleh lencana
dalam pergerakan pengakap:
Pengakap Muda memahami isyarat atau Kod
Semaphore untuk memperoleh Lencana Ahli
Perhubungan.
Pengakap Laut menguasai teknik menghantar
semboyan menggunakan Kod Antarabangsa Bumi
ke Udara dan Kod Semaphore untuk memperoleh
Lencana Helsman.

BENTUK BERKOMUNIKASI/ ISYARAT SULIT


YANG DIGUNAKAN.
Berkomunikasi secara lisan.
Berkomunikasi secara bertulis
Berkomunikasi secara semboyan

Teknik Berkomunikasi

Berkomunikasi secara semboyan

Semboyan/Isyarat dengan wisel;


Semboyan dengan bendera;
Semboyan dengan lampu;
Semboyan dengan gendang;
Semboyan dengan unggun api;
Semboyan dengan suar;
Semboyan dengan tangan;
Semboyan dengan tali;
Semboyan dengan tanda

Teknik Berkomunikasi

Semboyan/Isyarat dengan wisel :


Diguna oleh anggota pengakap, sama ada :
ketika mengadakan perjumpaan atau aktiviti
perkhemahan;
ketika membuat aktiviti perbarisan.
Merupakan salah satu latihan dalam aktiviti
kemahiran pengakap.

Teknik Berkomunikasi

Contoh semboyan atau isyarat dengan wisel :


Diam / Sedia

____

Semua berkumpul

..

Ketua Kumpulan

Ketua Sekawan

..

Pen. Ketua Sekawan :

Kuarter Master

____ ____

Kecemasan

Teknik Berkomunikasi

Semboyan/Isyarat dengan bendera :


Setiap gerak bendera yang dikibarkan membawa
abjad-abjad tertentu yang telah ditetapkan dalam
Kod Semaphore.
Perlu disampaikan dengan ringkas dan tidak terlalu
panjang.
Memerlukan dua batang bendera yang kecil dan
pendek.
Menggunakan kedua-dua belah tangan.
Dilakukan di kawaan lapang atau puncak yang
tinggi.

Teknik Berkomunikasi

Semboyan/Isyarat dengan lampu :


Digunakan untuk menyampaikan mesej dalam
keadaan gelap atau pada waktu malam.
Menggunakan sistem Kod Morse.
Menggunakan cahaya lampu untuk menghantar
isyarat dengan Kod Morse.

Teknik Berkomunikasi

Semboyan/Isyarat dengan gendang :


Gendang boleh digunakan untuk menyampaikan
maklumat.
Bunyinya yang kuat dan jelas dapat menarik
perhatian dengan mudah.
Cara ketukan atau paluan gendang membawa
maksud yang tertentu.
Boleh mencipta sendiri berdasarkan Kod Morse.

Teknik Berkomunikasi

Semboyan/Isyarat dengan unggun api :


Semboyan asap.
Semboyan nyalaan api.

Teknik Berkomunikasi

Semboyan/Isyarat dengan tangan :


Tangan juga boleh digunakan untuk menyampaikan
isyarat, maklumat atau arahan.
Digerak berdasarkan Kod Semaphore untuk
memberikan arahan.
Dilakukan untuk memanggil atau memberi arahan
kepada rakan yang berada di tempat jauh.
Boleh mengelak pemimpin menggunakan terlalu
banyak suara.

Teknik Berkomunikasi

Semboyan/Isyarat dengan tangan

Isyarat Sulit pengakap.


Tangan...

Semboyan/Isyarat dengan tanda/isyarat sulit


Isyarat sulit pengakap digunakan sebagai panduan
dalam pengembaraan pengakap.
Pengakap perlu tahu simbol-simbol/isyarat-isyarat sulit
semasa mengembara untuk mengikuti jejek kawankawannya.
Simbol atau isyarat ini biasanya dibuat dengan
melakarkan garisan pada tanah atau pasir, contengan
pada batu atau pokok atau tembok, menggunakan
ranting kayu, batu, rumput, daun-daun dan sebagainya.

Beberapa contoh tanda/isyarat sulit dalam pengakap :


Ikut arah ini :

Ditulis atau digaris pada tanah menggunakan ranting kayu,


daun lalang, rumput atau batu-batu kecil yang disusun /
diatur membentuk anak panah bagi menunjukkan arah yang
dimaksudkan.

Isyarat menggunakan rumput :

Ikut arah hujung rumput

Isyarat menggunakan kayu/ranting :

Ikut arah kayu dipatahkan

Isyarat menggunakan batu :

Ikut arah batu kecil

Ikut ke kiri

Jalan terus

Ikut ke kanan

Isyarat menggunakan nombor :

Ada berita tiga


langkah dihadapan

Menunjukkan adanya berita/surat


atau isyarat pada arah dan jarak
yang ditunjukkan.

Ditulis/dilukis/digariskan di atas
tanah menggunakan kapur/kayu
atau sebagainya.
Bentuk sedemikian juga boleh
dibentuk menggunakan batu-batu
kecil.

Isyarat menggunakan simbol atau lukisan :


Jangan ikut jalan / arah ini
Menunjukkan bahawa jalan atau
arah yang ditunjukkan tidak boleh
dilalui.
Boleh digunakan sebagai isyarat
merbahaya.
Dibentuk dengan menggunakan
ranting kayu, daun atau menyusun
batu-batu kecil.

Isyarat menggunakan simbol atau lukisan :


Saya sudah pulang
Isyarat menunjukkan tanda bahawa
pemesan sudah pulang atau balik
ke rumah, kem, atau sekolah.
Boleh dibuat dengan melukis di
atas tanah, menggunakan ranting
kayu, atau menyusun batu-batu
kecil.

Isyarat menggunakan simbol atau lukisan :


Saya sudah pulang

Isyarat menunjukkan terdapatnya


sumber air bersih di hadapan atau
pada arah yang ditunjukkan.
Boleh dibina menggunakan ranting
kayu, batu-batu kecil, tali atau
dilukis di atas tanah.

Isyarat menggunakan simbol atau lukisan :


Saya sudah pulang

Sumber air tidak bersih yang tidak boleh diminum di


hadapan atau pada arah yang ditunjukkan.

Isyarat menggunakan simbol-simbol lain :

Arah aliran air

Ada bahaya di hadapan

Tunggu di sini

Ada perkhemahan di hadapan

Isyarat menggunakan simbol-simbol lain :

Kami berpecah:
Tiga ke kiri
Dua ke kanan

Ada orang sakit

Ada orang berbahaya


( jahat/gila )

Ada binatang buas

Minta bantuan / Kecemasan / SOS