Anda di halaman 1dari 2

TAJUK PEMBENTANGAN

CTU 151 (PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM)

1. Pengenalan Ilmu Ketamadunan:


1.1 Konsep Tamadun Islam
1.1.1 Definisi peristilahan tamadun; bahasa, istilah dan pandangan sarjana
1.1.2 Masyarakat yang bertamadub menurut Islam
1.1.3 Asas Tamadun Islam
1.1.4 Sumber Tamadun Islam
1.1.5 Matlamat Tamadun Islam
1.1.6 Ciri-ciri khusus Tamadun Islam
1.1.7 Faktor keruntuhan tamadun

2. Pengenalan Ilmu Ketamadunan:


2.1 Konsep Tamadun Barat
2.1.1 Definisi Tamadun Barat
2.1.2 Sejarah dan falsafah Tamadun Barat
2.1.3 Dasar Tamadun Barat
2.1.4 Perbezaan asas Tamadun Islam dan Barat
2.2 Nilai-nilai universal dalam tamadun
2.3 Interaksi dalam tamadun
2.3.1 Faktor interaksi
2.3.2 Kesan positif
2.3.3 Kesan negatif

3. Sumbangan Tamadun Islam kepada peradaban dunia:


3.1 Perkembangan Tamadun Islam
3.1.1 Zaman Rasulullah saw
3.1.2 Zaman Khulafa’ al-Rashidin
3.1.3 Zaman Kerajaan Bani Umayyah
3.1.4 Zaman Kerajaan Abasiyyah
3.1.5 Kerajaan Islam di Afrika

4. Sumbangan Tamadun Islam kepada peradaban dunia:


4.1 Andalusia sebagai anugerah tamadun Islam kepada kebangkitan Eropah
4.1.1 Pembukaan Andalusia
4.1.2 Faktor perkembangan keilmuan di Andalus
4.1.3 Cordova sebagai pusat kecemerlangan kegiatan keilmuan
4.1.4 Jalan penyebaran tamadun Islam ke Eropah
4.1.5 Peranan Andalus kepada kebangkitan Eropah
5. Sumbangan Tamadun Islam kepada peradaban dunia:
5.1 Pengaruh Tamadun Islam dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan
5.1.1 Sumber, prinsip dan matlamat keilmuan Islam
5.1.2 Bagaimana Tamadun Islam mempengaruhi pelbagai ilmu
5.1.3 Disiplin ilmu, tokoh dan sumbangan
5.1.4 Kesimpulan: Ucapan Rasulullah sewaktu haji wida’ (Haji perpisahan)

6. Islam di Alam Melayu:


6.1 Teori kedatangan Islam
6.2 Faktor perkembangan Islam
6.3 Pengaruh Islam di Alam Melayu
6.3.1 Akidah/ kepercayaan
6.3.2 Politik dan pemerintahan
6.3.3 Perundangan
6.3.4 Pendidikan/ keilmuan
6.3.5 Bahasa dan tulisan Jawi
6.3.6 Sosio – Budaya – Ekonomi
6.3.7 Kesenian

7. Islam di Alam Melayu:


7.1 Tamadun Melayu sebagai asas pembinaan Tamadun Malaysia
7.1.1 Bangsa Melayu menurut perlembagaan
7.1.2 Islam dan perlembagaan
7.1.3 Dasar pendidikan Negara
7.1.4 Dasar kebudayaan nasional
7.1.5 Bahasa Melayu
7.1.6 Jati diri Melayu

8. Konsep kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan Islam:


8.1 Konsep kekeluargaan dalam Islam
8.1.1 Latar belakang
8.1.2 Definisi
8.1.3 Galakan
8.1.4 Hikmah perkahwinan
8.2 Konsep kemasyarakatan dalam Islam
8.2.1 Latar belakang
8.2.2 Definisi
8.2.3 Asas-asas pembinaan masyarakat

9. Konsep kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan Islam:


9.1 Konsep kenegaraan dalam Islam
9.1.1 Latar belakang
9.1.2 Definisi
9.1.3 Asas-asas kenegaraan dalam Islam
9.2 Cabaran globalisasi dunia Islam
9.2.1 Masa depan dunia Islam
9.2.2 Strategi membina jatidiri umat Islam