Anda di halaman 1dari 2

NOTA KURSUS ASAS KAWAD KAKI 2014

(KAWAD KAKI KUMPULAN- KETUA PLATUN)


1) Ketua platun masuk ke tengah padang kawad dan memberi arahan masuk baris.
Dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak,
skuad hendaklah sedia, berlari dalam tiga barisan, di hadapan, di tengah-tengah , dimana saya
mengadap. Faham tu skuad.
Tiga barisan di hadapan sayagerak!
2) Bahasa Hukuman: Buka barisangerak
3) Bahasa Hukuman : Ke kananlurus kemudian : pandang depan

4) Bahasa lapor: Memberi tabik Assalamualaikum tuan, pasukan( sebut nama platun) sedia
diuji tuan
Terima kasih tuan disusuli tabik dan kembali ke tengah padang kawad
5) Bahasa Hukuman: Bergerak ke kiri, kiripusing
6) Bahasa Hukuman: Bergerak ke kanan, belakangpusing
7) Bahasa Hukuman: Menghadap ke belakang, kanan pusing
8) Bahasa Hukuman: Menghadap ke hadapan , belakangpusing
9) Bahasa Hukuman: bergerak ke kiri, kiri pusing Dari kanan Cepat jalan
__________________________________________________________________________________
10) Bahasa Hukuman: Hormat ke hadapan.... hormat
11) Bahasa Hukuman: Hormat selaku terima sijil, ke hadapan hormat
12) Bahasa Hukuman: Skuad henti
13) Bahasa Hukuman: Menghadap ke hadapan, kanan pusing
14) Bahasa lapor: beri tabik Assalamualaikum tuan, pasuka( sebut nama platun) ) telah siap
diuji tuan, mohon menjalankan tugas-tugas lain tuan
Terima kasih tuan disusuli tabik dan membawa pasukan keluar.

BORANG HAKIM KURSUS KAWAD KAKI 2014

NAMA PLATUN: _____________________


BIL

KAWAD ASAS

HUKUMA

PERGERAKA

Buka barisangerak!
Ke kanan lurus, pandang depan!
Bergerak ke kiri, ke kiripusing!
Bergerak ke kanan, belakangpusing!
Menghadap ke belakang, kananpusing!
Menghadap ke hadapan, belakang pusing!
KAWAD DINAMIK
Bergerak ke kiri, kiri pusing! . dari kanan

N
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
/ 18
0 / 1 / 2/ 3

N
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
/ 18
0 / 1 / 2/ 3

8
9
10
11

cepat jalan!
Hormat ke hadapan hormat!
Skuad..henti!
Menghadap ke hadapan, kananpusing!
Keluar baris!

0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
/ 15
/ 33

0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
0 / 1 / 2/ 3
/ 15
/ 33

1
2
3
4
5
6

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN


Tandatangan Hakim
________________________
Nama Panel Hakim:
Tarikh:

Anda mungkin juga menyukai