Anda di halaman 1dari 24

NAMA SEKOLAH

ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 4
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

Kelas : 4

MARI BELAJAR SEJARAH


BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

PENGERTIAN
SEJARAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ZAMAN AIR BATU

ZAMAN PRASEJARAH

KERAJAAN MELAYU AWAL

TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

JANTINA

DIRI DAN
KELUARGA

SEJARAH
SEKOLAH

KAWASAN TEMPAT
TINGGAL

ZAMAN AIR BATU

KEHIDUPAN MANUSIA
PRASEJARAH

KEDUDUKAN KERAJAANKERAJAAN MELAYU AWAL

TOKOH-TOKOH TERBILANG
KESULTANAN MELAYU MELAKA

PARAMESWARA SEBAGAI PENGASAS


KESULTANAN MELAYU MELAKA

TUN PERAK SEBAGAI


BENDAHARA MELAKA

NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 4
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

Kelas : 4

MARI BELAJAR SEJARAH


BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

PENGERTIAN
SEJARAH

..
GURU BESAR

ZAMAN AIR BATU

ZAMAN PRASEJARAH

KERAJAAN MELAYU AWAL

TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

JANTINA

DIRI DAN
KELUARGA

SEJARAH
SEKOLAH

KAWASAN TEMPAT
TINGGAL

KEHIDUPAN MANUSIA
PRASEJARAH

ZAMAN AIR BATU

KEDUDUKAN KERAJAANKERAJAAN MELAYU AWAL

10

TOKOH-TOKOH TERBILANG
KESULTANAN MELAYU MELAKA

11

PARAMESWARA SEBAGAI PENGASAS


KESULTANAN MELAYU MELAKA

12

13

TUN PERAK SEBAGAI


BENDAHARA MELAKA

14

HANG TUAH SEBAGAI


LAKSAMANA MELAKA

HANG TUAH SEBAGAI


LAKSAMANA MELAKA

15

DATA PERNYATAAN BAND

PENGERTIAN SEJARAH
TAHAP
1
2
3
4
5

DIRI DAN KELUARGA


TAHAP
1
2
3
4
5
6

SEJARAH SEKOLAH
TAHAP
1
2
3
4

5
6

KAWASAN TEMPAT TINGGAL


TAHAP
1
2
3
4
5

ZAMAN AIR BATU


TAHAP
1
2
3
4
5
6

KEHIDUPAN MANUSIA PRASEJARAH


BAND
1
2

3
4
5
6

KEDUDUKAN KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU AWAL


TAHAP
1
2
3
4
5
6

TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA


TAHAP
1
2
3
4
5
6

PARAMESWARA SEBAGAI PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA


TAHAP
1

2
3
4

TUN PERAK SEBAGAI BENDAHARA MELAKA


TAHAP
1
2
3
4
5
6

HANG TUAH SEBAGAI LAKSAMANA MELAKA


TAHAP
1
2
3
4
5

DATA PERNYATAAN BAND

PENGERTIAN SEJARAH
PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang pengertian dan kemahiran sejarah


Murid memahami pengertian dan kemahiran sejarah.
Murid boleh menerangkan tentang pengertian dan kemahiran sejarah dengan
memberikan contoh.
Murid boleh menguasai pengertian dan kemahiran sejarah serta disesuaikan dengan
pelbagai situasi
Murid boleh membuat penilaian tentang pengertian dan kemahiran sejarah dalam
kehidupan seharian
Murid boleh menjadi pemudah cara kepada rakan menerangkan tentang kemahiran
pemikiran sejarah

DIRI DAN KELUARGA


PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang pengertian diri dan keluarga


Murid memahami tentang pengertian diri dan keluarga
Murid boleh menerangkan tentang pengertian diri dan keluarga dengan memberikan
contoh
Murid boleh menguasai pengertian diri dan keluarga dalam pelbagai situasi
Murid boleh membuat penilaian tentang pengertian diri dan keluarga serta
menghubungkait dengan peranan setiap ahli keluarga bagi mewujudkan keluarga
bahagia
Murid berupaya menjadi pemudah cara untuk menerangkan kepada rakan konsep
keluarga bahagia

SEJARAH SEKOLAH
PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang sejarah sekolah


Murid memahami tentang sejarah sekolah
Murid boleh menerangkan tentang sejarah sekolah dengan memberikan contoh
Murid boleh menguasai maklumat tentang sejarah sekolah dalam pelbagai situasi

Murid boleh membuat penilaian tentang maklumat sejarah sekolah dan


menghubungkait dengan peranan setiap warga sekolah bagi membangunkan
kecemerlangan
sekolah
Murid boleh mengemukakan
idea yang rasional tentang sekolah sebagai institusi
pendidikan yang perlu dibanggakan

KAWASAN TEMPAT TINGGAL


PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang sejarah kawasan tempat tinggal


Murid memahami tentang sejarah kawasan tempat tinggal
Murid boleh menerangkan tentang sejarah kawasan tempat tinggal dengan
memberikan contoh
Murid boleh menguasai maklumat tentang sejarah kawasan tempat tinggal dalam
pelbagai situasi
Murid membuat penilaian tentang peranan masyarakat setempat bagi memakmurkan
kawasan tempat tinggal mereka
Murid boleh memberikan pandangan yang rasional tentang peranan masyarakat di
kawasan tempat tinggal yang perlu dihargai

ZAMAN AIR BATU


PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang zaman air batu


Murid memahami tentang zaman air batu
Murid boleh menerangkan tentang zaman air batu dengan memberikan contoh
Murid boleh menguasai pengetahuan tentang zaman air batu dalam menghargai
kehidupan masa kini
Murid boleh membuat penilaian tentang perubahan yang berlaku pada zaman air
batu dan dihubungkaitkan dengan perubahan alam sekitar
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional bagi merancang masa depan negara

KEHIDUPAN MANUSIA PRASEJARAH


PERNYATAAN BAND

Murid tahu tentang kehidupan manusia prasejarah


Murid memahami tentang kehidupan manusia prasejarah

Murid boleh menerangkan tentang kehidupan manusia prasejarah dengan


memberikan contoh
Murid boleh menguasai maklumat tentang kehidupan manusia prasejarah
Murid boleh membuat penilaian tentang kehidupan manusia prasejarah dengan
kehidupan masa kini
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional untuk menyelesaikan masalah dan
cabaran pada masa depan

KEDUDUKAN KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU AWAL


PERNYATAAN TAHAP

Murid tahu tentang kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal


Murid memahami tentang kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal
Murid boleh menerangkan tentang kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal
dengan contoh
Murid boleh menguasai maklumat tentang kerajaan-kerajaan Melayu awal dalam
menghargai warisan
Murid boleh membuat penilaian maklumat tentang kerajaan-kerajaan Melayu awal
dengan kehidupan masa kini
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan menghargai
kemakmuran negara

TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA


PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Murid memahami tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Murid boleh menerangkan tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka
dengan contoh
Murid boleh menguasai maklumat tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka untuk diteladani.
Murid boleh membuat penilaian tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka dengan kehidupan masa kini
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan mengenang jasa
tokoh-tokoh terbilang
PARAMESWARA SEBAGAI PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA
PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu


Melaka.

Murid memahami tentang Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu


Melaka.
Murid boleh menerangkan tentang Parameswara sebagai pengasas Kesultanan
Melayu Melaka dengan contoh
Murid boleh menguasai maklumat tentang Parameswara sebagai pengasas
Kesultanan Melayu Melaka untuk diteladani.
Murid boleh membuat penilaian tentang Parameswara sebagai pengasas Kesultanan
Melayu Melaka dengan kehidupan masa kini
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang warisan kesultanan Melayu
Melaka dengan institusi beraja
TUN PERAK SEBAGAI BENDAHARA MELAKA
PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka


Murid faham tentang peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka
Murid boleh menerangkan tentang peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka
dengan contoh
Murid boleh menguasai maklumat tentang peranan Tun Perak sebagai Bendahara
Melaka untuk diteladani.
Murid boleh membuat penilaian pengetahuan tentang peranan Tun Perak sebagai
Bendahara Melaka dengan kehidupan masa kini
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan kebijaksanaan dan
taat setia kepada pemimpin
HANG TUAH SEBAGAI LAKSAMANA MELAKA
PERNYATAAN TAHAP

Murid mengetahui tentang Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka


Murid memahami tentang Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka
Murid boleh menerangkan tentang peranan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka
dengan contoh
Murid booleh menguasai maklumat Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka untuk
diteladani
Murid boleh membuat penilaian tentang Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka
dengan kehidupan masa kini
Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang menghargai sumbangan tokoh
dalam memelihara kedaulatan negara

NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 4

Nama Murid
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru Sejarah
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

4
0

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:

TAHAP PENGUASAAN

TAJUK

TAFSIRAN

PENGERTIAN DAN KEMAHIRAN


SEJARAH

#N/A

SEJARAH DIRI DAN KELUARGA

#N/A

SEJARAH SEKOLAH

#N/A

KAWASAN TEMPAT TINGGAL

#N/A

#N/A

ZAMAN AIR BATU

#N/A

ZAMAN PRASEJARAH

#N/A

KERAJAAN MELAYU AWAL

TOKOH-TOKOH TERBILANG

#N/A

PARAMESWARA PENGASAS
KESULTANAN MELAYU MELAKA

#N/A

TUN PERAK BENDAHARA MELAKA

#N/A

HANG TUAH LAKSAMANA MELAKA

................
0

(Guru Matapelajaran Pendidikan Sejarah)

........
0

GURU BESAR

#N/A

NAMA SEKOLAH

NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TAFSIRAN

0
0

#N/A

0
0
0

#N/A

0
0
0

#N/A

0
0
0

#N/A
0
0
0
#N/A
0
0
0
#N/A
0
0
0
#N/A
0
0
0
#N/A
0
0
0
#N/A

0
0
0

#N/A

0
0
0

#N/A
0

ANALISA PERTENGAHAN TAHUN PENGUASAAN MURID MENGIKUT TAJUK


BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH

Tajuk 1.1

BILANGAN MURID KUASAI


TAJUK
Jumlah
semua
PENGERTIAN DAN KEMAHIRAN SEJARAH

Tahap
Penguasaan

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

Bil. Murid

TP0 1

Tahap
Penguasaan
Bil Murid

TP0 1

Tajuk 1.3
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP0 1

TP0 2

TP0 3

TP0 4

TP0 5

TP0 6

TP0 2

TP 2
0

TP0 3

TP 3
0

TP 4
0

TP0 4

TP 6
0

TP0 5

TP0 6

Jumlah semua
TP 1
0

TP0 2

TP 2
0

TP0 3

TP 3
0

TP0 4

TP 4
0

TP0 5

Tahap Penguasaan
Bil Pel

Tajuk 2
TP 5
0

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK


SEJARAH SEKOLAH

Tajuk 1.4

TP0 1

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK


SEJARAH DIRI DAN KELUARGA

TP 1
0

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK KAWASAN TEMPAT

TP 5
0

0
TP 6
0

TP0 6

TP 1
0

TP0 2

TP 1
0

TP0 2

Tajuk 3
Tahap Penguasaan
Bil Pel

TP0 1

TP0 3

TP0 4

TP0 5

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK


Z AMAN AIR BATU

Tahap Penguasaan
Bil Pel

TP0 1

TP 2
0

TP 2
0

TP0 3

TP0 4

TP0 5

BILANGAN MURID KUASAI TAJUK


Z AMAN PRASEJARAH

TP0 2

TP 1
0

TP 2
0

TP0 3

TP0 4

TP0 5

MENGIKUT TAJUK

URID KUASAI TAJUK KAWASAN TEMPAT TINGGAL

Jumlah semua
TP 3
0

TP0 3

TP0 4

GAN MURID KUASAI TAJUK


Z AMAN AIR BATU

TP 3
0

TP0 3

TP 4
0

TP 5
0

TP0 5

0
TP 6
0

TP0 6

Jumlah semua
TP 4
0

TP0 4

TP 5
0

TP0 5

0
TP 6
0

TP0 6

Jumlah semua

ANGAN MURID KUASAI TAJUK


Z AMAN PRASEJARAH

TP 3
0

TP0 3

TP0 4

TP 4
0

TP0 5

TP 5
0

0
TP 6
0

TP0 6

ANALISA AKHIR TAHUN PENGUASAAN MURID MENGIKUT TAJUK


BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH

MELAYU AWAL
Tajuk 4 BILANGAN MURID KUASAI TAJUK KERAJAAN-KERAJAAN
Jumlah semua
0
Tahap
TP 1
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
TP 6
Penguasaan

Bil Pel

TP0 1

TP0 2

TP0 3

TP0 4

TP0 5

TP0 6

TP0 2

TP0 3

TP0 4

TP0 5

TP0 6

Tajuk 5.2
Jumlah semua
0
BILANGAN MURID KUASAI TAJUK PARAMESWARA SEBAGAI PENGASAS KERAJAAN MELAYU MELAKA
Tahap
TP 1
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
TP 6
Penguasaan
Bil Pel
0
0
0
0
0
0

TP0 1

TP0 2

TP0 3

TP0 4

TP0 5

TP0 6

Bil Pel

TP0 1

Tajuk 5.1BILANGAN MURID KUASAI TAJUK TOKOH-TOKOH


JumlahTERBILANG
semua
0
Tahap
TP 1
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
TP 6
Penguasaan
Bil Pel
0
0
0
0
0
0

TP0 1

Tajuk 5.3BILANGAN MURID KUASAI TAJUK TUN PERAK BENDA


Tahap
TP 1
TP 2
Penguasaan
0

TP0 2

TP0 3

TP0 4

TP0 5

BILNGAN MURID KUASAI TAJUK HANG TUAH LAKSA

Tajuk 5.4
Tahap
Penguasaan
Bil Pel

TP0 1

TP 1
0

TP0 2

TP 2
0

TP0 3

TP0 4

TP0 5

MENGIKUT TAJUK
H

RID KUASAI TAJUK TUN PERAK


BENDAHARA
Jumlah
semua MELAKA
0

TP0 3

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TP0 4

TP0 5

TP0 6

RID KUASAI TAJUK HANG TUAH LAKSAMANA MELAKA

Jumlah semua

TP 3
0

TP0 3

TP0 4

TP 4
0

TP0 5

TP 5
0

TP 6
0

TP0 6

ANALISA PENCAPAIAN KESELURUHAN PENGUASAAN MURID


BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH

PENCAPAIAN MURID MENGIKUT BAND BAGI MATA PELAJARAN SEJARAH


KESELURUHAN
BAND
Bil Pel

Band
0 1

Band
0 2

Band
0 3

Band 1
0

Band 2
0

Band
0 4

Band 3
0

Jumlah semua
Band 4 Band 5
0
0

Band
0 5

Band
0 6

ASAAN MURID

SEJARAH

and
0 5

0
Band 6
0

Band
0 6