Anda di halaman 1dari 2

TAJUK PEMBENTANGAN

CTU 551 (TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA-TITAS)

1. Pengenalan Ilmu Ketamadunan


1.1 Konsep Tamadun
1.2 Hubungan Tamadun dengan agama
1.3 Kelahiran dan perkembangan Tamadun
1.4 Faktor-faktor kelemahan dan kejatuhan Tamadun
1.5 Faktor-faktor kelemahan dan kejatuhan Tamadun
1.6 Interaksi antara Tamadun
1.7 Persamaan dan perbezaan antara Tamadun

2. Tamadun Islam
2.1 konsep Tamadun Islam
2.2 Prinsip dan matlamat Tamadun Islam
2.3 Manifestasi dan sifat-sifat Tamadun Islam
2.4 Sumber Tamadun Islam
2.5 Kelahiran dan perkembangan Tamadun Islam
2.5.1 Faktor-faktor kemunculan
2.5.2 Faktor-faktor kecemerlangan
2.5.3 Faktor-faktor kemerosotan
2.6 Sumbangan Tamadun Islam kepada peradaban dunia
2.6.1 Pengaliran Ilmu Islam ke Eropah
2.6.2 Kegiatan-kegiatan keilmuan
2.7 Isu-isu dan cabaran semasa Tamadun Islam
2.8 Penghayatan nilai-nilai Islam di Malaysia
2.8.1 Aplikasi nilai-nilai Islam dalam sosial
2.8.2 Aplikasi nilai-nilai Islam dalam ekonomi
2.8.3 Aplikasi nilai-nilai Islam dalam politik dan pentadbiran
2.8.4 Pendekatan Islam Hadhari

3. Islam Dalam Tamadun Melayu Serta Peranannya Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia
3.1 Islam Dalam Tamadun Melayu
3.1.1 Teori kedatangan Islam
3.1.2 Kesan dan pengaruh Islam Dalam Tamadun Melayu
3.2 Sejarah Pencapaian Tamadun Melayu
3.3 Peranan Tamadun Melayu dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

4. Tamadun India
4.1 Sejarah ringkas kelahiran Tamadun India
4.2 Masyarakat dan Budaya dalam Tamadun India
4.3 Kepercayaan, pandangan semestadan nilai-nilai murni dalam Tamadun India
4.4 Pencapaian dalam pelbagai bidang
4.5 Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan relevensinya di Malaysia
5. Tamadun China
5.1 Sejarah ringkas kelahiran Tamadun China
5.2 Masyarakat dan Budaya dalam Tamadun China
5.3 Kepercayaan, pandangan semestadan nilai-nilai murni dalam Tamadun China
5.4 Pencapaian dalam pelbagai bidang
5.5 Interaksi Tamadun China dengan tamadun lain dan relevensinya di Malaysia

6. Isu-isu Semasa dan Masa Depan Dialog Peradaban


6.1 Cabaran peradaban abad ke-21
6.1.1 Media
6.1.2 Ekonomi
6.1.3 Politik
6.1.4 Sosial
6.1.5 Hak Asasi manusia
6.2 Dialog Peradaban di Malaysia
6.2.1 Kepentingan Dialog Peradaban
6.2.2 Ke araha memperkembangkan Dialog Peradaban
6.2.3 Isu-isu semasa Dialog Peradaban

7. Persepsi Jihad
7.1 Pandangan dunia mengenai jihad
7.2 Konsep jihad
7.3 Kepentingan jihad dalam konteks Malaysia
7.4 Kesan pengabaian jihad