Anda di halaman 1dari 3

257466130.

doc

Mata Pelajaran
Tingkatan
Tempoh
Bidang
Tajuk
Objektif

Matematik
1H
80 minit
Urutan dan Pola Nombor
Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK)
Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang

Pembelajaran

gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK)

Hasil Pembelajaran
Pengetahuan Sedia

suatu nombor bulat


Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi
Murid tahu mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga

Ada

nombor bulat dan menentukan sama ada satu nombor adalah

Nilai murni
ABM

gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi.


Kerjasama, yakin diri, berani mencuba, teliti
Jam randik, pistol berbentuk 'darts', lembaran kerja, buku

Kemahiran Berfikir
Catatan

teks
Analisis, Aplikasi
Pendekatan: Heuristics

Kaedah Penggunaan

Menggunakan kaedah Guess & Check

Menggunakan Real Life Situation


- Guru membawa 3 jam randik dan 3 pistol yang ada 'darts'.
- Guru menggalakkan pelajar untuk berfikir apa yang boleh dilakukan
dengan menggunakan peralatan yang disediakan.

Menggunakan jadual
- Guru memberikan 'template' kepada pelajar. Pelajar dikehendaki mengisi
ruangan baris dan lajur dengan nilai yang sesuai.
- Pelajar akan cuba melengkapakan jadual yang diberikan dan seterusnya
mendapatkan jawapan yang betul.

Respon Di Jangka:
Untuk kaedah Guess & Check, pelajar mungkin akan memberikan pelbagai
jawapan.
Untuk kaedah Real Life Situation, pelajar akan melibatkan diri dengan aktif dan
kelas mungkin akan jadi bising. Namun, pelajar akan lebih seronok dalam sesi
PdP. Jangkaan untuk mendapatkan jawapan adalah lebih tepat.

257466130.doc

Untuk kaedah menggunakan jadual, mungkin pelajar akan salah mengisi ruang.
Guru akan membimbing sehingga pelajar mendapat jawapan yang betul.

Soalan:
Ahmad, Albert dan Muthu adalah ahli Kadet Polis di SMK Jalan Baru. Mereka telah
terpilih untuk menjalani latihan menembak. Semasa sesi menembak, mereka
masing-masing menembak tiga sasaran yang muncul setiap 6 saat, 9 saat dan 12
saat. Dengan menggunakan kaedah yang sesuai, kirakan masa semasa ketiga-tiga
sasaran itu akan muncul serentak pada kali pertama.

Jawapan
Kaedah 1

Real life situation ( Penyelesaian konkrit)

Menggunakan jam randik


Menggunakan wisel (tiup serentak setiap 6 saat, 9 saat dan 12 saat)
Kaedah 2

Kaedah Jadual

Masa Tembakan 1
Masa Tembakan 2
Masa Tembakan 3
Masa Tembakan 4
Masa Tembakan 5
Masa Tembakan 6
Masa Tembakan 7
Kaedah 3

Penembak

Penembak

Penembak

A
6
12
18
24
30
36
42

B
9
18
27
36
45
54
63

C
12
24
36
48
60
72
84

Menyenaraikan semua gandaan sepunya

Gandaan 6

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, .........

Gandaan 9

9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, .........

Gandaan 12 :

12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, ...................

Kaedah 4

Kaedah pembahagian berulang


3

12
2

257466130.doc

2
3
2

GSTK

2
1
1
1
=

3x2x3x2

36

3
3
1
1

4
2
2
1