Anda di halaman 1dari 16

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015

BIDANG
Pentadbiran &
Pengurusan

PROGRAM
Pengurusan Fail,
Bilik, Aktiviti dan
Program

OBJEKTIF
Mengemaskini pentadbiran
Bimbingan dan Kaunseling.
Memastikan program Bimbingan
dan Kaunseling berjalan dengan
lancar

SASARAN
Semua
warga SKPB

PERSONALIA
Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental

Program Transisi
tahun 1.( Salam
Perkenalan)

Murid bersuaikenal dengan rakan


sebaya dan guru-guru serta
dapat menyesuaikan diri dengan
persekitaran sekolah.

Murid
tahun 1

Guru Bimbingan
dan Kaunseling /
Guru tahun 1

Pembangunan
Diri

Program Kepimpinan
Ketua dan Penolong
Ketua Kelas

Supaya murid lebih bermotivasi


dan tahu peranan serta
tanggungjawab dalam
melaksanakan tugas

Ketua kelas
dan
penolong
Ketua Kelas

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Akademik

Pecutan Awal UPSR

Supaya murid ada motivasi dan


persediaan untuk cemerlang
dalam UPSR 2015

Murid
Tahun 6

Guru Bimbingan
dan Kaunseling
dan AJK tahun 6

Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental

Program
Pemantapan Disiplin
Murid

Memberi pendedahan kepada


murid tentang peraturanperaturan sekolah dan cara
mengatasi masalah disiplin di
sekolah.

Murid tahap
2

Guru Bimbingan
dan Kaunseling /
Guru Disiplin

Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental

Majlis Penyerahan
Mentor-mentee
(Program Sekolah
Penyayang)

Supaya murid tahu bahawa guru


sentiasa menyayangi dan ambil
berat anak muridnya.

Warga
SKPB

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Akademik

Ujian Psikometrik

Untuk mengetahui kemajuan


dalam pembelajaran yang telah
dilalui selama 3 tahun di sekolah.

Murid
tahun 3

Guru Bimbingan
dan Kaunseling /
Guru Kelas

Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental

Ceramah Motivasi
Kerohanian Tahun 46

Sebagai usaha untuk


menggegarkan motivasi
kerohanian diri murid. Kesedaran
diri kepada murid supaya
bersedia fizikal dan mental untuk
bertarung bagi mencapai
kecemerlangan dalam UPSR yang
akan mereka hadapi.

Murid
tahun 4- 6

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Pembangunan

Kursus Asas PRS

Membantu murid memahami dan

PRS

Guru Bimbingan

Januari

BULAN
1

Nining Ali

TARIKH
Sepanjang
tahun

CATATAN

Page 1

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015

11

Februari

10

Diri Murid

12

menguasai asas komunikasi dan


mempraktikkannya dengan
rakan-rakan, guru, keluarga dan
orang lain

dan Kaunseling
kerjasama Badan
Disiplin SKEB

Pembangunan
Diri Murid

Kem Kepimpinan Jati


Diri Pengawas

Murid tahu peranan dan tugas


mereka sebagai pengawas

Pengawas

Guru Bimbingan
dan Kaunseling /
AJK guru
Pengawas

Pembangunan
Diri Murid

Majlis Pelantikan
Pengawas dan PRS

Supaya mereka tahu bahawa


pelantikan mereka diiktiraf oleh
pihak sekolah dan mereka
seronok menjalankan tugas

Pengawas
dan ahli
PRS

Guru Bimbingan
dan Kaunseling /
AJK guru
Pengawas

Pengurusan dan
pentadbiran

Mesyuarat AJK Unit


Bimbingan dan
Kaunseling kali ke 1

Tahu peranan dan tugas serta


tanggungjawab AJK

AJK Unit
Bimbingan
dan
kaunseling

PK HEM

Februari
hingga
September

Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental

Program kaunseling
Berfokus

Membantu murid yang


mempunyai masalah dalam
pelajaran dan juga masalah
disiplin. Tujuannya supaya dapat
melahirkan murid yang
cemerlang dalam akademik dan
budi pekerti

Murid
tahun 6

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

14

Sepanjang
Bulan
Februari

Pendidikan
Pencegahan
dadah

Kempen Pendidikan
Pencegahan Dadah
dan Rokok

Memberi panduan dan dorongan


kepada murid dalam memerangi
najis dadah
(ANDA CUBA ANDA SENGSARA )

Semua
warga

Guru Bimbingan
dan kaunseling
dan Panitia
Pendidikan
Jasmani

15

Mac hingga
April

Pendidikan
Kerjaya

Program Karnival
Kerjaya
Ceramah Kerjaya,
Pertandingan
Mewarna Kerjaya
dan Folio Kerjaya

Memberi panduan kepada murid


tentang personaliti dan cita-cita
supaya selaras dengan diri
sendiri

Semua
warga

Guru Bimbingan
dan Kaunseling
dan AJK UBK

Akademik

Ceramah Motivasi
Persediaan Awal
UPSR (tahun 5)

Murid dapat mempelajari


kemahiran belajar dan
persediaan mereka dari segi
fizikal dan mental dalam hadapi
UPSR kelak

Murid
tahun 5

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Mac

13

16

Nining Ali

Page 2

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015


Keibubapaan

Bengkel menjawab
soalan UPSR 2015

18

Keibubapaan

Program Motivasi
bersama waris
Semakin Hari
Semakin
Cemerlang

Akademik

Seminar Teknik
Menjawab soalan
UPSR

Membimbing murid agar dapat


menjawab soalan dengan
cemerlang

Pembangunan
Diri Murid

Kem Kepimpinan
Waja Diri Pengawas

Murid tahu peranan dan tugas


mereka sebagai pengawas

Pengawas

Guru Bimbingan
dan Kaunseling /
AJK Pengawas

Program sekolah
Selamat
Mencegah
Kebakaran

Membantu murid supaya murid


tahu tentang keselamatan berada
di sekolah sekiranya berlaku kes
kecemasan dengan aktiviti
ceramah dan pameran.

Semua
warga
SKPB

AJK program
Sekolah Selamat

Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental

Minggu Sahsiah
Tahap 2
Jangan Ponteng

Tujuannya untuk mengurangkan


kadar ponteng yang ada dan
murid tahu keburukan ponteng
boleh memberi banyak
keburukan dalam pembelajaran
di sekolah.

Murid yang
terlibat

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental

Penerapan Input
Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental
Program DWEN
(Dasar Warga Emas
Negara)

Membantu murid mengenali diri


sendiri

Semua
Warga
SKPB

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Murid mengenali Warga Emas


dengan mengadakan program
Hormatilah Warga Emas.

Semua
warga SKPB

Guru Bimbingan
dan Kaunseling
dan Panitia Sivik
dan
Kewarganegaraa
n

19

20

April

17

21

23

24

Mei

22

Nining Ali

Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental

Ibu bapa mengetahui bagaimana


cara untuk murid-murid skor
markah dalam kertas UPSR.
Ibubapa dapat membantu murid
menjawab kertas UPSR.
Ibu bapa tahu peranan mereka
dalam mendidik anak-anak
supaya anak minat untuk belajar
dan Berjaya dalam UPSR

Ibubapa
Murid
Tahun 6

Guru Bimbingan
dan Kaunsling /
AJK UBK dan AJK
Guru Pengawas

Waris tahun
5 dan 6

Guru Bimbingan
dan Kaunseling /
AJK tahun 6

AJK Bimbingan
dan Kaunseling /
AJK tahun 6

Page 3

Meningkatkan tahap
pengetahuan dan amalan sihat,
bersih dan selamat

Semua
warga SKPB

Guru Bimbingan
dan Kaunseling
dan Doktor Muda

Pengurusan &
Pentadbiran

Laporan separuh
tahun Unit
Bimbingan dan
Kaunseling

Sebagai dokumentasi program


yang telah dijalankan dan laporan
kepada pihak pentadbiran.

Guru
Bimbingan
dan
Kaunseling

PK HEM

Pengurusan dan
pentadbiran

Mesyuarat AJK Unit


Bimbingan dan
Kaunseling kali ke 2

Perbincangan tentang program


yang telah dan akan berjalan
sepanjang tahun 2014.

AJK Unit
Bimbingan
dan
kaunseling

PK HEM

Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental

Penerapan Input
Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental
Pengurusan Fail,
Bilik, Aktiviti dan
Program

Membantu murid mengenali diri


sendiri

Semua
Warga
SKEB

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Mengemaskini pentadbiran
Bimbingan dan Kaunseling.
Memastikan program Bimbingan
dan
Kaunseling berjalan dengan
lancar

Semua
warga SKPB

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Akademik

Program
Menghadapi
Peperiksaan

Membantu murid membuat


persediaan terakhir sebelum
peperiksaan UPSR

Murid
tahun 6

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Psikososial &
Kesejahteraan
Mental

Bulan Patriotisme
Saya Anak
Merdeka

Memberi pendedahan kepada


murid tentang Erti Kemerdekaan
dan semangat sayangkan negara.

Semua
warga SKPB

Guru Bimbingan
dan Kaunseling
dan Panitia Sivik
dan
Kewarganegaraa
n

Jun

Program Makan
Secara Sihat

Julai

25

26

Pembangunan
Diri

Ogos

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015

27

28

29

30

31

Nining Ali

Pentadbiran &
Pengurusan

Page 4

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015


Akademik

Bengkel Kemahiran
Belajar tahun 5

Murid dapat mempelajari


kemahiran yang diperlukan
berdasarkan kelemahan dalam
teknik atau cara
belajar

Murid
tahun 5

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Akademik

Bengkel Kemahiran
Belajar tahun 4

Murid dapat mempelajari


kemahiran yang diperlukan
berdasarkan kelemahan teknik @
cara belajar

Murid
tahun 4

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Pengurusan dan
pentadbiran

Mesyuarat AJK Unit


Bimbingan dan
Kaunseling kali ke 3

Laporan Aktiviti yang telah


dijalankan dan perancangan
tahunan 2015

AJK Unit
B&K

PK HEM

Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental

Penerapan Input
Psikososial dan
kesejahteraan
mental

Membantu murid mengenali diri


sendiri

Semua
warga SKPB

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

36

Pengurusan &
Pentadbiran

Laporan tahun Unit


Bimbingan dan
Kaunseling

Sebagai dokumentasi program


yang telah dijalankan dan laporan
kepada pihak pentadbiran.

Guru B & K

PK HEM

37

Akademik

Ujian Psikometrik

Untuk mengetahui kemajuan


dalam pembelajaran yang telah
dilalui selama 3 tahun di sekolah.

Murid
tahun 3

Guru Bimbingan
dan Kaunseling /
Guru Kelas

Program Pasca UPSR


2015

Sebagai memenuhi aktiviti di


sekolah setelah tamat UPSR

Murid
tahun 6

Guru Bimbingan
dan Kaunseling /
AJK tahun 6.

Pengurusan &
Pentadbiran

Program Budaya
Tutup Sekolah dan
perancangan 2016

Sebagai perancangan untuk


aktiviti tahunan

Guru B & K

PK HEM dan
pentadbiran
sekolah.

Sept

32

34

Nov

35

Okt

33

Psikososial dan
Kesejahteraan
Mental

40

Sepanjang
tahun

Pentadbiran &
Pengurusan

Pengurusan Fail,
Bilik, Aktiviti dan
Program

Mengemaskini pentadbiran
Bimbingan dan Kaunseling.
Memastikan program Bimbingan
dan
Kaunseling berjalan dengan
lancar

Semua
warga SKPB

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

41

Sepanjang
tahun

Akademik

Bimbingan kelas

Program dijalankan di dalam


kelas mengikut jadual yang telah
ditetapkan dan sesi berjalan

Tahun 1
hingga
tahun 6

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

38

39

Nining Ali

Page 5

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015


mengikut modul yang disediakan
42

Sepanjang
tahun

Bimbingan dan
kaunseling

Sesi Bimbingan dan


Kaunseling

Membantu murid dan individu


menyedari tentang kekuatan,
kelemahan diri dan
persekitarannya supaya ia dapat
berkembang dan mencapai
kesejahteraan diri

Semua
warga SKPB

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

43

Sepanjang
tahun

Pentadbiran &
Pengurusan

Pengurusan Fail,
Bilik, Aktiviti dan
Program serta
maklumat berkaitan
Kaunseling
mengikut bidang.

Mengemaskini pentadbiran
Bimbingan dan Kaunseling.
Memastikan program Bimbingan
dan Kaunseling berjalan dengan
lancar

Semua
warga SKPB

Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :
____________________

(PUAN NINING BINTI ALI)


SK Padang Banggi
Kudat

CARTA GANTT SKPB 2015


BIL

BIDANG
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AKADEMIK
Kemahiran Belajar Tahun 1 hingga tahun 6
Teknik Belajar Cemerlang Dalam Kelas
Pecutan Awal UPSR Tahun 6
Seminar Teknik Menjawab Soalan UPSR
Program Menghadapi Peperiksaan UPSR
Ceramah Motivasi Persediaan Awal UPSR (tahun 5)
Bengkel Kemahiran Belajar Tahun 4
Bengkel Kemahiran Belajar Tahun 5

Nining Ali

/
/
/

BULAN
6
7

10

11

12

/
/
/
/
/

Page 6

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015


9.

Ujian Psikometrik

1.
2.

KERJAYA
Program Karnival Kerjaya
Pengumpulan Maklumat Kerjaya

1.
2.
3.
4.

PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Kaunseling Individu
Kaunseling Kelompok
Bimbingan Individu
Bimbingan Kelompok

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL


Program Transisi Tahun 1
Penerapan Input Psikososial dan Kesejahteraan Mental
Program Kaunseling Berfokus
Program Mentor-Mentee (Sekolah Penyayang)
Program DWEN(Dasar Warga Emas Negara)
Bulan Kemerdekaan (Saya Anak Merdeka)

1.
2.

PROGRAM KEIBUBAPAAN
Program Keibubapaan (Semakin Hari Semakin Cemerlang)
Bengkel Menjawab Soalan Ibubapa Murid T.6 SKPB

1.
2.
3.
4.

PEMBANGUNAN DIRI
Ceramah oleh Pihak Kesihatan tentang Pemakanan Secara
Sihat
Program Kepimpinan Pengawas
Program Kepimpinan Ketua dan Penolong Ketua Kelas
Kursus Asas PRS

/
/
/
/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH / ROKOK /


INHALAN DAN HIV/ AIDS

Nining Ali

Page 7

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015


1.

Kempen Pendidikan Pencegahan Dadah dan Rokok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


Maklumat Kerjaya
Maklumat Pendidikan dan Latihan
Maklumat Dadah
Maklumat HIV / AIDS
Maklumat Bahaya Rokok
Rancangan Tahunan
Kertas Kerja Program
Buku Rekod Perkhidmatan
Borang-borang Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Jadual waktu Perkhidmatan
Maklumat Murid
Laporan Program
Keceriaan Bilik Bimbingan dan Kaunseling
Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
Laporan dan Rekod Sesi
Penilaian Program
Rekod dan Laporan Kewangan

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Disediakan Oleh:

/
/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

Disemak Oleh:

( PUAN NINING BINTI ALI)


SK Padang Banggi
Kudat

Matlamat Strategik Merealisasikan Kemanjadian Murid


1. Memupuk Sikap Bermotivasi Dan Berinovasi Serta Berfikiran Rasional
Nining Ali

Page 8

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015


2.
3.
4.
5.
6.

Pengusaan Pelbagai Kemahiran


Membudayakan Pemikiran Kreatif Dan Inovatif
Mewujudkan Rasa Kepunyaan Yang Mantap Kepada Sekolah
Memantapkan Pelaksanaan Program-Program Peningkatan Prestasi Akademik
Membentuk Dan Mengukuhkan Watak Murid Bersahsiah.

Misi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling


Untuk Merealisasikan Visi, Kami Akan Memastikan Misi Berikut Dilaksanakan Dengan Jayanya :
Menguruskan Program Dan Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling Dengan Cekap Dan Berkesan
Melahirkan Murid Yang Mempunyai Kepintaran Inteleq (Iq), Emosi Yang Tinggi (Eq) Dan Berakhlak Mulia (Sq)
Membimbing Murid Ke Arah Mencapai Prestasi Yang Tinggi Dalam Akademik
Mewujudkan Suasana Pembelajaran Yang Memberansangkan Melalui Program Bimbingan Dan Kaunseling
Memberikan Pendidikan Kerjaya Bersepadu Kepada Murid
Memupuk Semangat Patriotik Dan Kualiti Kepimpinan Dalam Kalangan Murid
Visi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Menjadi Peneraju Utama Dalam Mewujudkan Suasana Yang Teraputik Dan Kondusif
Di Sekolah Menjelang Tahun 2014
Moto Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Informasi, Kecemerlangan, Kesejahteraan

Piagam Pelanggan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling


Menyediakan Bilik Bimbingan Dan Kaunseling Yang Kondusif Dan Teraputik
Menerima Semua Klien Tanpa Syarat
Memenuhi Temujanji Klien
Memaklumkan Perubahan Tarikh Atau Masa Temujanji Sekurang-Kurangnya Sehari Sebelum Tarikh Dan Masa Yang
Lain
Menjalankan Sesi Kaunseling Dengan Penuh Etika Dan Profesional
Menjalankan Sesi Kaunseling Dalam Tempoh Masa 40 Hingga 60 Minit Bagi Setiap Sesi Individu Atau Kelompok
Menerima Dan Melayan Klien Kaunseling Krisis Dengan Serta Merta
Melaksanakan Program Yang Dirancang Dengan Ikhlas Dan Bertanggungjawab
Nining Ali

Page 9

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015


Objektif Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Merancang, Menyelaras, Mengawal Dan Menilai Perkhidmatan Dan Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling Ke Arah
Mencapai Hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Memberi Khidmat Penyuburan Dan Pengayaan Meliputi Semua Aspek Perkembangan Diri Murid Dengan Menyediakan
Peluang, Kemudahan Dan Pengalaman Yang Selaras Dengan Kemampuan Potensi Murid
Memberi Khidmat Pencegahan Iaitu Menghindarkan Murid Daripada Terlibat Dalam Perbuatan Salah Laku Seperti
Tingkah Laku Tidak Berdisiplin, Penggunaan Dadah, Merokok, Laku Musnah, Peras Ugut, Menyertai Pertubuhan Haram
Dan Perbuatan Anti Soasial Yang Lain
Memberi Khidmat Bersifat Pemulihan Dengan Tujuan Mengorientasikan Semula Murid Yang Bermasalah Supaya
Mereka Mampu Menghadapi Dan Mengatasi Masalah Sendiri
Memberi Khidmat Kaunseling Krisis Kepada Murid Yang Memerlukan
Memberikan Perkhidmatan Ke Arah Membangun Dan Memajukan Sekolah Dari Segi Akademik, Sahsiah Dan
Kokurikulum
Menyediakan Perkhidmatan Dari Segi Akademik, Psikososial Dan Kesejahteraan Mental, Kerjaya, Keibubapaan Dan
Pembangunan Murid Kepada Semua Murid.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) TOV & SASARAN


BIL

SASARAN

1.

2.

ISU

Hanya 70% murid


yang datang dan
menggunakan
kemudahan di bilik
bimbingan dan
kaunseling

Terdapat stigma
setiap murid yang

Nining Ali

MATLAMAT

Meningkatka
n fungsi bilik
bimbingan
dan
kaunseling

Mewujudkan
budaya

OBJEKTIF

Meningkatkan
kehadiran murid ke
bilik bimbingan dan
kaunseling

Meningkatkan
murid yang

PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI)

Murid berminat datang ke bilik


bimbingan dan kaunseling
Kelab bimbingan dan kaunseling aktif
dalam membantu aktiviti murid di
bilik bimbingan dan kaunseling

TOV

2014

2015

70%

80%

90%

40%

50%

30%

Bilik bimbingan dan kaunseling ceria


dan kaya dengan pelbagai sumber
maklumat

70%

80%

85%

Ramai murid ingin berjumpa dengan

30%

50%

60%

Page 10

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015

3.

datang berjumpa guru


bimbingan dan
kaunseling adalam
murid yang
bermasalah

perkhidmata
n bimbingan
dan
kaunseling
yang
berkesan

bermasalah mampu
diberikan khidmat
bimbingan dan
kaunseling oleh
guru B & K

guru bimbingan dan kaunseling

Kumpulan PRS tidak


berfungsi dengan baik

Meningkatka
n
keberkesana
n PRS
sebagai
model murid

Meningkatkan
ramai murid
berminat untuk
menjadi murid yang
dilatih menjadi PRS

Murid berminat menyertai PRS

3%

5%

10%

PRS menunjukkan contoh atau model


murid yang berdisiplin

3%

5%

10%

Pada tahun 2015, 10% dari


keseluruhan murid SKPB adalah PRS

3%

5%

10%

Strategi 1: Menaikkan taraf bilik bimbingan dan kaunseling


BI
L

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMPO
H

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN
KONTINGENSI

1.

Pengayaan sumber
maklumat

Guru
Bimbingan
dan
Kaunseling

Jan - Jun

RM 500.00
PCG

90% murid berminat untuk


berkunjung ke bilik
bimbingan dan kaunseling

Pelaksanaan bersama
antara guru-guru SKPB
dan kakitangan SKPB
serta guru B & K

2.

Kursus selenggara
Kelab bimbingan dan
kaunseling

Guru
Bimbingan
dan
Kaunseling

Mac dan
Ogos

RM 500.00
PCG

10% murid menyertai kursus


selenggara Kelab Bimbingan
dan Kaunseling

Usahasama bersama
antara guru bimbingan
dan kaunseling
dengan penceramah
jemputan

3.

Lawatan penanda
aras

Guru
Bimbingan
dan
Kaunseling

Feb

RM 100.00
PCG

Buru Bimbingan dan


Kaunseling boleh melihat
bagaimana cara sekolah
yang terpilih@ contoh dalam
PBK yang terbaik

Guru bimbingan dan


kaunseling melawat
sekolah yang terbaik
dalam PBK

CATATAN

Strategi 2 : Mewujudkan budaya perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang berkesan


1.

Menyediakan out-

Nining Ali

Guru

Jan

RM 100.00

90% murid tahu tentang

Peranan Guru

Page 11

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015


reach yang berkesan

2.

Menyediakan guru
bimbingan dan
kaunseling yang
efektif

bimbingan
dan
kaunseling
Pentadbiran
sekolah

Nov &
Dec

PCG

kewujudan bilik bimbingan


dan kaunseling di SKPB

Bimbingan dan
Kaunseling untuk
mempromosikan PBK

Tiada

60% masalah murid dapat


diselesaikan bersama

Guru B&K dan


pentadbiran sekolah

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN
KONTINGENSI

Strategi 3 : Meningkatkan keberkesanan PRS


BI
L
1.

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMPO
H

Melatih dan
menyediakan murid
menjadi PRS

Guru
bimbingan
dan
kaunseling

Jan - Okt

RM 300.00
PCG

Aktiviti untuk melatih murid


menjadi PRS dijalankan
setiap bulan

Guru bimbingan dan


kaunseling dengan
guru-guru SKPB yang
terlibat

Menyemai budaya
adab
sopan di sekolah

Guru
bimbingan
dan
kaunseling

MeiOktober

RM 100.00
PCG

Kempen budaya sopan


dijalankan untuk melahirkan
murid yang bersahsiah dan
berdisiplin

Guru Bimbingan dan


Kaunseling dan PK
HEM

2.

Disediakan oleh :
( PUAN NINING BINTI ALI)
SK Padang Banggi
Kudat

Nining Ali

CATATAN

Disahkan oleh :
____________________

Page 12

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015

Nama
Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:
:
:
:

LANGKAH

Kursus Asas PRS


Meningkatkan keberkesanan PRS sebagai model pelajar
Meningkatkan ramai murid yang berminat untuk menjadi murid yang dilatih sebagai PRS
Januari hingga Oktober
Murid-murid yang terpilih untuk PRS (30 orang)
RM300.00
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Memilih ahli kelab Bimbingan dan


Kaunseling

Guru Bimbingan dan Kaunseling dan


Guru-guru kelas yang terlibat

Melatih ahli Kelab Bimbingan dan


Kaunseling

Guru Bimbingan dan Kuanseling

Menyediakan jadual bertugas bagi


ahli Kelab Bimbingan dan Kaunseling

Guru Bimbingan dan Kuanseling

April

Menyediakan bahan buku skrap


melalui keratan akhbar

Guru Bimbingan dan Kuanseling


bersama ahli kelab

Sepanjang
bulan Jun

Mendapat maklum balas

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Oktober

Penambahbaikan

Guru Bimbingan dan Kaunseling

November

Nama
Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran

Nining Ali

:
:
:
:
:

1 kali
Sepanjang
tahun

STATUS /PELAN KONTIGENSI


30 orang murid dari tahun 2-6
Guru Bimbingan dan kaunseling
membuat perjumpaan bersama
ahli kelab setiap bulan

Program Kaunseling Berfokus


Membantu murid yang mempunyai masalah dalam pelajaran dan masalah akademik
Melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik dan budi pekerti
Februari hingga Oktober
Murid-murid yang bermasalah terutama murid tahun 6

Page 13

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015


Kos

: RM100.00

LANGKAH
1

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Perbincangan bersama guru kelas,


murid tahun 6 yang bermasalah
dalam disiplin dan pelajaran
Melatih ahli Kelab Bimbingan dan
Kaunseling

Guru Bimbingan dan Kaunseling dan


Guru-guru kelas yang terlibat

Menyediakan jadual bertugas bagi


ahli Kelab Bimbingan dan Kaunseling

Guru Bimbingan dan Kaunseling

April

Menyediakan bahan buku skrap


melalui keratan akhbar

Guru Bimbingan dan Kaunseling


bersama ahli kelab

Sepanjang
bulan Jun

Mendapat maklum balas

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Oktober

Penambahbaikan

Guru Bimbingan dan Kaunseling

November

Guru Bimbingan dan Kaunseling

STATUS /PELAN KONTIGENSI

1 kali

Membuat pemlihan murid yang


terlibat dengan program

Sepanjang
tahun

Guru Bimbingan dan kaunseling


membuat perjumpaan bersama
ahli kelab setiap bulan

PROSES PERANCANGAN

Nining Ali

Page 14

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015

Model Perancangan Strategik


Fasa 1

Proses Pra Perancangan

Fasa 2

Hala tuju: Mandat, Misi, Visi & Misi dan Visi Implisit

Fasa 3

Analisis Persekitaran

Fasa 4

Isu, Matlamat, KPI , Sasaran & Objektif

Fasa 5

Strategi, Taktik & Operasi

Fasa 6

Implementasi Strategi

Fasa 7

Penilaian & Maklum Balas Prestasi Pelaksanaan


Strategi

ANALISIS SWOT BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Nining Ali

Page 15

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2015

KEKUATAN (S)
S1
S2
S3
S4

Kerjasama daripada Guru Besar dan Guru guru


SKPB
Sokongan berterusan daripada pihak sekolah
Guru Besar memahami peranan dan tugas Guru
Bimbingan dan Kaunseling
Kerjasama dari Unit HEM
Aktiviti anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling
mendapat sambutan
PELUANG (O)

O1
O2

PIBG yang amat membantu


Ibu bapa yang bersedia membantu dari segi
kewangan

Nining Ali

KELEMAHAN (W)
W1
W2

Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah


P&P sebahagian guru perlu dimantapkan

CABARAN (C)
C1 Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai
C2 Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap

Page 16

Anda mungkin juga menyukai