Anda di halaman 1dari 1

IKRAR HALAL BI HALAL

RODHI TUBILLAHI ROBBA, WA BIL ISLAAMI DIINA, WA


BI

MUHAMMADIN

ALLAA

NABIYAU WA

ILLAAHA

ILLALLAH,

ROSUULA,
WA

ASYHADU

ASYHADUANNA

MUHAMMADAN ABDUHU WA ROSUULUH.


KEPARENG KULA MATUR, DUMATENG PANJENENGAN
SEDAYA, WONTEN ING MAJLIS HALAL BI HALAL MENIKA.
KULA NGATURAKEN SUGENG RIYADI IDUL FITRI, ING
SAKLAJENGIPUN,

DUMATENG

INGKANG

KELANGKUNG

SEPUH, KULA NGATURAKEN SUNGKEM PANGABEKTOS.


DUMATENG SESAMI-SAMI, KULA NGATURAKEN SALAM
TALIM, LAN DUMATENG INGKANG LANGKUNG ENEM,
KULA NGATURAKEN PJA PUJI PANGASTUTI.
ING SAKLAJENGIPUN, KULA NGATURAKEN, SEDAYA
KALEPATAN KULA, LAHIR SAHA BATOS, INGKANG KULA
MANGERTOSI, LAN INGKANG MBOTEN KULA MANGERTOSI,
KULA NYUWUN SIH AGUNGING PANGAKSAMI DUMATENG
PANJENENGAN SEDOYO. SEMANTEN UGI, MBOK BILIH
PANJENENGAN

SEDOYO,

KAGUNGAN

KALEPATAN

DUMATENG KULO, KANTHI IKHLASING MANAH, KULO


CAOS PANGAPUNTEN, DUMATENG PANJENENGAN SEDOYO.
MUGI-MUGI, KALEPATAN KULO LAN PANJENENGAN,
SAGETO LEBUR, WONTEN ING DINTEN RIYADI MENIKO.
LAN MUGI-MUGI, ALLOH SUBHANAHUWATAALA TANSAH
NGIJABAHI,

DUMATENG

PANYUWUN

PANJENENGAN SEDOYO.
AMIN YA ROBBAL ALAMIN.

KULO

LAN