Anda di halaman 1dari 2

TAJUK PEMBENTANGAN

CTU 101 (PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM)

1. Islam Sebagai Ad-Deen:


1.1 Manusia dan agama
1.2 Keperluan manusia kepada agama

2. Islam Sebagai Ad-Deen:


2.1 Pengertian Islam
2.2 Skop ajaran Islam
2.3 Sumber ajaran Islam
2.4 Keistimewaan Islam

3. Akidah Teras Pembangunan Muslim:


3.1 Pengertian
3.2 Asas-asas akidah
3.2.1 Kepercayaan kepada Allah
3.2.2 Kepercayaan kepada Malaikat
3.2.3 Kepercayaan kepada kitab

4. Akidah Teras Pembangunan Muslim:


4.1 Asas-asas akidah
4.1.1 Kepercayaan kepada Rasul
4.1.2 Kepercayaan kepada Hari Akhirat
4.1.3 Kepercayaan kepada Qada’ dan Qadar

5. Akidah Teras Pembangunan Muslim:


5.1 Pembinaan dan pengukuhan akidah
5.2 Faktor yg membatalkan akidah
5.3 Peranan akidah dalam pembangunan ummah

6. Syariah Dalam Kehidupan Muslim:


6.1 Pengertian terminology:
6.1.1 Syariah
6.1.2 Fiqh, Hukum, Undang-undang, Nas, Masadir
6.2 Maqasid Syar’iyyah/ Objektif/ Tujuan memelihara lima asas kehidupan manusia
6.2.1 Kesucian agama
6.2.2 Keselamatan nyawa
6.2.3 Kemurnian akal
6.2.4 Maruah dan keturunan
6.2.5 Mejaga harta

7. Syariah Dalam Kehidupan Muslim:


7.1 Skop dan perlaksanaan syari’ah
7.1.1 Hubungan dengan Allah
7.1.2 Hubungan dengan manusia
7.1.3 Hubungan dengan alam
7.2 Ciri-ciri perundangan Islam
7.3 Sumber perundangan Islam
8. Syariah Dalam Kehidupan Muslim:
8.1 Syariah dalam pembangunan ummah
8.1.1 Fizikal
8.1.2 Kognitif
8.1.3 Emosi
8.1.4 Sosial
8.1.5 Rohani

9. Konsep Ibadah Membina Insan Berkualiti:


9.1 Pengertian ibadah
9.2 Pembahagian ibadah
9.3 Asas-asas ibadah

10. Konsep Ibadah Membina Insan Berkualiti:


10.1 Keistimewaan ibadah
10.2 Kesan ibadah dalam kehidupan muslim
10.3 Kesan pengabaian ibadah dan cara pemantapannya

11. Akhlak dalam pembentukan jatidiri muslim:


11.1 Pengertian akhlak, moral, etika jatidiri muslim
11.2 Kategori dan skop akhlak
11.2.1 Akhlak mahmudah
11.2.2 Akhlak mazmumah
11.3 Skop hubungan dengan Allah, manusia dan alam

12. Akhlak dalam pembentukan jatidiri muslim:


12.1 Pembinaan dan pemantapan akhlak
12.1.1 Ilmu
12.1.2 Penghayatan al-Quran
12.1.3 Rasulullah sbg qudwah
12.1.4 Lain-lain spt muhasabah, tarbiyah ruhiyyah, tazkiyah al-nafs dan mujahadah

13. Akhlak dalam pembentukan jatidiri muslim:


13.1 Cabaran pembinaan dan pemantapan akhlak
13.1.1 Cabaran dalaman:
13.1.1.1 Serangan pemikiran
13.1.1.2 Syaitan dan hawa nafsu
13.1.1.3 Lemah jiwa
13.1.2 Cabaran luaran:
13.1.2.1 Serangan dari musuh Islam
13.1.2.2 Media massa
13.1.2.3 Pengaruh rakan sebaya

14. Akhlak dalam pembentukan jatidiri muslim:


14.1 Penyelesaian dalam membina dan memantapkan akhlak