Anda di halaman 1dari 8

Kem Qiyadah SMIH

Majlis Perwakilan Pelajar 2012

KERTAS KERJA

KEM QIYADAH HIRA


MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR
SEK MEN ISLAM HIRA JERAM
SESI 2015
Memimpin Penggerak Perubahan
::Pada::

31 Disember 2014 2 JANUARI 2015


::Tempat::

Dewan Hassan al Banna


Ruang legar Mabna Khadijah
Musolla Hira & Padang Maahad Tahfiz Hira
::anjuran::
MPP HIRA JERAM
dengan kerjasama::
UNIT DISIPLIN & PENGAWAS SEKOLAH
KADET REMAJA SEKOLAH MUSLEH
UNIT HAL EHWAL PELAJAR
UNIT TARBIYAH HIRA
UNIT ASRAMA HIRA
0

Kem Qiyadah SMIH


Majlis Perwakilan Pelajar 2012

Kertas Kerja
Kem Qiyadah HIRA 2015
dengan kerjasama
Unit Disiplin & Pengawas Sekolah, Kadet Remaja Sekolah Musleh, Unit Hal Ehwal
Pelajar, Unit Tarbiyah Hira, Unit Asrama Hira
===============================================
1.0

PENGENALAN
Kepimpinan berasal daripada perkataan pimpin yang bermaksud membimbing,
memandu, menunjuk, mengepalai dan mengetuai. Dalam Islam, pemimpin dipandang
sebagai seorang yang bertanggungjawab dalam menegakkan syariat Allah dimuka bumi
ini. Ianya selari dengan tuntutan Al-Quran dalam surah Al-Ahzab : 72 di mana semua
makhluk Allah sama ada di langit, bumi dan gunung-ganang enggan menerima amanah
yang diberikan oleh Tuhan disebabkan oleh beratnya amanah itu tetapi manusia rela
menerimanya. Pemimpin yang ideal menurut Islam adalah pemimpin yang mempunyai
sifat-sifat sepertimana yang ditetapkan oleh Al-Quran, Hadis dan Sunnah
Oleh sebab itu, adalah wajar bagi barisan kepimpinan sekolah untuk diberikan kursus
mengenai kepimpinan, kemahiran memimpin, kemahiran komunikasi berkesan serta
kemahiran-kemahiran yang dapat membantu barisan kepimpinan untuk lebih kehadapan
dan menyuarakan pandangan dengan bergerak lebih cekap dan efisyen.

2.0

TUJUAN
Kertas kerja ini disediakan adalah bertujuan untuk:
2.1
2.2
2.3

3.0

Memohon kelulusan daripada pengetua Sekolah Menengah Islam Hira Jeram


Memohon peruntukan kewangan daripada pihak-pihak yang berkenaan.
Memaklumkan kepada pihak-pihak yang berkenaan tentang program yang
akan dijalankan.

NAMA PROGRAM
Kem Qiyadah HIRA 2015

4.0

TEMA
Memimpin Penggerak Perubahan

5.0

MATLAMAT
Membina peribadi pemimpin yang berketerampilan dan mengamalkan prinsip-prinsip
pelajar muslim sebagai salah satu pegangan, mempunyai keberanian, keyakinan dan
sahsiah pelajar muslim yang mantap dari sudut akhlah, akademik, pengurusan diri dan
organisasi agar menjadi qudwah hasanah kepada masyarakat

Kem Qiyadah SMIH


Majlis Perwakilan Pelajar 2012

6.0

OBJEKTIF
6.1 Memperkasakan kemahiran memimpin dan kepimpinan kepada barisan kepimpinan
pelajar SMI Hira
6.2 Menerapkan motivasi kepimpinan untuk pemimpin sekolah
6.3 Memperbaiki kemahiran komunikasi dari sudut interaksi dalam organisasi dan
interaksi umum
6.4 Melahirkan barisan kepimpinan yang proaktif dalam menjana idea-idea baru untuk
memantapkan sahsiah pelajar sekolah ini

7.0

TARIKH
13 14 APRIL 2012

8.0

TEMPAT
Sekolah Menengah Islam Hidayah

9.0

SASARAN
Barisan kepimpinan pelajar SMIH seramai 130 orang

10.0

BENTUK PROGRAM
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

11.0

Pembentangan Big Picture MPP Hira Jeram


Bagaimana memperkasa kepimpinan di Hira
Pengurusan organisasi
Dialog bersama pengetua
Motivasi pemimpin
YB turun padang
Aktiviti
Leadership ~ IST Istizan, Syura, Taat
Teamwork
Bidang tugas pemimpin
Tazkirah / Kuliyah & Motivasi Pagi

JAWATANKUASA PELAKSANA
Lampiran 1

12.0

TENTATIF PROGRAM
Lampiran 2

13.0

BELANJAWAN
Lampiran 3
2

Kem Qiyadah SMIH


Majlis Perwakilan Pelajar 2012

14.0

PENUTUP
Dengan terlaksananya kursus ini, diharap barisan kepimpinan sekolah dapat
menyerlahkan lagi bakat kepimpinan mereka serta memimpin pelajar lain di sekolah
ini untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkarisma seterusnya menjadi seorang
individu muslim yang bermanfaat kepada masyarakat pada masa akan datang.

Disediakan oleh :

Disemak oleh:

..
(Muallim Mohd Iswan Mansor )
Pengarah Kem Qiadah Hira 2015

..
(Muallimah Noridah Seman)
PK Tarbiyah Hira
SMITQ Hira Jeram
..
(Muallimah Munirah Abdul Majid)
PK Hal Ehwal Murid
SMITQ Hira Jeram

Disokong oleh :
..
(Muallim Isharuddin Ismail)
PK Ko Kurikulum
SMITQ Hira Jeram
Diluluskan oleh :
..
(Muallim Bat Kamaruzzaman Abdul Kadir)
Pengetua,
Sekolah Menangah Islam Hira Jeram

Kem Qiyadah SMIH


Majlis Perwakilan Pelajar 2012

LAMPIRAN 1
AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA
PENAUNG
Muallim Bat Kamaruzzaman Abdul Kadir
PENASIHAT
Muallimah Munirah Abdul Majid
Muallimah Noridah Seman
Muallim Isharuddin Ismail
Muallim Mohd Iswan Mansor
GURU MPP HIRA
Muallim Mohd Iswan Mansor (Ketua Warden)
Muallim Zul Azizi (Ketua Unit Disiplin & Pengawas)
Muallimah Intan Nor Amalina (Ketua Unit UKM)
Muallimah Norzalina Nordin (Ketua Unit KRSM)
PENGARAH
Muallim Isharuddin Ismail
TIMB. PENGARAH
Muallimah Munira Abdul Majid
SETIAUSAHA
Muallim Mohd Iswan Mansor
BENDAHARI
Muallimah Noridah Seman
AHLI JAWATANKUASA:
Program :
Muallimah Nazihah Yahya
Teknikal & Disiplin:
Muallim Muhammad Zul Azizi Muhammad
Muallimah Intan Nor Amalina Ahmad Sapar
Makanan:
Muallimah Norzalina Nordin
Logistik :
Muallimah Noridah Seman
Disiplin :

Kem Qiyadah SMIH


Majlis Perwakilan Pelajar 2012

LAMPIRAN 2
TENTATIF PROGRAM
Tarikh // Masa
5.00 pm
5.45 pm
7.00 pm

Rabu
7/1/2015

8.30 pm
9.45 pm
10.45 pm
11.00 pm

Syahid itu pasti

11.00 pm

MPP => planning 4 d future with....

4.30 am

Qiyamullail qiyadah

5.45 am

Solat subuh, maathurat, kuliyah subuh


kepentingan qiyamullail
Based

7.30 am
8.30 am
11.00 am
11.30 am
1.00 pm

Catatan

Pendaftaran peserta
Check in peserta
Taklimat program
Perasmian program
Tilawah, Solat Maghrib, Mathurat
Kuliyyah Maghrib
Khalifah Umar Abdul Aziz
Ketua Umum
Solat Isya
SLOT 1:
Teori Kepimpinan Rasulullah SAW
Mpp1: Cipta ikrar Kepimpinan & Pelajar
Rasa Teh O dan Biskut

7.00 am
Khamis
8/1/2015

Aktiviti

Sarapan pagi
Khidmat diri
SLOT 2:
BIG PICTURE MPP HIRA JERAM
Dhuha time & minum pagi
SLOT 3:
Leadership::
agihan tugas 2015 & perbincangan unit
Istirehat, solat, makan

2.30 pm

SLOT 3:
Mpp2 : pembentangan draf perancangan 2015

4.30 pm
5.00 pm

Solat Asar
Teamwork Games- MPP

ISOMA

Kem Qiyadah SMIH


Majlis Perwakilan Pelajar 2012

5.45 pm

Makan Malam dan Khidmat Diri

7.00 pm

Tilawah, Solat Maghrib, Mathurat, Kuliyyah


Maghrib
Leadership :: IST HIRA

8.30 pm

Solat Isya

9.45 pm
10.45 pm

SLOT 4:
Dialog bersama pengetua
Rasa Teh O dan Biskut

11.00 pm

Syahid itu pasti

11.00 pm

MPP => postmortem KQH


Motivasi pemimpin bersama .....

4.30 am

Qiyamullail qiyadah

5.45 am

Solat subuh, maathurat, kuliyah subuh


kepentingan qiyamullail
YB Turun padang

7.00 am
Jumaat
9/1/2015

8.00 am
8.45 am
11.00 am
11.30 am
12.00 pm

Sarapan pagi
Khidmat diri
SLOT 5:
Motivasi pemimpin
Dhuha time & minum pagi
Sesi fotografi
Ucapan dasar barisan PK
Majlis penutup
Bersurai

LAMPIRAN 3
BELANJAWAN PROGRAM

Kem Qiyadah SMIH


Majlis Perwakilan Pelajar 2012

Jumlah
1) MAKANAN :
7/1 : Makan malam (RM4.50)
8/1 : makan pagi (RM2.00)
: makan tengah hari (RM5.50)
: makan malam (RM4.50)
9/1 : makan pagi (RM2.00)
: makan tengah hari (RM5.50)
Pelajar : 100 Pelajar
Guru Bertugas : 4 Guru

RM 4.50
390.00
RM 12.00
RM 7.50
104 orang
80.00
1221.00

RM 2496.00
RM 24.00 x 104 Orang = RM 2496.00