Anda di halaman 1dari 15

PERAPATAN/

SANGKUTAN

PENGENALAN
Perapatan - Hubungan kasih sayang antara
anak dan ibu bapa serta persekitaran.
Perapatan merupakan hubungan
sayang yang berpanjangan dan
sepanjang hayat seseorang.

kasih
kekal

Perapatan juga berfungsi untuk memberi


rasa selamat, selesa dan seronok kepada
seseorang.

Ianya terbentuk sejak lahir lagi iaitu


semasa bayi berada dalam kandungan
ibu.
Perapatan boleh diwujudkan melalui
interaksi dengan ibu bapa, ahli keluarga,
rakan-rakan, guru-guru, jiran-jiran dan
masyarakat.

KONSE
& P Haromon

Menurut Pipp
(1987),
perapatan merupakan sejenis hubungan
emosi yang kuat antara dua individu yang
cuba dikekalkan melalui kemesraan fizikal
seperti
sentuhan,
penglihatan,
pendengaran, senyuman atau percakapan.
Menurut Erikson (1986), tahun pertama
merupakan jangka masa yang penting
membentuk ikatan (bond) atau perapatan
antara bayi dengan penjaga.

Perapatan
atau
pertautan
ialah
...reciprocal, enduring emotional tie
between an infant and a caregiver, each of
whom contributes to the quality of the
relationship (Papalia et al, 2004).

JENIS-JENIS PERAPATAN
Ainsworth dan rakan-rakannya (dalam
Lefrancois, 2001) telah mengemukakan
satu prosedur iaitu The Strange Situation
Procedure untuk menilai perapatan bayi
(infant
attachment)
dengan
penjaga
berdasarkan tahap tekanan dan kerisauan
yang dialami oleh bayi dalam episod
perpisahan dan pertemuan dengan penjaga
atau ibu.
1.PERAPATAN SELAMAT - Perapatan selamat
berlaku
apabila
kanak-kanak
boleh
menerokai dan memahami persekitaran

2. PERAPATAN BIMBANGAN KETIDAKTENTUAN Perapatan bimbang ketidaktentuan pula ialah


apabila kanak-kanak merasakan tekanan yang
sangat besar apabila orang asing berada
dengannya.
3. PERAPATAN MENGELAK - Perapatan mengelak
terjadi
apabila
kanak-kanak
hanya
menunjukkan perasaan yang sangat sedikit
terhadap penjaga.

FASA-FASA DALAM PEMBENTUKAN


PERAPATAN
Menurut Bowlby (1969), terdapat empat fasa
dalam pembentukan perapatan, iaitu:
Fasa 1 (lahir hingga 8 minggu) bayi
menerima orang lain di sekelilingnya tetapi
kebolehan untuk membezakan mereka adalah
sangat terhad. Contohnya, bayi tidak menangis
jika didukung oleh sesiapa sahaja.
Fasa 2 (8 minggu hingga 6 bulan) bayi mula
dapat membezakan tingkah laku terhadap
individu tertentu. Contohnya, bayi menangis
jika didukung oleh individu yang sering menjerit

Fasa 3 (6 bulan hingga 2 tahun) bayi


memilih individu tertentu dan berhati-hati
dengan individu lain. Contohnya, bayi hanya
membenarkan individu tertentu menyentuh
atau duduk berhampirannya.
Fasa 4 (2 tahun ke atas) kanak-kanak mula
dapat membezakan hubungan emosinya
dengan orang lain. Peringkat ini dianggap
permulaan hubungan emosi sebenar.

KESAN PERAPATAN
a)Perapatan penting kepada semua manusia.
Bayi yang lahir perlukan jagaan daripada
orang dewasa sama ada untuk mendapatkan
makanan,
membersihkan
diri
atau
mendapatkan perlindungan emosi.
b)Kemesraan, kasih sayang, penjagaan dan
perlindungan yang diberikan oleh ibu bapa
atau penjaga bukan sahaja membantu dalam
proses
perkembangan
kognitif,
malah
mempengaruhi perkembangan sosioemosi
dan perkembangan moral.

c) Dari
segi
sosioemosi,
perapatan
mempengaruhi
sejauhmana
kanak-kanak
menilai diri, menganggap diri berharga, dan
berhubungan dengan orang lain. Konsep
kendiri yang terbina melalui perapatan akan
mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak ini
hingga dewasa kelak.
d) Hubungan antara ibu bapa dan anak-anak
dilihat memainkan peranan yang besar dalam
membentuk perapatan selamat.
Apabila kanak-kanak dilindungi, dikasihi, disayangi,
dipenuhi segala keperluan asas, maka kanak-kanak
dapat membentuk perapatan selamat dengan ibu bapa
atau penjaga.

Bagi kanak-kanak yang membentuk perapatan tidak


selamat pula, ia dikaitkan dengan status ekonomi
sosial keluarga yang rendah, keluarga yang porakperanda, atau menjadi mangsa dera.

e) Perapatan selamat akan membentuk gaya


perapatan selamat dalam diri kanak-kanak.
Begitu juga dengan bentuk perapatan yang lain.
Sekiranya anak-anak memperoleh perapatan
selamat, mereka juga akan mempamerkan
sikap-sikap yang positif, berkasih-sayang serta
menghargai orang lain. Mereka gembira untuk
berinteraksi, bergaul, serta boleh mengasihi dan
dikasihi oleh orang lain.

f) Perapatan yang mengelak atau bimbang


ketidaktentuan pula berkemungkinan akan
menghasilkan kanak-kanak yang rendah diri,
pemarah, ganas, dan tidak menghormati
orang lain. Mereka selalunya bermasalah
dalam perhubungan dengan rakan-rakan
kerana konsep kendiri yang rendah, berfikiran
negatif serta selalu menyalahkan diri dan
orang lain.

KESIMPULAN
Perapatan adalah amat penting bagi
membentuk remaja atau individu yang
bersahsiah tinggi.
Ia amat penting bagi mewujudkan
individu yang mempunyai pemikiran yang
positif, berkeyakinan tinggi, hormat
menghormati dan mempunyai akhlak
yang baik.

RUJUKAN
http://belognilam.blogspot.com/2011/03/perapatan-john
-bowlby.html
http://mahani-careandeducate.blogspot.com/2009/07/p
erapatan-attachment-dan-emosi-kanak.html
http://ctputih.blogspot.com/2007/02/perapatan.html

Anda mungkin juga menyukai