Anda di halaman 1dari 3

KHAMIS 15.1.

15

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4


RAFFLESIA
Tema/Tajuk
GIMNASTIK ASAS / Dirian Tengah
Masa : 7.40 - 8.40
Standard Pembelajaran : 1.2.2 / 2.2.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Melakukan dirian tangan dengan sokongan.
n
2.
Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.
Aktiviti

KERETA SORONG
1.
Secara berpasangan murid melakukan dirian tangan dengan sokongan rakan.
2.
Setiap pasangan erlu berjalan dari skital A dengan dirian tangan ke skital B dan
tukar peranan.
3.
Pasangan pertama yang pertama yang berjaya kembali semula ke skital A dikira
sebagai pemenang.
SANDAR HARAPAN
1.
Murid secara berpasangan. Berdiri menghadap dinding dengan dirian sebelah
kaki di depan.
2.
Letak tapak tangan ke lantai dan tendng kaki satu persatu ke dinding.
3.
Murid melakukan dirian tangan dengan menyandarkan anggota belakang badan
pada dinding selama 5 hingga 10 saat.
DIRIAN TANGAN DENGAN SOKONGAN RAKAN.
1.
Murid secara berpasangan meletakkan tapak tangan ke lantai dan kaki satu
persatu diletakkan ke atas bahu rakan.
2.
Pasangan murid akan membant menyokong rakan yang sedang mlakukan tangan
dengan berdiri dan memegang kaki rakan.
3.
Lakukan selama 5 hingga 10 saat, kemudian tukar peranan.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kerajinan
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Melakukan dirian tangan dengan sokongan.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MAWAR


Tema/Tajuk
KELUARGA / Cerita Huda / Mari Lihat, Lakar Bentuk dan Baca Huruf
Masa : 8.10 - 9.40
Standard Pembelajaran : 2.1.1 / 1.2.1
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan
n
yang betul.
2.
Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat.
1.
Murid dibimbing membaca huruf mengikut urutan.
2.
Sebut huruf secara rawak dan minta murid mengecamnya.
3.
Tunjukkan huruf secara rawak dan minta murid menyebutnya.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Berani
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang
Pengajaran
betul.
dan
Pembelajara
n
Refleksi
Minggu transisi
Aktiviti

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 DAHLIA


Tema/Tajuk
SEKOLAH / Bantu-membantu Amalan Murni / Mari Dengar
Masa : 10.10 - 11.40
Standard Pembelajaran : 1.3.1 / 5.3.2
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau
n
gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan
ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.
2.
Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.
Aktiviti
1.
Murid mendengar dan memahami arahan.
2.
Murid membuat simulasi menyampaikan arahan.
3.
Murid mengecam ayat penyata dan ayat perintah berdasarkan simulasi.
4.
Murid membina ayat penyata dan ayat perintah berdasarkan situasi dialog dalam
buku tulis.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kerajinan
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Membina ayat dengan betul dan kemas.
Pengajaran
dan
Pembelajara
n
Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 5


ORKED
Tema/Tajuk
2.0 ASAS TEKNOLOGI
Masa : 10.10 - 11.40
Standard Pembelajaran : 2.2.1 / 2.2.2
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajara
1.
Membaca dan memahami manual.
n
2.
Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang diperlukan untuk memasang
dan membuka kit model.
Aktiviti
1.
Guru mempamerkan kit odel yang telah siap dipasang kepaa murid.
2.
Guru mengedarkan kit kepada setiap kumpulan dan membantu murid memahami

manual kit.
Guru menerangkan nama, fungsi dan cara penggunaan alatan tangan dengan
betul.
4.
Guru menerangkan nama dan fungsi komponen kit model seperti roda dan
gamdar, gegancu dan rantai, takal dan tali sawat, motort, gear, kerangka, suis,
pemegang bateri, sel solar, sensor dan alat kawalan jauh.
5.
Murid menamakan dan memberikan contoh alatan tangan dan komponen kit
model yang ditunjukkan oleh guru.
EMK : Keusahawanan Nilai murni Kerajinan
KBT : KB Mengenal pasti. BBM : Buku Teks
Penilaian
Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang diperlukan untuk memasang dan
Pengajaran
membuka kit model.
dan
Pembelajara
n
Refleksi
3.