Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

LITERASI TAHUN 3
MINGGU /
UNIT /
TAJUK
MINGGU 1,2
UNIT 1
TAJUK:
PERKATAAN
SUKU KATA
TERBUKA

OBJEKTIF
Pada akhir unit 1, murid berupaya:

STANDARD KANDUNGAN
1.0 Perkataan suku kata
terbuka.

i. Menyebut dan membaca


perkataan suku kata terbuka
dengan sebutan yang betul.
ii. Mengeja, membaca dan
memahami perkataan suku kata
terbuka dengan betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.1 Menyebut, membaca
dan memahami
perkataan suku kata
terbuka.
1.2 Membina dan menulis
perkataan suku kata
terbuka.

iii. Membina dan menulis perkataan


suku kata dengan betul.

MINGGU 3
UNIT 1
TAJUK:
PERKATAAN
SUKU KATA
TERBUKA

Pada akhir unit 1, murid berupaya:

MINGGU 4
UNIT 1
TAJUK:
PERKATAAN
SUKU KATA
TERBUKA

Pada akhir unit 1, murid berupaya:

1.1 BBB: Kad suku kata , kad


perkataan, kad gambar dan tali.
Lampiran: 1, 2, 3 & 4
Kaedah VAKT Visual /
penglihatan.
.
1.2 BBB: Kad suku kata,kad
perkataan, bahan maujud (huruf
mainan), buku latihan / lembaran
kerja.
Lampiran: 5 & 6
Kaedah: VAKT Tactile /
Sentuhan

1.0 Perkataan suku kata


terbuka.

1.3 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi
perkataan suku kata
terbuka.

1.3 BBB/M: Kad ayat tunggal.


Lampiran: 7,8 & 9.
Kaedah: VAKT Auditori /
Pendengaran
.

1.0 Perkataan suku kata


terbuka.

1.4 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi
perkataan suku kata
terbuka

1.4 BBB/M: Kad gambar, kad


perkataan, pelekat, tali,
lembaran kerja 1.
Lampiran: 10, 11, 12
Kaedah: VAKT Pergerakan &
Sentuhan

iv. Membaca dan memahami ayat


tunggal yang mengandungi suku
kata terbuka.

v. Membina dan menulis ayat


tunggal yang mengandungi suku
kata terbuka.

CATATAN

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
MINGGU /
UNIT /
TAJUK
MINGGU 5
UNIT 2
TAJUK:
PERKATAAN
SUKU KATA
TERTUTUP

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir unit 2, murid berupaya:

2.0 Perkataan suku kata


tertutup.

i. Menyebut dan membaca


perkataan suku kata tertutup
dengan sebutan yang betul.

2.1 Menyebut, membaca dan


memahami perkataan suku
kata tertutup.
2.2 Membina dan menulis
perkataan suku kata tertutup.

ii. Mengeja, membaca dan


memahami perkataan suku kata
tertutup dengan betul.
iii. Membina dan menulis perkataan
suku kata tertutup dengan betul.

MINGGU 6
UNIT 2
TAJUK:
PERKATAAN
SUKU KATA
TERTUTUP

Pada akhir unit 2, murid berupaya:

MINGGU 7
UNIT 2
TAJUK:
PERKATAAN
SUKU KATA
TERTUTUP

Pada akhir unit 2, murid berupaya:

2.0 Perkataan suku kata


tertutup.

2.3 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi
perkataan suku kata tertutup.

2.3 BBB/M: Kad gambar, kad


perkataan, kad ayat, carta
bacaan bergred, Lembaran kerja
3 & 4.
Lampiran: 8.
Kaedah VAKT Visual /
Penglihatan.

2.0 Perkataan suku kata


tertutup.

2.4 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup.

2.4 BBB/M: Kad gambar, kad


perkataan, tali, penyepit baju,
lembaran kerja 5.
Lampiran: 10, 11.
Kaedah VAKT Kinestetik /
Pergerakan.

iv. Membaca dan memahami ayat


tunggal yang mengandungi suku
kata tertutup dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

v. Membina dan menulis ayat


tunggal yang mengandungi suku
kata tertutup dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

2.1 BBB/M: Kad perkataan, kad


gambar, kad manila, plastisin,
carta roda pintar, radio CD,
Lembaran kerja 1.
Lampiran: 1, 2,
Kaedah: VAKT Tactile /
Sentuhan.
2.2 BBB/M: Kad perkataan, kad
gambar, tin & tali (telefon karat).
Lagu Anak Itik Tok Wi.
Lembaran kerja 2.
Lampiran: 4, 5, 6
Kaedah: VAKT Auditori /
Pendengaran.

MINGGU /
UNIT /
TAJUK

MINGGU /
UNIT /
TAJUK

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

MINGGU 8
UNIT 3
TAJUK:
PERKATAAN
DIFTONG DAN
VOKAL
BERGANDING

Pada akhir unit 3, murid berupaya:

MINGGU 9
UNIT 3
TAJUK:
PERKATAAN
DIFTONG DAN
VOKAL
BERGANDING

Pada akhir unit 3, murid berupaya:

MINGGU 10
UNIT 3
TAJUK:
PERKATAAN
DIFTONG DAN
VOKAL

Pada akhir unit 3, murid berupaya:

3.0 Perkataan diftong dan


vokal berganding.

3.1 Menyebut, membaca dan


memahami perkataan diftong
dan vokal berganding.

3.1 BBB/M: Kad gambar, kad


perkataan, tali, batang mancis,
belon.
Lampiran: 1, 2, 3.
Kaedah: VAKT Visual /
Penglihatan

3.0 Perkataan diftong dan


vokal berganding.

3.2 Membina dan menulis


perkataan diftong dan vokal
berganding.

3.2 BBB/M: Kad gambar, kad


manila, kad perkataan, kertas
warna, gam, carta lirik lagu, kad
silang kata, lembaran kerja 1.
Lampiran: 4, 5, 6
Kaedah: VAKT Kinestetik /
Pergerakan.

3.0 Perkataan diftong dan


vokal berganding.

3.3 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi
perkataan diftong dan vokal
berganding dengan sebutan
dan intonasi yang betul.

3.3. BBB/M: Kad ayat, alat


perakam suara / telefon bimbit,
earphone.
Lampiran: 7,
Kaedah: VAKT Auditori /
Pendengaran.

i. Menyebut, membaca dan


memahami perkataan diftong dan
vokal berganding dengan sebutan
yang betul.

ii. Membina dan menulis perkataan


diftong dan vokal berganding
dengan betul.

iii. Membaca dan memahami ayat


tunggal yang mengandungi
perkataan diftong dan vokal
berganding dengan sebutan dan

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
BERGANDING

MINGGU /
UNIT /
TAJUK

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

intonasi yang betul.

OBJEKTIF

MINGGU 11
UNIT 3
TAJUK:
PERKATAAN
DIFTONG DAN
VOKAL
BERGANDING

Pada akhir unit 3, murid berupaya:

MINGGU 12
UNIT 4
TAJUK:
PERKATAAN
DIGRAF DAN
KONSONAN
BERGABUNG

Pada akhir unit 4, murid berupaya:

MINGGU 13
UNIT 4

Pada akhir unit 4, murid berupaya:

3.0 Perkataan diftong dan


vokal berganding.

3.4 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
diftong dan vokal
berganding.

3.4 BBB/M: Kad gambar, kad


perkataan, kertas / kertas keras,
lembaran kerja 3 dan carta lirik
lagu Lagu 3 Kupang.
Lampiran: 8, 9,
Kaedah: VAKT Visual /
Penglihatan.

4.0 Perkataan digraf dan


konsonan bergabung.

4.1 Menyebut, membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi digraf dan
konsonan bergabung.

4.1 BBB/M: Kad gambar situasi,


kad gambar, kad perkataan, kad
suku kata, kad huruf, lidi,
penyedut minuman, gunting
Lampiran: 1, 2, 3, 4, 5
Kaedah: VAKT Visual /
Penglihatan.

4.0 Perkataan digraf dan


konsonan bergabung.

4.2 Membina dan menulis


perkataan yang

4.2 BBB/M: Kad pantun tekateki, kad gambar, kad seni lagu,

iv. Membina dan menulis ayat


tunggal yang mengandungi
perkataan diftong dan vokal
berganding dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

i. Menyebut, membaca dan


memahami perkataan digraf dan
konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
TAJUK:
PERKATAAN
DIGRAF DAN
KONSONAN
BERGABUNG

MINGGU /
UNIT /
TAJUK

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

ii. Membina dan menulis perkataan


digraf dan konsonan bergabung
dengan betul.

OBJEKTIF

MINGGU 14
UNIT 4
TAJUK:
PERKATAAN
DIGRAF DAN
KONSONAN
BERGABUNG

Pada akhir unit 4, murid berupaya:

MINGGU 15
UNIT 4
TAJUK:
PERKATAAN
DIGRAF DAN
KONSONAN
BERGABUNG

Pada akhir unit 4, murid berupaya:

mengandungi digraf dan


konsonan bergabung.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN
tali, lembaran kerja 2.
Lampiran: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Kaedah: VAKT Kinestetik /
Pergerakan.

CATATAN

4.0 Perkataan digraf dan


konsonan bergabung.

4.3 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi digraf
dan konsonan bergabung.

4.3 BBB/M: Kad gambar situasi,


kad gambar, CD/ rakaman
pantun, kad pantun, lembaran
kerja 3.
Lampiran: 12, 13, 14.
Kaedah: VAKT Auditori /
Pendengaran.

4.0 Perkataan digraf dan


konsonan bergabung.

4.4 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi digraf dan
konsonan bergabung.

4.4 BBB/M: Bahan maujud, kad


ayat, kad perkataan, buku
latihan.
Lampiran: 15, 16.
Kaedah VAKT Kinestetik /
Pergerakan.

iii. Membaca dan memahami ayat


tunggal yang mengandungi
perkataan digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

iv. Membina dan menulis ayat


tunggal yang mengandungi
perkataan digraf dan konsonan
bergabung dengan betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
MINGGU 16
UNIT 5
TAJUK:
PERKATAAN
BERIMBUHAN

MINGGU /
UNIT /
TAJUK

OBJEKTIF
Pada akhir unit 5, murid berupaya:
i. Menyebut, membaca dan
memahami perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan akhiran
dengan sebutan yang betul.

OBJEKTIF

MINGGU 17
UNIT 5
TAJUK:
PERKATAAN
BERIMBUHAN

Pada akhir unit 5, murid berupaya:

MINGGU 18
UNIT 5
TAJUK:
PERKATAAN
BERIMBUHAN

Pada akhir unit 5, murid berupaya:

ii. Membina dan menulis perkataan


berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dengan betul.

iii. Membaca dan memahami ayat


tunggal yang mengandungi
perkataan berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dengan
sebutan dan intonasi yang betul.

STANDARD KANDUNGAN
5.0 Perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN
5.1 Menyebut, membaca dan
memahami perkataan
berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran.

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN
5.1 BBB/M: Kad gambar, kad
perkataan, kad berimbuhan
awalan, kad berimbuhan
akhiran, lembaran kerja 2.
Lampiran: 1, 2, 3.
Kaedah: VAKT Visual /
pendengaran.

CATATAN

5.0 Perkataan berimbuhan


awalan dan berimbuhan
akhiran.

5.2 Membina dan menulis


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran.

5.2 BBB/M: Kad perkataan, kad


frasa, kad gambar, kad
berimbuhan, rakaman suara,
lembaran kerja 3.
Lampiran: 2, 3, 4, 5, 6.
Kaedah: VAKT Auditori /
Pendengaran.

5.0 Perkataan berimbuhan


awalan dan berimbuhan
akhiran.

5.3 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi
perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran.

5.3 BBB/M: Kad ayat, kad seni


kata lagu, lembaran kerja 4 dan
6, modul murid.
Lampiran: 7, 8.
Kaedah: VAKT Kinestetik /
Pergerakan.

MINGGU /
UNIT /
TAJUK

MINGGU 19
UNIT 5
TAJUK:
PERKATAAN
BERIMBUHAN

MINGGU /
UNIT /
TAJUK

OBJEKTIF

Pada akhir unit 5, murid berupaya:


iv. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dengan betul.

OBJEKTIF

MINGGU 20
UNIT 6
TAJUK:
AYAT TUNGGAL
DAN AYAT
MAJMUK

Pada akhir unit 6, murid berupaya:

MINGGU
21 & 22

Pada akhir unit 6, murid berupaya:

UNIT 6
TAJUK:

STANDARD KANDUNGAN

5.0 Perkataan berimbuhan


awalan dan berimbuhan
akhiran.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.4 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran.

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.4 BBB/M: Kad gambar, kad


frasa, kad perkataan, lembaran
kerja 6 dan 7, pasir, kertas
bergam.
Lampiran: 9, 10, 11.
Kaedah: VAKT Kinestetik /
Pergerakan

CATATAN

6.0 Ayat tunggal dan ayat


majmuk.

6.1 Membaca dan


memahami ayat tunggal.

6.1 BBB/M: Kad gambar, kad


petikan, kad ayat, benda
maujud, modul murid, lembaran
kerja 1 dan 2.
Lampiran: 1.
Kaedah: VAKT Visual /
Penglihatan

6.0 Ayat tunggal dan ayat


majmuk.

6.2 Membina dan menulis


ayat tunggal.

6.2 BBB/M: Kad gambar, kad


petikan,

i. Membaca dan memahami ayat


tunggal dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

ii. Membina dan menulis ayat


tunggal dengan betul.

CATATAN

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
AYAT TUNGGAL
DAN AYAT
MAJMUK

MINGGU
23 & 24
UNIT 6
TAJUK:
AYAT TUNGGAL
DAN AYAT
MAJMUK

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
MINGGU
25 & 26
UNIT 6
TAJUK:
AYAT TUNGGAL
DAN AYAT
MAJMUK

MINGGU

OBJEKTIF

Pada akhir unit 6, murid berupaya:

STANDARD KANDUNGAN

6.0 Ayat tunggal dan ayat


majmuk.

STANDARD
PEMBELAJARAN

6.3 Membaca dan


memahami ayat majmuk.

iii. Membaca dan memahami ayat


majmuk dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

OBJEKTIF
Pada akhir unit 6, murid berupaya:

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

6.3 BBB/M: Kad gambar, kad


perkataan, kad lirik lagu,
lembaran kerja 5, benang, kertas
warna dan gam,
Lampiran: 4.
Kaedah: VAKT Tactile /
Sentuhan.

CATATAN

6.0 Ayat tunggal dan ayat


majmuk.

6.4 Membina dan menulis


ayat majmuk.

6.4 BBB/M: Kad gambar, kad


petikan, kad perkataan, kad ayat
tunggal dan kad ayat majmuk,
modul murid, lembaran kerja 3
dan 4.
Lampiran : 2.
Kaedah: VAKT Auditori /
Pendengaran.

6.0 Ayat tunggal dan ayat

6.5 Membaca dan

6.5 BBB/M: Benda maujud, kad

iv. Membina dan menulis ayat


majmuk dengan betul.

Pada akhir unit 6, murid berupaya:

CATATAN

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
27 & 28
UNIT 6
TAJUK:
AYAT TUNGGAL
DAN AYAT
MAJMUK

MINGGU
29 & 30
UNIT 6
TAJUK:
AYAT TUNGGAL
DAN AYAT
MAJMUK

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
MINGGU 31
UNIT 1
TAJUK:
PERKATAAN
SUKU KATA
TERBUKA

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

memahami petikan
berdasarkan bahan
rangsangan.

gambar, kad perkataan,


lembaran kerja, buku latihan,
gunting dan gam, kad petikan.
Lampiran: 3.
Kaedah: VAKT Kinestetik /
Pergerakan.

6.0 Ayat tunggal dan ayat


majmuk.

6.6 Membina dan menulis


ayat berdasarkan bahan
rangsangan.

6.6 BBB/M: Benda maujud, kad


gambar, kad perkataan,
lembaran kerja, buku latihan,
gunting dan gam, kad petikan.
Lampiran: 3.
Kaedah: VAKT Kinestetik /
Pergerakan

vi. Membina dan menulis ayat


berdasarkan vahan rangsangan
dengan betul.

OBJEKTIF
Pada akhir unit 1, murid berupaya:
i. Menyebut dan membaca
perkataan suku kata terbuka
dengan sebutan yang betul.
ii. Mengeja, membaca dan
memahami perkataan suku kata
terbuka dengan betul.

CATATAN

majmuk.
v. Membaca dan memahami
petikan berdasarkan bahan
rangsangan dengan sebutan yang
betul.

Pada akhir unit 6, murid berupaya:

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN
2.0 Perkataan suku kata
terbuka.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2 Menyebut, membaca
dan memahami
perkataan suku kata
terbuka.
1.2 Membina dan menulis
perkataan suku kata
terbuka.

CATATAN
.

MINGGU /
UNIT /
TAJUK

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

iii. Membina dan menulis perkataan


suku kata dengan betul.

MINGGU 32
UNIT 1
TAJUK:
PERKATAAN
SUKU KATA
TERBUKA

Pada akhir unit 1, murid berupaya:

1.0 Perkataan suku kata


terbuka.

iv. Membaca dan memahami ayat


tunggal yang mengandungi suku
kata terbuka.
v. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi suku
kata terbuka.

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
MINGGU 33
UNIT 2
TAJUK:
PERKATAAN
SUKU KATA
TERTUTUP

OBJEKTIF
Pada akhir unit 2, murid berupaya:
i. Menyebut dan membaca
perkataan suku kata tertutup
dengan sebutan yang betul.

1.3 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi
perkataan suku kata
terbuka.

1.4 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi
perkataan suku kata
terbuka.

STANDARD KANDUNGAN
2.0 Perkataan suku kata
tertutup.

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.1 Menyebut, membaca dan
memahami perkataan suku
kata tertutup.
2.2 Membina dan menulis
perkataan suku kata tertutup.

CATATAN
.

MINGGU /
UNIT /
TAJUK

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

ii. Mengeja, membaca dan


memahami perkataan suku kata
tertutup dengan betul.
iii. Membina dan menulis perkataan
suku kata tertutup dengan betul.

MINGGU 34
UNIT 2
TAJUK:
PERKATAAN
SUKU KATA
TERTUTUP

Pada akhir unit 2, murid berupaya:

2.0 Perkataan suku kata


tertutup.

iv. Membaca dan memahami ayat


tunggal yang mengandungi suku
kata tertutup dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

2.4 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
suku kata tertutup.

v. Membina dan menulis ayat


tunggal yang mengandungi suku
kata tertutup dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
MINGGU 35
UNIT 3

OBJEKTIF
Pada akhir unit 3, murid berupaya:

2.3 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi
perkataan suku kata tertutup.

STANDARD KANDUNGAN
3.0 Perkataan diftong dan
vokal berganding.

STANDARD
PEMBELAJARAN
3.1 Menyebut, membaca dan
memahami perkataan diftong

CATATAN

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
TAJUK:
PERKATAAN
DIFTONG DAN
VOKAL
BERGANDING

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

i. Menyebut, membaca dan


memahami perkataan diftong dan
vokal berganding dengan sebutan
yang betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

dan vokal berganding.


3.2 Membina dan menulis
perkataan diftong dan vokal
berganding.

ii. Membina dan menulis perkataan


diftong dan vokal berganding
dengan betul.

MINGGU 36
UNIT 3
TAJUK:
PERKATAAN
DIFTONG DAN
VOKAL
BERGANDING

Pada akhir unit 3, murid berupaya:

3.0 Perkataan diftong dan


vokal berganding.

iii. Membaca dan memahami ayat


tunggal yang mengandungi
perkataan diftong dan vokal
berganding dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

3.4 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
diftong dan vokal
berganding.

iv. Membina dan menulis ayat


tunggal yang mengandungi
perkataan diftong dan vokal
berganding dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

MINGGU /
UNIT /

OBJEKTIF

3.3 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi
perkataan diftong dan vokal
berganding dengan sebutan
dan intonasi yang betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
TAJUK
MINGGU 37
UNIT 4
TAJUK:
PERKATAAN
DIGRAF DAN
KONSONAN
BERGABUNG

OBJEKTIF

Pada akhir unit 4, murid berupaya:

STANDARD KANDUNGAN

4.0 Perkataan digraf dan


konsonan bergabung.

i. Menyebut, membaca dan


memahami perkataan digraf dan
konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.

Pada akhir unit 4, murid berupaya:


iii. Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
iv. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan digraf dan konsonan
bergabung dengan betul.

4.1 Menyebut, membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi digraf dan
konsonan bergabung.
4.2 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi digraf dan
konsonan bergabung.

ii. Membina dan menulis perkataan


digraf dan konsonan bergabung
dengan betul.

MINGGU 38
UNIT 4
TAJUK:
PERKATAAN
DIGRAF DAN
KONSONAN
BERGABUNG

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.0 Perkataan digraf dan


konsonan bergabung.

4.3 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi digraf
dan konsonan bergabung.
4.4 Membina dan menulis
ayat tunggal yang
mengandungi digraf dan
konsonan bergabung

CATATAN

MINGGU /
UNIT /
TAJUK

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
MINGGU 39
UNIT 5
TAJUK:
PERKATAAN
BERIMBUHAN

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir unit 5, murid berupaya:


i. Menyebut, membaca dan
memahami perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan akhiran
dengan sebutan yang betul.

5.0 Perkataan berimbuhan


awalan dan berimbuhan
akhiran.

5.1 Menyebut, membaca dan


memahami perkataan
berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran.
5.2 Membina dan menulis
perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran.

5.0 Perkataan berimbuhan


awalan dan berimbuhan
akhiran.

5.3 Membaca dan


memahami ayat tunggal
yang mengandungi
perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran.

ii. Membina dan menulis perkataan


berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dengan betul.

MINGGU 40
UNIT 5
TAJUK:
PERKATAAN
BERIMBUHAN

Pada akhir unit 5, murid berupaya:


iii. Membaca dan memahami ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dengan
sebutan dan intonasi yang betul.
iv. Membina dan menulis ayat
tunggal yang mengandungi
perkataan berimbuhan awalan dan

5.4 Membina dan menulis


ayat tunggal yang
mengandungi perkataan
berimbuhan awalan dan

MINGGU /
UNIT /
TAJUK

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

berimbuhan akhiran dengan betul.

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
MINGGU 41
UNIT 6
TAJUK:
AYAT TUNGGAL
DAN AYAT
MAJMUK

OBJEKTIF
Pada akhir unit 6, murid berupaya:

STANDARD
PEMBELAJARAN
berimbuhan akhiran.

STANDARD KANDUNGAN
6.0 Ayat tunggal dan ayat
majmuk.

i. Membaca dan memahami ayat


tunggal dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

STANDARD
PEMBELAJARAN
6.1 Membaca dan
memahami ayat tunggal.
6.2 Membina dan menulis
ayat tunggal.

ii. Membina dan menulis ayat


tunggal dengan betul.
MINGGU 42
UNIT 6
TAJUK:
AYAT TUNGGAL
DAN AYAT
MAJMUK

Pada akhir unit 6, murid berupaya:

6.0 Ayat tunggal dan ayat


majmuk.

iii. Membaca dan memahami ayat


majmuk dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

6.3 Membaca dan


memahami ayat majmuk.
6.4 Membina dan menulis
ayat majmuk.

iv. Membina dan menulis ayat


majmuk dengan betul.

MINGGU 43
UNIT 6
TAJUK:
AYAT TUNGGAL

Pada akhir unit 6, murid berupaya:


v. Membaca dan memahami
petikan berdasarkan bahan

CATATAN

6.0 Ayat tunggal dan ayat


majmuk.

6.5 Membaca dan


memahami petikan
berdasarkan bahan
rangsangan.

CATATAN

MINGGU /
UNIT /
TAJUK
DAN AYAT
MAJMUK

OBJEKTIF
rangsangan dengan sebutan yang
betul.
vi. Membina dan menulis ayat
berdasarkan vahan rangsangan
dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN
6.6 Membina dan menulis
ayat berdasarkan bahan
rangsangan.

CATATAN