Anda di halaman 1dari 3

SELASA 13/1/2014

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4 RAFFLESIA


Tema/Tajuk
GIMNASTIK ASAS / Mari Menghambur
Masa : 7.40 - 8.40
Standard Pembelajaran : 1.1.1 / 2.1.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah.
n
2.
Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah
kaki.
Aktiviti
BALAK TUMBANG
1.
Murid dalam kumpulan kecil. Berdiri di atas bangku.
2.
Melakukan balak tumbang dengan sokongan guru. Ulang aktiviti beberapa kali.
HAMBUR TANGGA DAN MENDARAT
1.
Berdiri di atas peti lombol.
2.
Melakukan hambur tangan di atas peti lombol dan mendarat di atas tilam.
3.
Lakukan bergilir-gilir. Ulang beberapa kali.
MENGHAMBUR TANGAN
1.
Murid dalam kumpulan kecil melakukan hambur tangan di atas peti lombol dan
mendarat dengan kedua-dua belah kaki di atas tilam.
2.
Setiap kali kaki bergerak semasa mendarat akan ditolak 1 markah.
3.
Jika gagal mendarat akan ditolak 5 markah.
4.
Kumpulan yang menerima potongan markah paling sedikit dikira sebagai
pemenang.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kerajinan
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dengan betul dan selamat.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MAWAR
Tema/Tajuk
KELUARGA / Cerita Huda / Mari Tulis
Masa : 7.40 - 9.10
Standard Pembelajaran : 1.1.1 / 1.1.2
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.
n
2.
Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar
dengan betul.
Aktiviti
1.
Murid melakukan situasi seperti gambar di atas. Seorang murid ditutup matanya
dan diminta menentukan arah bunyi yang dibunyikan oleh rakannya satu demi
satu.
2.
Murid mengajuk bunyi tersebut.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Berani
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi
Minggu transisi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 DAHLIA
Tema/Tajuk
KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
Masa : 9.10 - 9.40
Standard Pembelajaran : 1.1.2 / 1.1.2

Objektif
Pembelajara
n

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1.
Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual.
2.
Mengamalkan penjagaan kebersihan anggota seksual dalam kehidupan seharian.

Aktiviti

1.
2.
3.

Tayangan video berkaitan kepentingan menjaga kebersihan anggota badan.


Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual.
Menyenaraikan amalan penjagaan kebersihan anggota seksual dan
melengkapkan peta minda.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kasih Sayang
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 DAHLIA


Tema/Tajuk
SEKOLAH / Mari Berkerjasama / Mari Dengar
Masa : 10.10 - 11.40
Standard Pembelajaran : 2.2.1 / 5.2.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran
n
dalam ayat daripada pelbagai bahan dengan sebutan yang betul.
2.
Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR, meN, teR, dan di...
dengan betul dan pelbagai situasi.
Aktiviti

1.

Murid membaca dan mengenal pasti perkataan berimbuhan awalan beR- dan
meN- dalam eks dan gambar.
2.
Murid meneliti gambar dan teks untuk menyatakan perkataan berimbuhan
awalan beR- dan meN3.
Murid menulis perkataan berimbuhan awalan beR- dan meN- dalam buku tulis.
4.
Murid membina ayat dengan betul menggunakan perkataan berimbuhan awalan
yang telah disenaraikan.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kerajinan
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Membina ayat dengan betul dan kemas.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi