Anda di halaman 1dari 2

Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

1.1 Pertapakan syarikat Hindia Timur (SHTI) di Pulau Pinang

a)Mengapa SHTI memerlukan sebuah pelabuhan di Kepulauan Melayu


.
b) Mengapa P. Pinang menjadi tarikan kepada SHTI ?
.
c) Huraikan konsep dasar buka pintu kerajaan Kedah ?

d) Senaraikan 3 ancaman luar yang dihadapi oleh pemimpin Kedah


..
e) Huraikan masalah rebutan takhta di Kedah pada tahun 1770.

..
f) Apakah kesan daripada masalah rebutan takhta di Kedah?
.
g) Apakah langkah Firma Jourdain Sullivan and de Souza ?
..

h)Nyatakan perjanjian di antra Sultan Muhammad Jiwa dengan Firma Jourdain


Sullivan and de Souza?
i) ..
ii)
i)Mengapa Sultan Muhammad Jiwa membatalkan perjanjian tersebut ?
..
j) Huraikan mengapa Siam mengancam Kedah?

..
k) Pada pendapat anda , adakah wajar tindakan Sultan Kedah meminta bantuan
British? Jika anda seorang pemimpin , apakah tindakan anda ?

..