Anda di halaman 1dari 1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

KALENDAR MUET 2015


MUET
PERKARA
Sesi Mac

Sesi Julai

Sesi November

Tarikh Pendaftaran Dibuka

16 Oktober 2014

5 Januari 2015

5 Mei 2015

Tarikh Pendaftaran Ditutup

17 November 2014

13 Februari 2015

19 Jun 2015

Tarikh Ujian Speaking

4, 5, 9, 10, 11, dan


12 Februari 2015

15, 16, 22, 23, 24, dan


25 Jun 2015

7, 8, 9, 10, 14, dan


15 September 2015

Tarikh Ujian Bertulis

7 Mac 2015

1 Ogos 2015

7 November 2015

Nota : Semua maklumat yang tertera adalah tertakluk kepada pindaan dan kelulusan Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA, PERSIARAN 1, BANDAR BARU SELAYANG, 68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN
Tel: 03-61261600 Faksimile: 03-61361488 Portal MPM: www.mpm.edu.my E-mel: ceo@mpm.edu.my

Edisi: 31.10.2014