Anda di halaman 1dari 1

RABU 14.1.

15

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 DAHLIA


Tema/Tajuk
SEKOLAH / Mari Berkerjasama / Mari Dengar
Masa : 7.40 - 8.40
Standard Pembelajaran : 3.2.6 / 2.2.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.
n
2.
Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang betul.
Aktiviti
1.
Murid membaca teks.
2.
Murid mengecam dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam buku tulis
3.
Murid membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftongdan vokal
bergandin, kemudian menulisnya dalam buku tulis.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kerajinan
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Membina ayat majmuk dengan betul dan kemas.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MAWAR
Tema/Tajuk
KELUARGA / Cerita Huda / Mari Tulis
Masa : 11.10 - 12.10
Standard Pembelajaran : 3.1.1 / 2.1.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.
n
2.
Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan
yang betul.
Aktiviti
1.
Murid melakar bentuk-bentuk yang berwarna dalam kertas lukisan.
2.
Paparkan kad imbasan berbentuk bulat,segi tiga dan segi empat. Kemudian,
minta murid menunjukkan bentuk-bentuk tersebut dalam gambar.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Berani
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi
Minggu transisi