Anda di halaman 1dari 5

Kata Adjektif

1. Kata Adjektif atau kata sifat ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda,
orang, tempat dan sebagainya.
2. Kata Adjektif boleh disertai dengan kata penguat seperti "sangat", "amat", "paling" dan
sebagainya.
3. Kata adjektif dikenali jika kata berkenaan didahului atau diikuti oleh kata penguat seperti
amat, sangat, sungguh, sekali, paling, agak, benar.
4. Kata Adjektif boleh dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut:

Jenis
Contoh Kata Adjektif
Sifat / Keadaan Bijak, sakit, malas, cantik, rajin, sihat,
Baik,cerdik, berani. Lemah, kukuh, kemas, kejap
Warna
Merah, putih, kuning, biru, hitam
Ukuran
Nipis, tinggi, rendah, kecil, besar, tebal,

Contoh Ayat
Arilin seorang murid yang bijak.
Bunga mawar itu berwarna merah.
Buku cerita itu sangat tebal.

Pendek,panjang, tebal, dalam, besar, sebesar,


Bentuk
Pancaindera
rasa
pandang
dengar
bau
sentuh

terpanjang
Bulat, bujur, leper, kempis, buncit

Encik Ramli membeli sebuah meja

Masin, masam, harum, merdu, licin, busuk,

makan berbentuk bulat.


Suara penyanyi itu sungguh merdu.

Sedap, lazat, pahit, lemak, pedas, payau, Buruk,


hodoh, jelita, cantik, Bising, senyap, wangi,
hangit, hapak, Kesat, kasar, lembab, halus

Waktu

Lewat, baru, lama, segera, silam, segera, suntuk,

Harif selalu datang lewat ke sekolah.

Jarak

lampau, lalu
Jauh, dekat, hampir

Rumah Tat Keong hampir dengan

Marah, sayang, rindu, sayu, malu, gembira, Takut,

jeti.
Nenek berasa sangat marah jika

seram, benci, marah, senang


Pantas, deras, lambat, lincah, perlahan,

cucu-cucunya bercakap bohong.


Air sungai mengalir dengan deras.

Perasaan
Cara

Selalu,jarang, kadang-kadang, kerap, laju, jelas,


Kekerapan

muram
Selalu, sering, jarang, kerap kali

Mereka selalu ke perpustakaan


bersama-sama.

LatihanKataAdjektif1
1. Malam itu sungguh _________ kerana tiada kenderaan yang lalu - lalang.
A. gelap
B. nyaman
C. hening
D. bising
2. Amir sangat _______ kerena mendapat keputusan yang tidak begitu cemerlang dalam
A. segan
B. benci
C. marah
D. kecewa

UPSR.

3. Sikap ayah yang _________ memberikan dorongan itu menambahkan lagi semangat saya untuk belajar.
A. lupa
B. malu
C. jarang
D. sering
4. Walaupun datuk Ramli sudah tua, kulitnya masih ___________ .
A. tegang
B. teguh
C. tegap
D. tegar
5. Burung bangau mempunyai leher yang __________ .
A.tinggi
B. panjang
C. pendek
D. rendah
6. Lauk - pauk yang dijual di gerai Mak Midah sedap - sedap belaka walaupun ____________ .
A. kelat
B. pedas
C. pedas
D. payau
7. Puan Khoo melabuhkan kain batik anaknya yang kelihatan ____________ itu.
A. rendah
B. singkat
C. tinggi
D. sempit
8. Saya tidak akan _________ seandainya dia berterus terang.
A. ragu
B. marah
C. dendam
D. bimbang
9. Pemidato itu agak ___________ semasa berhujah.
A. marah
B. gembira
C. bimbang
D. gementar
10. Petir berdentum dengan __________ menandakan hari hendak hujan.
A. kuat
B. rakus
C. senyap
D. perlahan

LatihanKataAdjektif2
1.

Wang ini saya sumbangkan secara __________,kata Lee Kepada Siva.


A. Ikhlas
B. sopan
C. adil D. amanah

2.

Pokok langsat yang ditanam oleh Pak Murad itu berbuah_______.


A. Lebat
B. penuh
C. ketat
D. padat

3.

Yuki berjoging dan menanam pokok bunga pada waktu _________.


A. Sesak
B. tegang
C. sunyi
D. senggang

4.

Baju Ching Ting sudah ________kerana kerap dipakainya.


A. Uzur
B. lusuh
C. layu
D. kelam

5.

Bayi itu tidur dengan ___________ di atas pangkuan ibunya.


A. Kaku
B. riang C. diam
D. nyenyak

6.

Masakan itu amat __________kerana dimasak dengan cili yang terlalu banyak.

A. Kelat

B. pahit

C. pedas

D. payau

7.

Bahagian depan kereta itu telah ________setelah terlanggar lori.


A. Patah
B. remuk
C. retak D. kempis

8.

Puan Laila berasa _________kerana menerima hadiah daripada anak-anaknya


dengan Hari Ibu.
A. Cemas
B. terharu
C. terkejut
D. kecewa

9.

Abang Bok Yu _________berbahasa Jepun kerana dia pernah menuntut di Jepun selama
lima tahun.
A.
Fasih
B. leka
C. bijak
D. deras

bersempena

Latihan Kata Adjektif 3


1. Harimauhutanyangberjayaditangkapitusangat___________________.
A. Ganas
B.comel
C.gebu
D.tembam
2. NenekTimahyangsudah____________ituberjalanmenggunakantongkat.
A. Bongkak B.bongkok
C.bengkok D.Condong
3. AhKinbegitu_____________berbahasaInggeris.
A. Condong B.bijak

C.fasih

D.pantas

4. PersahabatanMakLimahdanMakGayahsungguh_________.
A. Beku
B.hangat
C.karib
D.akrab
5. Sebelumkemalanganitu,Aliberkelakuan_____________.
A. Ganjil
B.jelas
C.lantang
6. Lindabegitu________dengandatuknya.
A. Lucu
B.manja
C.lawak

D.janggal

D.manis

7. Pelariituberlaridengan_______menujukegarisanpenamat.
A. Kuat
B.cepat
C.pantas
D.deras
8. Cahayabulanyang_____itusungguhcantik.
A. Tenggelam
B.mengembangC.pudar

D.mengambang

9. Rohayukelihatan_______begitukurung.
A. Keras
B.kelat

D.cantik

C.lembut

10. BiliksewarumahLindasungguh__________.
A. Tebal
B.sempit
C.tajam
D.keras
11. Mikariitu_________keranaterlebihgaram.
A. Pahit
B.manis C.masin
D.masam
12. AmerikaSyarikattelahmenggunakansenjatayang______untukmenyerangAfghanistan.
A. Daif
B.kuno
C.lama
D.canggih
13. Diaterlalu__________kepadamajikannyayangbaikhatiitu.
A. Setia
B.angkuh C.jarangD.girang
14. Buayaialahsejenisreptiliayang____________.
A. Baik
B.ganas
C.jinak

D.manja

15. Budakyang________itutersipusipuapabiladiusikolehrakanrakannya.
A. Pendiam B.pemalu
C.peramah D.girang
16. Penglihatandatuksemakin_______________.
A. Juling
B.bercahaya
C.rapat

D.kabur

17. Tapakkasutsekolahsayasudah___________.
A. Haus
B.rencam
C.tajam
D.tumpul
18. Ahlibinabadannegaraituberbadankuatdan______________.
A. Capek
B.tegap
C.bongkok

D.pipih

LatihanKataAdjektif4
1. Airkopiituterasa_____keranabelumdibubuhgula.

A.
Kelat B.pahit
C.manis
D.masin
2. PuanTeohmenguliadunankuihpauitusehingga______.

A.
Liat
B.keras
C.lembut
D.lembap
3.
Pusatperanginanituterletak______daripadakebisingankota.

A.
Jauh
B.dekat
C.hampir
D.lama
4. Permukaanlantaiitumenjadi______setelahdimopolehibu.

A.
Lembut B.halus
C.kasar
D.licin
5. PakaianSyafik______keranadiaditimpahujannsemasadalamperjalanankesekolah.

A.
Halus B.basah
C.kembang D.sejuk
6. HangTuahsangatterkenalsebagaipahlawanMelayuyang________.

A.
Berani B.takut
C.elok
D.jahat
7. Semuakenderaanbergerak______keranaberlakusuatukecelakaanjalanrayayangdahsyatdi
JalanLintang.

A.
Perlahan
B.deras
C.laju
D.gopoh
8. Pihakpolistelahmengambiltindakan______untukmengatasimasalahjenayahyangsemakin
menjadijadisekarang.
A.
Lama B.segera
C.lampau
D.lewat
9. LaguMelayuaslinyanyianpenyanyiterkenaltanahairitusungguh________.

A.
Garau
B.merdu
C.biru
D.kuat
10. Warna_______padaJalurGemilangmelambangkankebesaranrajarajaMelayu.

A.
Merah
B.biru
C.kuning
D.putih
11. AhMengdankawankawannyasedangmengepambolabolayang______itudidalamstorsukan.

A.
Lonjong
B.kempis
C.lurus
D.kemik
12. Tikaryangdiperbuatdaripadamengkuangitu_________buatannya.

A.
Jelas
B.keras
C.tegap
D.halus
13. Pengemisitumakannasidenggan_________keranaterlalulapar.

A.
Pantas
B.perlahan C.lembut
D.gelojoh
14. Besipembahagijalanitu_________setelahdilanggarsebuahlorimembawaberas.

A.
Bengkok
B.bujur
C.kempis
D.lonjong
15. Penghuluituberasasungguh_______terhadappendudukkampongkeranaanaknyaterlibatdalam
kegiatanjenayah.

A.
Rindu
B.malu
C.sayang
D.benci
16. Bunyijeritanyang__________darirumahditepihutanitusungguhmenakutkan.

A.
Merdu B.nyaring
C.mersik
D.bising
17. Dalamceritadongeng,nenekkebayanamatditakutikeranawajahnya_______.

A.
Lama B.uzur
C.hodoh
D.tua
18. Jamalberasa________melihatperangaiEngKaiyangmengadaadaitu.


19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

A.
Gembira
B.bosan
C.terharu
D.sedih
Tiangrumahitusudah______keranadimakananaianai.
A.
Reput B.kuat
C.lembut
D.rapuh
MunYeonghanyaberjalankakiketempatkerjakerana________denganrumahnya.
A.
Awal B.jauh
C.dekat
D.nyaris
Muriditumengikattalikasutnyadengan________supayatidakmudahterurai.
A.
Kukuh B.teguh
C.perlahan D.kemas
Jariadiklukakeranaterkenapisauyang_________itu.
A.
Tumpul
B.tajam
C.panjang
D.nipis
Badanadikterasa________keranabermaindikawasansemaksamun.
A.
Gatal
B.kurus
C.cantik
D.payau
Kamariahmenjemurtualayang______itudiampaian.
A.
Cerah
B.basah
C.kasar
D.rapuh
Kitaharuslahbersenamsupayaotakkita_________.
A.
Cair
B.cergas
C.cerdas
D.lembap
Latihanbolasepakakandiadakanpadapetanginisekiranyacuaca________.
A.
Cerah
B.mendung C.basah
D.rebut
BiskutyangdibuatolehShasha_______keranadibakarterlalulama.
A.
Hangus
B.kering
C.hancur
D.rosak
Abangsayakelihatansungguh__________apabilaberbajuMelayudanbersamping.
A.
Jelita
B.gagah
C.kacak
D.cantik
Pameranbatikitumendapatsambutan_______daripadaorangramai.
A.
Dingin
B.panas
C.hangat
D.hambar
Ayahmelarangadikmandidisungaiyang_______arusnya.
A.
Cepat
B.laju
C.deras
D.pantas
Mukanyamenjadi_______setelahmendengarberita_______itu.
A.
Merah..buruk
C.putih.Buruk
B. Pucat.buruk
D.pucat..baik
Perutnya________keranabelumbersarapan.
A.
Kosong
B.bulat
C.kenyang D.lapar
Pemainbolasepakyang______itutelahdipilihsebagaipemainterbaik.
A.
Tangkas
B.cepat
C.laju
D.cekap
Biribiriyangsedangmeragutrumputdipadangitu________.
A.
Gemukgemuk B.tergemukC.
Palinggemuksekali D.palingtergemuk
LukisanWeiBinamat______.
A.
Tercantik
B.tercantiksekaliC.
Cantiksekali
D.palingcantiksekali

36.

37.

38.

39.

40.

YuYingpaling_____makandurian.
A.suka
B.tersuka
C.sukasekali D.tersukasekali
Semuakanakkanaktadikaitu___belaka.
A.
Comel B.comelcomel
C.tercomel D.palingcomel
Kuihyangdibuatolehkakakituamat_________sekali.
A.
Manis B.termanis C.manismanis
D.palingmanis
AnakMakTijah_______belaka.
A.
Rajinrajin
B.sangatrajin
C.sungguhrajin
D.palingrajin
Kipasitubergerakdengan____________sekali.
A.
Cepat B.ligat
C.pantas
D.laju