Anda di halaman 1dari 2

PENGURUSAN STRATEGIK HEM 2013

1.PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


MATLAMAT:
OBJEKTIF:

1. Murid sentiasa dalam keadaan kemas dan bersih.


2. Murid menghargai , menyayangi dan menghormati rakan.
3. Murid berdisiplin , sayang dan minat datang ke sekolah.
1. Mengamalkan kebersihan diri dan kesihatan yang baik untuk dirinya
serta persekitaran.
2. Mewujudkan rasa kasih sayang sesama sendiri.
3. Murid rajin dan minat ke sekolah.

2.PLAN TAKTIKAL
PROGRAM
1.SAYANGI
PENDIDIKAN
KHAS
2.SAMBUTAN
HARI
LAHIR
3.AMALAN
MENABUNG

OBJEKTIF

TANGGUNGJAW
AB

SASARAN

TARIKH
PELAKSANA
AN

KOS

Menghargai kelas
Pendidikan Khas agar
sentiasa ceria

Guru dan PPM

Semua
murid

Sepanjang
tahun

RM 100

Mewujudkan
rasa
kasih sayang sesama
sendiri.

Guru dan PPM

Semua
Murid

Sepanjang
tahun

RM400

Menyedarkan murid
tentang perlunya
berjimat -cermat

Guru dan PPM

Semua
murid

Sepanjang
tahun

3.PLAN OPERASI
3.1 SAYANGI PENDIDIKAN KHAS
Menghargai kelas Pendidikan Khas agar sentiasa ceria
OBJEKTIF
:
TEMPOH

: Sepanjang tahun

SASARAN

: Semua murid

TANGGUNGJAW
AB

: Guru dan PPM

PROSES KERJA

1.Membahagikan tugasan mengemas kelas kepada semua


murid
:
2.
1.Pelajar kurang kesedaran menjaga harta dan barang-barang
kelas

KEKANGAN

PEMANTAUAN

: Guru

3.2 SAMBUTAN HARI LAHIR


OBJEKTIF

: Mewujudkan rasa kasih sayang sesama sendiri.

TEMPOH

: Sepanjang tahun

SASARAN

: Semua Murid

TANGGUNGJAW
AB

: Guru dan PPM

PROSES KERJA

1.Memaparkan maklumat hari lahir setiap murid di papan


: kenyataan.
2.Mengadakan sambutan hari lahir mengikut tarikh lahir murid.

KEKANGAN

: 1.Kehadiran murid

PEMANTAUAN

: 1.Guru dan PPM

3.4 KEHADIRAN PENUH


OBJEKTIF

: Murid rajin dan minat ke sekolah.

TEMPOH

: Sepanjang Tahun

SASARAN

: Semua murid

TANGGUNGJAW
AB

: Guru dan PPM

PROSES KERJA

KEKANGAN

: 1.Tiada komitmen dari ibubapa

PEMANTAUAN

: GPK HEM, Guru dan PPM

1.Taklimat kepada ibubapa


2.Memberi ganjaran untuk kehadiran penuh setiap bulan.

4. CARTA GANTT.
PROGRAM
1
SAYANGI GIGI
SAMBUTAN
HARI
LAHIR
KEHADIRAN PENUH

BULAN 2011
5
6
7
8

10

11

12